VÁLO'AGA 19

IA TU'U I LALO LOU VELI POGISA O LE TIGÁ...SI A'U FANAU E,
SI A'U OLOA TÁUA!


Tuuina atu ia Rev. Sherrie Elijah ile aso 10 Aperila, 1998

* * * * * * *


Ua fetalai mai YAHUVEH (IEOVA), O LA'U Pele ou te fa'afaileleina, e leai se faatusa o ni meatáua o loo ia te oe i lenei lalolagi. Ou te vaai i lou tigá. E loloto le fa'atigá o lou mafaufau ona o lou le malamalama. E faapefea ona lagona lou tigá e tagata e le tusa ma lo'u Agaga, poo iloa mea ua ou faailoa atu ia te oe poo mea ua ou ta'u atu ia te oe? Po ua latou le taua Ioane le papatiso e valea? Po ua latou le tui fa'amoe o ia atoa ma Elia, ma Ieremia ma O'U Perofeta uma, ona o latou amioga? Ia mafaufau pe faapei o ona aso nei o lenei lalolagi, lea ua tapunia le leo Mamana o YAHUVEH, ia latou mea o le a faia i ia Perofeta i aso ua mavae?

O oe pei o Iona lea na auina atu i Nineva, e to'a itiiti na fa'alogo ma lagona A'U lapata'iga. Ae peitai, o le a latou vaai i mea na OU tautala atu ai ia te oe, e taunu'u. Aua e te mafaufau e uiga'ese, mo i latou ia sa e faapea ua sao, poo latou mo'i? Po ua e iloa moni lava o latou loto, o i latou ua faatigaina lou agaga i manu'a púpú tetele? Ou te le'i auina atu i latou e faatigaina oe, auá o oe o LA'U Meatáua Pele.

Aua le faalagolago i lou lava malamalama, a e ia e iloa mai A'U, ona OU ta'ita'iina lea o ou ala. Aua e te talitonu i soo se tasi, se'i váganá se tasi ua e mautinoa o loo tautala i LO'U leo ma ua e lagonaina. Aua e te faia se mea, se'i loga ua ou tuuina atu ia te oe le filemu 'ato'atoa ona lelei, lea e pasia o malamalama uma lava. OU te le tulafoaiina oe ma OU te le tulafoa'i oe i se aso. O A'U o lou ulua'i alofa; o i latou uma e lona lua ia YAHUVEH le ATUA Mamana, lea e te auauna i ai. Ia saga ta'uta'u pea LO'U alofa mutimutivale ma le alofa, ae faailoa atu LO'U to'asa ma tau'imasui ma le óia o le a oo mai, pe afai latou te le liliu ese mai i o latou ala agasala, i le tu'u o le Toto lea na maligi mo i latou i luga o Kalevaria, e fufulu ese uma ai le manogi o agasala ma ia liliu ese mai i agasala.

O ia uiga leaga ua e fa'aoga pei ose to'oto'o, ae o le a OU tiliva oe, mai soo se mea ua e lagona ai le mana'omia o lou to'afilemu ma le mafanafana, auá ua na'o A'U lou mana'o. O A'U YAHUVEH e iai lava i mea uma. Ae peitai o mea uma e iai le taimi ma le tau, ma OU te le tu'u atu se mea sili atu ona e le lavatia. Ioe LA'U Pele, ua e plolga ona o le ái o LO'U IGOA. Ioe ua valaauina oe ole ma'i ulu leaga, ae peitai o e ua valaau oe i ia igoa, o i latou ia ua ma'i fa'aleagaga. Ua e tagi, ae peitai o O'U loimata ia. Ua e mapusela, ae peitai o A'U lea ua mapusela. Ua e lotomomomo, ae peitai o LO'U lotomomomo. O i latou ua fai mai e alofa ia te oe, latou te leiloa le uiga moni ole alofa se manú poo ua latou malamalama i lenei mea. Aua le faamasino atu i latou i upu ogoogo, aúa o loo taumafai pea i latou ia sili ona lelei o agaga o loo i totonu iai latou.

O lenei, e te vaai ia i ai, e ui peiseai o le vaitafe ua masua ile atuatuvale. O lenei e te vaai ia i ai. E te toe olioli fa'atasi. E le'i uma lou ola. O lea fa'ato'á ámata. E le toe mamao vavega. O le a sou iloa, aisea ua fai atu ai satani ia te oe, ia e fa'avaivai. Ua umi ona e tau, ia aua ne'i e faavaivai ile taimi nei.

* * * * * * *

Tuuina atu ile Faifeau Aposetolo Sherrie Elijah mai ia YAHUVEH
Aperila 10, 1998

www.allmightywind.com
www.almightywind.com

Tuátusi Pusameli:

ALMIGHTYWIND
PO BOX 40007
UPPER HUTT 5018
NEW ZEALAND

Tuátusi Imeli: [email protected]
[email protected]
[email protected]