Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 13

RECI IM DETE MOJE, RECI IM RADI MENE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

24. januar, 1998.

Slika za Proroštvo 13

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Danas tokom molitve, 23. 01. ’98., molila sam se sa svojom prijateljicom Šeron [Sharon]. Govorila sam joj o Gavrilu i kako mi je još uvek pred očima vizija trube na njegovim usnama, kako čeka da u nju zatrubi na znak od OCA JAHVE-a na Prestolu.

Rekla je: „O Šeri, videla si to?“ I kada sam htela da joj odgovorim, umesto toga jezici su jurnuli iz mene! Ali bili su drugačiji, jezici hitnosti; vruće suze potekle su mi niz lice. Tada mi je RUAH HA KODEŠ pokazala JAHUŠUA-u. Klečao je na zemlji. Stojao je naspram Gavrila, lice je pokrio rukama i plakao je. Gorko je jecao. Progovorio je i mogla sam da čujem ove Reči. Jecaji su jurnuli iz mene kao da ON kroz mene plače. Suze su se sušile na mom licu, toliko su tople bile. Nekako sam znala da to nisu bile telesne suze, već suze koje dolaze od JAHUŠUA-e. Još uvek mogu da ih osetim na svom licu, kao da su se osušile tamo i ostale.

Ovo su reči koje RUAH HA KODEŠ sada ponovo stavlja u moj duh, jer mi je naređeno: „Reci im dete MOJE, reci im radi MENE.“ Predato 24. 01. ’98. ovom Detetu, Ratniku, Mladi JAHUŠUA HA MAŠIAH-a.


Iako se radujem što dolazim da uzmem SVOJU Decu iz ovog pokvarenog sveta, da odvedem SVOJU Mladu kući u SVOM naručju, JA plačem i jecam jer sam prepolovljen. Toliko mnoštvo će biti ostavljeno, toliko mnogo onih koji nazivaju sebe MOJIMA, a ipak MOJ DUH nije u njima. Oni će biti ostavljeni da trpe Gnev Svemoćnog BOGA JAHVE-a! Reci im kćeri MOJA, reci im radi MENE. Upozori ih. Mnogi će slušati i poslušati ovo Proroštvo. Plačem za crkvama koje su prepune i gde ljudi stoje u redu da bi u njih ušli.

Ipak MOJ RUAH HA KODEŠ (SVETI DUH) nije u tim crkvama. Ti ljudi nazivaju sebe MOJIMA, a ne poznaju ME. Oni su crkva pretvarača. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE. Oni će biti ostavljeni da trpe Gnev Svemoćnog BOGA JAHVE-a ukoliko se ne pokaju! Kakva tragedija. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, JAHUŠUA HA MAŠIAH dolazi ubrzo! Plačem zbog muževa koji će ostaviti svoje neznabožne žene. Plačem zbog žena koje će ostaviti svoje neznabožne muževe. Plačem, jer su pokušavali, ali neznabožni supružnici nisu hteli da slušaju.

Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer JA dolazim veoma brzo. Plačem zbog onih koji misle da ih mrzim. A za njihove sam grehove umro i ustao za njih. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer dolazim sada, o tako brzo. Znam da će izgledati kao da samo nekolicina sluša, a da većina pokriva svoje uši, umesto da čuje. Ali ništa se nije promenilo. Zar nisu isto to učinili i MENI? Zar ME nisu gledali raspetog na Golgoti? Nisu li isti oni koji su videli čuda koja sam učinio, vikali: „Raspni ga na to drvo“? A jedino što sam JA hteo bilo je da budem blagoslov njima i vama, i umro sam za sve, da bih vas sve zauvek oslobodio od satanskih okova.

Ipak koliko me usana još uvek psuje, poriče, biva neposlušno, ismeva i huli ME? Ti ćeš biti kao glas koji vapi u pustinji, i Kćeri MOJA, izgledaće kao da čuješ samo svoj sopstveni eho kako ti se vraća u uši. Ipak to nije tvoj eho, već MOJ eho, koji će svet čuti kako izlazi sa tvojih usana koje sam JA rukopoložio i pomazao da objavljuju MOJE Reči, ne tvoje reči.

Veliku ste cenu platili, ti i drugi koje sam rukopoložio, pomazao da objavljuju MOJE Reči – veliku žrtvu ste podneli. Ali će i velike biti vaše nagrade. Jer ništa što ste žrtvovali MENE radi, neće proći nenagrađeno. Nikakva bol ili patnja koju ste pretrpeli neće proći nenagrađena. Sve što ste radi MOG Imena pretrpeli, nagradiću – ne samo na ovoj zemlji, već i kroz svu večnost na Nebesima. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer dolazim, o tako brzo.

Veliki će biti blagoslovi koje sam rezervisao za sve koji MI služe i poslušni su MI, daju desetke, koji su Sveti i poklanjaju MI se. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer dolazim, o tako brzo. Kažem ti, ljudi će po celom svetu čuti ovaj Proročki eho. I oni neće čuti glas žene kako govori, već će čuti Glas Svemoćnog BOGA JAHVE-a kako govori. Neće čuti jedan Glas, već će mnogi odjekivati MOJ Glas.

Čak će i neznabošci biti primorani da čuju MOJ Glas. Zar ne čujete eho još izdaleka? Iako zaglušuju svoje uši, čuće MOJ Glas kako govori. Na njima je izbor da li će poslušati, ali ću ih primorati da slušaju. Ne plašite se mržnje, gneva ili odbacivanja i pretnji neprijatelja. Kao što je svet mrzeo MENE, tako će mrzeti i vas i sve koji zaista pripadaju MENI. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, da bi duše još uvek u MOM Imenu i Krvi mogle biti oslobođene od Gneva JAHVE-a Svemoćnog koji ubrzo dolazi na ovaj svet. Prvo dolazim da uzmem SVOJU Decu kući, o s koliko ljubavi! JA znam koji su MOJI. Oni sa MOJIM DUHOM u sebi već imaju nevidljiva krila za letenje.

Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer dolazim, o veoma brzo. Oni koje JA zovem SVOJOM Decom čuće i prepoznaće MOJ Glas. Oni koji nisu MOJA Deca, već su iz crkve pretvarača, pokriće svoje uši i reći će: „Odlazi. Ne želimo da slušamo šta govoriš.“ Čak i kada se najzad ispuni ono što Prorokujem, optužiće tebe da si to izazvala. Jer si ti objavila to, a šta prorokuješ za druge će se obistiniti veoma brzo.

Ovaj svet nikad ne prihvata MOJU Decu. Ovaj svet je grešan i smrad je u MOJIM nozdrvama. Smrad greha u Americi i u vođama ove nacije i ovog sveta me guši. I rešiću se tog smrada. Zato uskoro dolazim da uzmem i bezbedno odvedem SVOJU Decu kući. Zatim će Sud JAHVE-a pasti na ovu zemlju na način na koji niko nije sanjao, niti će se ikad više dogoditi. I to će se dogoditi ovoj neznabožačkoj zemlji. Ali ako ste prihvatani od sveta kada budem došao, onda znajte - pazite se, jer vi niste MOJE Dete. Vi pripadate satani, i vaše ime nije upisano u JAGNJETOVU Knjigu Života pod naslovom „Iskupljeni“. Vi ste podobni jedino za Sud i Gnev Svemoćnog Boga JAHVE-a! Pakao je ono što ćete videti.

Postoji JAGNJETOVA Knjiga Života koja je stvorena pre nego što je svet načinjen, i JA sam znao unapred čija će imena biti upisana i pod kojim naslovom. Tamo postoje samo tri naslova: Iskupljeni... Izbrisani... Prokleti... Vaše ime je već tamo na jednom od tih mesta. Čak i imena onih koji su ubrojani među Iskupljene mogu biti izbrisana; a ako budu izbrisana, to će biti zato što ste poznavali dobrotu OCA JAHVE-a, a ipak ste izabrali da služite bogu telesnih požuda ovog sveta i okrenuli MI leđa i samo se pretvarali da MI predajete svoja srca i živote. Sve to JA sam znao unapred, kakve ćete izbore načiniti, jer JA sam BOG sve Mudrosti i Znanja – MENE nikada ne iznenadi ništa što se dogodi.

Zapamtite: šta god, koga kod najviše volite je Bog kome služite. Mika Džegera [Mick Jagger] svet prihvata i aplaudira mu, а on služi drugome bogu – bogu zla. I iako sam JA dopustio slavu i bogatstvo, to je sve što za šta će on ikad znati, jer je on prodao svoju dušu Paklu odavno. Sada on samo nastoji da odvede i druge tamo gde on ide. Toliko mnogo rok zvezda, kako ih nazivaju... Čak MI se i kroz taj naziv satana ruga, jer on zna da postoji samo jedan Živi Kamen [eng. Rock] – a to sam JA, vaš GOSPOD JAHUŠUA HA MAŠIAH. Znajte ovo: rok muzika nije od Živog Kamena! Rok zvezde nemaju DUH Živog Kamena. Oni su prodali svoje duše za slavu i bogatstvo, sklopili saveze sa đavolom, koje JA mogu lako da prekinem – što i činim puno puta. Ipak oni se mogu još uvek pokajati, odvratiti i oprati u MOJOJ Krvi prolivenoj na Golgoti.

Zabavljači, prodali ste svoje duše. Plaćeni ste da psujete MOJE Ime i sve što je Sveto, samo zbog svetovne slave i bogatstva. Ipak, ne možete kupiti svoj put do Nebesa. Bogati i poznati ovoga sveta nisu bogati i poznati u očima Svemoćnog BOGA JAHVE-a. Vi ste siromasi, iako to ne znate. Vi umirete od gladi za Hlebom Života, a ne znate to. Vi umirete od žeđi za Vodom Živom, a ne znate to. Vi ste goli, i nemate pokrivanje, a ne znate to. Uputili ste se u Pakao, a ne znate to. Vi ste bogataši u svetovnoj imovini, a siromasi u duhovnim darovima. Vaš novac ne može kupiti ono što sam JA dao SVOJOJ Deci besplatno. MOJA Deca MI služe, i stavljaju MENE na prvo mesto u svojim životima, žive Sveto za MENE, i svedoče za MENE, stradaju Imena MOGA radi. MOJA Deca izdvajaju desetak, daju ponude, da podrže dela koje sam JA zapovedio drugim Službenicima da vrše – koristeći Svete desetke i ponude.

Zbog toga ću ih poštedeti na Dan Suda. MOJA Deca se ne boje da se zauzmu za Svetost. Govoriće protiv homoseksualnosti, abortusa, pornografije i svih oblika greha. Nisam li JA voleo dovoljno da čak upozorim i Fariseje? Koliko biste više trebali vi? Nisam li poslao Mojsija da upozori zlog Faraona? Koliko biste više trebali vi? MOJA Deca znaju da sam obećao istu nagradu na Nebesima koju ova Službenica prima – služeći ljudima, privodeći MI duše, moleći, učeći, oslobađajući zarobljene u MOJE Ime, govoreći protiv nesvetosti i objavljujući MOJE Proročke poruke.

Isto blago očekuje svakoga ko podržava, ohrabruje i moli se za ove Apostole, Proroke, Jevanđeliste, Pastore, Učitelje koji oslobađaju zarobljenike za MOJU Slavu. Oni će primiti iste nagrade spremljene za njih na Nebesima.

Opominjem vas, sejte svoje seme samo u crkve koje propovedaju i uče celokupnu istinu – čak i ako vređa. Molite se za te Službenike, podržite ih. Ne govorim o ljudskim licencama koje ovaj svet naziva duhovnim akreditacijama. Mnogi imaju to i imaju i ogromne crkve, međutim koriste ih da zavedu ljude. Samo Svemogući BOG JAHVE rukopolaže, ne čovek.

Jer JA poznajem duh tog čoveka ili žene, JA znam da li su oni pogodni da budu duhovne vođe. Ponovo se čovek igra boga. Mnogi su pozvani, a malo njih sam odabrao. Zato nemojte dopustiti satani da obmanjuje. Bićete pozvani na odgovornost ako dajete desetke i ponude crkvi za koju znate da ne propoveda istinito Jevanđelje JAHUŠUA-e. Ako taj pastor uči pogrešno i zavodi druge i vi mu pomažete svojim desecima i prilozima – osetićete posvedočenje čak i dok čitate ovo, i znaćete da JA nisam zadovoljan. Jer ste čineći to pomagali neprijatelju da MOJOJ Deci nanosi poraze.

JA sam zadovoljan kada desetke i ponude dajete onima koji svakodnevno polažu svoj život za MENE, koji su svakodnevne sluge ljudima i MENI. Tokom većine vremena bivaju zlostavljani, odbacivani, omraženi zbog zalaganja za Svetost i objavljivanja MOJIH Poruka.

Mnogi Službenici sami nose finansijski teret. Gde su MOJA Deca koju sam blagoslovio? Zašto sejete seme u tvrdu, suvu, neplodnu zemlju? Zašto se ne molite i ne pitate gde da posejete svoje Svete desetke i ponude? Da, razotkrio sam satanine lažnjake koji ME pljačkaju kradući Svete desetke i ponude i koristeći ih u svoje sopstvene svrhe. Vukovi u jagnjećim kožama bivaju razotkrivani, i staće na Dan Suda pred Svemogućeg BOGA JAHVE-a koga su pokrali! Teško tim službenicima.

Molite se da vam pokažem istinsko u odnosu na satanino lažno. JA sam imao pohlepnog učenika, sina Pakla, ali to ne znači da su svi učenici bili izdajice, zar ne? Tako je i sada. Pitali ste: „Zašto nisam blagosloven zbog davanja deset procenata“? Reći ću vam: Zato što sejete seme u tvrdu, suvu zemlju koja uči pogrešno i odvodi ljude stranputicom u samu utrobu Pakla. Pokajte se danas! Ako si MOJE Dete, a ne daješ desetke i ponude – onda MI nisi poslušan. Onda zašto kažeš da ME voliš kada MI nisi poslušan? Pokaj se danas! Da bih te blagoslovio poput čuda sa hlebovima i ribama. Da bi tvoje molitve dobile brze odgovore.

Čujem kako neka MOJA Deca govore: „A ne, neću dati ništa od svog novca službi, ne verujem u izdvajanje desetka.“ Drugi će reći: „Ja dajem službi, ne sviđa mi se to i priznajem da dajem gunđajući, ali dajem - ne mnogo – ali dajem“. Evo MOG odgovora prvoj grupi koji nazivaju sebe MOJIMA: Ispitajte sebe, jer ako niste u poslušnosti Reči JAHVE-a, kako možete reći da je MOJ RUAH HA KODEŠ u vama? Kako možete reći da ME volite, a niste MI poslušni? Onima koji daju štedljivo i škrto, kažem vam: JA ću vam isto tako uzvratiti štedljivo i škrto.

Jer kojom merom dajete, i sa kojim stavom, tim stavom ću JA vratiti vama. Tako da sada imate odgovore. Kada ne odgovaram brzo na vaše molitve, sada znate zašto. Kada izgleda kao da su vam džepovi bušni, i kada pošast dođe i izjede vam seme tako da ne bude dovoljno da platite svoje dugove – sada znate zašto je tako. Postoji kletva nad svim finansijama od kojih se ne odvaja 10% kao desetak. Ponuda je sve što je iznad toga. Kada vam se čini da sve što bi moglo da krene naopako u vašem životu ide naopako – sada znate zašto je tako.

Pokrali ste JAHVE-a! Malahija 3 se ne menja. Slavni službenici ovoga sveta ne govore uvek istinu, zato ispitujte šta govore – da li je to u saglasnosti sa rečju JAHVE-a ili iskrivljuju Pismo, da li se slaže sa Rečju JAHVE-a ili se prilagođava liku čovečjem? Vaši deseci i prilozi, bez obzira koliko velika žrtva bili, nisu MENI Sveti ukoliko sejete u satanino carstvo! A upravo je to ono što činite ako podržavate nekog ko uči greške, i uči ljudske doktrine, a ne Svetu Reč JAHVE-a koja ne može lagati. JA sam Reč koja je postala telo! Sada ste odgovorni za ono što ranije niste znali, ili čemu niste bili naučeni.

Pokajte se danas!

JA bih mogao da učinim da pada kiša novca sa Nebesa da zadovolji potrebe Službenika, ipak odabrao sam da ne činim to, već umesto toga želim da vi imate udela u blagoslovima putem davanja svojih 10%, desetka, i ponuda da podržite delo JAHUŠUA-e. Mnogi od vas misle da desetak dolazi na red nakon plaćanja poreza, nakon plaćanja računa – međutim čitajte Malahiju 3 pažljivo i videćete da je reč o onome najboljem, a ne o preostatku. Pokajte se! Ranije niste znali za bolje, sada ste odgovorni za ono što znate. Znaćete da ste zaista MOJI, kada želite da izdvajate desetak i ushićujete se kada promišljate o tome u svom Duhu. Kada izdvajate desetak vi sabirate svoje blagoslove na Nebesima, koji će biti odrešeni kada je potrebno, i brze odgovore na svoje molitve. Okušajte ME i vidite da li sam JA BOG koji laže. Čitajte Malahiju 3 i onda ME okušajte.

Pošto znam da većina neće odvojiti vreme da pročita, MOJA Sluškinja će stati ovde i otkucati to za vas. Zapamtite, đavo vas je prevario koristeći svoje sluge da mislite da svi pastori voze Rols Rojseve, imaju privatne avione i pune svoje džepove srebrom i zlatom. Oni koji čine takve stvari kradu desetke i ponude od Službenika kojima su potrebni i za koje sam rekao SVOM Narodu da njima daju desetke i ponude. Zašto govorim o tome putem ove Proročke poruke? Zato što ove istine nećete čuti u bogatim službama – one se previše plaše da uvrede čoveka. Oni vas neće upozoriti gde se vukovi nalaze. Oni vam neće reči da je greh greh, da se JAHVE nije promenio, već čovek. Bogati službenici uzimaju novac neznabožaca i čak ne mare ni da im kažu da se moraju pokajati, jer su na putu za Pakao.

Službenici koje podižem objavljivaće MOJE Reči. Oni nemaju bogatstvo ovoga sveta, pa da se plaše da će ga izgubiti. Ali u ova poslednja vremena oni moraju takođe imati vašu podršku. Biće to ovi Službenici koji će po svojoj smelosti biti kao Jovan Krstitelj. Mnoga MOJA Deca misle da zato što bogati i poznati službenici imaju prepune crkve u kojima se čeka red na ulazu, poznata imena na TV i radiju – da će zato desetak doneti veću žetvu nego seme dato nekome ko izvršava MOJE delo, ali nije poznat, niti ima gore navedenu materijalnu imovinu. MOJI verni Službenici izdržavaju Službe od svojih sopstvenih finansija. Oni se uzdaju u MENE da ću upraviti srca ljudi da poseju seme u skromne Službe. Govorio sam Sluškinji koju sada koristim da objavim ovu poruku kada ME je upitala zašto nisam poslao ribe sa zlatnicima u ustima. Ovako kaže Svemogući BOG JAHVE svim SVOJIM Slugama i Službenicima koji su me pitali isto pitanje: Poslao sam ih, rekao sam im da daju, ali nisu hteli da poslušaju.

Zato ću podići poslušne Sluge koji će sejati svoje seme u plodne Službe koje privode duše. Da, čak i u ovu Službu – jer je radnik vredan plata. Zašto kada osoba ima svetovni posao svi misle da ona treba da bude plaćena za svoj naporni rad? A kada osoba radi za MENE, i čak radi napornije – jer Službenik radi svakog trenutka, svakog dana svog života – koliko malo njih razume da i oni zaslužuju da budu plaćeni. Zar ne? Tome služi desetak. Nisam li JA zapovedio da prvi desetak ide svešteniku Aronu? Čitajte celu Malahija 3 i tražite od MENE da vas naučim zašto u tome leži blagoslov – ne samo za zemlju u koju je seme zasađeno, već i za sejača semena. Vama koji čitate ovo MOJ RUAH HA KODEŠ svedoči i pokazuje vam da li ste poslušni ili ne.

Malahija 3:6-18: „Jer sam Ja JAHVE, Ja se ne menjam, a vi ste sinovi Jakovljevi – zato vas nije nestalo. Od vremena praočeva svojih odstupate od Mojih Propisa i ne držite ih se. Vratite se Meni, i Ja ću se vratiti vama!“, kaže JAHVE nad vojskama. A vi kažete: „Kako da se vratimo?“ „Zar će čovek zemaljski potkradati Boga? A vi Mene potkradate.“ I još kažete: „U čemu Te to pokradamo?“ „U desecima i u prilozima. Prokletstvom me proklinjete i potkradate me, vi, ceo narod. Donesite sve desetke u skladište, da bude hrane u Mom Domu, i okušajte me u tome“, kaže JAHVE nad vojskama, „zar vam neću otvoriti brane na Nebesima i izliti na vas blagoslov dok ne bude dosta!“ „Odstraniću radi vas štetočine, i neće vam uništavati plodove zemlje, niti će vam loza u polju biti bez roda“, kaže JAHVE nad vojskama. „Svi će vas narodi zvati srećnima, jer vi ćete postati zemlja radosti“, kaže JAHVE nad vojskama. „Teške su bile vaše reči protiv Mene“, kaže JAHVE. A vi kažete: „Šta smo mi to jedan drugome govorili protiv Tebe?“ „Rekli ste: ’Uzaludno je služiti Bogu. Kakva je korist od toga što izvršavamo ono što smo Mu dužni i što hodimo žalosni pred JAHVE-om nad vojskama? Sada ohole nazivamo srećnima. I napreduju oni koji zlo čine. Iskušavaju Boga i prolaze nekažnjeno’.“ U to su vreme oni koji se boje JAHVE-a razgovarali jedan s drugim, svaki sa svojim bližnjim, i JAHVE je pazio i slušao. I pred Njim je počela da se piše knjiga sećanja za one koji se boje JAHVE-a i koji razmišljaju o Njegovom Imenu. „Oni će biti Moji“, kaže JAHVE nad vojskama, „onog dana kad ih učinim Svojim dragocenim vlasništvom. I biću milostiv kao što je čovek milostiv svom sinu koji mu služi. I opet ćete videti razliku između pravednog i zlog, između onog ko služi Bogu i onog ko Mu ne služi.“

Oni koji podržavaju MOJE službenike koji objavljuju MOJU Reč, ne čine to za svoju hvalu, čast i slavu, već za MOJU Hvalu, Čast i Slavu. Tako da njihova dobrota bude odraz BOGA kome služe. Kakvu mi samo radost vi predstavljate.

Ah, koliko se samo stidim vas koji podržavate MOJE Službenike, ali to činite radi poreskih olakšica. Zaista, nećete biti drugog blagoslova osim tog. Čuvajte se onih koji daju u dobrotvorne svrhe samo da bi novac mogao da im se vrati putem poreza. JA poznajem vaša srca. Ona su daleko od MENE. To je smrad od žrtve koji nije prijatan MOJIM nozdrvama. Pokajte se danas! imam mnoge milionere, ipak samo nekolicina podržava one koji se usuđuju da budu MOJI glasnici. Odgovaraće zbog toga u Sudnji Dan.

Pokajte se danas!

Ulažite u duše. Ne možete poneti novac i imovinu kada napustite ovu zemlju. Pitaću one koji su bili izobilno blagosloveni: „Kako si svoj novac upotrebio na MOJU Slavu, za MOJU Decu?“ Šta ćete reći? Satana ima ljude koji seju seme u zla dela, zle pastire koji izvrću MOJE Reči, objavljuju poruke koje ne vređaju – da ne bi stradali finansijski, ili izgubili status izuzeća od poreza – ili koji se boje da uvrede neznabošce, a ne boje se da uvrede Svemoćnog BOGA JAHVE-a. Teško vama. Podigao sam Službenike koji nemaju svetovno bogatstvo. Ali sa smelošću objavljuju MOJE Reči, blagosiljajući MOJ Narod i MENE.

Obraćam se k srcima SVOG Naroda, i kažem: „Dajte desetak, dajte ponude ljubavi“, a oni se ponašaju kao da su gluvi i slepi za potrebe Službenika. Teško vama buntovna deco! Uzeću vam ono što sam vam dao i daću nekome od SVOJE Dece koja nisu pohlepna. Posao koji imate sam vam JA dao, ne da odvajate za slučaj da vam nekad zatreba, nego da se upotrebi za propovedanje Jevanđelja po svetu. Obraćam se srcima onih koji su obožavali materijalne posede više nego MENE, koji su obožavali novac više nego MENE. Te stvari vas neće poštedeti kada JA ponovo dođem. Sabirajte svoja blaga na Nebesima, gde moljac i rđa ne kvare, gde ih lopovi ne mogu ukrasti. Koliko vas ovako čini? Oblačite li gole? Hranite li siromahe? Ne u svoje ime već u MOJE Ime! Ne radi vaše slave, već radi MOJE Slave.

Zabavljači i bogataši daju svakojakim dobrotvornim ustanovama misleći da će to ublažiti MOJ Gnev, ali ga ne ublažava. Jer mnogi to čine – daju malo od svog izobilja radi svoje hvale, časti i slave, ne radi MENE; u svoja imena, ne u MOJA Imena. Zaista, to im je jedina nagrada. Novac ne može popuniti prazninu koju JA trebam da ispunim. Svi imaju prazninu – to je vakum koji je postavljen unutar svakog ljudskog bića stvorenog po MOM liku, da bi ME voleo i da bi žudeo da voli svog TVORCA. Međutim čovečanstvo ispunjava tu prazninu sa mnoštvom svetovnih stvari, materijalnih stvari, tražeći druge bogove – iako sam JA jedini koji može popuniti tu prazninu. Žalim i tugujem jer svet misli da kada umre onaj koji je bogat ili slavan i svi znaju ime te osobe, da će ta osoba zbog svoje slave i bogatstva na ovoj zemlji naslediti Kraljevstvo Nebesko. Međutim to je laž iz Pakla! Ako su bogati i poznati voljeni od strane ovoga sveta, i nisu odbačeni zbog pripadanja MENI – onda, još jednom kažem: oni nemaju DUH Živoga BOGA u sebi!

Reci im dete MOJE, reci im radi MENE. Zar je to zaista vredno Pakla kroz svu večnost? Reci im da će ih samo služenje i obožavanje i voljenje JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, stavljanje MENE na prvo mesto u njihovim životima, poslušnost MENI, vođenje Svetog života, branjenje Svetosti, voljenje drugih dovoljno da bi ih upozorili - da će ih samo to odvesti na Nebesa. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, da su ukrali ljubav i obožavanje koje je bilo namenjeno MENI. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, da ako žele spasenje ono dolazi samo putem Krvi koju sam JA prolio na Golgoti.

Zabavljači čine toliko mnogo dobrih dela, ipak oni ih ne čine MENE radi, radi MOJE Hvale, Časti i Slave. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE. Reci im da se pokaju, da se odvrate od svojih grehova. Postoji oprost u MOJOJ Krvi prolivenoj na Golgoti. JA sam umro i za njih, da bih ih oslobodio. Reci im, dete MOJE, reci im radi MENE, jer ti nisi poslana samo siromašnim i zlostavljanim ovcama, poslana si i onima koji se uznose iznad prosečnog i koji veruju u svoju popularnost koju su kupili. Poslana si vođama ove zemlje, i mnogih nacija. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer su bogataš i siromah isti za MENE – prolio sam SVOJU Krv za njih na Golgoti, da bi bili oslobođeni od Pakla. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, jer JA dolazim ubrzo! Vera bez dela je mrtva! Mnogi od bogatih i poznatih nisu polagali veru u MENE, već u popularnost ovoga sveta, u moć onoga ko ima najviše novca.

Čak i voljena televizijska voditeljka, koji svet poznaje, je nekada bila MOJA, ali je sada zastranila. Svet je prihvata, jer stoji na strani sveta. Ona se više na zalaže za Svetost, već umesto toga ismeva ono što zna da je Sveto. Ona izruguje Reč JAHVE-a, u koju je nekada verovala, tražeći druge bogove da je češu po ušima. Otišla je da se kurva sa drugim bogovima, ali reci joj da se pokaje i da MI se vrati, jer sam JA taj koji joj je podao tu naklonost i popularnost, da bi privodila druge do MOJE spasonosne Krvi sa Golgote. Reci to Opri Vinfri. Reci joj dete MOJE, reci joj radi MENE, jer će sudbina Princeze Dajane biti i njena kroz svu večnost, ako se brzo ne pokaje i vrati JAHUŠUA HA MAŠIAH-u, koji je platio cenu, da bi ona bila oslobođena satanskog okova. Reci Opri Vinfri, da se vrati na Golgotu, da se vrati korenima svojih otaca, gde pripada. Reci joj da je niko ne može voleti onako kako je JA volim.

Reci joj da sam je blagoslovio svakom željom njenog srca, i da ništa osim MENE ne može ispuniti tu prazninu od BOGA napravljenu. Čekam je da se vrati, ali ona naziva sebe MOJOM, a MOJ Duh je daleko od nje. Reci joj Kćeri MOJA, plačem za njom! Plačem za svetom koji ona zavodi. Reci Opri, dete MOJE, reci joj radi MENE, iako će možda ismevati, znaće u svom duhu da ju je prorok JAHVE-a upozorio i da si ti ona koju sam poslao. Reci joj dete MOJE, reci joj radi MENE, da se vrati BOGU Svetosti kome se nekada poklanjala – JAHUŠUA HA MAŠIAH-u koji je platio cenu na Golgoti. Reci joj da mora živeti po Svetoj Reči JAHVE-a, ili nikada neće ugledati svoju porodicu koja je čeka na Nebesima. Reci joj, reci joj Kćeri MOJA, radi MENE, jer sam te JA pozvao da posvedočiš voditeljki televizijskog programa Opri Vinfri.

Reci joj da je trebalo da bude MOJA, a ona je bežala od MENE iznova i iznova. Reci joj kćeri MOJA, reci joj radi MENE. Svu MOJU Decu - koja je gledaju svaki dan i čine je bogatom, citiraju reči koje ona kaže – krajnje vas opominjem sada ovakvom porukom. Nosite MOJE Ime, a gledate je svakodnevno kako skrnavi značenje Svetosti. Ustanite i recite joj, recite joj radi MENE, vi ste MOJI glasovi koji je moraju vratiti DUHU pokajanja kroz MOJU Krv prolivenu na Golgoti. Recite joj Deco MOJA, recite joj radi MENE, da ona vama pokušava da udovolji, a ne MENI.

Radujem se zbog vas, Dečice MOJA koja ste bogata verom. Koja ne polažete svoju veru u bogatstva ovoga sveta. Ne možete služiti dva gospodara. Mrzećete jednog a voleti drugog. Ne možete služiti dva sveta, svet telesnosti, i svet Kraljevstva Nebeskog. Samo one koji se protive telesnosti i hode u RUAH HA KODEŠ-u ću poštedeti. Reci im dete MOJE, budi MOJ glas i reci im radi MENE. Oni kojima je JAHUŠUA dao duhovne oči i uši biće oslobođeni ovom porukom. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE. MOJE crne ovce, bez obzira koliko ste daleko zalutale – vratite se svom jedinom Dobrom Pastiru, vratite se MENI.

Prekorite satanu i bežite od tih demona nesvetosti i videćete Nebesa. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE, JAHUŠUA je platio cenu na Golgoti. Učinio sam sve što sam mogao – sada izbore prepuštam vama. Recite im, svima koji imaju oči da vide i uši da čuju, prosledite ove poruke koje sam vam izgovorio, da bi se našli dostojni u dan koji dolazi – kada skupim SVOJE Izabrane u SVOJE naručje i odvedem ih kući – znaćete da zbog svojih reči ne idete sami. Recite im Deco MOJA, recite im radi MENE, JAHUŠUA HA MAŠIAH dolazi ubrzo. Jer Gavrilo drži svoje oči uprte na našeg Oca JAHVE-a, rog na svojim usnama, čeka samo znak OCA JAHVE-a, i onda će se JAHVE okrenuti MENI i reći: „Idi, sada je vreme, idi i uzmi svoju Mladu!“ Do tada JA čekam, gledam i slušam ko će biti poslušan i proslediti ovo upozorenje o dolazećem Sudnjem Danu.

Recite im Deco MOJA, recite im radi MENE. Neka vaši glasovi zajedno odjekuju sa glasom MOG Proroka dok još ima vremena. Recite im Deco MOJA, recite im radi MENE. Reci im dete MOJE, reci im radi MENE. Posedovanje vere u MENE je ključ njihove sudbine. Ali nije dovoljno samo verovati u to ko JA jesam, MOJA Deca moraju da slušaju, vole, služe Velikog BOGA JAHVE-a „JA JESAM“! Reci im dete MOJE, iako mnogi neće slušati, reci im radi MENE! Nebesa ili Pakao – za svu večnost. Recite im Deco MOJA, recite im radi MENE. Upozoreni ste ovoga dana, šta će dakle biti? Hoću li reći: „Dobro urađeno, dobri i verni slugo, uđi“ ili ću reći: „Odlazi od MENE ti koji činiš zlo i greh, RUAH HA KODEŠ OCA JAHVE-a nikada nisi imao/la u sebi. Služio/la si bogu ovoga sveta i grehu, i sada ćeš ti koji si služio/la satani patiti večno sa njim.“ Recite im Deco MOJA, recite im radi MENE. JAHUŠUA HA MAŠIAH dolazi ubrzo! Reci im dete MOJE, reci im radi MENE!


Predato Detetu, Ratniku, Mladoj JAHUŠUA-e, Proroku Šeri Elajdža (Elijahu)

00:46č, 24. 01, ’98.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica