Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
Proroštvo 10

POVRATITE NATRAG ŠTA JE SATANA UKRAO!


Zapisano/izgovoreno pod pomazanjem RUAH HA KODEŠ (SVETOG DUHA)

Apostol i Prorok Elizabeta Šeri Elajdža (Eliševa Elijahu)1

4. decembar, 1997.

Slika za Proroštvo 10

Hebrejska IMENA BOGA:

JAH2 (יה) – IME BOGA
JAHVE3 (יהוה) – IME OCA
JAHUŠUA4 (יהושוע) – IME SINA
ŠEKHINJAH5 (שכניה) – IME SVETOG DUHA

ELOHIM (אלוהים) – 'BOG'
ADONAJ (אדני) – 'GOSPOD'
ABA JAH (אבא יה) – 'OTAC JAH'
IMA JAH (אמא יה) – 'MAJKA JAH'
HA MAŠIAH (המשיח) – 'MESIJA' ('HRIST')
RUAH HA KODEŠ (רוח הקדש) – 'SVETI DUH'


Citati iz Biblije su iz Novog Revidiranog Prevoda

Sledi Proroštvo koje je predato Proroku Eliševi putem "Svetih jezika", kako SVETI DUH daje (Dela Apostolska 2:3-4) da se govori na ljudskim i anđeoskim jezicima (1. Korinćanima 13:1). Eliševa govori u jezicima, što podstiče Proroštvo (1. Korinćanima 14:6).


Reči koje je JAHVE rekao da se stave pre svakog Proroštva:

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH HA KODEŠ, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKHINJAH SLAVE koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je MOME IME, i nikome neću dati Slavu SVOJU, niti Hvalu SVOJU likovima rezbarenim.'” (Proroštvo 105)

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da dodam sledeće kao upozorenje onima koji se rugaju: „Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su NJEGOVE Reči i smejali se NJEGOVIM Prorocima, sve dok NJEGOV gnev nije došao na NJEGOV Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Onda, jula 2016.: „Teško bilo kome ko se usudi da pokuša da naškodi ovim dvoma Pomazanih. Zažalićete dan kada ste se uopšte rodili. Ne dirajte MOJE Pomazanike, niti činite zla ovim dvoma Prorocima (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22). Bilo bi vam bolje kada bih JA, ABA JAHVE, iščupao vaš jezik!“ (Proroštvo 128)

I od Proroka Ezre: „Upozoravam vas sada – sve one koji napadaju ovu Službu i Proroštva, i Eliševu i mene, sve Službenike Amightywind Službe – upozoravam vas sada: ne dirajte JAH-ove Pomazanike i ne činite Njegovim Prorocima nikakvog zla (Psalam 105:15, 1. Dnevnika 16:22), da ne bi gnev Štapa JAH-а došao na vas. Ali oni koji su blagosloveni, i koji su blagoslov za ovu Službu, i koji su verni, i koji primaju Proroštva – mnogi će blagoslovi doći na vas – sve radi zaštite onoga što pripada JAH-u u IME JAHUŠUA-e.“

O Moćni Ratnici, jednog dana ćete čuti: „Dobro i verno Dete, uđi sada i odmori se, još malo i tvoj MLADOŽENJA će doći.“ Drži se čvrsto za rub MOJE odore. Drži se čvrsto i ne puštaj. Iako postaneš iscrpljen i umoran, MENE radi trpiš. Jer ovo nije tvoje delo, tvoja služba, već MOJA. Radi JAHUŠUA-e (Isusa) ulažeš napor i tvoj trud nije uzaludan. Najdraži, čuješ li RUAH HA KODEŠ (SVETI DUH) kako ti govori?

Nema ni jedne dragocenosti koje si se odrekao, a da ti neće biti vraćeno nabijeno, istreseno i prepunjeno. Zar te neću podojiti i učiniti da ti čovek podaje i podrži to što je od MENE, a ne od tebe? Jer tvoja bogatstva nisu od ovoga sveta, već od sveta koji dolazi – tako kaže JAHVE.

Tvoja blaga, voljeni MOJ, sabrana su za tebe na Nebesima. Tvoja blaga su duše koje si MI priveo. Tvoja blaga su darovi koje sam ti velikodušno dao. Tvoja blaga su moćni Molitveni Ratnici koji te štite i podržavaju svojim molitvama. Tvoja blaga su mogućnost da jasno čuješ MOJ Glas. Tvoje blago je saznanje da si okružen oblakom svedoka koji gledaju na sve što radiš i govoriš. Radi MENE je i na MOJU Slavu to što si bivao u oskudici.

Iskusio si mnogo progona, ali znaj ovo: neprijatelje koji ustaju protiv tebe nisam JA poslao, nisam kroz njih govorio. Ne daj se prevariti – ako te ne podižu, onda te spuštaju. Ako te oni koji kažu: „Ja sam tvoj prijatelj“ ne podržavaju u malim stvarima, neće biti odani ni u velikim stvarima. Čuvaj se, nisu svi koji govore: „GOSPODE,“ MOJA Deca ili Sluge. Nisu svi koji kažu: „Prijatelju,“ tvoji prijatelji.

Kažem ti, okružen si onima koji kažu: „Ali ja sam tvoj prijatelj“, a ne znaju šta reči prijateljstvo i odanost znače. Oni su Jude poslani da te izdaju, ali JA te sada upozoravam kroz tvoju Sestru, ovog Proroka – da bi bio toga svestan. Oni imaju neke svoje namere – njihovi planovi su da promovišu sami sebe. Čuvaj se, jer ćeš sada jasno videti ono što ranije nisi video jasno. Danas ti je dat nov dar i to objavljujem kroz ovu tvoju Sestru – MOJ sud ispunjen MOJIM RUAH HA KODEŠ-om.

To što ona govori će se zbiti dok budeš čitao ovo pismo Božanski upućeno u tvoje ruke. Voljeni MOJ, dajem ti novo Pomazanje da bi mogao da zagledaš u dubine čovečijih duša. Poznaćeš veći dar pronicljivosti nego ranije. Ali ti se neće svideti ono što ćeš videti – jer će doći oni za koje si mislio da im možeš verovati, a videćeš da im uopšte ne možeš verovati. Oni su prerušene Jude. Čuvaj se, jer bi oni daleko otišli ne bi li videli kako te snalazi zlo. Ali JA ti kažem, kada vidiš to, prekori ih u MOJE Ime i videćeš kako neprijatelji beže u sedam različitih pravaca. Bežaće u zaklon, jer ti takođe danas dajem i veći dar smelosti.

Jer JA nisam samo Svemoćni BOG ljubavi, već i rata, a JA sam objavio rat SVOJIM neprijateljima. Upotrebiću vas da prekorite nacije koje ustaju protiv MENE i protiv svega što je Sveto. Te Reči nisu i neće biti vaše sopstvene reči, jer ćete znati kada da govorite, a kada da ne govorite. Nastavićete da se okupljate, MOJA Deco, povraćajući natrag ono što je neprijatelj ukrao, prepuštajući ih MENI.

Vi ste žive žrtve MENI. Posao koji radite nije vršen vašom snagom i silom, već u MOJOJ snazi i sili. Iako ste iscrpljeni puno puta, setite se da prizovete MOJU snagu, MOJU smelost. Setite se da prizovete MOJU hrabrost, MOJE darove. Jer ćete se sukobiti sa zlim silama – sa onima koji praktikuju zlo, koji se mole drugim bogovima. Ali prebrodićete njihove kletve MOJOM Krvlju koja je prolivena za vas na Golgoti, rečju vašeg Svedočanstva i rečju MOG Svedočanstva.

Kada vam bude data sila, sila MOG Imena, Reči i Krvi, upotrebite je da porazite neprijatelja. Prekorite neprijatelje u MOJE Ime. Nemojte ih ignorisati. Jer ignorisanje njih služi samo njihovom ojačavanju. Razobličite neprijatelja i sve trikove neprijatelja i napredovaćete na načine za koje ne znate.

Voljeni MOJ, o koliko žudim da te ljuljam u SVOM naručju, i hoću jednog dana. Jer kada osećaš usamljenost – tada sam JA najbliže. Zalažem se za tebe, jer se ti zalažeš za MENE. Vrata Pakla neće nadvladati MOJU Crkvu. Vi ste MOJA Crkva. Kada se osetite napuštenima i zaboravljenima – iako ME ne možete videti – znaćete da sam tu. Nikad vas neću napustiti niti zaboraviti. Volim vas ljubavlju koja se ne može uporediti ni sa jednom čovečijom. JA znam SVOJU Decu, SVOJE Ratnike i SVOJU Mladu. Ti si sve to i još više od toga. Prorokujem ti sada kroz SVOJU Sluškinju koja ne zna šta će sledeće reći.

Podižem te na višu ravan od one na kojoj si ranije bio. Spremi se, jer kada te neprijatelj opkoli, znaj ovo: To je zato što neprijatelj zna da ti nisi od ovoga sveta, već samo u ovom svetu; i u ovom si svetu da bi MI služio, vršeći MOJU Volju, dok JA izlivam darove SVOG RUAH HA KODEŠ-a na tebe izobilno. Ono što je ranije bilo teško, postaće lako. Ono što je ranije bilo lako, misliš da je postalo teško.

Ali to je zato što te uzdižem više od onoga gde si bio ranije. Bićeš kao Petar i JA ću reći: „Baci svoju mrežu dublje u more,“ a ti ćeš reći: „Ali OČE, to nisam ranije radio, niti bio tamo ranije.“ A JA ću reći: „Ali voljeni, riba je u izobilju na drugoj strani. Baci svoju mrežu na drugu stranu.“ Idi u oblasti u koje do sada nisi smeo. Ne plaši se, jer sam JA vrhovni Ribolovac. JA znam koji mamac treba upotrebiti kada te pošaljem na more. Nećeš se vratiti praznih ruku, samo MI veruj i JA ću te voditi i upućivati da budeš još veći ribar ljudi.“

Ono što je ona izgovorila u MOJE Ime će se obistiniti. JA ne započinjem nešto dobro, a da to ne dovršim. Služba koja ti je danas poverena će rasti krupnim koracima. Ceo Pakao će se tresti, jer će te videti kako zalaziš sve više u njihove teritorije i vraćaš natrag roblje i oslobađaš ih u MOJE Ime.

Pročitaj ovo Proroštvo na glas, jer je moć ne samo u pisanoj Reči, već i u izgovorenoj Reči. Pročitaj ovo i drugima, da bi se saglasili. Nemoj se iznenaditi zbog ljubomore i zavisti koje ćete okružiti, jer JA sada činim da težina spadne sa tvojih očiju, da bi ono što si odbijao da priznaš sada jasno video, da bi ono što nisi želeo da čuješ – čuo jasno.

Voljeni MOJ, znaj ovo: Sve što se događa biva upravljano GOSPODAREVIM rukama. Iako izgleda kao zlo, JA ću ga okrenuti na dobro. Čak i satanine planove, JA ću obrnuti i izbaviti te na tako moćan način. Ljudi će morati da priznaju da BOG kome služiš, JAHUŠUA HA MAŠIAH, još uvek gospodari i vlada i živi i da niko nije kao JA.

Kada se budeš molio, slepe oči će progledati, gluvi će pročuti, mrtvi će oživeti. Duše će biti spašene, neprijatelji će pasti – baš kao što je David porazio Golijata. Neprijatelji će pasti jedino od MOJE ruke. Ali izgovaraću Reči prekora kada ustanu protiv tebe sa svojim kletvama. Reći ćeš: „BOG kome služim, JAHUŠUA HA MAŠIAH, je veći od bilo kog zla koje mi možete učiniti, i ON je rekao da nijedna dlaka s moje glave neće faliti, ako se ne bojim – i ja se ne bojim nijednog čoveka ili đavola, jer držim ključeve Nebesa. JAHUŠUA je taj Sveti Ključ.“

Prorokuj im ovo: „Ovako govori JAHVE nad Vojskama, biće da će neprijatelji koji ustaju protiv mene, koji traže moj život i uništenje ove Službe, propasti. Rukom živoga BOGA koji govori: ’Ne varajte se, JA se ne dam tek tako izrugivati.’ Požnjeće što su posejali, ali MOJ Sluga neće propasti, nego će živeti i objavljivati MOJA dela.“ Tako govori JAHVE nad vojskama, jer je strašna stvar za MOJE neprijatelje što će pasti u ruke živog BOGA. Ali za tebe je zaklon i ljubav, MOJ voljeni.

Čini onako kako sam ti zapovedio danas, po rečima koje sam dao SVOJOJ Kćeri reči za tebe voljeni MOJ, i kreni napred i ostvari Pobedu u IME JAHUŠUA HA MAŠIAH-a.


Alfa i Omega Služba Svemoćnog Vetra Vatre Svetog Duha6.

Predato Detetu, Ratniku, Mladoj JAHUŠUA-e, Proroku Šeri Elajdža (Elijahu), 04. 12. ’97.

1. 'Eliševa' znači: 'BOG je moja zakletva' (na engleskom: 'Elizabet',a nai srpskom: 'Elizabeta'); 'Elijahu' znači: 'Moj BOG je JAH' (na engleskom: 'Elajdža', a na srpskom: 'Ilija')
2. IME SVETOG TROJSTVA je ujedno i skraćeni oblik IMENA 'JAHVE'; kao u 'aleluja', zapravo 'halelu JAH', što znači: 'hvaljen JAH'
3. IME OCA je uzročni oblik glagola 'biti/postojati', a znači: 'ON će učiniti da bude/postoji'
4. IME SINA je kombinacija IMENA 'JAHVE' i reči 'spasi/izbavi', a znači: 'JAH spašava/izbavlja'
5. IME SVETOG DUHA znači: 'koja prebiva sa JAH-om'; od reči 'ha Šekhina', koja znači: BOŽIJE 'Sveto prisustvo/prebivanje'
6. Alfa & Omega AlmigthyWind Holy Ghost Fire Ministries


Štampaj

Originalno Proroštvo

Ostala Proroštva

Početna Stranica