Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 15

JEDAN JE MINUT DO PONOĆI! JAHUŠUA DOLAZI U PONOĆ!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

2. februar, 1998.

Slika za Proroštvo 15

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ovo je vizija Nebesa u kojoj JAHUŠUA posreduje za izgubljene Ovce. Gavrilo duva u šofar6 rog, a Mihailo je izvukao svoj mač, spreman da povede anđeoske trupe u boj. Lice JAHVE-a, OCA, niko živ ne može videti. Hologramski krstovi iza trona, previše njih da bi se izbrojali, predstavljaju svakoga ko je prihvatio JAHUŠUA HA MAŠIAH-ov dar na Golgoti, jer je ON bio razapet na Krstu za svakoga od nas.

Ovo viđenje je dato Časnoj Apostolu Šeri Elajdža (Elijahu) tokom molitve sa jednom sestrom. Ova slika ima posebno Pomazanje. Pokažite je bližnjem ili prijatelju ako želite da znate jesu li njihova imena upisana u JAGNJETOVU Knjigu Života – njihov duh teži ka Nebesima ako nemaju ništa negativno da kažu o njoj.


Ovako govori JAHVE, ukoliko se ova nacija ne ponizi preda MNOM i svim Nebesima i svom zemljom, ova nacija, Amerika – koja je izdvojena da prinosi MENI Hvalu, Čast i Slavu – neće nikada više dobiti ni jedan rat. Samo je po MOJOJ dosadašnjoj Milosti ova država ostajala slobodna. Ali su sada vaše vođe otišle da se kurvaju sa drugim bogovima. Oni su nazivali sebe MOJIMA, a ipak ismevali sve što je Sveto. Oni čak ni ne lažu kao što je zli Faraon lagao.

Vaš vođa, vaš predsednik, se razmeće svime što je Sveto, čak i svetošću braka, MENI pred licem i vodi ovaj narod u rat koji nisam odobrio, ali ću dozvoliti – jer vođe ne traže MOJU Mudrost i savet i vođstvo. Oni ME izruguju Vrhovnim Sudom. Ova nacija kaže „Bože, blagoslovi Ameriku“. Hoću, samo ako Amerika ponovo bude blagoslov MENI.

Vi ste trn u MOM oku, Ameriko. Veoma sam ljut, jer sam video šta se uči u školama, dok vaša deca sede u jazbinama anti-hrista, gde se uči evolucija, a ne stvaranje. Dok jedna laž za drugom briše sve dobro što su roditelji izgradili u svojoj deci, pobožnost se iščupava iz njih. Vaša deca leže gola i silovana. A vi činite tako malo da ih zaštitite. Da, govorim SVOM Narodu, ne neznabošcima koji ne znaju za bolje. Vašu decu hrane vokabularom iz kog je MOJE Ime uklonjeno i korišćeno samo kao psovka. Podučavani su nesvetosti i buntovništvu prema svemu što je Sveto.

Zašto su MOJI Ljudi stajali nepomično i ćutali? Muziku, koja je stvorena za lepotu i za lečenje duše i za hvaljenje i obožavanje MENE, sada Pakao i satana koriste da odvuku MOJU Decu od Svetosti, a umesto toga unosi u njih duhove nesvetosti. Da li slušate muziku vaše dece? Da li zaista mislite da je bezopasna? Ona bivaju demonizovana kroz muziku. Niste zaštitili svoju decu; vaša deca bivaju dnevno bombardovana nasiljem i buntovništvom.

Da li obraćate pažnju na igre? To su izumi iz Pakla. Da li obraćate pažnju na televizijski program koji gledaju? Horor filmovi koje gledaju samo čine da njihova srca otvrdnu prema ubistvu i nasilju. Sve dok ne vide pravo ubistvo na vestima i đavo ih navede da kažu: „Pa šta, ništa strašno!“ Pobuna dece protiv roditelja – a u Americi zakoni ove zemlje kažu da je pogrešno batinati svoju decu.

Satana to sada namešta, uzimajući manjinsko zlostavljanje dece, govoreći: „Pazite se, batine će od vaše dece stvoriti zlostavljače dece.“ Čitajte MOJU Reč koja ne može lagati. Vaša deca nisu buntovna zbog ukoravanja, već zbog nedostatka ukoravanja. JA sam nisam načinio stražnje delove samo za sedenje, već takođe za batinanje. Vlada nastoji da vaspitava vašu decu. Već to čine, a vi čak ni ne znate šta se dešava. Čak ih i škole uče da poštuju njihova pravila, ne JAHVE-ova pravila. „Poštuj vlast i zakone ove zemlje ili ćeš biti kažnjen“ se često čuje u Americi. A istim glasom govori se i: „Pobuni se protiv Svetosti.“ Mlade devojke imaju pravo na abortus bez znanja roditelja. Države su vam oduzele vaša prava.

Deci se daju kondomi i govori im se: „Samo napred, upražnjavajte seks bez posledica, nećemo reći vašim roditeljima.“ Donose se zakoni koji ohrabruju buntovništvo prema onome što sam JA učio. Čak i vaš predsednik ismeva MOJIH Deset Zapovesti. Ipak, da li ljude briga? Njih briga samo kako to na njih utiče. MOJI Pastori se plaše da govore, jer ne mogu priuštiti da izgube status izuzeća od poreza. Pokazaću vam JA koga da se plašite – jer ćete izgubiti taj status.

Vama koji gledate s visine Pastore koje sam JA pozvao, poput ove kojoj dajem sad ovo Proroštvo. Vi je ismevate, jer ona koristi svoj lični novac, zajedno sa onim koji drugi daju kao ponude iz ljubavi ili desetke, a nikada nije uzela platu. Ali imaće ona platu, kao što će i MOJI ostali Službenici koji podržavaju Službe iz svog sopstvenog džepa. Nikad ne uzimajući, samo dajući drugima. Oni će imati blagoslove, jer MOJA Reč kaže: „Bogatstvo zlih se gomila za pravednike“. (Poslovice 13:22) Uzeću vaše bogatstvo i dati ga onima koji će ga upotrebiti MENI na Slavu. Ne na svoju.

Blagosloviću one koji se usude da ustanu u MOJE Ime i prekore vukove u ovčjem runu. Iako se njihovo telo zaplaši, MOJ RUAH HA KODEŠ se raduje, jer su oni poslušni MENI, a ne čoveku. Vi pastori koji vozite skupa kola kupljena novcem kongregacija, koji je trebao da bude MOJI Sveti deseci; vi pastori koji živite u plišanim palatama pogodnima za kralja, koje su plaćene MOJIM desecima; vi pastori koje vlada tapše po ramenu, koji ste prodali istinu radi laži – zar ne vidite da ste podmićeni da bi ste ćutali, da u suprotnom ne bi ste izgubili status izuzeća od poreza?

Izgubićete taj svoj status i zaista će navedeni finansijski blagoslovi biti okončani. Upozoreni ste! Oni koje vi ismevate će vas ugledati osramoćene pred svetom, ako se ne pokajete danas. Vratite MI desetke i ponude koje su ukradene, čuvane za vaše crne dane. Kada čujete ovo, poznaćete MOJE ubeđenje i znaćete za koga je ova Reč. Stojite preda MNOM i kazaljke sata su na minut do ponoći. Muka mi je što se Svetost ismeva na vašim televizijskim programima. Vašu decu uče da je homoseksualnost samo još jedan životni stil. KlintOn će učiniti zakonitim to da se homoseksualci ne smeju diskriminisati, bilo to od strane pastora ili učitelja.

Spremite se! Juriš demonski nadahnutih zakona se sprema. Ali vi koji ste MOJI, vi ćete znati šta da kažete i uradićete to ovog puta. Predsednik i vođe ove države će osetiti moji gnev koji proždire, jer vode ovu naciju stranputicom. Ne varajte se, ja sam ljubomoran BOG! Osveta je MOJA, govori JAHVE. Pokajte se – jedan je minut do ponoći. A onda, kao u stara vremena – 2. Mojsijeva 11:4 – tako će biti ponovo. Jer sam JA poslao SVOG SINA da vas spase, kao što sam poslao Mojsija da upozori Faraona, tako šaljem ovog Proroka da vas upozori, da ohrabri Mladu. Jedan je minut to ponoći. Šta ćete učiniti? Izgovorio sam ovo kroz ovu Sluškinju, Proroka Elizabetu Šeri Elajdža (Eliševu Elijahu), da vas upozorim.

Izgovaram ovo upozorenje onima koji tvrde da su vođe ove države. Pustite MOJ Narod da žive Sveto preda MNOM. Pustite ih da služe MENI, i svemu što JA zastupam. Ostavite MOJU Decu na miru. Prestanite ih proganjati. Kletve 5. Mojsijeve 28 su rezervisane za neposlušne. 2. Mojsijeva 11:4 će ponovo biti vaša presuda. Vratite se BOGU vaših praočeva ponovo. Vratite se, vođe ove zemlje, i postanite RUAH HA KODEŠ-om ispunjene vođe ove države. Prekorite greh i kažnjavajte nesvetost ili će sudbina Faraona biti i vaša. Pustite MOJ Narod, tako govori JAHVE!

Dokazaću još jednom da JA nisam BOG koji se da izrugivati ili ignorisati. Ameriko, spremi se! Svete, spremi se! Neprijatelji Jevanđelja JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, spremite se! Oni koji nisu MOJI će ponovo videti razdvajanje onih koji MI služe, od onih koji mrze MENE i sve što je Sveto. Videćete kako kažnjavam neznabošce i svojim očima ćete videti način na koji štitim Svete i kažnjavam nesvete i sve one koji odobravaju greh. Svo vaše bogatstvo neće moći da zaustavi ono što će Svemoćni BOG JAHVE da učini.

Sećate se najezde pacova koja se sručila na Belu Kuću? Zato što sam slao SVOJE Proroke, a vi niste slušali. Slao sam SVOJA Proroštva, a vi ste ih spalili. Rugajući se! Biće još gore nego ranije. Pokajte se pre nego što bude prekasno. Samo je jedan minut do ponoći. Još ima vremena dok ne uzmem SVOJU Decu kući sa SOBOM i ova nacija će škrgutati zubima u bolu, jer su se usudili da se rugaju Velikom BOGU JAHVE-u i JAHUŠUA-i! U Ponoć MOJ će gnev pasti. Ne znate u koju ću ponoć poslati JAHUŠUA-u, SVOG voljenog SINA. Pripremi se, Mlado, tvoji blagoslovi tek dolaze.


Predato Detetu, Ratniku, Mladoj JAHUŠUA HA MAŠIAH-a,
Časnoj Šeri Elajdža (Elijahu),
02. 02. ’98, 06:20č

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Ovnujski rog


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica