Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 12

KĆERI SUDBINE, ISTUPITE!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

Slika za Proroštvo 12

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ljubljene Kćeri Sudbine, ne koračajte u svom sopstvenom miru, već u miru JAHUŠUA-e koji prevazilazi svaki um. Ne koračajte u svojoj sopstvenoj snazi, već u snazi BOGA kome služite. Nemoj ostajati u čamcu, Kćeri MOJA, već hodaj po vodi – sa MNOM. Šta misliš da je nemoguće, JA ću učiniti. Ono što te sputava i koči, ukloniću. Iako će izgledati kao da će te talasi potopiti, i vetar će hučati, drži oči uprete u svog SPASITELJA i nećeš se udaviti. Predodređena si da budeš ona koja će hodati po vodi, a ne sedeti u čamcu.

Trčite prema Golijatu kao David. David nije bežao od Golijata – iako je ovaj ismevao, pretio, iako je bio viši od svih ljudi – David je trčao prema Golijatu. David nije pokazao strah, jer se nije pouzdao u čoveka ili cara, već u velikog „JA JESAM“ i JA ga nisam izneverio – niti ću izneveriti vas. Strah je suprotnost veri. Čujte ME. Strah je mučenje koje nisam JA poslao. Kada je bio ismevan i kada mu je prećeno, David nije odgovorio šta će on učiniti, već šta će njegov BOG učiniti.

David nije očekivao da porazi neprijatelja sa pet glatkih kamenova, jer oni čak nisu bili ni oštri kamenovi. David je znao da neće njegovo oružje ubiti Golijata, već da će samo gnev JAHVE-a ubiti Golijata. JA sam stavio SVOJ gnev u to kamenje. JA sam porazio Golijata preko mladog dečaka pastira koga su ljudi ismevali kada se suprotstavio neprijatelju – rekli su da će sigurno poginuti, da će biti poražen. Kako može običan mladić poraziti džina? Te reči oni sada govore MOJIM Kćerima.

Neprijatelj govori na mnoge načine i kaže da nećete uspeti, da ćete umreti ako se suprotstavite tom neprijatelju, da ste slabi i ne trebate da služite u JAHVE-ovo Ime. Ali MOJE Kćeri Sudbine, JA sam vas izabrao. JA sam vas rukopoložio. JA sam vas osnažio. Muškarci su u pravu – ako to budete činili svojom snagom i silom, nećete uspeti, možete i umreti. Ali vi stojite ne u svojoj sili, snazi i moći. Vi stojite u MOM Pomazanju, na MOJOJ Reči, u MOM Imenu, nosite MOJ Sveti Oklop, oprane ste u MOJOJ Krvi prolivenoj na Golgoti. Kćeri MOJE, nazivam vas ovog dana SVOJIM Kćerima Sudbine. Jer nisam li JA POČETAK i KRAJ? Veliki „JA JESAM“ jeste BOG Proroštva.

ALFA i OMEGA jeste BOG Proroštva, jer sam JA prorokovao početak i JA sam prorokovao kraj. Ko to može osim “JA JESAM”? Otkriću SVOJE tajne SVOJIM Kćerima kao i SVOJIM Sinovima. Kćeri MOJE, izabrao sam vas da činite isto što i David. Neprijatelj će se rugati i podsmevati, upotrebiće druge da zapreti i povredi. Bićete klevetane MENE radi. Kada ti neprijatelji ustanu na vas, ne bojte se šta ćete reći ili učiniti – reči koje ćete govoriti neće biti vaše, već ćete MOJE Reči govoriti.

MOJE voljene malene, ne mislite unapred šta ćete činiti. Nemojte imati straha kada ugledate izraz na njihovim licima. Oni misle da vas treba kontrolisati čovek, a ipak vas ne kontroliše zemaljski kralj – vama vlada KRALJ nad Kraljevima. David je zbacio oklop ovoga sveta i umesto njega stao sa MOJIM Oklopom, Oklopom BOGA Svemogućeg. Tako ćete i vi učiniti. Ne plačite kada neprijatelj padne. JA sam sa vama i niko vam ništa ne može učiniti što JA ne dopustim. Volim te voljena MOJA Kćeri.

Upozoravam sve one koji ustaju protiv MOJIH Kćeri Proroštva. Jer baš kao što je Golijat pao, tako će i svi oni koji žaloste MOJE Kćeri Proroštva. Pazite se! Jer JA gledam, JA slušam. Sudiću onima koji sude MOJIM Kćerima što govore MOJE Reči. Kao što muškarci štite žene – i JA stavljam taj Duh u njih da to čine – koliko ću tek JA štititi SVOJE Kćeri Proroštva? Jer prorokovano je da ću u ova poslednja vremena izliti SVOJ DUH na SVOJE Sluškinje i one će prorokovati.

Ko god dira MOJE Pomazanike i čini zla ovim Prorocima, JA ću im sigurno brzo suditi – bolje bi im bilo da se pokaju pre nego što se MOJ gnev raspali na njih. Ne govorim o lažnim prorocima, jer oni dolaze u obličju čoveka ili žene. Ako su lažni, onda moraju biti razobličeni, da drugi ne bi bili zaraženi. Ali ne usuđujte se da dirate ili obeshrabrujete ili da iznosite svoje ljudske ideje o tome šta ću JA učiniti, i koga ću upotrebiti za SVOJE Kćeri Proroštva. Ne govorite „JAHVE ne bi upotrebio ove žene jer one nisu očekivanog izgleda. One nemaju naše dopuštenje da govore.“

Ko ste vi, o ljudi ovoga sveta, da ućutkujete MOJE Kćeri Proroštva? JA odabiram one za koje se najmanje očekuje da će biti izabrani. JA upotrebljavam one koji će MI reći: „O ne, JAHVE, TI ne želiš stvarno da ja govorim to, ili učinim to?“ Ipak, MOJE Kćeri čuju MOJ Glas jasnije nego MOJI Sinovi. Žalim zbog bola koji će MOJE Kćeri Proroštva pretrpeti Imena MOGA radi. Setite se da sam JA stradao radi vas. Budući MOJE Kćeri Proroštva, privešćete MI mnogo duša, i već jeste.

Neće sve MOJE Kćeri Proroštva imati takozvanu licencu. Učinile ste više za MENE od mnogih koji nazivaju sebe pastorima, a nisu nikakvi pastori. Zato se ne žalostite kada vas ljudi ne rukopolože. JA sam vas rukopoložio. Samo je to važno. JA ću vas čuvati i štititi i blagosloviti sve što činite i govorite. Ne budite u nejednakom jarmu ni u čemu što činite. Zapamtite: ako nisu za MENE, onda su protiv MENE.

Vaše oči će videti ono što vi radije ne biste da vidite, čućete ono što radije ne biste da čujete. Ali to neće biti vaše telesne oči, ili vaše telesne uši koje će osetiti bol, to će biti vaše duhovne oči i uši. Poznaćete blagoslove koji prevazilaze vaše najmaštovitije snove, i poznaćete tugu. Upotrebiću vas MOJE Kćeri Sudbine da nahranim mlade, ohrabrim ih i poučim. Jer već imate instinkt kojim sam vas blagoslovio. Upotrebiću vas da prekorim, jer sam već stavio taj Duh u vas, da kao što majka prekoreva tako ćete i vi prekoriti ovaj neznabožački narod i sve one koji su zastranili, i one koji vode MOJE Ovce stranputicom.

MOJE Kćeri Sudbine, imaćete smelost kao lavica koja brani svoje mladunce. Upotrebiću vas da previjate ranjene, jer koja majka nema taj saosećajni Duh koji sam joj već podao? Koristićete darove majke, učitelja, ratnika, i sve darove koje vam je RUAH HA KODEŠ tako velikodušno dala. Najbolje sam sačuvao za kraj. Zato što muškarci govore: „Ne možeš upotrebiti ženu“, žene će biti te koje će u ova poslednja vremena imati najmoćnije Službe i poslednji će biti prvi. JA ću biti sa vama. Volim vas MOJE Kćeri. Dok budete čitale ovo znaćete da je za vas. Ako ne znate da je ovo za vas, onda ste u pravu – prestanite da čitate, nije za vas. Sve ostale, koje budete primile ovu Poruku, obgrliti ću vas, šapnuću vam i reći: „Slušajte, ova Poruka je za vas.“ Dao sam SVOJIM Kćerima Proroštva Duh Davida. Sada idite i u MOJE Ime povratite ono što je đavo ukrao. Tako govori JAHVE, BOG nad vojskama.


Predato Pastoru Šeri Elajdža (Elijahu), Mladoj JAHUŠUA-e

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica