Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 11

USTANITE, PROGOVORITE, RECITE ĐAVOLU DA UMUKNE, U MOJE IME!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

Slika za Proroštvo 11

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

Ne sputavajte darove koje sam vam dao. Mnogo je zvanih, malo izabranih. Gedeonove trupe su bile pozvane, ali je malo bilo odabranih. JA, vaš OTAC JAHVE, sam ih iskorenio. Voljena MOJA, ovako kaže JAHVE, znaj ovo: Nisam te pozvao da ne uspeš, nego da uspeš u MOJE Ime. JA ne započinjem dobar posao, a da ga onda ne dovršim. Ovo zvanje nije od tebe, već od MENE. Zar MOJA Reč ne kaže: „Izabrah slabe da bi se MOJA sila pokazala?“ [2. Korinćanima 12:9]

Svi će znati da to niste vi koji propovedate, već da JA propovedam kroz Pomazane glinene sudove. Šeri ne može i ne prisvaja zaslugu za bilo šta što čini za MENE, jer zna da to nije od nje – već od MENE. Ona sada zna da JA govorim kroz nju vama. Doktori koji praktikuju manipulaciju umovima bi rekli da je ovo mentalna bolest, međutim predavanje sebe Onom koji vam je dao usta, emocije i razum nije mentalna bolest.

Ali priznavanje ili makar verovanje da JAHVE može da govori kroz neku osobu, doktori smatraju mentalnom bolešću. Ne bi bilo Biblije da su oni uspeli da ubede MOJE Učenike u to. Da, postoje lažnjaci i ti ljudi jesu mentalno bolesni, ali MOJI Proroci nisu jedni od njih. Satana uzrokuje mentalnu bolest i mentalno bolesnima je potrebno izbavljenje. Zar oni ne bi optužili Petra koji je hodao po vodi za suicidalnost, za sumanute ideje veličine? Troje Hebrejske dece – zar oni ne bi rekli da su Hebrejska deca koja su bila bačena u užarenu peć imala kompleks mučeništva i samoubilački duh?

Ali telo je uvek u ratu sa RUAH HA KODEŠ-om (SVETIM DUHOM) u vama. Morate savladati telo da biste propovedali. Uspećete u tome ako to budete činili u MOJE Ime. Ali uvek će biti rata. Posle svakog Proroštva Prorok mora da ratuje protiv svog tela. Jer ono ustaje i kaže: „Ko ti misliš da si, pa da govoriš Narodu JAHVE- a i da kažeš da ON govori?“ Ako se to ne događa MOJIM Prorocima i oni ne priznaju ovaj rat – onda JA ne govorim kroz njih.

Siguran znak da je MOJ DUH govorio ili pisao kroz neku osobu jeste susretanje tog glasa koji navodi da se zapitaju: „Da li si to stvarno ti, JAHVE?“ Ona koja vam sada piše, vaša Sestra, neprestano ima tu borbu, jer se oseća nedostojnom da bude upotrebljena na ovaj način. Moram da je podsetim, kao što ću podsetiti i druge putem deljenja ovoga sa drugima – da li stvarno mislite da možete govoriti tako lepo i sa puno Pomazane sile? Da li stvarno mislite da imate toliko Mudrosti? MOJI istinski Proroci uvek kažu: „Upravu si, to ne mogu biti ja.“ Da li stvarno mislite da imate takvu vrstu smelosti?

Onda reci: „Oprosti mi, Nebeski OČE, to mora da si TI, jer ja ne mogu, niti imam želju da uradim takvu stvar – da kažem ’tako kaže JAHVE’, a da to nije istina.“ To je znak istinskog Proroka: oni sumnjaju u telo, ali imaju pouzdanje u RUAH HA KODEŠ koja ih koristi. Oni znaju da ne mogu učiniti ništa, niti žele da išta učine bez da ih RUAH HA KODEŠ pomaže da to urade. Prestanite da se bojite darova koje sam vam dao. Neću vas primoravati da hranite MOJE Ovce, svejedno ćete otići na Nebesa, ali vaše nagrade neće biti tako velike i JA ću podići druge da zauzmu mesto na kome ste vi trebali da budete. Postoje duše koje vas čekaju do njih doprete.

Strah je suprotnost veri. Ponovo potvrđujem, ali prestanite ME iskušavati za ono što je već bilo potvrđeno. Vremena je malo. MOJ Dolazak je blizu. Činite to što činite za MENE sada, ne kasnije. Sada su MI potrebni MOJI Službenici, MOJI Ratnici. Sada su MI potrebni Izabrani da se okupe za žetvu duša. Sada ste MI potrebni da budete ribari ljudi i žena. Sada su MI potrebni MOJI Proroci da govore.

Sada su MI potrebni Jevanđelisti, oni sa Duhovima poput Jovana Krstitelja, da istupe. Sada je vreme spasenja, sutra može biti kasno. Tako mnogo njih od onih koji su pozvani čekaju do sutra, da bi im uslovi bili potaman. Međutim, sutra i pravi uslovi im se nikada ne dese. Probudite se, to je trik neprijatelja.

Još jedan trik je: „Ja nisam dostojan/a da propovedam Jevanđelje JAHUŠUA-e, ja imam previše problema. Imam prošlost koja me sramoti, ne možeš mene upotrebiti“. Probudite se! JA sam onaj koji odabira ko će da MI služi – ne vi. Zar nisam JA izabrao Pavla (Savla) da MI služi na silan način a on je bio ubica hiljada Hrišćana? Koliko je goru prošlost mogao imati? Ipak, JA sam uzeo tu prošlost i iskoristio je za MOJU Hvalu, Čast i Slavu. Ono što je satana namislio za zlo, JA sam preokrenuo na vaše dobro. To je ono što JA činim. JA ne pozivam u Službu one koji nisu propatili. Oni se ne bi poistovetili sa MOJOM Decom koja pate. Ne znate koliko rana boli, dok sami ne budete ranjeni.

Ko će bolje negovati ranjene Оvce od onoga koji je sam poznao bol? Nećete znati kako da izvučete nekog iz greha i privedete ga podnožju Golgotskog Krsta, ako vi sami nemate po čemu da se s njima poistovetite. Grešnik spašen milošću. Kako ćete služiti povratnicima u greh ako sami niste nikada u nekom trenutku pomislili da ste izgubili veru u MENE? Vašu najveću slabost učiniću da bude vaša najveća snaga, jer ću iskoristiti tu slabost i pomoći vam da je prevaziđete, i dokazati stvarnost JAHUŠUA-e. Kada vam potvrdim da ste izabrani, nemojte stajati tamo i upitivati ME: „Zašto ja?“ Samo znajte da sam JA veliki „JA JESAM“ i JA ne pravim greške. Ipak, i dalje je na vama izbor da li ćete hteti da budete poslušni. Ali bićete nesrećni i uvek svesni toga da ste se oglušili na MOJ Poziv za vaš život, odbijete li ga.

Zbog toga sam rekao: „Mnogo je zvanih ali je malo izabranih.“ Šta ćete odabrati? JA već znam šta ste odabrali. Zar MOJA Reč ne kaže da oni koji stave svoje ruke na plug, pa se okrenu iza, nisu dostojni? [Luka 9:62] Stavite svoje ruke na plug. Ostavite svoju prošlost u podnožju Krsta Golgote. Dozvolio sam da vam se dogode stvari koje jesu da bih vas učinio snažnijima za MENE, ne slabijima. Jer vi imate Svedočanstvo koje je napravljeno od zlata, ne od bakra. Iskoristite to da MI privedete duše, iskoristite to za MOJU Hvalu, Čast i Slavu.

JA vaš GOSPODAR, JAHUŠUA HA MAŠIAH, se vraćam ranije nego što mislite. Dok zlo bude sve više bujalo u ovom svetu, i zločinci MI drsko mašu grehom u lice govoreći: „Šta ćeš da uradiš povodom toga JAHUŠUA?“ - pokazaću im JA šta ću da uradim povodom toga. Kao što pokazujem SVOJOJ Deci kada ih šibam, tako ću kazniti one koji drsko mašu MOJIM Zapovestima, homoseksualnošću, nemoralom i Biblijom MENI u lice i usuđuju se da ME ismevaju. Dolazi – MOJ gnev dolazi na ovu zemlju nerazblažen.

Zato što uče dečicu da greše i da MOJE Reči više ne važe za današnjicu, platiće silno. JA sam samo jednom bio žrtveno JAGNJE, JA dolazim sledeći put kao moćni RATNIK. Ali prvo ću skupiti SVOJU Decu Kući. MOJ gnev je namenjen za MOJE neprijatelje, ne za MOJU Decu. MOJA Deca, koja ME vole i služe MI, čiji gresi su oprani u prolivenoj Krvi Golgote, nemaju čega da se boje.

Ali MOJI neprijatelji će okusiti strah kakav nikad nisu. Jer će ih ono čega su se bojali snaći i ono čega se nikad nisu bojali će ih proždreti. Dok se MOJE Ime koristi kao psovka na talasima6 i sve što je Sveto se izruguje na talasima – dokazaću ću da sam JA Svemoćni BOG, veliki JAHVE „JA JESAM“. A nisam JA taj koji je izrugivan i proklinjan, već ste vi koji slušate to i ne osećate žalost što to čujete, nego ste otvrdnuli svoje srce i dozvolili to i niste se bunili protiv toga. Deco MOJA, povratite talase, u MOJE Ime. Ne čujete da se Buda psuje ili satana ili Muhamed.

Ali zato čujete da se ime Isusa Hrista (JAHUŠUA HA MAŠIAH-a) psuje. Čujete da se BOG kome služite proklinje. Nije BOG Svemoćni taj koji je proklet, već oni koji izgovaraju te kletve sami nad sobom. Samo će ih Krv JAHUŠUA-e oprati od tog greha.

Kažem vam, pogledajte vulkane i zemljotrese, strahote na nebu, i znaćete koliko je blizu MOJ Dolazak. JA kontrolišem jednu stvar koju čovek ne može i nikad neće kontrolisati – elemente na nebu i vreme. Čovek ne može zaustaviti vulkane, zemljotrese, sneg ili hladnoću ili toplotu, tornada, uragane, poplave od preobilne kiše. Dok zlo postaje sve više zlo, dobro postaje sve više Sveto. Odvajam sada SVOJ Narod i MOJ Dolazak je neminovan. To što činite za MENE – činite brzo.

Starije treba tretirati s ljubavlju i poštovanjem, jer su oni starci koji su skladišta mnogog znanja. Oni su MOJA blaga na ovoj zemlji, ipak koliko ih je zaboravljenih, zatvorenih, tretiranih kao nepoželjno smeće. Njihova sopstvena deca legalno ubijaju bolesne i hendikepirane. Oni su finansijski teret. „Neka siromah umre, ukinite socijalnu pomoć, šta oni doprinose?“ Zar JA nisam rekao: „Siromasi će uvek biti među vama“? [Matej 26:11] Ali vi trebate da delite šta imate sa njima.

Nahranite siromahe, odenite gole – vašu Braću i Sestre, one koji nose MOJE Ime, oprane u MOJOJ Krvi. A vi se pretvarate da ih ne vidite. JA ih vidim! JA čujem njihov vapaj! Dozvolio sam to da bih video koliko je onih kojima je stalo. Ali po milosti BOGA JAHVE-a, eto vas – vi ste čuvari svoga Brata. Kada jedan deo tela JAHUŠUA-e pati, celo telo pati. Prestanite da ignorišete bol.

Za ubistva nevine dece još u utrobi svojih majki, koja se tako divljački čereče, vi mislite da zato što to grešni svet legalizuje da JA to legalizujem. Čak se i za vaše ubice koje čekaju smrtnu kaznu trudite da osmislite milostivu i brzu smrt. Zakon daje najmanje 10 godina preko, u većini slučajeva, na teret poreznih obveznika, vašeg poreznog novca, da se produže njihovi životi. Da bi se pronašli milostiviji načini da se ubiju oni koji su oduzimali živote bez ikakve milosti. A bebe, MENI tako dragocene, bebe kojima sam brojao dane do njihovog rođenja, stavio SVOJ Duh u njih, učinio da porastu snažne i zdrave u majčinim utrobama, da bi prodisale u trenutku rođenja – te nevine bebe koje nikad ništa loše nisu učinile bivaju mučene, dok njihovi nečujni vrisci odjekuju u MOJIM ušima.

Oni koji su vršili te abortuse i nisu ispovedili i zatražili oproštaj i nisu se odvratili od tog greha: kroz svu večnost ćete slušati vrištanje tih beba – kao jedna od kazni koja vas čeka u Paklu, bez pauze od plača ubijenih beba, ili vrisaka. Znate li kako vam beba koja plače ide na živce? Zamislite milione u svojim ušima večno.

Pokajte se sada, medicinske sestre, doktori, žene koje činite te stvari samo radi sebe. Pokajte se sada, političari koji donosite te zakone. Vrhovni Sude, nisi vrhovni u MOJIM očima. Nisi iznad MOJIH Zakona. Svevišnji BOG JAHVE je jedini Vrhovni. Svevišnji BOG JAHVE je jedini i Sudija i Porota i Izvršitelj. JAHUŠUA HA MAŠIAH je došao da biste imali život, život u izobilju. Pokajte se! Odvratite se od tog greha, jer ću vas pozvati na odgovornost. Krv nerođenih je na vašim rukama.

Zašto? Zato što sam čovečanstvu dao izbor? Izbor da posluša instinkt koji je dat svakoj ženi i muškarcu – da štite mlade, da neguju mlade. A ipak, oni bivaju divljački ubijani. Teško onima koji to nazivaju legalnim. Teško doktorima i sestrama koji učestvuju u tim ubistvima. Teško političarima koji su doneli zakone da ove nevine bebe budu poklane.

Teško vama koji ste predugo ćutali. Jer JA čujem njihove vriske. Duše beba se vraćaju odakle su došle – na Nebesa. Ali njihove duše su nemilosrdno rasporene iz ovog sveta. Okrutnost neizreciva. Dopustio sam dušama da odu da bih dokazao nehumanost čoveka prema čoveku, znajući unapred koji je izbor ta majka načinila. Žaleći i dajući joj svaku priliku da se pokaje. Znajući da neće, gnevan što se neće pokajati.

Reci im, reci im Kćeri MOJA, još jednom, iako čak i oni koji nose MOJE Ime ništa ne čine nego samo odmahuju svojim glavama. Dok drugi – koje s ponosom nazivam SVOJOM Decom – polažu svoje živote, uglede i finansije da bi zaštitili nevine bebe u majčinim utrobama. To su oni koje ću nagraditi. Zašto crkve ne podržavaju one koji su voljni da žrtvuju svoje sve da bi protestvovali protiv tih ubistava nevinih beba?

Oni gube svoje poslove, bivaju hapšeni, ismevani – zašto? Zato što su poslušali MOJ Glas i MOJE posvedočenje koja kaže: „Govorite, ne ćutite.“ JA sam čuo njihove molitve, JA sam video njihove suze, i JA sam osetio njihov bol. A vi? Svaka crkvena služba bi trebalo da se moli za njih. Svaka crkvena služba bi trebalo da se moli za MOJU opomenu, za MOJ sud nad onima koji rade takve stvari, dozvoljavaju ta ubistva, a koliko ih malo to čini. JA sam bolno ljut! Jer govorite da ste MOJI, a ignorišete vapaje nerođenih, i vapaje onih koji su žrtvovali svoje sve da zaštite i zaustave klanje nerođenih. Ustanite, progovorite, u MOJE Ime. Molite se, molite se, molite se, dok ne vidite da je prestao taj užas.

Želite da znate zašto sam dopustio da se to nastavlja? Zato što čekam na MOJU Decu da prizovu MOJE Ime da zaustavim to. Da dokažu da im je stalo. Ne samo nekolicina, već su milioni trebali da istupe kada su ti zakoni protiv MOJIH Zakona doneseni. Ne bi trebalo da bude nijedne crkvene službe bez tih molitva. Pastori, bićete pozvani na odgovornost Upozoreni ste. Kongregacije, upozorite svoje pastore. Oni bi trebalo da predstavljaju MENE. Tražite od njih da tokom svakog okupljanja da se mole da ovaj užas prestane, jer će MOJ sud doći na one koji odbiju da se pokaju. Prestanite da MI prinosite mlake molitve. Neću slušati. Prinesite MI molitve sa strašću i sa brižnim srcem. Prestanite sa ritualnim molitvama, koje su samo memorisane reči, neću čuti. To je iz vašeg uma i usta, ne iz vašeg srca.

Velike provalije će se otvoriti i zemlja će progutati te klinike za abortuse. Ne išta što je čovek uradio, već će MOJA ruka probiti zemlju – tamo gde je najviše krvi proliveno, nevine krvi. Jer se čak ni u ratu nevina krv ne proliva tako. Ali se na oltarima satane ta deca kolju radi pogodnosti, sujete, sebičnosti, straha i pohlepe. Daću im JA razlog da se boje. Bojaće se Svemoćnog BOGA JAHVE-a koji je stvorio te duše koje oni tako divljački ubijaju. Bojaće se JAHVE-a koga ismevaju i govore da je to zakonito. Bojaće se Onoga koji im je poslao Hrišćane na njihove oči da ih upozore da je to ubistvo, da je to greh. Jer neće Hrišćani učiniti ništa čega bi se oni bojali, sem što će se moliti i pokrenuti ruku JAHVE-a kroz te molitve.

Ali žene, doktori, medicinske sestre, političari, oni koji aplaudiraju ubijanju MOJIH nevinih duša će videti MOJE Lice i MOJ DUH na MOJOJ Deci poslanoj kao trupe da se mole. Setite se zidova Jerihona. Setite se kako nije ljudska ruka bila ta koja je srušila zidove Jerihona. Tako će biti opet i oni neće moći da dovoljno brzo izgrade klinike za abortus. Reci im Dete MOJE i pouči ih.

Još uvek ima vremena za pokajanje, ali ga uskoro neće biti. Setite se Sodoma i Gomore – nisu ljudske ruke donela oganj i sumporno kamenje. Padalo je sa Nebesa, gde se nagomilava, i doći će opet. Zlikovci, vi koji činite ovo i mnogo toga goreg, upozoreni ste. Vaši zakoni mogu da legalizuju homoseksualne brakove, ali sam JA proglasio da je to greh. To je ruganje braku i onoga što sam JA stvorio da bude Sveto. To nije legalizovano u MOJIM očima. Pastori, neki od vas su se pridružili tim gozbama ljubavi čudne telesnosti. Ne govoreći ništa, vi ste saučestvovali u tome. Ustanite, progovorite, recite neznabošcima da umuknu u MOJE Ime. Ne slušajte više njihove laži. Oni uhode vašu decu. Upozoreni ste – vašu sopstvenu decu.

Morate se pokajati sada ili ćete i vi patiti od onoga što dolazi, a dolazi uskoro. Upozoreni ste. Toliko ste zabrinuti za vaš status izuzeća od poreza, ali vas ne brine šta će vam BOG za koga kažete da MU služite učiniti, zbog toga što se ne molite protiv ovoga i što ne pokrećete MOJU ruku da okonča ovo. Još jednom, ne bi trebalo da bude nijedne crkvene službe koja se završi bez molitve da se prekine ovaj duh koji je poslat da zarazi sve što je Sveto. Molitve pravednika postižu mnogo. Mlake molitve JA ne čujem i gnušam ih se. Budite ili vrući ili hladni, ali MI ne dolazite mlaki, jer ću vas izbljuvati iz SVOJIH usta.

Ne govorite da ste MOJI ako se ne zalažete za sve što je Sveto ili ostajete nemi dok posmatrate druge kako ustaju za Svetost i bivaju progonjeni MENE radi, a ne pomažete im na koji god način možete – bojeći se da ćete izgubiti svoj status izuzeća od poreza. Izgubićete više od svog statusa izuzeća od poreza. Izgubićete više od svojih života. Izgubićete svoje duše! Upozoreni ste. Sada je vreme. Ustanite, progovorite, recite neznabošcima da umuknu u IME JAHUŠUA-e. Jedan sa JAHUŠUA-om na svojoj strani je većina. Milion bez JAHUŠUA-e na njihovoj strani su manjina. Sada je vreme.


Slomljeni sud od gline, ali moćni ratnik JAHUŠUA-e MESIJE!

Pastor Šeri Elajdža (Elijahu)


Od sada pa na dalje zapoveđeno mi je da upisujem vreme. Ne znam razlog. Isto tako tokom pisanja ovog Proroštva, izgubila sam vezu sa internetom, dok sam pokušavala da je ponovo uspostavim, sve telefonske linije su na neki način bile napadnute – već traje 2 sata. Još uvek nije poslato. Sada je 15:37č i ne mogu čak da dobijem ni operatera.

Satima govori “Linija je zauzeta!” To se nikada ranije nije dogodilo. Pokrivam ovaj kompjuter, i e-mail sa Proročkom Porukom prolivenom Krvlju JAHUŠUA HA MAŠIAH-a Golgotskog. Verujem da će svi oni, za koje RUAH HA KODEŠ želi da imaju ovu Poruku, nju dobiti. Nisam mogla da se konektujem cele noći da bih poslala. Ne mogu uopšte da dobijem operatera, niti da zovem na veću udaljenost. Nešto se dogodilo u Nebeskoj sferi dok pišem ovo. Samo su lokalni pozivi mogući.

Ovo je prvi put da mi je rečeno da uključujem vreme, videćete da će se nešto dogodilo što ima veze sa ovim datumom ili vremenom. Ne znam šta. Molim da, gde god da se ovo Proroštvo objavi, ili pošalje, da se pošalje kompletna strana.

Jer postoji razlog i opet znam da mi JAHVE naređuje da kažem: Ne menjajte niti izbacujte ni jednu reč, ostavite u onom obliku u kome šaljem. Đavo mora da je besan. Na kraju krajeva sve ovo se šalje kroz vazdušne talase, a Biblija kaže da satana jeste knez i da ima moć nad vazdušnim talasima sa svojim poglavarima. Ali ja pokrivam vazdušne talase kojima ovo putuje i kompjutere prolivenom Krvlju JAHUŠUA-e, i naše telefonske službe i internet službe. Krv JAHUŠUA-e Golgotskog i Nazaretskog je protiv tebe satano.

I demoni, vi ne možete preći Krv. U IME JAHUŠUA-e. Telefonske linije sada rade u 23:1č. Sada može da se pošalje. Oni sa ušima RUAH HA KODEŠ-a će čuti glas našeg Svemoćnog BOGA JAHVE-a, svi ostali će ostati gluvi. U IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a, RUAH HA KODEŠ pošalji SVOJE Poruke svima onima koji će prepoznati Glas našeg GOSPODARA i TVORCA.

Samo na TVOJU Hvalu, Čast i Slavu JAHUŠUA, molim se. Amin.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'

6. Misli se na TV, radio talase
7. Crkvene zajednice


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica