VÁLOA'GA 77

FA'AUTA, O A'U O YAHUVEH, OU TE AUINA ATU OE MA LE
FA'AU'UGA FOU ILE LOTU PENETEKOSO MO I LATOU E TALITONU MA TALIA!


Tusia/Tautalagia i lalo o le fa'au'uga a le RUACH ha KODESH (AGAGA PAIA)
e auala atu i le Aposetolo Elisabeth (Elisheva) Elijah
Tesema 26, 2004
Tatalaina ile aso 7, Ianuari 2005

* * * * * * *

Note: Ua matou naunau e mafuta ma le Faletua(Bride) moni o YAHUSHUA. A o matou fa'apotopoto ai ma le Aeto Paia, ma o le aso lea na tuuina atu ai, ia Elisabeth le poloa'i mai ia YAHUVEH(IEOVA), e fai se tatalo fa'au'uina faapitoá mo le faatumauina mo aso luma atu, ole a oo mai. O i latou uma ua ta'ua e YAHUSHUA o i latou o Faletua(Bride) a YAHUSHUA, imeli Elisabeth pe afai e faamaonia o le a ia tufa atu ia te oe, le mea lilo o loo taofi na'o mo i latou o Faletua(Bride) moni a YAHUSHUA, tusa na ave ai ia te ia talu mai le Valoaga 76. Tatalo mo luma atu ia iloa ai e Elisabeth pe tatau ona tufa atu le mea lilo ia te oe ina ia fa'aopopo ai le faau'uga i lou olaga ma ave ai oe ile loloto o se mafutaga vaválalata ma YAHUSHUA ha MASHIACH (IESU le MESIA).

* * * * * * *

"Oh, Abba YAHUVEH, Oh, Abba YAHUVEH, fa'amolemole toe fai mai le upu, sa e tautala mai ai ile suafa o YAHUSHUA ha MASHIACH." (O loo tatalo Elisabeth) A'oa'o i latou LO'U Afafine, a'oa'o i latou. Ua ia te oe se avega mo Penetekoso, aúa na OU fa'aolaina oe i totonu o le Lotu Penetekoso. Na OU faau'u ia te oe i totonu o le Lotu Penetekoso. Na OU fa'atumuina oe i LO'U RUACH ha KODESH (AGAGA PAIA) pele. O ná sa e talia ai le Laulaufaiva Paia, o i ná sa OU avatu ai ia te oe le naunau e te auauna ia te A'U i aso uma o lou ola. Taimi nei OU te fai atu ia te oe e tatau ona toe totogi. Sa e fai mai na e ita ile Lotu Penetekoso ile lé a'oa'oina o oe ile olaga fa'a-Iutaia(Jewishness) o lou MESIA, ma le tausiga o le Sapati Paia, ma le tausiga o faigá'ai Paia. Ia e a'oa'o i latou, o le mafuaaga lena na OU auina atu oe i lenei laueleele ma lenei Máló, o le mea na e fai mai, e te le mana'o e te alu ai. A e peita'i, OU te ta'u ia te oe, o lena fa'au'uga e malosi atu lona sau, i loo isi lava Azusa's. (Azusa ole igoa lea o le tuátusi sa amata ai ole Penetekoso Revival Meeting, sa faia ile tausaga 1906 i Kalefonia Amerika, o na sa galue ai le AGAGA PAIA i le tele o meaalofa ole tautala i gagana eseese, o i na sa faapea na fanau mai ai le Lotu Penetekoso.) OU te auina atu oe i le Lotu Penetekoso, aúa e faapefea ona latou usita'i i le mea ua latou leiloaina. U oo mai lenei taimi, na e fai mai o oe o le Messianic Jewish, o lenei e seá seá ona omai i le Penetekoso, se vaganá i latou, OU te auina atu ta'itasi.

O le taimi nei OU te auina atu oe, o le mea fou lea faatoá fanau mai. OU te auina atu oe e a'oa'o i latou. OU te auina atu oe e faau'u i latou. OU te auina atu oe i le Lotu Penetekoso, i le mea na e fai mai ai, "e te le toe alu lava i se Lotu Aso Sá." Oh, peita'i o le taimi nei, ma le vaitau nei, OU te auina oe faatasi ma le faau'uga e te leiloa muamua, ia aua ne'i ai se faamatalaga alofaga i le taimi latou te tutú ai i O'U luma, ma faapea mai, "e leai se tasi na ta'u maia ia te a'u." Aúa OU te iloa o latou loto. OU te iloa loto o i latou o e tapua'i faamaoni ma vivi'i mai ia te A'U, aúa o latou loto pei o lou loto, ma ua latou fai mai, "e le'i ta'ua mai e se tasi ia i matou." O le mea lea OU te auina atu ai oe e ta'u ia'i latou.

E amata atu i le taimi nei pe a latou fai mai, "o le a le fa'alapotopotoga?" Fai iai, "o le Messianic Jewish Penetekoso!" Ua OU fai atu, "Messianic Jewish Penetekoso!" E te vaai, e leiloa e i latou le upu Messianic Jewish, ae latou te iloa le upu Penetekoso, aúa o aso uma e tatau ona avea ma aso o Penetekoso. O aso uma OU te mana'o e faatumu oe i LO'U Mana. O aso uma OU te mana'o OU te talanoa ia te oe. Mo Penetekoso uma i le lalolagi, o loo fetagisi ma faapea mai, "faatumu a'u i lau faau'uga, o YAHUVEH." Oh, ua latou valaau A'U i le igoa o IEOVA, peita'i ua OU iloa LO'U IGOA.

A'oa'o i latou, taofi le faitio, OU te taofia i latou o e ua ia latou lava luga le mea ua latou iloa, o ai o taua o leoleo mamoe. E le taliaina oe, mai i latou uma. O le a e iloa foi agaga o loo iai latou. Afai e te alu i latou Lotu, OU te faailoa ia oe po o le a le Lotu, OU te faailoa ia te oe o faifeau. Oh, ua oo ina OU iloa nei, LO'U Afafine, e te faapea mai, "o ai a'u, ou te mautinoa e le o a'u?" E te manatua le upu Niko na OU fai atu o le a fai mai ai o ia? O upu lava lenei ua ia taumafai e tau ma A'U, a OU faatonutonu i lona laulaufaiva. A'oa'o i latou. Ta'u ia Charles o le feau fou lenei, o le upu fou lenei. OU te mana'o i le Penetekoso ia faatumuina i le faau'uga fou o le a matuá malosi atu lo le Azusa.

Afai latou te valaau mai i LO'U ATALII, e le na'o i le igoa o IESU KERISO, peitai afai latou le faamamalu le a'a na OU avatu ia i latou i lenei lalolagi, na sau o IA i le laina o Tavita, na sau o IA o le Eperu, o lea ia a'oa'o i latou. OU te mana'o ia faamamalu o IA, ma valaau i LONA IGOA o YAHUSHUA. Na OU tauto ma faamauina, o i latou o le a usita'i, o e ua ta'ua i latou o Penetekoso, ua outou faasalalau faalautele i le lalolagi, o le mea na e maniti ai ma luluina ai satani. Ana fai ua e taliaina le upu moni o le olaga faa-Iutaia(Jewishness) o le Mesia lea na e ofo ai lou olaga, Ana fai foi ua e faia ma usita'i ma iloa o le Aso Sapati e le o le Aso Sá.

OU te le'o suia ona o le aogá o tagata. Pe ana fai e te talia A'U Faigá'ai Paia. OU te mana'o pea ia e faamamalu i le mea lea ona o le faamanuiaga lea ia te oe Penetekoso, ma OU te tautala na'o i latou o loo iai o latou loto ia te A'U. O i latou ua faamuamua le Tamá o le ATUA YAHUVEH, YAHUSHUA ma le RUACH ha KODESH i o latou olaga ma o latou alolofa, OU te iloa outou loto, ma lou naunau e usita'i ia te A'U. O oe ua faau'uina ua e tau mo le ola faapaiaina, ae peitai e iai le faau'uga malosi o le a sau, aúa e sili atu i le mea ua e iloa. E manomia e te tau ma tete'e le fili. E le o LO'U Upu ea lea na OU fai atu ai, "afai e sau le fili e pei ose tafega, o le a OU siitia i luga le tulaga e tete'e atu ai i latou." O le tafega lenei, LA'U fanau e, pe afai tau lava o lou talia ma ia e talitonu, afai tau lava ona e tu'u i lalo o talitonuga a tagata ma le aso a le tagata, ae siitia i luga le mea moni.

A'oa'o i latou, LA'U tamaitiiti, a'oa'o i latou, LA'U Elisabeth. Aua e te tomumu, aua le faitio i le tele o tausaga sa e lei iloa ai, ae peitai a'oa'o i latou ma o le a omai e fa'apaú ifo i O'U vae, ma latou faapea mai, "TAMÁ, na ou leiloa, YAHUSHUA na ou leiloa, na ou leiloa lou IGOA Eperu." E te vaai ai, e leai sona ese'esega tele i le va o oe ma latou. O i latou foi atoa ma A'U e tautala i le sa'o ae le o le sesé, ua faatumuina i latou i LO'U RUACH ha KODESH(AGAGA PAIA). OU te tautala foi i le upu ina ia latou malamalama ai, ma OU te tautala ia i latou i faailoga, e ofo ai, ma vavega e tupu iai latou, ua oo mai i le taimi nei ua latou vaai i le tioata nenefu, a o le taimi nei, OU te mana'o ia malamalama le latou vaai i le tioata, ae maise o aso amulí.

LA'U Fanau e, o le malosi lea o le afi o le faau'uga OU te tautala ai. Ave ai i totonu o latou Lotu. O le tele o Lotu o lo o gálala ma mátútú, ae o lo o iai le filifiliga mo i latou pe tatala tele o latou gutu ma talia le vai ola mamá e fou, e sau sa'o mai le Lagi. OU te fe'au i oulua uma, ia fafaga i A'U Mamoe. Oh, peitai e te faapea mai, "sa ou faia." Ae peitai sa iai se tu'uese'esega. E le o malamalama i latou, a ia fafaga i latou e le o malamalama, aapa atu i faifeau Penetekoso, aapa atu i mamoe ma tama'i mamoe Penetekoso. Aúa ua latou tu'u le fa'alápotopotoga i luga ia te'i latou. O lenei OU te fa'aoga lena igoa fa'alápotopotoga ma OU te fai atu, aapa atu iai latou mo SO'U Viiga, aapa atu iai latou aúa OU te naunau e faamanuia iai latou, i le auala e sili atu i faamanuiaga ua latou maua. OU te naunau e faaoga i latou e siitia i luga le tulaga e tete'e atu ai i ia fili.

Manatua le mea nei, LA'U Fanau e, o e ua tasi ma A'U, YAHUVEH; e to'atele i latou e ala i le Toto o YAHUSHUA na maligi. A o le miliona, pe oo i le sefulu miliona, a e aunoa ma A'U, a le se aunoa ma le Toto o LO'U ATALII YAHUSHUA e ufitia ai latou, e to'aitiiti. E te mafaia mea uma lava pe a e ui mai ia te A'U, YAHUVEH OU te faamalosi ia te oe. Ma o le tasi lenei o mea fou fa'atoá fanau mai, o LA'U Fanau lea, ua OU auina atu e alu. Aua e te savali ma le fia sili i ia Lotu e oo foi ile Aso Sá. Aua e te manatu faatauva'a iai latou, i le mea latou te leiloa. Aua nei faasala iai latou i le mea latou te leiloa, aúa ua OU faamagaloina i latou, aúa e mulimuli ane ona latou iloa lea ua i luga lava ia te i latou le mea ua latou iloa, e pei foi o oe.

* * * * * * *

Ma ua fofogaina ma Tusia i le aso 26 o Tesema 2004. Tuuina atu i le Faletua(Bride) o YAHUSHUA, Aposetolo Elisabeth S. Elijah Nikomia

O lenei upu na fanau mai ina ua uma ona matamata le polokalame i le T.V e uiga i Penetekoso ile "MSNBC Investigates." O se mafatiaga ua sau i luga ia te a'u, ma sa ou tagi atu, "OH, YAHUSHUA, faamolemole auina atu se tasi e a'oa'o i le Penetekoso i le mea ua a'oa'oina i matou i uiga o le olaga fa'a-Iutaia o le MESIA."

O i maua ma lo'u toalua na fai le ma faamanatuga, ae o le po foi lea na salamó ai le ma site manager i luma o le lalolagi atoa i le faailoa o faaliga e le faamaonia mai i se tasi e igoa ia Raven, ma te le maua se molimau e iloa ai o loo tautala i faaliga mai YAHUVEH. O se taimi tiga alofa tele ma le fetágisi i le taimi o le tatalo, ae na ma ofo ina ua sau le upu. Na fai mai YAHUVEH ma te fanau mai faaleagaga le upu faaleagaga, ae o le a sau ta'itolu, o le fanau muamua lea.

Afai o oe o se Penetekoso ae o loo e faitauina lenei mea, faamolemole faafeso'ota'i mai a'u, pe afai o oe o se faifeau Penetekoso, afai e te mana'o ma te o atu e tufa atu le mea o loo a'oa'oina mai e YAHUSHUA iai maua, faamolemole faafeso'ota'i maua. O loo ma feoai i USA i le taimi nei, ae a oo i le taimi o YAHUSHUA, e leai se mamao e mafai lava ona ma o atu.

Aposetolo Elisabeth (Elisheva) Elijah

www.allmightywind.com
www.almightywind.com

Tuátusi Pusameli:

Almightywind
P O Box 40007
UPPER HUTT 5018
NEW ZEALAND

Tuátusi Imeli:

Contact Us
[email protected]
[email protected]