VALO’AGA 30

FA’AETEETE OU TE FAIA LE MEA ETE LE O MANATU I AI,
ILE TAIMI ETE LE O MANATUNATU I AI,
MA LE ALA ETE LE O MAFAUFAU I AI!


Tusia/Tautala laloifo ole RUAH ha KODESH(AGAGA PAIA)

E ala mai ile Aposetolo o Sherrie Elijah

Ile aso 8 o Fepuari 1999

* * * * * * *Ole loto ole tagata e paú ile fefe ina ua latou vaai i mea o le a oo mai i lenei lalolagi, ile tausaga 2000 ma tala atu. Aúa o i latou ua faifai upu i e ua lapata’i atu, o le a e tofo ile mea ole a oo mai. Fa’aeteete, aua ete avea fa’aleaoga LO’U alofa mutimutivale. Aua ete solipala le toto o LO’U ATALI’I i lalo ou vae, ua e faia ma le le fa’apaiaina, ua e agasala ma e fai mai, “Ia ua lelei, ua ou fa’amagaloina.” Aúa OU te fai atu ia te oe, e leai se fa’amagaloina ile faia o lena mea. Fa’aeteete outou ná, ua manatu o A’U ole ATUA ia ulagia. Ia fa’aeteete i latou ua avea ma fa’aleaoga LO’U alofa ma alofa mutimutivale ma le umi o O’U puapuaga. Ia fa’aeteete i latou ua fai mai, “O le tauimasui e le ose mea a’u ua fetalai mai ai ole Atua páleni, e tusa ile alofa ma le taua.” E selesele lenei lalolagi i mea ua luluina. O A’U Pepe, Faletua(Bride), o e ua filifili, ma e ua filifilia ua ola fa’apaia e pei o aso mulimuli, ma ua latou fa’amamalu A’U ile Sapati Moni ma ua latou tausi ia paia. Ia taga’i ane lau vaai ia te A’U, OU te toe sau ma maua mai LO’U Faletua ua iai le suáuu i lana lamepa, ma ua ia faatalitali ile Fa’atoáfaiava, o lona Fa’aola. OU te aveese o ia pei o LO’U Faletua. A o i latou ua iai na’o lamepa ae leai se suáuu, ua foliga i latou ole amioatua ae leai se amioatua i totonu ia i latou. Latou te o atu e saili mai A’U, ae latou te le maua mai A’U.

E leai se tasi e mafai ona fai mai, e le’i lapata’ia i latou i lenei aso.

* * * * * * *

Ua tautala mai, Ua tusia i lenei aso ma tu’uina atu ile Faifeau Sherrie Elijah
ile aso 8 o Fepuari 1999