FA'AMATALAGA O LE FA'ATUATUA
ISAIA 61

1 Ua i o'u luga le Agaga o le ATUA o YAHUVEH; aúa ua faauuina a'u e YAHUVEH e tala'i le tala lelei i e ua tigaina, ua ia auina mai a'u e fufusi i e loto momomo, e tala'i le saolotoga i le tafeaga, ma le matuá tatalaina o e ua fusifusia.
2 E tala'i le tausaga e talileleia mai ai e YAHUVEH, ma le aso e taui ai ma sui e lo tatou ATUA; e fa'amatalaloto i e faanoanoa uma lava;
3 E avatu le fiafia i e faanoanoa i Siona, e foaiina atu ia i latou le matagofie e sui a'i le lefulefu, o le uu ole olioli e sui a'i le faanoanoa, ole ofu e fai a'i viiga e sui a'i le loto faavaivai; e igoa i latou, o laau o le amiotonu, ole faatoaga a YAHUVEH, e fai mona viiga.
4 Latou te atiina ai foi mea na faatafunaina mai le vavau; latou te faatuina mea na faatuufuaina anamua; latou te toe faia aai sa faatafunaina o mea sa tuufua i lea tupulaga ma lea tupulaga. 5 E tutú tagata ese ma latou leoleo i a outou lafu mamoe, o tagata o nuu ese e fai i latou ma a outou galuefanua ma a outou galuevine.
6 A o outou, e igoa outou, o faitaulaga a YAHUVEH; e ta'ua outou, o auauna a lo tatou ATUA; tou te aai mea lelei a nuu ese, e fai foi ma outou o a latou oa.
7 E tailua ni mea e sui a'i lo outou masiasi; latou te olioli foi ile lo latou vaega e sui a'i le má; auá e fai mo latou tofi le tailua i lo latou nuu; e ia te'i latou le olioli e faavavau.
8 Auá o a'u o YAHUVEH, ou te fiafia ile faamasinoga, ou te ino'ino i mea ua faoa faaletaupulea; ou te avatua lo latou taui ma le faamaoni; ou te osia le feagaiga e faavavau ma i latou.
9 E iloga la latou fanau i nuu ese, e iloga foi é tutupu ia te i latou i totonu o nuu; e iloa i latou e i latou uma o e vaai i ai, o i latou lava o le fanau ua faamanuia e YAHUVEH.
10 Ou te matuá fiafia ia YAHUVEH, e olioli lo'u loto i lo'u ATUA; auá ua na faaofuina a'u i ofu o le olataga, ua na faapulupuluina a'u ile ofu o le amiotonu; e pei o le faatoáfaiavá ua pulou o ia pei se faitaulaga; e pei o le faatoánofotane foi ua teuteu o ia i ana teuga.
11 Auá e pei ona faatupuina e le laueleele lona fua, e pei ona faatupuina foi e le faatoaga mea ua totó ai, e faapea lava ona faatupuina e le ATUA o YAHUVEH ole amiotonu ma le viiga i luma o nuu uma.

YAHUSHUA o le alo ia o le ATUA YAHUVEH na soifua mai o ia ile tino nei! YAHUSHUA o IA o lo tatou MESIA! YAHUSHUA o le Tupu o Iutaia, o le Tupu o Tupu, ma le Alii o Alii! YAHUSHUA o le faatoáfaiavá ua lata mai mo i tatou, o YAHUSHUA na fanau mai i le taupou ma o lona Tamá o le ATUA YAHUVEH e toatasi! YAHUSHUA ua faasatauroina o le taulaga ola e sui a'i i taua, ma toe tu ile aso tolu, o loo tatou faatali i lona toe sau.

MATOU TE TALITONU

O loo valaauina foi YAHUSHUA ile igoa IESU KERISO, a'o le talaiga lenei e talitonu tatou te valaau le suafa fa'aEperu ole MESIA o lona uiga o YAH – FA'AOLA (YAH – SAVE) o lenei suafa, e faamanatu mai ai le na faia mea uma, le ATUA le TAMÁ YAHUVEH o le Lagi ma lé Lalolagi, ma mea uma o loo ogatotonu ai....Na IA faaola i tatou e ala i lona Alo pele o YAHUSHUA. A'oa'o le uiga o latouu Suafa Paia.

MATOU TE TALITONU

Pau lea o le ala e te sao atu ai ile Lagi, o le talia o YAHUSHUA na fanau mai ile taupou, o ia na faasatauro o le sui oi tatou na maliu ma toe tu mai i le aso tolu, ma molimauina muamua e afio a'e o ia ile Lagi, ina ua uma le 40 aso.

MATOU TE TALITONU

O YAHUSHUA na afio mai le Lagi, ole Alo e Toatasi o YAHUVEH, Ua na'o lona toto e leai se agasala ua 'ato'atoa ona lelei ua fai ma taulaga sili. Na afio mai ile lalolagi e maliu mo a tatou agasala. E le'i tumau ai o YAHUSHUA ile oti, ae na toe tu o ia ile aso tolu, ma o lea ua tuuina atu ia te ia le pule uma lava mai ile ATUA YAHUVEH. Matou te talitonu e toe afio mai YAHUSHUA mo e amiotonu, e valaau e ia lona Faletua ua faailogaina e pei o taupou popoto e toalima oi latou ia, ua valaauina o le siitiaga.

MATOU TE TALITONU

I le taliaina o YAHUSHUA ole MESIA, ma le salamó il le ATUA YAHUVEH ma YAHUSHUA mo o'u agasala, ma alu ese mai le tele o agasala, ia matuá taumafai e usitai, alofa, vivii, auauna ma fa'amuamua i mea uma lo tatou TAMÁ pele YAHUVEH ma YAHUSHUA ha MASHIACH (le MESIA), na te fa'aola o tatou agaga ma ave i tatou i le Lagi pe a tatou feoti, poo le siitiaga.

MATOU TE TALITONU

A tatou faia ia mea, o le RUACH HA KODESH e taua foi o le AGAGA PAIA e afio i totonu o tatou tino, ona avea lea ma malumalu o le RUACH HA KODESH (AGAGA PAIA). Matou te talitonu tatou te ino'ino tele ile tiapolo, ma ana galuega, e pei ona sili ona tatou alofa tele i lo tatou ATUA YAHUVEH ma YAHUSHUA ma le RUACH HA KODESH. Tatou te tula'i faamalosi i mea uma e Paia, ma a'oa'i ma toe fa'afoi mea uma e lé paia. Tatou te ola faapaiaina mo lo tatou MESIA ma mulimuli e fa'ata'ita'i i ona ala fa'apaiaina.

MATOU TE TALITONU

O tatou e le 'ato'atoa, ua na'o YAHUSHUA e 'ato'atoa, ae afai ua tatou agasala ile upu poo se mea na tatou faia, e mafai ona tatou valaau atu i le suafa o YAHUSHUA ma fai atu i lo tatou TAMÁ YAHUVEH e faamagalo i tatou. Ia aioi ile toto o YAHUSHUA le na maligi, i luga o a tatou agasala ma valaau ia faamagaloina uma, ma ia taumafai faamalosi e tumau e faafiafia atu ia YAHUVEH ma YAHUSHUA.

MATOU TE TALITONU

Ua na'o YAHUSHUA lo tatou puluvaga, e le'o lona Tiná o Maria, ao lenei tatou te fa'aaloalo ma faamamalu ma alofa ia te ia, ile fai o ia ma Tiná o YAHUSHUA. Ae peitai ane, tatou te le vivii pe tatalo ia te ia, auá o YHAUSHUA o lona MESIA foi, e ui lava o lana tama na fanau i lenei lalolagi, ae na faapea foi ona valaau e Maria o IA o le ALII. Ana fai e leai se agasala Maria, manu e avea o ia ma toto ole taulaga mo agasala i Kalevaria. O le mea sesé a le lotu Pope, ua faatutusa Maria ia YAHUSHUA. E iai ona peresona ae tasi lava ia YAHUVEH le TAMÁ, YAHUSHUA LONA ALO, ma le RUACH HA KODESH. E leai lava se tasi e sao pe ana leai le RUACH HA KODESH. E taitai taua i le alofa ma talia YAHUSHUA le MESIA.

MATOU TE TALITONU

E mana'omia lo tatou a'oa'o ma suesue le olaga fa'aEperu o lo tatou MESIA, le na taua foi ole Tupu o Iutaia. O lenei talaiga foi e talitonu e faamamalu i aso Paia e pei ona fai e YAHUSHUA, e pei ona faatonu mai e YAHUVEH, e faapea foi ona faamamalu le Aso Sapati ma faapaia, o le aso fitu lea, i le aso Faraile i le goto o le lá i le aso To'ona'i ile goto o le lá. O lenei talaiga e tumau pei ona ta'utino ile Isaia 61. O lenei talaiga e talitonu e iai le Lagi e maua ai le ola e faavavau, ma seoli o le afi e faavavau. O i latou uma o e ola, ua latou faia lo latou nofoaga taofi i le Lagi, poo seoli, ae fuafua lava i la latou fa'aiuga ma YAHUSHUA, po ua latou fai IA mo latou ATUA ma le MESIA, le FAAOLA?

MATOU TE TALITONU

Ua na'o le Tusi Paia e faalototele, ma faatumuina i upu tonu a le ATUA YAHUVEH na ulua'i tusia. Matou te talitonu ile upu a le ATUA YAHUVEH, o le Tusi Paia ma le Torah (Tusi e lima a Mose, ile feagaiga tuai) e le mafai ona pepelo. Auá ole ATUA YAHUVEH, ua na'o IA o le TAMÁ ole Lagi le na faia mea uma lava.

MATOU TE TALITONU

E le mafai ona e alu ile Lagi pe a o e ola faatiapolo. E tatau ona e liliu ese mai i le agasala ma talitonu e ala ia YAHUSHUA, o IA na te faia se olaga fou mo oe. E pei ona taua ile Tusi Paia, “Ua mavae mea tuai, ua faafouina mea uma.” O YAHUSHUA e matuá leai sana agasala, ma o lona toto e mamá ma Paia. O le mea lea ua na'o IA lava e toatasi e 'ato'atoa lona toto e fai taulaga mo tatou agasala.

MATOU TE TALITONU

O le taimi tatou te talia ai YAHUSHUA o IA o le ATUA, le ALII ma le FAAOLA, tatou te naunau e faalogo ia te IA auá tatou te alolofa ia te IA. Tatou te iloa pe a tatou agasala. Ua iai i tatou lona Toto Paia e faamamáina a tatou agasala, ae aua ne'i toe faia le agasala, tatou te taumafai e usita'i ma ia Paia e pei o YAHUSHUA e Paia o IA.

MATOU TE TALITONU

E toatasi le ATUA e faavavau, ile tolu o ona peresona: Le ATUA le TAMÁ, YAHUVEH. Le ATUA ole ALO, YAHUSHUA, ma Le ATUA le TINÁ RUACH HA KODESH (AGAGA PAIA)

MATOU TE TALITONU

Ile ATUA o YAHUSHUA, i lona fanau mai ile taupou, i lona olaga e leai se agasala, i ona vavega, o IA ole taulaga sili ma le togiola i lona tino ua toe tú mai, i lona afio atu ile itú taumatau o le TAMÁ, i lona toe afio mai i lenei lalolagi ile mana ma le matagofie e talia e IA o lona ekalesia ua fa'atauina i lona toto, o i latou ia ole á iai ma IA, i lona nofoalii e faavavau, OLE FALETUA O YAHUSHUA.

MATOU TE TALITONU

Ile siitiaga, ole siitiaga ole FALETUA o YAHUSHUA, e le lavea ile to'asa o YAHUVEH. Matou te taofi mau, ae le'o so'o se fa'ailoga, poo le amataga o puapuaga, poo le ogátotonu o puapuaga poo le fa'aiuga o puapuaga, atonu o le tu'ufaatasiga o ia faailoga, a o le mea taua, o le sauni i so'o se taimi e afio mai ai YAHUSHUA mo lona FALETUA pele. Ia tumau ile faatuatua, ma aua le nofoa'i se'i oo ina afio mai IA, ola i aso uma pei o lou aso mulimuli.

MATOU TE TALITONU

YAHUSHUA ole Tusi Paia, o IA ole Upu na sau o ia ile tino. Matou te talitonuu o YAHUSHUA na IA fa'au'u i lenei Tala'iga(Ministry), e aapa atu ma faaola mai Eperu ma Nuu ese, i soo se ituaiga atu nuu, aiga, gagana o atunuu uma, matou te lé faailoga le tagata mauoa poo le mativa. E molimau i tagata uma i faifeau aufaatasi i lenei Ministry, e le totogia.

MATOU TE TALITONU

E ta'ita'i mai agaga ia YAHUSHUA mo lona viiga, ava ma lona lava mamalu

MATOU TE TALITONU

Na'o le tasi le ala e faamamáina ai agasala, o le ui i le salamó e liliu ese mai agasala ma faailoa lená agasala ia YAHUSHUA o Kalevaria ma Nasareta, ma tatalo faatoese mo lená agasala, ia faamamá ile Toto Paia o YAHUSHUA na maligi i Kalevaria ma ia e faatuatua ile Toto taua o YAHUSHUA. O le papatisoga ile vai e fai ma faailoga i tagata ile tino nei, tatou te ta'uta'u i luma ma molimau o YAHUSHUA le ALII ma le FAAOLA, ma talia le meaalofa a YAHUVEH i Kalevaria.

MATOU TE TALITONU

O Ioane e papatiso ile vai, ma YAHUSHUA e fa'aoga le RUACH HA KODESH(AGAGA PAIA) e papatiso ai tatou ile AFI PAIA pei o le aso Penetekoso. Matou te talitonu ile tautala ile laulaufaiva Paia ma meaalofa uma ole RUACH HA KODESH (AGAGA PAIA), ma ile papatiso ile RUACH HA KODESH, o loo taua ile Galuega 2:4, ua tu'uatu i e talitonu, o ai e valaau ma talitonu latou te maua ile faatuatua.

MATOU TE TALITONU

O fa'ailoga ia e mulimuli atu ia te'i latou e talitonu: E tuli ese temoni ile Suafa YAHUSHUA, ma tautala i gagana fou ma le fa'aee atu o lima i e mama'i ma toe maloló. Matou te talitonu o faailoga ma vavega e oo ia te'i latou o e talitonu o YAHUSHUA o IA na te tiliva ma faamaloló ma faaola, ole togiola e tafe mai ai fa'amanuiaga.

MATOU TE TALITONU

O YAHUVEH, YAHUSHUA, ma le RUACH HA KODESH e le gata ile silisili ile alofa, ae silisili foi e si'i taua i ona fili.

MATOU TE TALITONU

O le toe fanau ile RUACH HA KODESH(AGAGA PAIA), e matuá táua mo tagta fa'aolaina. Matou te talitonu ole RUACH HA KODESH na te ta'ita'i agaga ile FAAOLA o YAHUSHUA, e leai se tasi e sao pe a le i ta'ita'iina mai e le RUACH HA KODESH, o agaga ia YAHUSHUA o Kalevaria ma Nasareta.

MATOU TE TALITONU

O le RUACH HA KODESH na te tatala noanoaga ma le amo ole pologa. Matou te talitonu foi ole RUACH HA KODESH e fa'auu pea ma tautala atu i ana Aposetolo, o Perofeta, Evagelia, Faiaoga ma Faifeau. Matou te talitonu e fa'auu i tatou e YAHUVEH ae e le na'o le fa'auu e tagata.

MATOU TE TALITONU

Aua tou te toloa'i oa ole lalolagi, ae ia outou toloa'i oa mo outou ile Lagi, e le o iai se mogamoga poo se ele e fa'aumatia ai, e le o iai foi tagata gaoi e eli atu ma gaoi ai.

MATOU TE TALITONU

O le galuega togiola a YAHUSHUA i luga ole Satauro e saunia ai le fa'amalologa mo e talitonu ia YAHUSHUA, mo latou mafaufau, tino, agaga, ma le loto. O tali o tatou tatalo ile faatuatua ia YAHUSHUA ole ATUA, na tuuina atu ia te IA le Pule uma lava mai le TAMÁ YAHUVEH le ATUA.

MATOU TE TALITONU

O YAHUVEH ma YAHUSHUA e tutusa o ananafi, ole asó ma e faavavau, e le mafai ona suia o IA e faatusa ma tatou lava taimi.

MATOU TE TALITONU

Ia Paia tatou e pei o YAHUVEH ma YHUSHUA e Paia, Ia tatou taumafai pea, e leai se tasi e faatusa i le sili ona Paia o YAHUVEH o le ATUA ma YAHUSHUA lé tatou te auauna iai.

MATOU TE TALITONU

I le Paia ma le malosi o le RUACH HA KODESH e mafai ai ona ola fa'apaiaina le tagata talitonu.

MATOU TE TALITONU

O le tutú faatasi o e ua ola ma e ua oti, o i latou ia e tumau i le ola ma nisi e faavavau ile malaia.

MATOU TE TALITONU

O le ATUA YAHUVEH ma le FAAOLA YAHUSHUA ua silafia o ai i latou ua tusia o latou igoa ile Tusi ole Ola a le Tama'imamoe, ae le i faavaeina le lalolagi, matou te talitonu ole TAMÁ ile Lagi o IA e faamanuia i e faalogo ia te IA, ae faamalaia i e le faalogo e pei ona taua ile Teuteronome 28.

MATOU TE TALITONU

I le tausiga o le aso Sapati Paia, o le aso Faraile i le goto o le la e oo atu ile aso To'onai i le goto ole la. Ae le o le aso na faia e le tagata o le lotu Pope, o le aso Sá.

MATOU TE TALITONU

Ole tausiga ole Sapati ole faailoga lea matou te naunau e usita'i i lo tatou TAMÁ o i le Lagi.
Ae ui lava i lea, a e le usita'i i lea mea, e le taofia lou alu i le Lagi, ae e te le manuia ma malu puipuia oe, ua na'o e usita'i e faamamalu le aso Sapati ma tausi ia faapaia. E tatau ona e maloló ma saili ia YAHUVEH, ma YAHUSHUA. Matou talitonu e toe afio mai YAHUSHUA ile Sapati. Ae matou te leiloa poo fea le aso Sapati.

MATOU TE TALITONU

O lou le tausia ole Sapati moni atoa, o lou le tausia foi lea ole tulafono e sefulu, ua ova lou le usita'i, ma e tatau ona faaali ma salamó, ne'i e paú ile Faamasinoga.
Luka 6:46 Se a ea le mea e ta'ua ai a'u, le Alii e, le Alii e, ae tou te le faia mea ou te fai atu ai?

Filipi 2:12 O lenei a'u pele, faapei ona outou anaana mai e le aunoa, e le gata ina o tatou nonofo ma outou, a o lenei ua atili ai, ina ua ou le i ai ia te outou, ia outou galulue aia'i ma le mata'u atoa ma le gatete, ina ia faaolaina outou.

Eperu 10:29 Pe ni a fa outou i le sili ole mamafa o le taui, e ta'utatauina ai le ua soli le ALO o le ATUA, ma ua ta'ulepaiaina e ia le Toto o le feagaiga ma le faapaiaina ai o ia, ma ua upu leaga ile agaga o le alofa tunoa?
MATOU TE TALITONU

O le ATUA YAHUVEH ma YAHUSHUA e talanoa atu e ala i Aposetolo ma Perofeta i taimi nei. Talitonu ole RUACH HA KODESH na te le faailogaina se tagata, fafine poo le tamaloa. O le RUACH HA KODESH e filifili e ia o ai na te faau'u e tautala atu i lana Upu. Matou te talitonu, e lapata'i atu o fea o loo i ai le luko, leoleo mamoe leaga ma perofeta pepelo poo faiaoga pepelo. Matou talitonu o matou o Tagata vaai i luga o le 'olo ma Esekielu 3:17 – 21, a oo mai se lapata'iga, e ao ona matou apoapoa'i atu, auá e i luga o matou lima o latou toto pe afai matou te le apoapoa'i atu. Afai matou te apoapoa'i atu, ae latou te le faalogo, e oti i latou i o latou lava agasala, ae peita'i e le o i luga o matou lima o latou toto.

MATOU TE TALITONU

E puipui e YAHUVEH ma YAHUSHUA ona tagata i le taimi o Puapuaga e Tele, pe afai tatou te uia, ua na'o YAHUVEH na te silafia. Matou te talitonu e saunia e YAHUVEH mea uma mo lana fanau o e tumau i le faatuatua ia te IA, latou te maua mea sili atu o mea uma na manao iai, ma moe miti iai pe a liua lo latou tino i'u vale ile tino ola pea. E pei o aso o Mose. YAHUVEH le ATUA ma YAHUSHUA o loo tatou auauna iai, na te le tuua ana Pepe, lona Faletua, Au Filifilia, ma e Filifili, ma na te sapalai mai manaoga uma lava e ala i ana oa i lona Mamalu.

MATOU TE TALITONU

O le RUACH HA KODESH e faaoga e lenei Ministry e aapa atu ile lalolagi ma le Tala lelei o YAHUSHUA, ma aumai ni Perofeta e faamalosi i tagata i lenei taimi o le iuga, e aoa'i ma faatonu.

MATOU TE TALITONU

Ua ia YAHUSHUA le Pule ma le Nofoalii, ma e toe sau e fa'aumatia ona fili!

MATOU TE TALITONU

YAHUSHUA na sau o IA o le Iutaia ma o ia o le FAAOLA ia Iutaia ma Eleni.

MATOU TE TALITONU

O le Toto o YAHUSHUA e fa'amamá ese ai a tatou agasala, ma tiliva ma puipui tatou mai le pule a satani ma soo se mala poo ni fa'ataulaitu poo nisi mea mai ile tiapolo, ua matou faatuatua e leai se isi malosi e sili atu ile suafa o YAHUSHUA, ma le Toto o YAHUSHUA, ma le Upu a YAHUVEH ma YUAHUSHUA. E tele puapuaga e oo ile tagata amiotonu, ae o lo'u ATUA na te fa'asa'oloto a'u mai i ia mea uma.

MATOU TE TALITONU

E tele isi mea e le o taua, a o le Tusi Paia o loo iai mea uma matou te talitonu iai, afai e te fia iloa poo a mea matou te talitonu iai, faitau le Tusi Paia, ona e iloa lea ole fa'amatalaga átoa ole faatuatua, o loo galulue ai i matou i lenei Ministry, o la matou tatalo ia avea i matou o se faamanuiaga mo oe, ina ia le fa'aleaoga lo matou tautiga ile galuega a le ATUA, ae ina ia tatou fevaaia'i ile Lagi ise aso.

Matou te talitonu i a'oa'oga o YAHUVEH ma YAHUSHUA

MATOU TE TALITONU

Tatou te feiloa'i ma outou uma lava, o e taliaina ma ola ile faatuatua o lenei fa'amatalaga. Matou te faamoemoe tatou te fevaaia'i i Lugá.

FA'AMATALAGA O LE FAATUATUA
Aposetolo Elisabeth (Elisheva) Elijah
Aposetolo Nikomia