Srpska zastava Crnogorska zastava Bosanska zastava Hrvatska zastava
ŠTA JE AMIGHTYWIND?

Više o ovoj Službi

Slika za Šta Je AmightyWind

AmightyWind/AlmightyWind1 je kako zovemo ovu međunarodnu Službu koja obilazi svet kao Moćni Vetar u naletu! Mi smo Mesijanska Jevrejska, Pentekostalna Služba - uspostavljajući ponovo punu Apostolsku Veru, povezanu sa Ranom Crkvom koju nalazimo u Delima Apostolskim.

Mi verujemo i podučavamo puno Jevanđelje na više od 25 jezika2, kao i Svetu Bibliju, računajući važnost Hebrejskih korena naše Vere, i da je natprirodno delovanje i Ličnost SVETOG DUHA i za danas i za sva vremena.

Pun naziv je: ALEF i TAV (ALFA i OMEGA) AmightyWind/AlmightyWind Služba Poslednje Šanse Svete Vatre RUAH ha KODEŠ-a3 – nazvana po BOGU Svemoćnom.

I JAHVE i JAHUŠUA, OTAC i SIN su kroz Bibliju nazivani ALEF i TAV, Prvi i Poslednji. Kao u Delima Apostolskim 2, SVETI DUH je Moćni Vetar u naletu i Sveta Vatra koja se nalazi u ovoj svetskoj Službi.

U Proroštvu 105, „JA, JAHVE, kažem: Potrešću Sve Što Može Biti Potreseno!“, predatom 29. decembra 2008., ABA JAHVE je izgovorio ove Reči Proroku Elizabeti (Eliševi):

„Upozorio sam te pre mnogo vremena Elizabeta (Eliševa), da ne nazoveš ovu Službu po muškarcu ili ženi. Još dok Služba nije ni postojala, stavio sam to u tvoj duh. Jer ništa od ovoga nije učinjeno tvojim rukama. Ništa od ovoga nije došlo iz tvojih usta. Već je iz usta JAHVE-a porođeno. Iz usta JAHUŠUA-e, tvog MAŠIAH-а, porođeno je. Iz usta RUAH ha KODEŠ-а, tvoje IMAJAH, porođeno je. Da je bilo samo od tvoje ruke, odavno bi propalo. To je od vetra ŠEKANJAH Slave koji duva po svoj zemlji, Svetog Vetra oživljenja. Nije od tvog daha, jer bi propalo. Isaija 42:8: 'Ja sam JAHVE. To je Moje Ime, i nikome neću dati Slavu Svoju, niti Hvalu Svoju likovima rezbarenim.'”

JAHVE-ova uputstva su bila da se ove Reči trebaju naći u svakom Proroštvu koje se objavi na vebsajtu, i mi smo tome poslušni i tako činimo. Rukom JAHVE-a je ova Služba rođena i rukom JAHVE-a nastavlja. Neka NJEGOVA Volja bude izvršena.

Jula 2010. JAHVE BOG je takođe rekao da se doda sledeće upozorenje kao odgovor onima koji izruguju i kleveću Svetu Reč JAHVE-a BOGA:

„Ali oni su se stalno rugali Glasnicima JAHVE-a, prezirali su Njegove Reči i smejali se Njegovim Prorocima, sve dok Njegov Gnev nije došao na Njegov Narod, te više nije bilo leka.” (2. Dnevnika 36:16)

Nasuprot tome, mi poštujemo BOŽIJE Glasnike, cenimo NJEGOVE Reči i ohrabrujemo NJEGOVE Proroke. Hvalimo TE ABA JAHVE što nam govoriš, vodiš nas i usmeravaš nas u svakom našem koraku da ne bi niko ko TI je poslušan propao, već imao Život Večni kroz našeg voljenog MESIJU, JAHUŠUA-u. Amen.

ALEF i TAV (ALFA i OMEGA) AmightyWind/AlmightyWind Služba Poslednje Šanse Svete Vatre RUAH ha KODEŠ-a je rođena 10. aprila 1988.4 i vođena je Svemoćnim BOGOM JAHVE-om, SPASITELJEM JAHUŠUA ha MAŠIAH-om i SVETIM DUHOM – ili, na Hebrejskom, RUAH ha KODEŠ-om – kroz Apostola5 i Proroka Elizabetu (Eliševu) Šeri Elajdža (Elijahu) i njenog muža, Proroka Ezru. Apostol korača u petostrukim darovima – kao Apostol, Prorok, Jevanđelista, Pastor i Učitelj.


Za one koji veruju da JAHVE više nema prave Proroke, pročitajte Otkrivenje 11:3: „Poslaću Svoja Dva Svedoka da obučeni u kostret prorokuju hiljadu i dvesta šezdeset dana.“ ili Malahiju 4:5: „Evo, Ja vam šaljem Proroka Iliju [Heb. Elijahu] pre nego što dođe veliki i zastrašujući Dan JAHVE-a.“ JAHVE BOG je obećao da će poslati SVOG Proroka Iliju [Heb. Elijahu]6 pre nego što dođe kraj (Malahija 3-4). Pretpostavljalo se da će JAHVE poslati muškarca, ali ON naziva proroka Elizabetu Elajdža (Eliševu Elijahu) SVOJOM „novom Ilijom [Heb. Elijahu].”7

JAHVE BOG je koristio žene kao Proroke u Bibliji. Na primer, u 2. Mojsijevoj 15:20 čitamo: „Tada je Proročica Marija, Aronova sestra, uzela u ruke daire, i sve su joj se žene pridružile s dairama igrajući.“ U Sudijama 4:4, čitamo u ženskom Sudiji – odnosno onoj koja je služila kao politički, vojni, sudski i duhovni lider Izraela: „U to vreme Izraelcima je sudila Proročica Devora, Lafidotova žena“ i koja je bila, po svojim rečima: „Majka u Izraelu.“ (Sudije 5:7)

Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu) takođe ima Pomazanje duhovne Majke i Pomazanje poput Devore stare, koje imaju i druge žene koje su pristale uz ovu Službu i podržavaju je.

Kasnije, u danima kada je bilo nekoliko velikih muških Proroka – poput Jeremije, Nauma, Sofonije i Avakuma, između ostalih – ženski Prorok Olda je ispisala istoriju. U 2. Kraljevima 22:14 čitamo da kada je mladi Kralj Josija hteo da upita JAHVE-a (u vezi svog kraljevstva i Zakona Mojsija), on je poslao svoje ljude da čuju Reč od GOSPODA iz ustiju Proroka Olde: „Tako su sveštenik Helkija, Ahikam, Ahvor, Safan i Asaja otišli kod Proročice Olde, žene Saluma, čuvara odeće, sina Telkuje, Arasovog sina. Ona je živela u Jerusalimu, u novom delu grada.“

Prorok Olda je imala BOGOM dani autoritet da potvrdi sama Pisma. JAH je upotrebio da izgovori Proročku Reč koja će uzdrmati naciju, objaviti Sud, predvideti stvari koje će se desiti i čak potvrdi autoritet Mojsija – Tora je bila zaboravljena ili izgubljena tokom nekoliko generacija (2. Kraljevima 22:13,15-20, 23:1-30).

Elizabeta (Eliševa) i Ezra su takođe Proroci narodima, koji su poslati sa Apostolskim Pomazanjem – da nas, između ostalog, podsete na Toru datu Mojsiju, a pogotovu na 10 Zapovesti ispisanih samim prstom JAHVE-a BOGA lično (2. Mojsijeva 31:18; 5. Mojsijeva 9:10)!

JAH može upotrebiti oba pola, bilo koji uzrast, kao Proroka! BOG otkriva SEBE u najkrotkijima i najponiznijima. Čitamo u Luki o JAHUŠUA-i – tek rođenoj bebi, obećanom MESIJI, ipak još uvek novorođenčetu – kada je prvi put doveden u Hram i kada je starica bila poneta DUHOM da posvedoči. Čitamo o Proročici Ani:

„U to vreme živela je i Proročica Ana, Fanuilova kći, iz Asirovog plemena. Bila je u poodmaklim godinama. Nakon svog devičanstva živela je s mužem sedam godina, a ostatak života provela je kao udovica. Imala je osamdeset i četiri godine i nikada nije izostajala iz Hrama, nego je noć i dan služila Bogu postovima i usrdnim molitvama. U taj čas je došla i počela da zahvaljuje Bogu i da govori o detetu svima koji su čekali izbavljenje Jerusalima“ (Luka 2:36-38)

Dalje, postoji još najmanje deset ženskih Proroka koje se pominju u Bibliji: makar pet u Starom Zavetu, računajući i ženu Proroka Isaije (Isaija 8:3) i u Novom Zavetu računajući četiri ćerke device Filipa Jevanđeliste (Dela Apostolska 21:8-9).

Postoji nebrojeno ženskih lidera kroz Bibliju, pogotovu u Novom Zavetu (iako često ’izgubljenih’ u prevodu).8 Pored toga, bilo je drugih žena, iako ne nazvanih „Proroci“, a koje su prorokovale – kao što je Rahilja (1. Mojsijeva 30:24), Ana (1. Samuilova 2:1-10), Avigeja (1. Samuilova 25:29-30), zemaljska Majka JAHUŠUA-e, devica Marija (Luka 1:46-55), i majka Jovana Krstitelja, Jelisaveta (Luka 1:41-45).

Tokom godina od kada je Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu) prvo spašena, mnogi Pentekostalni Proroci su primili Reči da ona ne samo da ima Pomazanje kao Ilija [Heb. Elijahu] stari, i duh preteče poput Jovana Krstitelja, već je i poput majke Jovana Krstitelja (čak su i istog imena9).

Elizabeta Elajdža (Eliševa Elijahu) ima Pomazanje duhovne Majke mnogim JAH-ovim Prorocima! I ko god svim srcem prihvati ovu Službu takođe oseća Pomazanje Jovana Krstitelja i Ilije [Heb. Elijahu] starog koje se širi kao vatra Svetosti!

AmightyWind Služba dopire do miliona duša širom sveta preko internet sajtova www.allmightywind.com i www.almightyiwnd.com.10 Služba je na internetu od 4. aprila 1995. Prorok Elizabeta (Eliševa) i Prorok Ezra su kao misionari koji idu po svetu gde god ih JAHVE BOG vodi, propovedajući Svetost i povratak Jevrejskim korenima JAHUŠUA ha MAŠIAH-a/ISUSA HRISTA na Grčkom.

Do sada, JAHVE BOG, JAHUŠUA naš SPASITELJ i RUAH ha KODEŠ su dali Proroku Elizabeti (Eliševi) preko 123 Proročkih Reči11 za narode i mnoge lične Proročke Reči za Proroka Elizabetu (Eliševu) i Proroka Ezru i druge. Te Proročke Reči i Učenja se mogu naći na AmightyWind sajtovima i bivaju publikovani kao knjige.

JAHVE BOG je rodio AmightyWind Službu kroz Proroka Elajdža (Elijahu). Ona je primila Dar Spasenja JAHUŠUA ha MAŠIAH-a pre skoro 30 godina i brzo potom počela primati Proročke Reči. JAHVE je rekao Proroku Elajdža (Elijahu) da je ON izabrao nju zato što je bila „najslabija od svih.“ (2. Korinćanima 12:9: „Ali On mi je rekao: ’Dovoljna ti je blagodat koju ti iskazujem, jer se Moja sila u potpunosti pokazuje kad si slab.’“)

JAHVE je takođe izabrao Elizabetu (Eliševu) kao SVOG Proroka da bi postideo „mudrost“ „mudrih“ – onih koji su mudri samo u svojim glavama, koji misle da JAHVE ne može upotrebiti ženu kao Proroka ili Apostola. ON ju je izabrao da pokaže da žene mogu nositi karmin i šminku a i dalje otići na Nebesa! On ju je izabrao jer GA nije izdala, uprkos zlostavljajućem prvom braku sa muškarcem koji je bio satanista i nekoliko puta pokušao da je ubije.

Prorok Elizabeta (Eliševa) ne preuzima nikakvu zaslugu na sebe već odaje svu Slavu, Hvalu i Čast Svemoćnom BOGU JAHVE-u, NJEGOVOM SINU, našem SPASITELJU, JAHUŠUA ha MAŠIAH-u i našoj voljenoj RUAH ha KODEŠ.

JAHVE naziva Proroka Elajdža (Elijahu) SVOJOM „novom Ilijom [Heb. Elijahu]”. ON joj otkriva mnoge stvari koje nije otkrio drugim Prorocima. Kao što Sveta Pisma kažu, “JAHVE ne čini ništa, a da Svoju tajnu ne otkrije Svojim slugama, Prorocima.” (Amos 3:7)

JAHVE govori pre nego što se stvari dogode, čineći da se NJEGOVA Reč ispuni:
„Što sam unapred rekao, dogodilo se, a sada vam novo javljam. Pre nego što se dogodi, Ja vam to objavljujem. ... tako će se ispuniti i Reč koja izlazi iz Mojih usta. Neće se vratiti k Meni prazna, nego će učiniti ono što želim i izvršiće ono zbog čega sam je poslao.“ (Isaija 42:9, 55:11)

1. U prevodu: Moćni Vetar/Svemoćni Vetar
2. U trenutku prevođenja ovog teksta, 35
3. U originalu: ALEPH & TAV (ALPHA & OMEGA) AmightyWind/AlmightyWind RUACH ha KODESH Holy Wildfire Last Chance Ministry
4. Rođena u Grifitu, Indijani, gde je Prorok Elizabeta (Eliševa) propovedala svoju prvu Poruku
5. JAHVE zove Elizabetu (Eliševu) Apostolom, što je reč koja znači ’poslat/a’. Ova Služba je poslata svetu. Ona je rukopoložena da bude Prorok narodima. Elizabeta (Eliševa) takođe ima petostruke darove Apostola. Pogledati: „Zašto se zovem Apostolom“ na ovom linku za više o tome.
6. Jovan Krstitelj je često smatran kao “Ilija [Heb. Elijahu] koji treba da dođe” (Matej 11:13-14), kao po Rečima JAHUŠUA-e. A ipak, kada je Jovan upitan da lije on obećani Ilija [Heb. Elijahu], jasno je odgovorio govoreći „Nisam“ (Jovan 1:19-23). Zašto? Je li lagao? Ne! JAHUŠUA je na ovu temu govorio SVOJIM Učenicima, i to o: 1) Jovanu Krstitelju kao Iliji [Heb. Elijahu] koji je već došao (Matej 17:12-13) i 2) Iliji [Heb. Elijahu] koji treba doći „da sve uspostavi“ (Matej 17:11), kao što je prorečeno u Malahiji 4, pred Veliku Nevolju. Jovan Krstitelj je zapravo bio preteča u Duhu i Sili Ilije [Heb. Elijahu] (Luka 1:13-17) pred Prvi Dolazak JAHUŠUA-e, a isto tako je i Elizabeta (Eliševa) preteča, ali pred Drugi Dolazak JAHUŠUA-e (Malahija 4:5).
7. JAH je prvi put nazvao Elizabetu (Eliševu) SVOJOM „Novom Elijahu“ u Proroštvu 34, „Zidine Jerihona Će Se Ponovo Srušiti!“ (7. maj 1999.) Pored toga, Elizabeta (Eliševa) Šeri Elajdža (Elijahu) je njeno pravo ime po rođenju: Elajdža (Elijahu) je njeno devojačko prezime (ime njenog zemaljskog oca) a Elijas devojačko prezime njene majke. I ’Elijas’ (Helenizovani/Grčki prevod) i ’Elajdža’ [kao i Srpsko ‘Ilija’] su od Hebrejskog ’Elijahu’, [to je bilo ime Starog Biblijskog Proroka koji je živ bio uzet na Nebesa u vihoru (2. Kraljevima 2). Elizabeta (Eliševa) je nazvana „novi Elijahu“ takođe i u odnosu na njega, „starog Elijahu“.
8. Rimljanima 16:1,3,6-7,12,15; 2. Timoteju 1:5; Filipljanima 4:2-3; 1. Korinćanima 16:19; Dela Apostolska 18:24-26 (pogotovu stih 26); Filemonu 2: Kološanima 4:15; Dela Apostolska 17:1-4,11-12 (stih 4 i 12); Matej 27:55-56; Marko 16:9; Luka 24:9-10; Dela Apostolska 1:8,12-16a (pogotovu stih 14).
9. Hebrejsko ime ‘Eliševa’, prevedeno na engleski kao ‘Elizabet’, na srpski kao ‘Jelisaveta’
10. JAHVE je rekao da imamo ’ogledalo’ sajtove. Ako jedan ima probleme, posetioci mogu otići na drugi sajt.
11. U trenutku prevođenja ovog teksta, preko 134


Štampaj

Ostali Članci

Početna Stranica