Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 14

POKAJ SE AMERIKO, KRV JE NA TVOJIM RUKAMA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

10. april, 1993.

Slika za Proroštvo 14

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Poreski obveznici, pazite se, krv nerođenih beba će biti na rukama svih Hrišćana i ne-Hrišćana, ako Klinton uspe u donošenju zakona o državnom finansiranju abortusa. Svi oni koji imaju uši da slušaju – neka čuju. Svi ostali nek ostaju gluvi. Vi koji nikada ne biste ubili svoje bebe ćete izvršavati ubistva abortusima, dozvoljavajući vladi da koristi vaše novce od poreza za plaćanje ovog odvratnog zločina prema JAHVE-u i čoveku. Nećete plaćati za jedan abortus, za jedno ubistvo, već će nebrojeni milioni beba umreti, i to novcem koji sam vam dao da biste napredovali.

Ova nedužna krv će biti na rukama svih vas. Nerazblažen gnev će pasti na ovu naciju i zemlju, a vi ste ME Narode MOJ naljutili svojim ćutanjem. Pazite se, JA nisam samo BOG ljubavi, nego sam BOG silnog gneva kada se razljutim. Počnite protestvovati odmah. Neka se čuju vaši glasovi. Zauzmite se za ono što znate da je ispravno, sada, pre nego što bude prekasno. Klinton odobrava homoseksualnost u vojsci. On želi da bi podržavate ovaj grešni način života.

Vi Deco MOJA, vi poreski obveznici, ćete odobravati to plaćanjem njihovih plata, i čineći tako JA više neću blagosiljati Ameriku. Amerika više nikada neće dobiti ni jedan svetski rat. Samo je MOJA milost razlog zašto vi dosad niste izgubili ovu zemlju. Svi koji imaju uši da čuju – neka slušaju, svi ostali ostaju gluvi.

Vi koji nosite MOJE Ime (Hrišćani) ste uradili malo ili ništa da zaustavite ovaj holokaust prema nerođenima. Vi se molite svom BOGU da to zaustavi, ali malo drugog činite. Manjina je ta koja polaže svoj ugled, slobodu, finansije i živote. To su MOJA Deca na koju sam ponosan, i veliki će biti njihovi blagoslovi na Nebesima. Zar ne kaže MOJA Reč: „Veću ljubav nema niko od onog koji svoj život za drugog položi“? [Jovan 15:13] To su oni koji neće imati krv abortusa na svojim rukama, jer su činili više od pričanja – njihove proteste prate dela.

„Vera bez dela je mrtva!“ [Jakovljeva 2:17] Kada Deco MOJA dođete kući na Nebesa, hoćete li da vam sve nerođene bebe priđu i pitaju vas zašto je vaš novac platio njihovo ubijanje? Zašto se niste više trudili da zaustavite abortuse, da kažete vlasti „ne“? JAHVE-ov Narod ima veću moć u JAHUŠUA-i (Isusu) nego što je imaju neznabošci i njihovi lažni bogovi! Dokažite to, ustajući u MOJE Ime. Neka vlast zna da što je dosta, dosta je. Deco MOJA, zamislite čiste ruke. Sada zamislite ruke natopljene krvlju. Sada zamislite kako s ruku stresate krv.

Ako su vaše ruke natopljene u Pomazanju RUAH HA KODEŠ (Svetog Duha) i ako su molitve praćene delima, finansijama, i upozoravate ljude, protestvujete vlasti i ne dozvoljavate da se vaš novac koristi za pogubljenja nedužnih beba – onda ni vi nećete imati krv nedužnih beba na svojim rukama. Što više protestvujete i molite se, to će manje krvi biti na vašim rukama. Oni koji imaju uši da čuju - neka slušaju, svi ostali ostaju gluvi.

Stavite do znanja Beloj Kući – MOJ Narod neće dozvoliti krv nedužnih beba na svojim rukama, niti ćete dozvoliti smrad greha homoseksualaca, i odbijate da plaćate oružane snage koje odobravaju homoseksualce i njihove načine života. Ne dozvolite državnim školama da uče tu gnusnu laž koja će pokvariti omladinu ove nacije, šaljući milione u Pakao.

Homoseksualnost je u manjini sada, ali neće tako ostati ako je u školama učena kao prihvatljiv način života. Pazite se. Poreski obveznici, vi plaćate te škole i taj će greh takođe biti na vašim rukama ako ne ustanete sada i ako ne sprovodite molitve u dela. Amerika je data MOM Narodu – vratite šta su neznabošci ukrali, pre nego što bude prekasno (Postanje 19:1-28). „Veći je ONAJ koji je u vama nego onaj koji je u svetu.“ [1. Jovanova 4:4]

Ustanite, progovorite, dokažite to sada! MOJA Reč kaže: „Podajte Cezaru šta je Cezarovo“ [Marko 12:17], ali uistinu kažem Cezar nije činio neizrecive stvari koje Klinton pokušava. Uistinu kažem, Sodom i Gomora su bili bolji nego Amerika. Ova nacija, Amerika, je bila odvojena MOJOM rukom, tako da bi vi trebali biti slobodni da obožavate i poštujete vašeg BOGA JAHVE-a. Kako mi možete tražiti da blagoslovim Ameriku? Kada će Amerika ponovo blagosloviti MENE?

Vi ste, Deco MOJA, ćutanjem odobrili delo neznabožaca, dok je vlast zbog nekolicine ljudi odlučila: bez BOGA u školama, bez Biblija, bez molitve. Vi ste to dozvolili i sada se pitate zašto deluje da su obrazovni sistem i omladina tako prokleti. Kako mi možete tražiti da blagoslovim ono za šta su ljudi rekli da nije MOJE. Vratite natrag škole u MOJE Ime i izvedite svoju decu iz tih jazbina grešnosti. Jer bez MOJE Svetlosti, MOG Prisustva, MOJE Istine, te jazbine će postajati sve mračnije, a takođe će i deca. One (državne škole) ubrzano postaju jazbine antihrista i vaše ćutanje i porezi ih podržavaju.

Vi koji imate uši da čujete – slušajte. Oni koji nemaju, ostaju gluvi. Hrišćani su nekada bacani lavovima, ubijani, mučeni, ali su se zauzimali za JAHVE-a! Velik je njihova nagrada na Nebesima. Sada, MOJA Deca, oni koji nose MOJE Ime (Hrišćani), odbijaju da se dignu, ustanu i kažu đavolu i neznabošcima da umuknu u MOJE Ime! Plaše se da izgube svoje poslove, ili uglede, zaboravljajući da je njihov BOG taj koji im je podao te poslove i unapređenja, i JA ih mogu olako oduzeti. Hrišćani se plaše da uvrede neznabošce ili njihove lažne bogove, i umesto toga bi pre da se suoče sa ljutim OCEM JAHVE-om! Teško MOJOJ buntovnoj Deci, kada im kažem: „Ustaj, progovori, kaži đavolu i njegovoj neznabožačkoj deci da umuknu“, a MOJA Deca kažu: „Ali GOSPODE, plašim se“ – uistinu kažem ukoravaću one koje volim dok se ne poprave, dajući im razlog da se plaše MENE.

Vi, Deco MOJA, ste bivali tiha većina predugo već. Imate moć vašeg Nebeskog OCA u vama. Upotrebite je da porazite neprijatelja. Morate početi od nekud, stoga potpisujte peticije – nosite ih svuda sa sobom, u crkve, tržne centre, na posao, idite od vrata do vrata. Postoji moć u mnogobrojnosti. Protestvujte, protestvujte, protestvujte! Sve dok se neprijatelj ne zaplaši vašeg dolaska – jer to nije po vašoj sili, niti moći, već po MOM DUHU što ćete biti pobednici – vraćajući natrag šta je neprijatelj ukrao. Upotrebite MOJU silu, MOJU moć, MOJU Mudrost i prevladaćete. Neka Klinton i neznabošci čuju riku LAVA JUDINOG i neka čuju riku Dece LAVA JUDINOG.

Ričite glasno sve dok Klinton i neznabošci u Beloj Kući ne shvate da vi, Narode MOJ, imate više od obličja pobožnosti, vi imate pobožnost iznutra. Đavole, pazi se, ako se MOJ Narod, koji nosi MOJE Ime (Hrišćani) ponizi, padnu na lica svoja pred svojim OCEM JAHVE-om, JA ću izlečiti njihovu zemlju. [2. Dnevnika 7:14] Gomila balege ne smrdi kada je u komšijinom dvorištu. Vi je pogledate, odmahnete glavom, kažete: „To je komšijin problem. Strašno je, ali nije moja odgovornost!“

Ali kažem vam sada, gomile balege su sada u vašim dvorištima, ispred kuća, naočigled svima – i sada je vaša odgovornost da to počistite. Zato što ste poreski obveznici, vi Deco MOJA morate protestvovati. Nedužni nerođeni nemaju ni jedan glas ili vrisak protesta osim vašeg. Niko ne čuje njihov plač sem MENE. Neka Klinton i neznabošci čuju vaše krike besa. Nemojte misliti da JAHUŠUA ne bi protestvovao da još hoda ovom zemljom. Gde su MOJA Deca kojoj su podati Duhovi Jeremije, ili Jovana Krstitelja?

Istupite Deco MOJA, koja imate DUH Života BOGA u sebi, svi koji znate i imate moć RUAH HA KODEŠ. Istupite svi koji znate da ste više nego pobednici u IMENU JAHUŠUA-e. Istupite vi koji znate šta je ispravno, a šta pogrešno. Istupite vi koji razumete. Vlada koja nastoji da obezbedi besplatne abortuse siromašnima – a još su većina Španci6 ili crnci – će pokušavati da izvrši genocid na onima koji ne mogu da se izbave.

JA sam stvorio sav život. Sav je život dragocen u MOJIM očima. Ustanite, progovorite i pokažite neznabošcima da je sav život dragocen i u vašim očima. Siromašni ne shvataju da vlada vrši genocid. Jeftinije je platiti da se beba iskida iz majčine utrobe – pod izgovorom da je to za majčino i bebino dobro – a zapravo, vlada ne želi da 18 godina plaća troškove te jadne majke i deteta. Siromašni se moraju probuditi i shvatiti da bivaju zloupotrebljavani. Još koliko će proći dok siromašni ne budu primoravani da vrše abortuse?

Probudite se! Još koliko će proći dok vlada ne natera Hrišćane da vrše abortuse? Nikad se ne bi dogodilo? Već se dogodilo Jevrejima. Hitler je umalo istrebio čitavu rasu ljudi. Ko je sledeći? Koja rasa? Ljudi kojih godina? Sada govore: „Ubijte starce, oni su nadživeli svoju korisnost“; „Nerođeni nikad nisu ni živeli, šta je tu bitno?“. Bitno je MENI, Velikom BOGU svog Stvaranja, koji vas obavezuje – nemojte više ostajati većina koja ćuti.

Probudite se Ljudi MOJI. Predugo ste dremali. Noćne more su tek počele. Gomile balege su sada u vašim dvorištima, zajedno to možemo očistiti. Jedan samostalan glas se teško čuje, ali milione jednodušno udruženih glasova, u jednom DUHU, u jednom Imenu – IMENU JAHUŠUA HA MAŠIAH-a – neće čuti samo svet, već i čitav Pakao. Istupite, Deco MOJA, ustanite, progovorite, recite neznabošcima i đavolu da umuknu u IME JAHUŠUA-e. Vi imate moć, upotrebite je mudro na MOJU Slavu i radi čitavog čovečanstva.

Ima onih koji nose MOJE Ime, a koji nisu od MENE, niti su ikad bili – oni nisu od MOJE RUAH HA KODEŠ. Iako ti lažni proroci sede u crkvama, prerušeni u MOJE ovce, prepoznaćete ih po onome što jesu – đavolja deca. Oni će pothranjivati laž đavola da abortus nije ubistvo, da homoseksualnost nije pogrešna. Pogledajte ih onakve kakvi jesu, jer oni govore te stvari u IME JAHUŠUA-e, a nema RUAH HA KODEŠ u njima. Pazite se njih! Oni koji imaju uši da čuju - neka slušaju, svi ostali ostaju gluvi.

Tako govori JAHVE ovog 10. 04. ’93., predato ovom slomljenom sudu od gline i moćnom Ratniku JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, Šeri Elajdža (Elijahu). Oni koji imaju uši da čuju - neka slušaju, svi ostali ostaju gluvi!


Nove informacije vezane za ovo Proroštvo napisane 22. decembra, 2015.
Ovo Proroštvo je prvobitno predato meni 1993., to je najstarije Proroštvo koje imam objavljeno među glavnim Proroštvima ovde na vebsajtu. JAHUŠUA mi je dao ovo Proroštvo još pre nego što sam imala kompjuter! Prošle su godine pre nego što mi je JAHUŠUA rekao da ovo postavim na vebsajt. JAHUŠUA mi je rekao da ga nazovem Proroštvo 14. U to vreme nisam razumela, ali sam sada blagoslovena da uvidim da je JAHUŠUA hteo da numerišem ovo Proroštvo 14. Ono je podsetnik na Mladu iz 14. glave Otkrivenja. To tada nisam znala, ali znam sada.

Ja sam bila „udri i begaj“ Jevanđelista/Prorok u to vreme – izmislila sam taj naziv da opiše šta sam radila. Išla bih gde god me je ISUS poslao – to je bilo jedino ime za koje sam onda znala, i išla bih da propovedam po raznim crkvama. Ako bi se Pastor uspešno suočio sa istinom, bivala bih pozvana opet. U suprotnom, nazivala sam to „udri i begaj“. Hah, da to je način na koji sam to posmatrala, jer sam im bila poslana da ih udarim istinom, a oni su od nje bežali!

Ovo Proroštvo nije bilo blagoslov nekim Pastorima, podelila bih ga sa Pastorima i kongregaciji i većina Pastora me nije zvala opet. Čoveče, baš se pitam zašto! Hah. Nisam znala kako da Reč JAHVE-a objavim široj publici pa sam to objavila u najtiražnijim novinama u Indijani. Koštalo je 500 dolara za reklamu na pola stranice, velikim crvenim slovima – i to je bilo ovo Proroštvo! 1993.! Pre nego što sam uopšte imala kompjuter! Žalim što nemam više isečak iz tih novina, ali nikad nisam ni sanjala da ću biti Prorok narodima, i kao što sam rekla, nisam znala ništa o internetu. Bila je 1995. kada sam prvi put imala vebsajt nazvan ’AmightyWind Holy Ghost Fire Church’9. Znala sam samo ime ’ISUS HRIST’ u to vreme, i privodila sam duše ISUSU u to ime. Tada sam podelila ovo Proroštvo.

U vreme kada mi je JAHUŠUA predao ovo Proroštvo znala sam za nedelju kao Dan Odmora. Nije bilo vreme za mene da znam, ali ubrzo sam naučila o Šabatu i Svetom Imenu ’JAHUŠUA’. Prvobitno sam naučena ’Ješua’, sve dok nisam pročitala transliteraciju Aramejske Biblije i videla da to nije dobar način da se ispiše Ime. Tad još nisam znala da je ime ’Ješua’ negiralo Ime ’JAH’. Zvala sam JAH-a imenom ’Jehova’. Proroštva su Rema10 Reči, Reči života, isto kao i Biblija! Svaki put kada čitate Pismo dobijaćete novo otkrivenje. Isto je i sa Proroštvima, istaći će se rečenica koja ranije nije.

Znala sam samo šta su me Pentekostalne Crkve naučile. JAH je znao da u 1993. niko ne bi usvojio istinita Sveta Bebrejska Imena, a već bijemo bitku u 2015. da navedemo ljude da shvate značaj poznavanja Hebrejskih Svetih Imena i svetkovanja istinskog Šabata, kao i pol SVETOG DUHA. Bilo je potrebno 7 godina da napišemo knjigu, sada postoje mnogi dokazi da tu činjenicu podrže. Knjiga o Sudijama je prepuna dokaza. Svaki put u KJV11 vidite Mudrost nazivanu kao ’Ona’. Ipak, tokom 1993. nije bilo dokaza ni otkrivenja datih meni. Bila sam prva za koju znam da učim o polu SVETOG DUHA na internetu Tako mislim, ali nisam sigurna.

JAH mi je dopustio da JAHUŠUA-u zovem ISUS, a SVETI DUH kao “On”, jer za sve postoji pravi čas. Zahvalna sam ABA JAH-u što ne opterećuje SVOJE Proroke istinama koje ne mogu podneti, jer ne bi bilo vere da se odbrane Reči, da je to učinio 1993. Učila sam kako je ON govorio u svakom Proročkom otkrivenju.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Latino-Amerikanci
7. Moćni Vetar, Crkva Vatre Svetog Duha
8. Reči koje su „žive“ i u odgovarajućem trenutku imaju veliki lični značaj za čitaoca, koje mu „govore“
9. Prevod Kralja Džejmsa (King James Version)


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica