VÁLO'AGA 44

TULA'I I LUGA LE TAGATA VAAI I LUGA O LE PÁ!

Tautala lalo ifo le fa'au'uga ia Rev. Sherrie Elijah,
ile aso 8 o Oketopa, 1998

* * * * * * *

Ua fetalai mai YAHUVEH (IEOVA), OU te valaau atu ile toatele, iná o maia. O A'U ipu ua fa'aogaina, e fai ma mea faigaluega i LA'U 'autau fa'aleagaga, latou te o mai e so'o faatasi i LO'U tino. Latou te aumai le poloaiga aúa o le taimi nei, fetalai mai ai YAHUVEH, o le taimi lenei o LO'U tagata vaai. O le taimi lenei mo e sa savavali ile tulua po ma ao. Tula'i maia, tula'i maia, tula'i mai, o outou tagata momoe. Iná tula'i mai nei, tula'i mai nei, tula'i mai nei ma alalga ile manumalo. O se 'autau ua tóa ma malolosi, ose 'autau e mafua ai ona lúlú ma le gatete o le fili, i le mata'u ma le fefe tele, ina ua faalogo i le paó la outou fa'apotopotoga ma le savavali i le fanua. Ia fa'aauau pea le valaau ma alaga ma tala'i atu le talalelei o le fa'aolataga.

Ia e 'ai i taumafa faaleagaga, ma lulú le moe mai ou laumata ma lagona le leo o O'U tagata vaai. Aúa o i latou ia na tu'uina atu iai lenei mea, o LA'U upu, mo oe ia e tula'i, tula'i, tulaí, ua fetalai mai YAHUVEH, fai lená mea o loo táua i LA'U vaai. Faia lená e aumaia LO'U Viiga, ma lená e aumaia le tele o le seleselega o agaga, ma ou te iloa ai pe moni lou alofa ia te A'U. Tula'i, tula'i, tula'i maia, ma ala mai i le meamoni ma fusi oe i le faamaoni ma savali i totonu o lená faamaoni, mo LA'U fuafuaga e faavavau ua uma ona faatupu i luga ia te oe, ma o loo tele nisi sauniuniga e faia, a ia fai lená mea, ina ua uma ona OU faia oe, e te faia ia mea.

(Ua talanoa mai lo'u Tamá o i le Lagi ia te a'u i le aso nei, ma ua ta'u mai iamea ia te a'u ile aso lenei, e faapea lava ona manino e matuá kilia. O loo iai le ao afá, ua tupu i loto o tamá e matuá leiloa ile tino mai, ma e pei o taua o ao ua faatasia i le vá o le Lagi ma le lalolagi, ma e pei o faititili ma le emo o uila mai le malosi o taua o ao, ua amata ona tupu i totonu ia te i latou.) Ua e faalogo ma ua e vaai, aua le fefe, fetalai mai ai YAHUVEH, o mea uma ná, e mai ia te A'U. Ia saunia lou loto, o mea uma ia e le'i tutupu, o le a tino mai i latou, fai mai ai o YAHUVEH Mamana. Ua uma ona saunialelei le au filifilía. E le o sau matafaioi e pogai mai ai le meamoni. O lau matafaioi ole talia ole mea moni ua fetalai mai ai le ALII le ATUA. O le á e iloa o le sa'o mai le sesé, ma ole á iai le tu filemu i outou loto, o mea na e mai ia te A'U, mo lou lelei ma o lea foi, e te iloa ai o ná mea sesé, mai lé ita mai, ma é mulimuli ia te ia, ua o atu e faasesé oe. Ae ia e mataala, aua le tuuina i lalo o lou talita.

www.allmightywind.com
www.almightywind.com

Tuátusi Pusameli:

ALMIGHTYWIND
PO BOX 40007
UPPER HUTT 5018
NEW ZEALAND

Tuátusi Imeli:

[email protected]
[email protected]
[email protected]