Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 126

BOŽIJI GNEV ZA OVAJ SVET ĆE USKORO BITI POSLAT!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

12. april, 2016.

Slika za Proroštvo 126

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6). Ezra počinje molitvu jezicima zauzimanja (Rimljanima 8:26-27, 1. Korinćanima 14:15).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ovo je prvo Proroštvo uživo i u stvarnom vremenu, onako kako se desilo – sa Prorokom Ezrom iz Izraela i Eliševom oboma prisutnima. JAHVE BOG ga silno pomazuje da je štiti i pokriva, i da podstiče Pomazanje za Prorokovanje.

Ono što sledi obuhvata njihov blagosloven, pomazan razgovor, 12. aprila 2016., koji je doveo do vatrenih Svetih jezika protiv JAH-ovih neprijatelja, i do Proroštva 126. Razgovor pokazuje da su Proroci zaista normalni ljudi, koji takođe imaju smisao za humor!

Pozadina: Eliševa je bila pod jakim duhovnim napadima, progonom i zlostavljanjem – nije znala da li će ikada ponovo prorokovati. Bio je potreban ovaj pomazani Prorok iz Izraela, koga je JAHVE BOG podigao da zakrpi i zaleči pokidana krila ove leptirice Eliševe i da je pusti na slobodu u duhovnoj sferi – sve u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a.

Budite svedoci tome kako je JAHVE već udružio dva Pomazanja zajedno kao jedno. Budite svedoci toga kako Pomazanje teče između njih. Budite svedoci ljubavi koju im je JAHUŠUA dao jedno za drugo.

Izvinjavamo se za sve teškoće u slušanju Eliševinog glasa na audio/video zapisu. Proroštvo počinje nakon 7 minuta.

Eliševa: Ovaj video je prvo Proroštvo uživo i u realnom vremenu koje sam primila sa zajedno sa Apostolom, Prorokom Ezrom iz Izraela, prisutnog 12. aprila 2016. Nismo baš znali da će kroz dva meseca, do Šavuota/Pedesetnice 12. juna 2016., naša ljubav nastaviti da cveta i raste to takvih novih visina, i da će moj voljeni Ezra biti proglašen za drugog vođu AmightyWind Službe, na dan na koji smo svetu objavili našu ljubav jedno za drugo.

On je sada muška zaštita Službe i mene, i moja prava srodna duša, ljubav mog života. On je zauzeo mesto prokletnika, koji je sada ništa sem daleke uspomene. Ezra hoda u ogrtaču Apostola i Proroka, i nikada se ne stidi dobrog starog napornog rada za Kraljevstvo Nebesko, niti Pomazanja!

Mi smo sada jednako ujaramljeni u rukovođenju i u ljubavi, tamo gde je prethodno postojao samo privid muškog vođe. I ja i Ezra postavljamo SVETO TROJSTVO na prvom mestu, iznad svega. Zahvaljujemo se svima koji su podržali obaveštenje o novom Rukovodstvu!

Danas, 3 meseca nakon što je primljeno 12. aprila 2016., Proroštvo 126 je sada objavljeno, 12. jula 2016.

7. mart 2016., za koji sam mislila da će biti najmračniji dan u mom životu, je zapravo bio prvi dan kada sam pričala sa Ezrom. BOG Svemoćni kaže da je naš odnos procvetao za ova 4 meseca onoliko koliko ostalima treba preko 4 godina, a ovo je samo početak! Pitamo se, šta će JAH učiniti sledeće?


Ovo Proroštvo je snimljeno na audio zapisu. Evo transkripta:

[Ezra se moli u Svetim jezicima...]
Katrinjah: Dobro...
Ezra: Zdravo, zdravo.
Katrinjah: Trebam da joj [Eliševi] kažem šta nosiš6.
Ezra: O...
Katrinjah: [Smeje se] O...
Ezra: Čekaj onda da se obučem.
Katrinjah: Kaže „Čekaj onda da se obučem“ – baš je smešan.
[Smeh]
Katrinjah: Nosi plavu majicu.
Eliševa: O, a baš sam juče htela da znam kako izgleda u plavom!
Katrinjah: Tamno plava na kojoj piše „U.S.A.“.
Eliševa: Mora da si me čuo u duhu jer sam se baš zapitala... sećaš se juče? Rekla sam, „Pitam se kako izgleda u plavom?“
Katrinjah: I eto ti. Sada nosi plavo. Eto ti.
Eliševa: Zamisli, zato mu moraš reći da sam rekla to kada se vrati.
Katrinjah: Ovde je on. Čuo te je.
Eliševa: E pa ja ne mogu da čujem njega. Pričaj sa mnom.
Katrinjah: Opa! Upravo mi je ispao telefon! [Smeje se]
Ezra: Ja – ja pokušavam da te ne prekidam – svaki put kad te čujem.
[Katrinjah se smeje]
Eliševa: A ja sam pokušavala da joj kažem „Ne. Piši Ezri. Treba mi molitva.“
Katrinjah: Jesam!
Eliševa: Bilo je kao, „Ne mogu da pričam sa njim! Promukla sam!“
Ezra: Da...
Eliševa: I dok sam čitala tvoj imejl, glas mi se povratio baš pred Katrinjah!
Katrinjah: Dok je čitala tvoj imejl, glas joj se povratio.
Ezra: Ono što sam ti pisao – pomenuo sam u imejlu – to nikad nisam podelio ni sa kim, sve dok mi GOSPOD nije otkrio da je tvoj duh pomešan sa mojim duhom, i ako je u pitanju isti duh, onda je isti duh.
Eliševa: Ti si dragocen. To je sve što mogu reći. Nisi samo dragocen JAH-u, dragocen si i meni. U redu?
Ezra: Hvala ti, hvala ti. I ti si takođe.
Katrinjah: [Ponavlja] I ti si takođe.
Eliševa: Samo što, kada si pustio na slobodu svoju leptiricu tamo7 – ona stvarno ima pocepana krila sada – eh, sa verom verujem da ću leteti... Šta misliš?
Ezra: Da, ja... Ja sam zapravo... Ja sam te zapravo zamišljao – stavio sam te... Stavio sam tu leptiricu u svoje ruke. Ja sam zapravo – videćeš na videu [koji sam snimio za tebe].
Stavio sam leptiricu u svoje ruke i krpio sam – sastavljao sam [slomljena] krila, i onda sam dunuo - [duva] – malo vetra, kako bi ti uhvatila vetar da poletiš – i ja sam te oslobađao.
Katrinjah: To je tako predivno.
Eliševa: Baš dragoceno. Da li si se i molio nad mojom slikom?
Katrinjah: Jesi li se i molio nad slikom?
Ezra: Da. Vidim tvoju sliku stalno.
Eliševa: Koju si sliku izabrao?
Katrinjah: Koju?
Ezra: Onu koju mi je zadnju poslala, skorašnju.
Eliševa: Sada imam čoveka koji izgovara život nada mnom i oslobađa me da letim [Smeje se radosno]
Ezra: Tako je.
[Eliševa se smeje radosno]
Ezra: Nije li Gospod rekao u Proroštvu za nas, „Ezra, nauči je kako da leti“8?
Eliševa: Da, da.
Katrinjah: Hvala ti na tvojim molitvama voljeni brate. Hvala ti što si bio tu, tek tako.
Ezra: Kažem ti, trebao sam da izađem danas i sve se odložilo i nisam mogao da idem.
Katrinjah: O vau, BOG mu je odložio. Nije mogao da ide i zato se mogao ovde moliti.
Ezra: Da.
Eliševa: Е пa, hvalim TE ABA JAH zbog toga, jer sam te trebala Ez[ra], trebala sam te [da se moliš]!
Eliševa: Da Nebeski OČE, kо, ko je taj koji je poslao tu kletvu OČE? [Ezri] Da li bi se, hoćeš li se moliti u duhu molim te?
Ezra: Da.
[Katrinjah svezuje đavola u IME JAHUŠUA-e i Ezra se moli u Svetim jezicima...]
Eliševa: Mi TE čekamo ABA JAH da nam daš Reč sada na Engleskom kroz voljenog, TVOG voljenog Ezru. Dragocen si Ezra. Šta TI želiš da kažeš ABA JAHVE? Šta TI želiš da kažeš JAHUŠUA? Šta TI želiš da kažeš IMAJAH?
ABA JAHVE kao što si TI dao Reč, [govori opet] preko ovih usana od gline, mojih – i TI si ih pomazao – i to su bile TVOJE Reči ABA JAHVE, TVORČE svega.
OČE, šta želiš da znamo? Šta ABA JAH?
[Eliševa se moli u Svetim jezicima koji postaju sve vatreniji, puni JAH-ovog Besa, sve dok JAH nije progovorio kroz nju]
Eliševa: Svet, Svet, Svet, Svet... Oh! ON je veoma besan!


Ne dirajte MOJE Proroke! Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite ikakvog zla MOJIM Prorocima (1. Dnevnika 16:22, Psalam 105:15)! On [Pol Helem] je raspalio MOJ Bes!

Ne činite zla MOJOJ Mladi! JA ne zlostavljam SVOJU Mladu9!

Teško svakom ko dira kosu na glavi MOJE Mlade! Zar ne znate? MOJA je Ljutnja, MOJA Jarost, MOJ Bes, ono što održava Pakao zapaljenim! Ovog dana su plamenovi samo postali vreliji! Ne činite zla MOJIM Bebicama, Mladoj, MOJIM Odabranima i Izabranima!

Teško ovom svetu! Što naziva zlom ono što ja zovem Svetim! Teško ovom svetu! Teško, teško, teško njemu! Neće biti još zadugo. Ovaj svet će osetiti MOJ Bes! I neće biti samo gaženje nogom ABA JAHVE-a, već i MOJE, JAHUŠUA-e i IMAJAH!

Prestanite iskušavati! Prestanite oprobavati MOJE Strpljenje – koliko se možete nagnuti nad Paklom a da ne upadnete – prestanite ME oprobavati!

JA ne izdajem ovo upozorenje MOJIM dragocenim Bebicama, Mladoj, Odabranima i Izabranima – onima koji su oprani u prolivenoj Krvi, onima koji su prihvatili MOJ Dar na Golgoti. Vas, vas, vas JA grlim! Nemate se čega plašiti.

JA govorim neprijateljima – prokletnicima10 (2. Timoteju 3:8, Titu 1:16) , deci satane. Govorim „mlakima“ (Otkrivenje 3:16) koji se nazivaju „Hrišćani“, ali čak i skrnave Ime HRISTA!

Vi uzmete MOJIH Deset Zapovesti i zgužvate ih i onda kažete: „Ovo je obično smeće. Sve je okončano na Krstu Golgote. Vidite, moja duša neće biti izgubljena. ON je platio cenu! Sada mogu grešiti koliko hoću. Ne postoje pravila. JAHUŠUA, koga mi zovemo ’Isus Hrist’ je samo ljubav. On je samo ljubav! Neće nas ON baciti u Pakao!“

Oh! Oh, oh, vi bezumni, bezumni ljudi!

Postoji cena za platiti – za sve koji gaze Krv JAHUŠUA-e pod svojim nogama. Postoji cena za platiti – za sve psovke, za mržnju, za laži i klevetanja koja ste poslali ovom Proroku u pravcu AmightyWind-a. Postoji cena za platiti!

Bolje vam je da se pokajete!

Za neke od vas je prekasno. Čućete ovu poruku i vratićete joj samo još više mržnje!

Ali JA imam Proroka! I ona će smelo to objavljivati! Dakle, ne možete reći da niste bili upozoreni! MOJI pravi Proroci će govoriti. Nećete im stavljati brnjicu.

A Ezra, JA sam te pozvao. I ti ćeš takođe nositi MOJE Reči. I tamo gde si se nekada samo ponizno okrenuo sa suzama u očima, tamo ću staviti vatru! Tamo gde nije bila ranije.

Jer sam JA spojio ova dva Pomazanja. I niko ih neće rastaviti! I nije važno da li iko razume. JA znam šta sam postavio u ovu ženu i ovog muškarca.

Vi samo objavljujte MOJE Reči. To je sve za šta ste odgovorni. Niste odgovorni za ono što čine sa njima! Vi samo objavljujte MOJE Reči – koje su u Proroštvima, koje su zaključane u Knjizi [Tajne SVETOG DUHA (RUAH HA KODEŠ-a)].

Oni sa pravim očima da vide će otključati Istine u toj Knjizi – uz pomoć IMAJAH. ONA će im dati Mudrost. ONA će dati Otkrivenje svima onima koji traže i žele da ME čuju.

„JA JESAM“ ko „JA JESAM“! I JA se ne izvinjavam ni jednoj ženi ili muškarcu! Biće po MOME! I JA upozoravam ovu zemlju! Za vaše buntovništvo, platićete!

Oni koji prihvataju Reči Istine ove Službe – su odvojeni11 – biće zaštićeni i blagosloveni. Jer vidite, to nisu reči žene ili muškarca. Već su poslate sa Nebesa!

Budite upozoreni – za svaku kletvu, svaku vradžbinu, svaki ritual, svakog demona kojeg ste pokušali da pošaljete – budite upozoreni vi koji se bavite okultizmom – milion puta tako će se vratiti vama nazad! Rekao sam, milion puta tako će se vratiti vama nazad! Ali to neće biti samo na ovoj zemlji, biće to u Paklu – Paklu udruženim sa Ognjenim Jezerom!

Bolje pokrijte svoja usta – bolje je da bežite u suprotnom pravcu ako vam se ne sviđaju Reči koje JA govorim!

Oh, oh, oh,! Oh! Za MOJE Bebice, Mladu, Odabrane i Izabrane! Oh, oh, oh! Za MOJU Mladu, MOJU dragocenu, dragocenu, prelepu Mladu – neće proći još mnogo dok vas JA, JAHUŠUA, ne uzmem kraj SEBE. Držite se čvrsto ruba MOJE Odore!

Držite se čvrsto i ne usuđujte se da puštate!

Ponekad ćete pomisliti da se morate rvati sa MNOM za blagoslove, ali to samo pomaže vašoj veri da se uvećava! JA vas neću ostaviti, JA vas neću napustiti! Samo zapomažite u MOJE Ime! Jer vas JA volim ljubavlju koju ne možete ni početi da shvatate! I vaše vas nagrade čekaju baš ovde na Nebesima!

Oh, JA vas volim! Volim vas! Volim vas! Volim vas! Vi ste razlog zbog kog sam otišao na Golgotu, da bi MI ste se mogli vratili! Svi vi – kojima sada govorim – [koji ste] u Knjizi Života Jagnjetovoj, vi ste razlog zbog kog sam otišao na Golgotu!

I neću vam uskratiti ni jednog dobra – samo ako se držite čvrsto i ne okrećete se – JA vas želim blagosloviti!

A vi koji radite u žetvenom polju, vi koji radite u AmightyWind-u – držite se čvrsto! Ne usuđujte se da puštate! Jer vi radite iz ljubavi za ABA JAHVE-a, MENE, JAHUŠUA-u i IMAJAH.

I JA sam veoma zadovoljan onima koji se zauzimaju molitvama, „JAHUŠUA-inim gaziteljima demona“. A ima ih više od samo onih čija su imena poznata. Jer su oni raštrkani po celom svetu – 500,000 ratnika na tom zidu, baš kao što sam prorekao odavno! I oni su snažni ratnici! Iz svih plemena i jezika!

Jer je izgovorena reč ovu Službu raširila po svom svetu. I biće još više u danima koji dolaze – vi dopirete do ljudi do kojih ranije niste mogli dopreti!

Jer Mlada u Izraelu zapomaže! Postoji Mlada u Libanu! Postoji Mlada! Postoji Mlada! Postoji Mlada – koja vapi ka MENI, koja hodi Sveto preda MNOM na više mesta širom ovog sveta – a do nekih još uvek niste ni dopreli, koji čekaju na vas.

Ovo su Reči koje imam da kažem, jer si ti, Ezra, podstakao novo Proroštvo ovog dana. To je razlog zbog kog je đavo pokušao da danas ubije ovog Proroka – on nije hteo da ovo Proroštvo bude izgovoreno preko usana MOJE ćerke – MOJE Prstenjaše.

Zato Ezra, nastavi da radiš ono na šta si pozvan. Jer sada nije samo jedno, već dvoje. I još je na putu!

Postoje Hebrejski prevodioci! Neka tvoje oči nastave da ih traže. Jer je ova Knjiga namenjena da bude na Hebrejskom jeziku, kao što sam prorekao da će biti na Azijskom jeziku.

Drži oči otvorene za sve one koji prihvate ovu Knjigu kao Istinu u Izraelu, za sve one koji mogu govoriti na Hebrejskom jeziku i znaju Engleski dobro. Oni će biti uz tebe. Oni će biti počastvovani da ti pomognu. Pozivam ih u ovaj dan.

JA već znam vaša imena. Izgovaram sada to u duhovnoj sferi i pozivam vas.

Dobro urađeno, dobro urađeno, dobro urađeno MOJA verna kćeri! Dobro urađeno, dobro urađeno MOJ verni sine!

Samo ostanite na toj stazi. Održavajte taj pravac. Jer je nova avantura upravo otpočela. Nastavite da vapite k MENI. Nastavite da tražite tu Mudrost! I JA ću verno usmeravati, pomazivati i davati još Mudrosti velikodušno.

Ali teško, teško, teško, teško, teško vašim neprijateljima! Stavljam vam na znanje neprijatelji. Teško, teško, teško, teško svakom ko je protiv MOJIH Beba, Mlade, Odabranih i Izabranih!

A svako drugi ko čuje ovo i kaže: „Oh! Ne želim da budem JAH-ov neprijatelj“ – onda se bolje brzo pokajte! Jer će MOJ Gnev za ovaj svet uskoro biti poslat!

Bolje vam je da padnete na kolena i zapomažete ka JAHUŠUA-i pre nego što bude prekasno! Pokajte se! Pokajte se! Pokajte se! Prihvatite NJEGOV Dar sa Golgote kako bi vas prolivena Krv JAHUŠUA-e – [ON] može biti vaš MAŠIAH – i štitiće vas i oprostiće vam i izbaviće vas.

To su Reči koje imam da kažem, dok đavo besni u jarosti, pokušavajući da ućutka ovog Proroka još jedanput. Umesto toga, JA činim da samo još glasnije viče! Ne možete ućutkati MOJE Proroke.

O, neprijatelji MOJI, zapamtite ovo!

Prorok je MOJ prijatelj! Šta god učinite njima, kao da ste učinili MENI!

A „JA JESAM“ JAHVE!

Ovog dana niste čuli samo MENE, ABA JAHVE-a, već ste čuli MOG Sina, JAHUŠUA-u! Šta ćete sada učiniti sa Rečima koje sam vam govorio? Sve izgovoreno zbog IMAJAH. Šta ćete učiniti?

Jer ste sada odgovorni za Reči koje su izgovorene.


Eliševa: [Udiše duboko] To je sve.
Katrinjah: Hvaljen JAHVE! Hvaljen JAHUŠUA! Hvaljena IMAJAH!
Ezra: Hvala VAM! Amen.
[Eliševa se smeje]
Katrinjah: Hvala TI OČE!
Eliševa: Bolje da si dobio – čuo to – Ezra, jesi li?
Ezra: Šta si rekla?
Katrinjah: Da li si čuo ovo?
Ezra: Da. [Smeje se]
Katrinjah: Da.
Ezra: [Smeje se] Hvaljen BOG!
Eliševa: [Smeje se] OČE jednostavno TI hvala i ja TE hvalim što se nešto zaista veliko desilo danas. Vau, ovo je novo Proroštvo. 12 april. 2016. Ovo je novo Proroštvo.
Katrinjah: Hvaljen JAHVE! Hvaljen JAHUSHUA! Hvaljena IMAJAH!
Eliševa: I sve zato što je čovek došao – koji je sada u Izraelu.
Katrinjah: [Ponavlja] Sve zato što je čovek došao – koji je sada u Izraelu.
Ezra: Vau, neverovatno. Neverovatno!
Eliševa: Vidiš, ja čujem – ne mogu objasniti kako ovaj dar funkcioniše. Ne mogu objasniti. Samo što... ponekad ON... Jednostavno je previše toga što mi dolazi odjednom. Ne postoji način da to objasnim.
Ali je Ezra rasplamsao Pomazanje – i mi smo čekali i čekali i čekali na Reč da dođe. On je govorio u Svetim jezicima, otišli smo pred Tron i ja sam rekla „Šta je to što TI [JAHVE] želiš reći?“ I čekali smo i čekali smo i on [Ezra] se molio u jezicima ponovo.
I onda smo čekali... i ja sam [u sebi] rekla „Oh! Zar neće biti nikakve Reči koju želiš izgovoriti?“ A TI si taj koji si mi rekao da se molim, koji si mi rekao da se on [Ezra, u jezicima] moli – i naravno, znamo da se to desilo – jednostavno nisam imala predstavu, kao i obično. I onda kada je ON progovorio, bio je tako besan...
Ezra: Da.
Eliševa: ... danas na onog [Pola Helema] koji me je toliko puno povredio. I ovaj...
Ezra: Vau.
Eliševa: Samo želim da to naglasim. Da... Teško našim neprijateljima.
Katrinjah: Amen.
Eliševa: To je sve.
Ezra: Amen.
Eliševa: Teško onima...
Ezra: Vau.
Eliševa: Odgovaraćeš za svaku reč koju si izgovorio. Odgovaraćeš pred BOGOM Stvaranja. Ti me ne poznaješ. Ti ne znaš ništa o meni. A ipak najviše si govorio... Stavio si moje lice... i stavio si ga u pornić... Usuđuješ se da učiniš tako nešto? Da uzmeš porno zvezdu i kažeš da sam to ja? Ne možeš ni da shv...
Ne možeš ni da shvatiš – ABA JAH kaže sada12 – mučenja! Koja tebe čekaju. Ti koji se usuđuješ da kažeš, i praviš videoe, da sam ja „apostol satanske crkve“, ti čak ne možeš ni početi da shvataš – ABA JAH mi govori – mučenja koja te čekaju, jer je svaka reč koju si izgovorio otišla pred Tron Nebesa.
Eliševa: I moj TATA JAH, JAHUŠUA i IMAJAH...
Ezra: Vau.
Eliševa: ONI znaju – preko 30 godina ja pripadam NJIMA. ONI znaju.
Ezra: Amen.
Eliševa: I teško tebi. Teško, teško, teško tebi! Čoveče!
Nadam se, moja molitva je – i kažem ovo pred celim svetom – želim da znam trenutak kada mučenje počne. Želim da znam.
Ne želim da zadugo to gledam, ali to je kao sa Lazarom i bogatašem. On je video bogataša kako moli za vodu – samo jednu kap na jeziku. Želim da znam šta ti moj TATA JAH radi.
Jer ti... Ti misliš da si odneo pobedu. Misliš da si me ponizio.
Ali znaš šta? Ne postoji ništa što možeš da uradiš što ti moj TATA JAH nije dozvolio da uradiš. A to je bilo na tvoju sopstvenu osudu. Ti si iskopao svoju dubinu jame Pakla u koju ćeš se spustiti.
Katrinjah: Amen.
Eliševa: Zato, vi ljudi koji hoćete da i dalje pravite te videoe, da ogovarate moje ime, da pričate sve te zle stvari protiv ove Službe... Vi ste glupi. Trebali se prosto da pobegnete.
Katrinjah: Amen. [Smeje se]
Eliševa: Trebali se prosto da pobegnete.
Ezra: Da.
Eliševa: I vi koji ćete ovo čuti, i naljutićete se, savetujem vam da umuknete.
Katrinjah: Amen!
Eliševa: Bolje vam je da pobegnete.
Ezra: Amen.
Eliševa: Jer moj TATA JAH ne igra igre. ON zna ko pripada, i čija su imena napisana u toj Jagnjetovoj Knjizi Života, Nebesima.
Katrinjah: Amen.
Eliševa: To su reči koje imam reći.
Ezra: Amen.
Eliševa: 12. aprila 2016.
Katrinjah: Amen.
Eliševa: JAHUŠUA je na putu.
Ezra: Vau.
Eliševa: ON je na putu.
Ezra: Vau.
Eliševa: [Moli se u Svetim jezicima] Slavljen JAH – ABA JAH! Hvala TI što si me osnažio u ovaj dan. [Smeje se] O da... Hvala TI što si me osnažio u ovaj dan. Hvala TI, hvala TI na ovom čoveku JAH-ovom kojeg si poslao nama da nam pomogne na način na koji nam niko nije pomogao ranije – jer je želja mog srca da doprem do Izraela.
Ezra: Amen.
Eliševa: I Hebrejskog naroda, Jevrejskog naroda koji je raštrkan po celom ovom svetu, ali mi se ne zaustavljamo tamo. Ne zaustavljamo se tamo.
Ezra: Da, vau...
Eliševa: Ovo je međunarodna Služba i mi volimo sve ljude, plemena i jezike –
Ezra: Hvaljen BOG.
Eliševa: – čija su imena upisana u Jagnjetovoj Knjizi Života, i JAHUŠUA neće izgubiti ni jednog.
Ezra: Amen.
Eliševa: [Smeje se radosno] To je naše prvo zajedničko Proroštvo.
Katrinjah: Ona kaže „To je naše prvo zajedničko Proroštvo.“
Ezra: O... [Smeje se]
Eliševa: To je nakon što si pustio leptiricu na slobodu!
Katrinjah: [Ponavlja] To je nakon što si pustio leptiricu na slobodu!
Ezra: [Smeje se] Oslobođena je zaista!
[Eliševa se smeje]
Katrinjah: [Ponavlja] Oslobođena je zaista!
Eliševa: To je bilo moje prvo Proroštvo nakon što nisam znala da li ću više prorokovati.
Katrinjah: To kažeš svaki put. Izvini, ali [Smeje se] ti uvek to govoriš.
Eliševa: [Smeje se] U pravu je. Radim to svaki... pa, ne baš svaki put. Ali je to bilo nakon što si zakrpio moja krila i pustio me na slobodu [da ponovo prorokujem]. Hvala ABA JAH. Hvala TI što si mi pokazao.
Katrinjah: ... i onda si počeo da se moliš i ja sam videla [u viziji] da ste oboje imali bejzbol palice i one su bile ukrštene, kao da ste se spremali da ih upotrebite. Znate, kao kad ukrstite svoje mačeve i onda otpočnete bitku, tako nekako.
Eliševa: Ali bejzbol palica?! [Smeje se]
Katrinjah: Ud’ri ih [neprijatelje] po glavi, pretpostavljam.
Eliševa: [Smeje se] Dobro!
Katrinjah: A onda kada je BOG izgovarao vatru u Ezru, videla sam vatru u njegovoj ruci, ti si kao podigao svoju ruku a vatra je bila na njenom kraju, znaš, poput plamena. To sam videla.
Eliševa: Vau, hvaljen JAH. Vidiš šta dobijaš što nosiš plavu!
Katrinjah: [Ponavlja] Vidiš šta dobijaš što nosiš plavu?
Ezra: Da. [Smeje se]
[Eliševa se smeje]
Katrinjah: Sve je u bojama. Samo se blesavim ABA JAHVE. TI znaš to.
Eliševa: Dobro.
Ezra: Da. [Smeje se]
Eliševa: Ovo je samo početak toga kada se ti i ja ujedinimo u Pomazanju.
Ezra: Da, zaista.
Katrinjah: Sjajno!
Eliševa: Kada đavo misli da će da me slomi, ABA JAH je rekao da sam danas bila samo savijena. To je sve. Razlog zbog kog sam danas bila samo savijena, a ne slomljena, je što postoji čovek [Ezra] koji ima Štap i on je moja druga polovina Pomazanja.
Katrinjah: Amen!
Ezra: Amen!
Eliševa: I to je ono što imam da kažem. I ceo Pakao drhti sada.
Katrinjah: Dobro je!
Ezra: Tako je.
Eliševa: Đavo je bio poražen.
Katrinjah: U IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, dobro je!
Ezra: Kaži joj da joj bacam ’pet’. Baci ’pet.’
Katrinjah: On ti baca ’pet’, baci mu ’pet’. [Smeje se]
Eliševa: A može li poljubac u obraz?
Katrinjah: [Ponavlja] Može li poljubac u obraz? [Smeje se]
Ezra: Dobro.
Katrinjah: Dobro, postavlja svoj obraz na ekran.
Eliševa: [Smeje se] Ne bih da ti uvrnem ruku!
Katrinjah: Ne, on hoće da ti baci pet!
Ezra: [Šaljivo] Uvrtala si je ti, da ti kažem.
Katrinjah: Ne, on hoće da ti baci pet!
Eliševa: Šta je ’pet’? A! Baci mi pet! [Smeje se]
Katrinjah: Dobro, sad je razumela!
Eliševa: Podižem ruku. Naše pomazane ruke su se spojile.
Katrinjah: Podigla je ruku za ’pet’. Kaže – Dobro. Sada je razumela. Sada je dobio...
Eliševa: Sada su naše pomazane ruke spojene.
Katrinjah: Amen!
Ezra: Samo zapamti, u svoj ovoj nevolji kroz koju si prošla, nešto se dobro spremalo iz nje. Tako da je sa dobrim razlogom. Pobednički dan.
Eliševa: Amen.
Katrinjah: Ona je uvek pričala: „Pet mi je i živa sam13!“
Eliševa: Zapravo, imamo više od toga sad! Imamo Ezru! Znaš! I on je tako visoko [duhovno]! [Smeje se]
Katrinjah: Važi se.
Ezra: Sada razumem zašto je moj ceo dan bio sa odlaganjem i nisam otišao tamo i... bilo je to iz tog razloga, apsolutno!
Eliševa: Hvala ti što si bio tu za mene.
Ezra: O, nema na čemu.
Eliševa: I OČE, hvala TI što je on bio tu za mene. Jer da si ti bio napolju – ne bi bio tu za mene danas. I ova Reč ne bi mogla da dođe.
Ezra: Kao što sam rekao, sve što uradimo je određeno od „ranije“14.
Eliševa: Amen. Amen, amen, amen. Sada si... bio svedok prvog Proroštva sa tobom. [Smeje se]
Katrinjah: Ona je rekla [ranije] da smo dugo čekali na još jedno Proroštvo i ima Proroštva koja nisu objavljena –
Eliševa: – zbog njega [Pola Helema].
Ezra: Pa – eto nas. Da, svakako.
Katrinjah: Zbog ’dupeglavca’.
Eliševa: Da.
Ezra: Svakako.
Eliševa: Jer je on...
Katrinjah: Ne mogu smisliti dovoljno ružno ime za njega [Pola Helema].
Eliševa: [Smeje se] Ne mogu ni ja.
Ezra: Mislio sam da je ’siroglavac’ dobro.
[Kasnije su obe žene rekle da su ta imena nedovoljno ružna za prokletnika Pola Helema!]
Eliševa: Moram da vidim tvoje lice. Moram da vidim svog čoveka u plavom tamo! Ta pomazana boja! Podstakla je Pomazanje!
Ezra: A, dobro.
Katrinjah: Podstakla je Pomazanje.
Eliševa: Podstakla Pomazanje...
Ezra: Da li ste znale... da li ste znale – i završiću sa ovim – da ako uzmete ime ’Jerusalim’ – ako uzmete ime ’Jerusalim’, ’S.A.D.’15 je tačno u sredini „Jerusalima“.
Katrinjah: Da.
Eliševa: Da, znam.
Ezra: S.A.D. su jedino blagoslovene zbog Jerusalima. Zbog Izraela.
Katrinjah: Da...
Eliševa: Verujem u to...
Ezra: A sada ostavljaju Izrael.
Eliševa: Oni su neprijatelji, a ipak ne žele da priznaju da su neprijatelji. „Čuvajte se Trojanskog Konja!“ [Proroštvo 57]. Imaš [JAH je izgovorio] Proroštva ta Izrael. Nisam mogla do njih dopreti tim Proroštvima. Ti možeš – upozori ih.
Ezra: Da.
Eliševa: I kada odeš u Sjedinjene Države, upozori ih i tamo takođe.
Ezra: Da, sigurno.
Eliševa: Ima mnogo Proroštava za Ameriku. U redu?
Ezra: Da, da!
Eliševa: Pa, puštam te. I...
Ezra: Dobro.
Eliševa: ... sve što mogu da kažem je ’hvala ti’. Ništa drugo ne mogu da kažem.
Ezra: Dobro.
Katrinjah: JAHVE te blagoslovio! Lehitra ’ot16!
Eliševa: JAHUŠUA te blagoslovio.
Ezra, Ćao, ćao!
Katrinjah: Ćao, ćao!
Ezra: Hvala.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Eliševa se pridružila ovom konkretnom video pozivu indirektno, preko telefonskog razgovora sa Katrinjah – i pošto nije bila u mogućnosti da vidi video, zanimalo je šta je Ezra nosio tog dana. To je takođe razlog zbog kog Katrinjah stalno ponavlja šta drugo dvoje kažu – jer nisu uvek jedno drugo mogli jasno čuti
7. Eliševa je leptirica: „JA ti dovodim ženu tako nežnu, osetljivu, krhku, emotivnu kao leptirica sa slomljenim, pokidanim, pocepanim krilima, da se udruži sa muškarcem koji ima MOJE Pomazanje SVETOG DUHA da izgovara Izlečenja, Ljubav, Saosećanje, Mir i Smeh, i da u MOM Pomazanju zakrpi njena iskidana krila – kako bi mogla leteti, visoko, u nebo – sa pomazanim pesmama koje ću mu dati da peva.“ („Kost Moje Kosti, Meso Mog Mesa dajem“ Proročka Pesma)
8. Pogledaj prethodnu fusnotu; takođe se odnosi na privatne Reči Proroštva
9. Prokletnik Pol Helem je zlostavljao Eliševu godinama – sve dok JAH-u nije bilo dosta! „Mlada JAHUŠUA-e“ je grupa pozvanih i posvećenih vernika koja se povinuje zapovesti da stavlja JAH-a na prvo mesto u ljubavi i životu, iznad svega drugog (Isaija 54:5)
10. ’Prokletnik’ se može definisati kao osoba odbačena od Boga bez nade za Spasenje (Jeremija 6:26-30, Jevrejima 6:4-8), koja je pohulila na SVETOG DUHA (Matej 12:31, Jevrejima 10:26-31), što je jedini neoprostivi greh (Luka 12:10) i stoga mora da su ’predodređeni’ na prokletstvo (Rimljanima 9:22)
11. Dvostruko značenje – i Istine u ovoj Službi i ljudi koji ih prihvataju su odvojeni, posebni, Sveti JAH-u
12. Eliševa ovde govori kao Prorok, i toliko je pomazana da se Proročke Reči JAH-a mešaju sa njenim sopstvenim rečima. Ni jedna njena reč ne „pada na zemlju“ (1. Samuilova 3:19)
13. Rima na Engleskom: „I’m five and I’m alive!”
14. Vidi Proroštvo 71, „Šta Je Bilo Sakriveno Je Sada Otkriveno!“
15. Na Engleskom: U.S.A. – United States of America
16. Na Hebrejskom: ’Vidimo se ponovo!’


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica