VALO’AGA 79

O A’U, O YAHUVEH E FAI ATU, “TAGATA UA E MISI LE MEA TAUA!”


  Tusia/Tautala laloifo ole RUACH ha KODESH (AGAGA PAIA)

E ala mai ile Aposetolo o Elisabeth (Elisheva) Elijah

Ile aso 2 o Aokuso 2005

* * * * * * *

Afai e te le usitai ia te A’U ile taimi nei, ma afai ua e fetu’utu’una’i nei le aso na OU vavae ese mai e pei o LO’U Aso Sapati Paia, ma afai ete le manatu ile táua o le usitai i A’U tulafono uma ta’itasi, e fa’apefea ona e manatu ete usitai pe a vave oo mai Puapuaga e Tele? Aisea ua sili ona nofogofie lau faalogo ile mataupu a tagata, ina ua latou fa’aliliu LA’U upu e fa’atatau ile faatusa o agasala a tagata. E ui ina o LO’U ATALI’I o YAHUSHUA (IESU) o lou malologa, e le o IA o sou aso malolo. LO’U ATALI’I YAHUSHUA, o IA e le ose aso, ma ua ta’utino manino mai LA’U poloaiga lona fá, taofi mau le Paia o LO’U Aso Sapati o le malologa. O le a se vaega o lea mataupu e te le o malamalama ai? Ioe, o YAHUSHUA o le malologa, aúa e ave gofie LANA amo, o LANA avega foi e mámá, ae peita’i, e le avea lena e fai ma Aso Sapati. E le’i tausia ea, e YAHUSHUA le Sapati?

OU te le’i tuuina atu ea LO’U ATALI’I o YAHUSHUA e fai ma faata’ita’iga mo oe? Ua e iloa ea, pe aisea ua OU tu’uese mai ai le aso malolo? [Ken 2:1-3] E te le iloa ea o le Aso Sapati lenei ose fa’amanuiaga lea mo oe ae le o se malaia? Ua ta’utino manino mai LA’U Poloaiga lona fá, taofi mau le Paia o LO’U Aso Sapati o le malologa. E le’i faia ea le Tulafono na OU tusia i LO’U tama’i lima múmú i luga o le papa ma’a, ma tu’u atu ia Mose i luga o le mauga o Sinai e fai mai, “Fa’amamalu LO’U Aso Sapati ma Fa’apaiaina?” OU te toe fai atu ia te oe, talu ai o anafea na avea ai LO’U ATALI’I o YAHUSHUA ma aso? Fesili ifo ia te oe, pe aisea le mea ua suia ai e satani le Aso Sapati i le Aso Sá pe a faapea e le fa’aogaina mo lona fa’amoemoe i Puapuaga e Tele?

Aua e te faalogo i e lauga ese. O le manumalo lenei. O loo tusia i totonu o LA’U Upu Paia. O A’U o YAHUVEH (IEOVA) e le mafai ona pepelo. Afai e te usitai ia te A’U o loo iai manuia ma le manumalo e pei ona ta’utino ile Teuteronome 28. Ua iai le malaia i ai latou lena e le usitai. Faitau ma su’esu’e o lea ua tusia ile Esoto 31:12-17. O le Sapati Moni e fai ma fa’ailoga i le va o A’U o YAHUVEH ma OU tagata, ma o lea o le a fa’aoga e vaai poo o ai e tapua’i moni, ma o ai e fai ma auauna ia te A’U i Puapuaga e Tele. E te loto e tapua’i ia te A’U o YAHUVEH ma YAHUSHUA ile Sapati Moni ile Aso Faraile ile goto ole la, se’ia oo le Aso To’ona’i ole goto ole la? Poo i aso o Puapuaga e Tele, e te loto e auauna ma tapua’i ile atalii o satani ile Aso Sá?

Afai e te le o taofi mau nei LO’U Aso Sapati Paia, e fa’apefea ona e manatu e te faia i lena taimi, i aso o Puapuaga e Tele a ua nao se manava atu. O lea ua mafuai ona OU tautala ai nei e ala i lenei Ta’ita’i Taupou(Ring Maiden) o le ua fa’au’u e fai ma Perofeta ile malo poo tagata uma ole atunu’u. Ia faapea lava lea lapataiga o le logolelei ole a ta’amilo ile lalolagi. Poo ua e iloa, o i latou na, ua a’oa’o atu e matua le mafaia lava ona usitai ma fa’apaiaina mai ia te A’U ua fai ma fa’amatalaga ‘alo mo latou lava agasala? O A’U, O YAHUVEH, E FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA.” O lenei e le tatalaina ma faló. Ia e faia le mea ua OU fai atu ai, o A’U o YAHUVEH, poo ile Puapuaga e Tele o outou lava agaga e totogi ai. O outou na ua tu mai ma fai atu, “Ia fai a’u ma fa’amasino ia Elisabeth, oute faia le fa’aiuga o Elisabeth” salamó nei pe e te faasaga mai ma OU fai atu, “Alu ese ma A’U, o oe le galue amiolétonu,” aúa o A’U o YAHUVEH OU te le auai i so’o se finauga. O A’U e to’atasi LA’U fa’amasinoga, O A’U e to’atasi LA’U fa’aiuga, O A’U e to’atasi ole laufáli.

E le’o Elisabeth e ona upu nei. O outou failauga ma perofeta pepelo lé taupulea, ua outou si’itaua ia te ia; ua outou ta’ufa’aleaga o ia ona o le tulafono na OU tusia i LO’U tamatama’i lima. Ua outou a’oa’o atu i A’U Mamoe ma A’U Tama’i Mamoe, OU te fa’aivi LO’U mata ile agasala. Ia e salamo ile aso nei, aúa e le’o A’U o le ATUA o YAHUVEH ua suia se isi ala. O oe, ua e fa’amasino ia te ia, eu ese muamua le ogálaau mai fafo o lou lava mata a e aua e te eu ese muamua le fasi laau nai le mata o se tasi. Ua eleelea outou i agasala, ua eleelea outou i fouvalega, ua eleelea outou ile lé usitai, ma ua eleelea outou ile fa’amaualuga. Punou i ou foliga ma ifo mai i O’U luma, aúa o A’U o YAHUVEH o LÉ na faia oe, LÉ e fa’avavau lava. Ua e tu’ua’i LO’U ATALI’I o YAHUSHUA e fai ma fa’amatalaga ‘alo i au agasala, o ai oe ua e soli LONA toto i lalo o ou vae, ae fai ma fa’amatalaga ‘alo mo au agasala.

Fa’apaú i ou foliga ma e ifo i O’U luma, a’o le’i e alu ese mamao atu ona leai lea sou avanoa e te toe foi mai ai ia te A’U. Aua ne’i faanoanoa LO’U RUACH ha KODESH (AGAGA PAIA). E le’i sau LO’U ATALI’I o YAHUSHUA e fa’aleaogaina LA’U tulafono; ae na sau LO’U ATALI’I o YAHUSHUA e fa’a taunu’uina LA’U tulafono. E tatau ona e faafetai ua le taofia oe ile tele o tulafono e 613. OU te taofimauina oe i tulafono e sefulu, a e sisi’i i luga ou lima ma e fai mai, “matuá tele na tulafono ia te a’u.” Ua sili lou faalogo i tagata ua toe tusia A’U tulafono. Ua latou fai atu ia te oe, o le fasioti ole pepe ile manava, e le’o se agasala lea. Ua latou fa’ataga le fa’apaú ole pepe. Ua a’oa’o mai failauga i ekalesia, “Aua ne’i toe tete’e se tasi i lenei tulafono.” Lotu uma ua aufa’atasi e fai ile Aso Sá, ua latou talia togafiti fa’alata a le faigamaló a lenei lalolagi; ua avea le agaga ole fefe e fai ma laei ia i latou. O fea ea o iai O’U faifeau paia ua le mafai ona fetu’utu’una’i ma ua tautala pea e tete’e atu ile agasala? O tulafono na faia e tagata ua fa’ataga le mea na OU fai atu ole amiomatagá, ua latou taua lea ole fa’aipoipoga e tutusa-itu-aiga (ole tane ile tane). E le pei foi o aso o Sotoma ma Komoro e le’i oo iai ituaiga agasala faapea e ui lava i á latou amiomataga ole tauátane ua taofia ai. Ae le mafai lava ona taua lená ose faipoipoiga.

Aua e te talitonu ile pepelo ua a’oa’o atu, “e fa’atasi ona e fa’aolaina, ona e ola ai lava lea i taimi uma.” Aua e te talitonu ina ua totogi e YAHUSHUA le tau i Kalevaria ona e faapea ifo lea e le toe afáina oe ile fai ole agasala, o lena ua e toto’o atu e lata i séoli ile mamao lena ua e mana’o iai ona ua e tatalo ile tatalo ole fa’aolataga. Poo ua e manatu e te lé faia se galuega i tua ma ua e mautinoa e te ulufale ile faitotoa ole lagi, alu ese ma A’U, o oe lé fai galuega le taupulea. Ou te le toe fia faalogo lava i au fa’amatalaga ‘alo. A le Paia oe, ou te fai atu ia te oe, “le áufaigaluega amioletonu, ou te leiloa oe.”

O A’U, O YAHUVEH E FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

E te faalogo i nei tagata ma e nofo i lou falesá ma talitonu ile pepelo ole Aso Sá ole aso Sapati poo le mea e leai se eseesega ile aso ole sapati. Ua e talitonu ‘ ile pepelo o faifeau ma isi rapi é o loo a’oa’o atu e leai se faauuga ile suafa paia O YAHUVEH ma YAHUSHUA ma le RUACH HA KODASH ae soo se igoa lava e faaoga ua ta’u atu e failauga ia te oe, e le taua le a’oa’o le faaeperu ole MESIA. Ua latou faimai afai e le o oe ose Eperu e le tatau ia te oe. O ia failauga lé taúpulea ua latou a’oa’o atu ia te oe, o oe le tagata nu’u ese e le tatau ona e usitai ile tulafono na tuuina atu ile fanauga a Isaraelu. Po’o ua galo ea ia te oe, ina ua e taliaina Lo’u Atalii YAHUSHUA Le Mesia, ua tasi oulua ma ia (Roma 11:16-21)

Ua e fia loa, “poo i fea le lotu muamua e iai le fa’au’uga mamana ma faailoga mea ofoofogia, ma vavega?” Ua e tagi atu, o fea ea o vavega sa faia e pei o aso ole vavau? Toe foi ma fai le mea na faia e le ekalesia muamua, ona e toe vaaia lea, o ia vavega. O outou e le lava le tou iloa, ou te fai atu ia te outou ua luga ia te oe tau na’o le mea ua e iloa. O le taimi nei ua luga lava ia te oe foi, ia mea moni e ao ona a’oa’o atu i isi tagata. Ae paitai o outou ua iloa le mea moni ma fai le mea sese, o le á e totogi e lou agaga.

O A’U, O YAHUVEH E FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

Ua e usita’i nei i ta’ita’i faaleagaga fa’atiápolo, ua fai fa’amatalaga álo mo agasala. E fa’apefea ona e manatu i Puapuaga Tele, e te le toe faia foi fa’atasi ma le alii o satani? Na ou ta’u atu ia te oe e ala i valoaga na ou tuuina atu ia Elisabeth, o Lo’u Atalii o YAHUSHUA e toe afio mai mo Lona Faletua. Ile Rosh Ha Shanah ma ole á taunu’u ile Sapati (Shabbat). Afai e le’i a’o atu ia te oe pe fa’apefea ona e fa’amamalu i LO’U Sapati ma O’U aso Paia, ma le a’oa’oina o MATOU IGOA PAIA (see “why we use the sacred names!”) ma ia usitai i A’u tulafono, Pe fa’apefea ona e iloa pe fa’apei ona e faaaloalo mai ia te A’U. Ma LO’U ATALI’I o YAHUSHUA e pei ona ou faailoa atu? E faapefea ona e iloa o le á le aso e aunoa ma lou sailiili ma fa’ailoa ma fa’amaoni o A’u o YAHUVEH ua fa’apitoa le aso e fai ma O’U Sapati, fa’apefea ona e sauni pe a toe afio mai YAHUSHUA?

O A’U, O YAHUVEH E FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

Afai e te le fa’aaloalo ma faamamalu O’U Tausamiga Paia, e faapefea ona e iloa o le á le uiga ole ROSH HA SHANAH ma po’o afea foi? O lená lava taimi peá lé avea oe, ona e tu’u fesili lea, pé “Aisea”? Ma oute tautala e ala atu i Lo’u Ta’ita’i Taupou (Ring Maiden) ma ta’u atu ia te oe taimi o i luma o A’U, o YAHUVEH perofeta e ala atu i lenei Ta’ita’i Taupou o ia o se tasi o le áu o le Faletua o Lo’u Atalii o YAHUSHUA.

O faletua o YAHUSHUA e lé na’o le liua o latou tino ola pea, a e ma faatumuina foi i le fa’au’uga mamana, pei o YAHUSHUA ua savali ma ulu ane ia i latou, e fa’atasi ma i latou, na te fa’afefiloi i latou ma le mata’utia o le fa’au’uga mamana e o’o ina leai se mea faigata latou te le mafai ona fai. I aso e fagafulu ole á lapata’i atu e Faletua o LO’U ATALI’I YAHUSHUA, “Aua le avea le faailoga ole Manu Feai! Ia latou o atu ma ta’u atu ie ua ou valaauina ma i latou ua tusia o latou igoa ile Tusi ole Ola ole Tama’i Mamoe ma fai atu ia i latou, “Aua lé faalogogatá, aua ne’i fatu’utu’unai, e ui lava ina e uiga o lou olaga faalelalolagi.

Vaai oe, oute faaogaina lenei Ta’ita’i Taupou e tainane foi e aunoa ma lona tino ola pea, ua faapea ona lapata’i atu ma le leo tele i taimi o i luma. Auá ua OU valaauina o ia e fai ma perofeta mo tagata uma ole atunu’u. Aua e te ave le faailoga o le Manu Feai! Tapuaiga ole Aso sá ma le fa’ailoga ole Manu Feai e feso’ota’i. Faauta, e lusi lou agaga pe afai e te tausi tulafono o le tapuaiga o Aso sá i aso o le Puapuaga Tele. E tatau ona ou fa’a toese ia Sotoma ma Komoro o le sa Ou faaumatia ile afi teió ana fai oute fa’ataga amioga matagá faalelalolagi ma alualu pea e pei ona iai, oute le fa’atoese ia Sotoma ma Komoro. Oute aveese ma fa’agata mea uma O A’U YAHUVEH (POO LE ATUA) UA OU INOINO IAI.

O ia failauga pepelo ua fai fa’amatalaga ‘alo mo latou agasala ma e faalogo i a’i latou. Ua e sau i lenei taláiga(Ministry) i mea’ai faaleagaga mo oe, tofo ile fa’au’uga ma inu ile suasusu faaleagaga ma e ‘ai i mea’ai aano faaleagaga, e fia le toatele outou ua fetu’utu’una’i ma ó i lotu o Aso Sá. Ua e ifo i vae o lou faifeau ma le fa’amaoni ma o iná o lo’o ave i ai au sefulua’i ma taulaga. E le mafai ona e auauna i mea e lua. E tatau ona e filifili po’o fea le aso tonu lea ua ou faatumauina ole Sapati, auá ua faatumauina le aso Sapati, e tusa ole aso lea e te faamamalu ia te A’U ma malolo ma faalatalata mai ia te A’U.

O A’U, YAHUVEH E FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

E faapea lava ona puleá le atalii o satani, o i latou ua fetu’utu’una’i e tapuai ia te ia ile aso ua ia faatumauina.

O A’U, YAHUVEH FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

E pei ona fetalai mai LO’U Atalii YAHUSHUA ua ia fa’apea “Tufaina atu uaina ma lenei falaoa e fai ma faamanatuga ia te A’U.” Ua lata na oo mai Puapuaga e Tele, tou te leiloa ea ua fai mai le atalii o satani ia i latou uma ua talia le fa’ailoga, ia faia lea ma faamanatuga ia te a’u. Ua latou inu le toto mai le ipu o é na faapologaina mo le Atua. Ua faatumuina ile toto ma ua latou inu ile toto pei o sauálii(Vampires). Ua mautinoa e tusa lava ma le pasi atu ole ipu máfolafola ole faamanatuga , mautinoa lava latou te pasi atu foi le ipu máfolafola , ma faimai foi le atalii o satani “Ia outou faia lenei mea ma faamanatuga ia te a’u”. Ua latou ‘ai tino mú o e na faapologaina mo le Atua. Ua latou ulagia LO’U faamanatuga ma le Faletua o YAHUSHUA. E moni male faamaoni latou te inoino ile Faletua o YAHUSHUA auá ua latou iloa ole tatalo o e ámiotonu na taofia itua le atalii o satani se’ia o’o ile taimi e valaauina mai ai le Faletua o YAHUSHUA.

Ole tatalo o e amiotonu e sili ona faafofogaina. O A’U YAHUVEH e lapata’i oe, ua uma ona amata. O le á iai poula ile lotu aso sá ile taimi o Puapuaga Tele. O le auala lea ole á ulagia e le atalii o satani o Faletua o YAHUSHUA auá o YAHUSHUA ma LONA Faletua ua Tasi, ma i latou uma o e tapua’i ia YAHUSHUA, o e usita’i LO’U Atalii, ua tasi i latou. Auá ole feso’ota’iga faaleagaga ile tino, manatu, agaga ma le loto. O le atalii o satani e faifai upu i aso ole Puapuaga Tele, na te faataga le poula i lotu aso sá. O le amataga ole fa’aseseina tele, o i le lotu tauátane. Ou te toe fai atu, ole agasala ua uma ona amata.

O AU, O YAHUVEH FAI ATU , “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

O le ala lea ua ou faaogaina ai lenei Talaiga(Ministry) vavae ese le mamoe male oti, vavae ese le saito ma le titania . O i latou uma ua tusia o latou igoa ile Tusi ole Ola ole Tama’i Mamoe a’o lei faia le lalolagi, o latou lava lea igoa ole a tumau ile Tusi ole Ola ole Tama’i Mamoe , e le tapuai i latou ile atalii o satani ma latou tete’e ile faailoga ole Manu Feai. E ui lava o e faalogo poo faitau ile mea nei, ma e loto e te faapea ona e fetu’utu’una’i nei aso ole Puapuaga Tele. E te tausi ma faamamalu le Sapati moni ole aso Faraile ile goto ole lá se’i oo ile aso To’ona’i ole goto ole lá. E ui lava i uiga o lou ola ma ole á faapologaina ma fasiotia oe. Ua uma ona tusia i lalo outou igoa uma, aúa ua uma ona OU iloa le mea ole a e faia, a e te lei fanau mai i lenei lalolagi. Afai ete le faalogo nei, ete faalogo i lena taimi. O i latou na ua faitau ma faalogo i lenei poloaiga, ma ua lilivau o latou nifo ma le fa’ali’i i LO’U Taíta’i Taupou(Ring Maiden), e faapea foi ona e lilivau ou nifo ma le fa’ali’i ma fa’alálá mai lau moto ia te A’U, YAHUVEH LÉ na faia le lalolagi ma le lagi, i aso ole Puapuaga Tele o faamalaia ma mala ta’itasi ole a fa’afafa i luga ia te oe ma e ui i lea, ete le salamo mai au agasala. Aúa ile aso lava lena, afai o lou igoa ua ile Tusi ole Ola ole Tama’i Mamoe, OU te pupuni ese lou igoa. [Rev 3:5]

Mo i latou uma ua faapea ifo pe aiseá ua manao Elisabeth ia i luga i á te ia o ia mea, ona ua OU fa’aaoga lenei Talaiga(Ministry) e vavae ese mai le saito mai le titania. A e faafofoga maia, ete iloa poo oe ole saito poo le titania. O oe ea le vao ole a faaumatia i LO’U to’asa, i LO’U afi aasa? E ui nei ina ua OU faaogaina o ia e alaga atu ile Faletua(Bride) pei ole leo ua alaga atu ile taupou popoto e to’alima, aua le fetu’utu’una’iga, ia e sauni, aúa ole a afio mai le Fa’ato’afaiava mo LONA Faletua ole aso ROSH ha SHANAH ma ole Sapati lava lea. Le Faletua o YAHUSHUA, ia e to’atuli i ou tulivae i O’U luma. Ia tumau ile faapaiaina ma ia tumau ile lotomaualalo. Ia e tatalo mai ia tumau oe ia avea oe e fai ma Faletua o LO’U ATALI’I o YAHUSHUA o lea ua faailogaina e pei o taupou popoto e to’alima. Ole Malaga ua alu muamua ua ta’ua ta’atele ole Si’itiaga.

Tagata Valaaulia, tatalo ia avea oe ma vaega ole Malaga lona lua ina ia avea oe ma tagata valaaulia ile talisuaga ole faaipoipoga ole Tama’i Mamoe. [Rev 19:9] O le tagata valaaulia e faailogaina e pei ole taupou valea e to’alima o e ua fai iai e toe afio mai le fa’ato’afaiava pe a uma ona ave le Faletua o YAHUSHUA. Ia e mataala aúa ete leiloa le aso poo le itula. [Matt 25:12] Mai le taimi e afio mai ai LO’U ATALI’I o YAHUSHUA e aveese ai le taupou valea e to’alima, e toe popoto.

O A’U, YAHUVEH FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

Ete fia iloa o lea e tu’u eseese ai oe ia avea ma Faletua o YAHUSHUA poo le Tagata Valaaulia? OU te ta’u ia te oe le taimi nei, ole tele o lou naunau i ai, ole á le tele ete faamaonia ai le faapaiaina, alofa ma le usitai. Ole a le maualuga ole tuuina atu o lou ola, e avea ma Faletua o YAHUSHUA e faia mea tusa i LONA ala, ae le’o oe. Viia o IA i mea uma ete faia. Ua iloa le Faletua na te tausia O’U ASO PAIA. Ua iloa le Faletua e le mafai lava e ia ona fetu’utu’una’i ile mea ua na iloa ole mea moni; e toa o ia e tautala atu le mea moni. Ole mea lea ua tuu ese mai ai o ia. Ole faamanatuga ole faamanatu foi lea ile faaipoipoga ile feagaiga ma YAHUSHUA. Ole Faletua o YAHUSHUA e faaogaina o MATOU IGOA Sá Paia o YAHUVEH ma YAHUSHUA. E le afáina le sipela aúa ua OU iloa lou loto ma ete le matamuli.

O le a le tele o lou manao ia avea ma Faletua o YAHUSHUA, o le a le tele ole má’elegá ua ia te oe mo YAHUSHUA? E faapefea ona e faamaonia o A ‘U, YAHUVEH ma YAHUSHUA e muamua i lou alofa ma lou olaga ma mea uma ete faia? Ole mea lea ua tuu ese ai oe pei ole Faletua o YAHUSHUA. Aúa OU te ta’u ia te oe lenei mealilo: ole má’elegá ma le loloto o lou alofa mo YAHUSHUA, o faailoga ia mo le toatele o loo va’avaai. O faailoga ia o Faletua o YAHUSHUA. Latou te lagona, e le lava lo latou aóga mo A’U. O lea ua e iloa le mealilo. Vaai oe, LO’U pelé, e le ose mea e mafaia ona e nana, aúa ua OU iloa o ai ua moni, moni lona naunau e totogi le tau e avea ma Faletua o YAHUSHUA aúa OU te le valaauina se tasi ole Faletua o YAHUSHUA, pe afai latou te le maua lenei naunautaiga. O aso ta’itasi e tatalo ai le Faletua o YAHUSHUA, “Ia e matuá faapaiaina a’u ia te OE.” Ole Faletua o YAHUSHUA e faamaualalo ma Paia i O’U luma.

O A’U, YAHUVEH FAI ATU, “TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!”

Tausisi le faamaoni ia te A’U nei. Aua le na’o le faalogologo i LO’U Upu, ae ia faia LA’U Upu Moni. Ia e Paia aúa e Paia A’U aúa e ui ina e ile lalolagi, aua ete amio pei o lenei lalolagi. Aua le avea failauga le taupulea e taitai A’U Mamoe ma Tama’i Mamoe ia sé, auá e tatau ona fai se auala mo lo latou fa’aolataga ile fefe ma le gatete. Aúa ole faatuatua e leai se galuega e mate. Ua mae’a le vaega o LO’U ATALI’I o YAHUSHUA i Kalevaria. O lenei o A’U YAHUVEH OU te fai atu ia te oe, “Fai lau vaega” finafinau ile usitai. Aua le faia soo le agasala, aua le faia fa’amatalaga ‘alo mo le agasala, aua ete talia upu ole failauga e lauga atu lé taupulea. Aúa o A’U o YAHUVEH fai atu i ate oe, “Aiseá ete taua ai LO’U ATALI’I o YAHUSHUA ole Alii, a e te le usitai ia te IA?” O A’U, YAHUVEH, OU te fai atu, afai ete le salamó i ou ala lé usitai, “Alu ese ma A’U, o oe lé galue amioletonu.” Ile aso faamasino ou te le tu mo oe le o ulagia le Toto Paia o YAHUSHUA.

O oe ua e taua oe ole failauga ma e fai fa’amatalaga ‘alo mo O’U tagata ia agasala. Salamó nei mo le ta’ita’ina o A’U Mamoe ma Tama’i Mamoe ia sé. Poo le faaumatia i LO’U mánava atu ole afi ile Amightywind nate feula oe ia lelea ese. O A’U YAHUVEH OU te fai atu afai ete le fiafia i nei upu na tautala e ala mai LO’U Ta’ita’i Taupou Elisabeth, ete selesele i au mea leaga sa fai. OU te musu i finauga. Ua na’o le tasi le faamasino, ua na’o le tasi fa’aiuga, ma o A’U, YAHUVEH ua na’o A’U le laufáli. Afai ete le fiafia ile feau o lenei valoaga, aua le avea ia Elisabeth. Ae avatu ia te A’U, YAHUVEH ua na’o ia ose ave feau ua fa’au’uina.

O lea ua tautala mai, o lea foi ua tusia ile aso 2 o Aokuso 2005 ile taimi 4.00am, na avatu ma tautala e ala mai i lenei Ta’ita’i Taupou(Ring Maiden) o YAHUVEH ma YAHUSHUA mo lo LÁ Viiga, Mamalu ma le Mátagófie.

Tumau ile maualalo Ta’ita’i Taupou, Aposetolo Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * * *

Ile aso muamua Aokuso 2005, ua faalogo pea Elisabeth “O A’U O YAHUVEH E TA’U ATU IA TE OE ELISABETH, IA TA’U I TAGATA, TAGATA E, UA E MISI LE MEA TAUA!” Ile aso lua Aokuso 2005 ile taimi sa talanoa ai Elisabeth ile Site Manager, mata’utia le fa’au’uga na alu ifo i ona luga ina ua amata ona tatalo i gagana eseese. Sa talanoa ia ile telefoni a o le Site Manager sa leai se laau pu’e leo e leai se ala e pu’e ai le gagana eseese, na amata loa lea ona ia tusi lima le Upu Paia na fanau mai.