Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 125

SATANINA ELITA ĆE ISKORISTITI KRVAVI MESEC 27. SEPTEMBRA!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

27. septembar, 2015.

Slika za Proroštvo 125

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Tokom molitve nakon Pričesti sa Prorokom Katrinjah, jutros putem telefona, primila sam još jedno Proroštvo, koje će biti naredno, 125. – 124. je zapečaćeno za objavljivanje u budućnosti. Imamo mandat da ovo dostavimo ljudima što pre, i zato postavljamo ovo na naš Blog. I zahvaljujemo ABA JAH-u na NJEGOVOJ Milosti prema nama!

Usnila sam san u kome smo mi pokrivali prozore, a onda sam se u vezi toga molila sa Katrinjah. Proroštvo sledi nakon ovih uputstava sa Nebesa. Molim vas, podelite sa ostalima, pogotovu sa onima za koje znate da žive Sveto za JAHUŠUA-u (Hebrejski za ’ISUS’):

-Ne gledajte u mesec.
-Ostanite unutra (uvedite i ljubimce takođe), budite u molitvenom posredovanju za zaštitu od satanine agende.
-Zatvorite, prekrijte i pomažite prozire, itd.
-Spustite roletne, navucite zavese. Bukvalno pokrijte prozore sa nečim. Ako imate prozore bez zavesa, možete pokriti tkaninom ili isecite i zalepite kese za smeće. Držite prozore zatvorenima i pokrivenima.
-Zapečatite vaše prozore u molitvi uljem pomazanja (možete koristiti maslinovo ulje, bilo koje drugo ulje, pa i vodu ako nemate ništa drugo; samo se molite nad tim da predstavlja Krv JAGNJETA, JAHUŠUA-e – slično 2. Mojsijevoj 12 – a onda nanesite malo na prozore).
-Moramo da ozbiljno shvatimo pomazivanje ove noći – blagovremeno – naših domova, vrata, prozora i da uzmemo molitve Psalma 91 za ozbiljno!
-Ako vam je po rasporedu da budete na poslu tokom ovog pomračenja, prijavite da ste bolesni ako je potrebno – ostanite kući ili makar negde unutra gde se možete moliti. Ako živite sa nejednako ujarmljenim ukućanima, pomažite sebe i neposredno okruženje oko vas.
-Pomračenje je 27. ili 28. septembra ovisno o vašoj vremenskoj zoni. Počinje 28. septembra 00:11č GMT i završava se u 05:22č GMT. Maksimalno pomračenje je u 02:47č GMT.
-Čak i ako pomračenje nije vidljivo u vašoj zemlji, to ne znači da zlo nije nastupilo, stoga budite u molitvi!

Biće delimično vidljivo u Evropi, Južnoj/Zapadnoj Aziji, Africi, Severnoj Americi, Južnoj Americi, Pacifiku, Atlantiku, Indijskom Okeanu, Arktiku, Antarktiku. Molimo vas budite u molitvi (ne gledajući pomračenje)!

Isaija 26:20: „Hajde, narede Moj, uđi u svoje sobe gde ćeš biti na sigurnom i zatvori vrata za sobom. Sakrij se načas dok ne prođe gnev.“


Elizabeta (Eliševa): Da li postoji još nešto Nebeski OČE?
Katrinjah: Hvala TI na blagovremenom upozorenju.
Elizabeta (Eliševa): Dobro, dobro. Čujem nešto… Da li se snimam?
Katrinjah: Da.


MOJA Deco, MOJA Deco, MOJA Deco!

Kada vidite tamu ili čujete o tami koja će pokriti mesec, ostanite unutra! Jer kada mesec pocrveni, vreme je za moje Svete da ustanu i zauzmu se i mole se protiv tame!

Molite se protiv duhovne tame, kletvi, ljudske nehumanosti prema čoveku – jer vlade širom sveta, za koje ste mislili da im možete verovati, koje trebaju štititi ljude – sada vam dajem novu zapovest: Molite se za zaštitu [od svega toga]. Jer đavo ima veliki plan.

Ne budite prevareni. Ovo nije MOJ, JAHVE-ov, Gnev.

Ovo je gnev elite nad onima koje naziva „seljanima“. Reč „depopulacija“ je nemarno izgovarana od strane elite. Pazite se elite. Jer će đavo odrešiti demone da ispune elitu na nov način. I njihove misli neće biti da očuvaju čovečanstvo, i svako saosećanje će nestati.

Pazite se elita ovoga sveta. I reći ćete: „Ali ko su elite?“ Oni su najbogatiji od bogatih. Oni već služe đavolu. Oni kažu da su bolji od bilo koga drugog.

Bezumni muškarci i bezumne žene – želite da imate šta oni imaju! Ipak, ne shvatate – sve što imaju spremno su Pakao i Ognjeno Jezero! Neke zovete ’filmskim zvezdama’, neki su na visokim državnim položajima, neki su milijarder, i mnogo puta iznad milionera.

Neću ih imenovati. Neću ugrožavati Proroka koji govori. Samo sam vam dao naznaku elite: izopačitelji pravde. Neki čak određuju same zakone zemlje! Na visokim političkim pozicijama!

Pazite se elite!

Tako je ovaj mesec samo predskazanje. Jer moj Gnev na ovu zemlju još nije došao, ali hoće (Otkrivenje 6:16) i JA, i samo JA, sam TVORAC tog meseca. JA, JAHVE ću učiniti još jedan mesec krvavim kada to najmanje očekujete. I neće biti kao što naučnici misle.

JA sam JAHVE!

Zar JA nisam zaustavio vreme (Isus Navin 10:13; Isaija 38:8)?

Sveta Pisma ne lažu!

Kako možete da zaustavite okretanje zemlje, a da se ljudi ne razlete?

Ipak, JA, JAHVE, sam zaustavio vreme! Da li stvarno mislite da je meni nemoguće da privedem još jedno pomračenje preko meseca – i mesec će postati krvav (Joilo 2:31)!

JA sam JAHVE! TVORAC svega!

MOJ bes se još uvek nakuplja. MOJA Milost još uvek doziva (Poslovice 1:20; 8:1): “Dođite k JAHUŠUA HA MAŠIAH-u dok još možete, jer je samo ON jedini POSREDNIK!”

A ne čovek obučen u haljinu! On se oblači u odore, ali to nije MOJA, JAHUŠUA-ina pravednost! On ima čitavu večnost da plati što je dozvoljavao ljudima i ženama da mu se poklanjaju. Nikada on ne kaže: “Pogledajte gore k JAHUŠUA-i! Pogledajte gore gde se vaše pravo Iskupljenje približava” (Luka 21:28)! Vi znate da on uživa u obožavanju i služenju ljudi (Jovan 5:41; 12:43).

Pazite se elite! Pazite se onoga koji sebe naziva ’Papa’! Pazite se Vatikana!

Pazite se elite. Jer oni nisu elita u MOJIM očima. Oni su elita satane. Oni pripadaju satani – umom, telom, duhom i dušom – i zato sam rekao da će otići u Pakao i u Ognjeno Jezero!

Ah, ali ja imam SVOJU Elitu. Oni su oprani u prolivenoj Krvi MOG SINA JAHUŠUA-e, vašeg MAŠIAH-a. Oni su sledbenici i vernici i branitelji onoga što vi zovete Deset Zapovesti. JA ne gledam njihove novčane prihode. Oni su MOJA Elita. Oni su MOJE Elitne snage koje se suprotstavljaju tami.

Jer “usrdna molitva pravednoga može mnogo učiniti” (Jakov 5:16)! Ne molitva nepravednoga!

5. Mojsijeva 28 su MOJE Reči! Vaš je izbor da li ćete nositi MOJE, JAHVE-ove, blagoslove za poslušnost ili MOJA, JAHVE-ova, prokletstva za vaše buntovništvo i vašu neposlušnost i vaše odbijanje da živite Sveto!

I u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, čuću vaše molitve. Oprostiću vam. Imaću milosti. Stoga dođite k MENI, ponizno – dok još ima vremena.

Ovaj svet je ozakonio ono što sam JA nazvao “gadost” (3. Mojsijeva 18:22). Ali ovaj svet nije zakonodavac.

JA, JAHVE, sam taj ZAKONODAVAC!


Elizabeta (Eliševa): Na TVOJU Slavu ABA JAHVE! Na TVOJU Slavu JAHUŠUA! Na TVOJU Slavu! Prekorevamo [zlu] elitu sada u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Elite satane – prekorevamo vas!

Molimo te ABA JAHVE da odrešiš prokletstva 5. Mojsijeve 28! Neka ih nose kao drugu kožu (Psalam 109:17-19)! Molimo te ABA JAHVE, osveti se. Jer si TI rekao: “Osveta je MOJA, govori JAHVE” (5. Mojsijeva 32:35; Rimljanima 12:19), TI ćeš je vratiti!

Na TVOJU Slavu ABA JAHVE. Zahvaljujemo TI se i hvalimo TE zbog TVOJE zaštite ove noći, kada super mesec dođe – pomračenje i zakrvavi se, ABA JAH – zahvaljujemo TI se na TVOJOJ zaštiti od demona koji će biti odrešeni. I oni sa tuđinskom vatrom koji praktikuju okultizam, koristiće ga da pošalju svoje kletve i izvrše svoje rituale.

Prekorevamo to! Ne primamo to! U IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a! Držimo se stihova Psalma 91, da nikakva kuga neće prići tamo gde obitavamo! TI si nam dao Svete Anđele da nas čuvaju! Zahvaljujemo TI se i hvalimo TE ABA JAHVE što se suprotstavljaš neprijatelju!

I umesto da takozvani ’seljani’ umru, biće upravo ta elita koju ćeš TI osuditi. Ono što oni žele da učine nevinima ovoga sveta, će se umesto toga vratiti na elitu ovog sveta – elitu satane, nevestu satanine, i sluge i učenike satane.

Hvala TI ABA JAHVE! Hvala TI što nas štitiš! Hvala TI! Hvala TI za prolivenu Krv JAHUŠUA-e! Hvala ti za nevidljivo polje sile – tu kupolu koja je oko naših kuća! Hvala TI ABA JAHVE!

Jer si TI rekao: “Sakrijte se Deco MOJA, samo još malo!” (Proroštvo 60, Isaija 26:20) dok ne prođe TVOJ Gnev. Hvala TI što nas štitiš od ljudske nehumanosti prema ljudima.

Hvala TI na slanju legiona Svetih Anđela. Dok tama pokriva mesec i deluje da je krvavo crven, hvala TI ABA JAHVE na slanju legiona Svetih Anđela na ovu zemlju da pokrivaju i čuvaju sve koju si zaista TVOJI, JAHUŠUA!

Ne tražim pokrivanje mlakih – onih koji se prave da su TVOJI!

[Rečeno pod snažnim Pomazanjem:]
Crkvo pretvarača – dalje od MENE, dalje od MENE! Mi nemamo ništa zajedničko sa vama!

Mi smo Krvlju otkupljeni, Krvlju JAHUŠUA HA MAŠIAH-a. I naša jedina svrha u životu je da živimo Sveto pred NJIM! Mi nismo savršeni! Samo je ON savršen! Ali znamo to, ne iskušavamo namerno JAH-a grešeći.

Zato TI hvala ABA JAHVE! Hvala TI voljeni JAHUŠUA! Hvala TI, dragocena, dragocena IMAJAH, naš dragoceni, dragoceni, slatki SVETI DUŠE! Hvala TI!

TI rastavljaš žito od kukolja (Matej 13:24-30). I zahvaljujemo TI se ABA JAHVE što smo TVOJE žito! I ne neko GMO [genetski modifikovano] žito! Mi predstavljamo Nebesko žito.

Hvala TI na svetlini koje ispunjuje naša lica, tako da slatki, slatki SVETI DUH može biti vidljiv! A ne lažno svetlo [zlih] – jer je kao fluorescentno svetlo! Mi imamo pravo SVETLO!

Mi služimo SVETLU vodilji, našem PASTIRU, našem MESIJI, našem GOSPODU, BOGU i SPASITELJU, Jedinorođenom SINU JAHVE-a, Raspetom i Vaskrslom – našem voljenom JAHUŠUA HA MAŠIAH-u, našem skoro dolazećem MLADOŽENJI!

I zahvaljujemo TI se! Hvalimo TE, voljeni JAHUŠUA što nas pomazuješ, štitiš, blagosiljaš, vodiš nas, dajući nam pronicljivost [da znamo] ko je dobar a ko loš, želju da živimo pravedno pred TOBOM – da donesemo TEBI Slavu. Branitelji Deset Zapovesti – zahvaljujemo TI se što smo uračunati među Elitom našeg voljenog JAHUŠUA-e, našeg MAŠIAH-a – Molitveni Posrednici koji se suprotstavljaju zlu ovoga sveta… To je sve.

Katrinjah: Amen!
Elizabeta (Eliševa): Hvala TI, ABA JAHVE!
Katrinjah: Jednostavno nikad ne znaš…
Elizabeta (Eliševa): Ovo je Proroštvo – vau! Ovo je Proroštvo! I ne bi bilo primljeno da se nismo pričestili. Da nismo znali, da me nisi pozvala… ništa od ovoga se ne bi desilo.
Katrinjah: Znam.
Elizabeta (Eliševa): Ovo je tako sjajno OČE. Tačno za tu noć, od koje svako strahuje, novo Proroštvo je objavljeno tokom dana!
Katrinjah: Dok si izgovarala, i dok je ON govorio o vremenu, videla sam stojeći časovnik sa tegovima6.
Elizabeta (Eliševa): Nadam se da ovo snimaš.
Katrinjah: Da.
Elizabeta (Eliševa): Dobro, nastavi…
Katrinjah: I onda sam videla da sam ja, zajedno sam svim Nebesima, i svi su se klanjali, dok je ON govorio. Zapravo, to sam videla – videla sam kako se svi klanjaju. I onda, bilo je kao da smo na licu mesta dok je ovo bilo izgovarano u duhovnoj sferi [...] Videla sam, znaš kao epicentar zemljotresa i talasi se protežu odatle? Pukotine, ne pukotine – vibracije. To sam videla. I onda kad je JAH govorio – ti si se molila da se zli obore. I to sam videla – videla sam dve mračne figure kako se prevrću i padaju kao piramide.
Elizabeta (Eliševa): Džon Hagi [John Hagee] je jedan od njih. Džon Hagi je jedan od elite. I Džoel Ostin [Joel Osteen] je jedan od elite.
Katrinjah: Amen.
Adam: Opa.
Elizabeta (Eliševa): Da, da. Stojeći sat sa tegovima. To je bilo interesantno. Dakle znate ko je DEDA – to je ABA JAH!
Katrinjah: Da!
Elizabeta (Eliševa): DEDA7, Veliki8 Nebeski OTAC9! To je sjajno! To je zaista sjajno! Nisam to očekivala. Sad ne znam da li je “Azijska Mlado, istupi!” 124. koje nije još objavljeno ili... i da li je zbog toga bilo zadržano.
Katrinjah: Da li da nastavim da snimam ili da stanem?
Elizabeta (Eliševa): Ne, nastavi da snimaš za sada, da ljudi mogu da razumeju. Nisam ovo očekivala! Hahaha!
Katrinjah: Pa ti – mi nikad ne očekujemo!
Elizabeta (Eliševa): Znam, nikad ne očekujem! Zaista, ovo zaista – nikakvo čudo što sam bila napadnuta. OČE, samo želim da TI se zahvalim i da TI odam hvalu sada, što si blagoslovio moja usta. Dajem TEBI Slavu Nebeski OČE! Za sve one koji su pokušali da me ućutkaju – moja usta – kao što si rekao Nebeski OČE: samo još glasnije viču kada TI tako želiš u IME JAHUŠUA-e!


Vređajući većinu, a blagoslov ostalima, Dete, Ratnik, Mlada JAHUŠUA HA MAŠIAH-a/ISUSA HRISTA

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvalite JAH-a'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Eng. Grandfather clock
7. Eng. Grandfather
8. Eng. Grand
9. Eng. Father


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica