Nubuat 71

APA YANG TELAH DIMATERAIKAN KINI DISINGKAPKAN!

Telah diucapkan di bawah urapan RUACH ha KODESH melalui Elisabeth (Elisheva) Elijah 3 November 2003.

* * * * * * *

(Aku telah menyertakan banyak ayat untuk diajarkan bersama-sama dengan perkataan-perkataan yang telah diucapkan YAHUSHUA melalui aku. Aku tahu aniaya akan datang bersama penyingkapan baru ini tetapi ingatlah, aku hanyalah pembawa pesan ini. Aku juga sedang mencari penyingkapan yang lebih lagi terhadap apa yang dimaksud ini semua. Tolong jangan rajam pembawa pesan ini dengan ejekan dan hinaan kalian, tetapi jika kalian berbuat begitu, aku tahu bahwa bukan aku yang kalian aniaya, melainkan YAHUVEH Maha Kuasa dan YAHUSHUA yang mengurapi aku dan mengutus aku maju kepada baik orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi.)

AKU telah mengutus malaikat KudusKU kepada hamba perempuan ini beberapa bulan yang lalu dengan pesan nubuat ini. Saat Malaikat KudusKU mendiktekannya kepada perempuan ini ketika berdiri di samping tempat tidurnya, dia telah menuliskan pesan nubuat ini di mana AKU membagikan sebuah rahasia yang belum pernah diceritakan sampai sekarang. MalaikatKU telah memberitahukan kepadanya: sekarang bukan waktunya untuk mengedarkan pesan ini, pesan ini dimaksudkan untuk saat yang telah ditetapkan. Sekaranglah saatnya untuk menyingkapkan apa yang telah disembunyikan! AKU memberitahukan rahasia-rahasiaKU kepada para rasulKU dan para nabiKU dan kepada semua orang yang memperhatikannya.

AKULAH YAHUVEH sang Yang Lanjut Usianya; tuntutanKU akan Kekudusan tidak pernah berubah. AKU, YAHUVEH telah bersabar tetapi AKU tidak bisa bersabar lebih lama lagi atau AKU akan harus meminta maaf kepada Sodom dan Gomora. (Kej 18:20-19:30) Oh generasi akhir zaman yang jahat dan bejat, kalian tidak bisa mentahbiskan maupun meminta berkat-berkatKU atas keturunan Setan ataupun seorang uskup yang telah dipilih dari Neraka, yang akan AKU muntahkan keluar dari mulutKU. (Wahyu 3:16) Gereja Episcopalian, AKU memperingatkan kalian sekarang, kepada orang-orang yang telah memaafkan kejahatan ini, yang tidak pernah memprotes pertama-tama menentang aborsi dan sekarang homoseksualitas, kalian telah berbuat zinah dengan Izebel (Wahyu 2:20-23) dan jika kalian tidak melarikan diri dari gereja Babylon ini, kalian akan harus menanggung akibat perbuatan kalian di dalam Neraka dan Lautan Api itu.

FirmanKU tidak bisa berdusta, yang Kudus telah menjadi semakin Kudus dan yang jahat telah menjadi semakin jahat. Di manakah Orang-orang KudusKU untuk memprotes menentang kekejian-kekejian penuh dosa yang sedang terjadi bukan hanya di luar sana yang seperti pada Sodom dan Gomora, tetapi sekarang kekejian penuh dosa yang sama berada di dalam bangunan-bangunan yang orang-orangnya mengaku-aku diri mereka sendiri adalah Kudus. Dengan mengizinkan gaya hidup cabul yang penuh dosa dan kekejian-kekejian penuh dosa lainnya, dengan tidak menghardik maupun memperingatkan orang-orang yang turut mengambil bagian dalam kekejian-kekejian ini, kalian telah menyambut dan mengundang masuk roh-roh seperti yang ada pada Sodom dan Gomora, ke dalam gereja-gereja dan bait-bait kalian. Semua orang yang telah melakukan ini, AKU bersumpah, KALIAN TIDAK MENGENAL AKU!

Kalian yang telah menyangkal, mengenyahkan Sepuluh PerintahKU yang juga disebut Torah, kalian telah berdiri saja dan menonton tanpa memprotes saat loh batu itu disingkirkan di Alabama tanpa menaikkan sebuah doa protes ataupun menangis ataupun meratap ataupun menolong Hakim Roy Moore sama sekali. AKU memberitahukan ini kepada kalian; KALIAN BAHKAN TIDAK KENAL AKU! AKU telah mengizinkan ujian ini saat AKU telah memberitahukan Hamba Perempuan ini dan suaminya untuk menggenapi nubuat ini dalam Yehezkiel 9. Betapa sedikit yang telah memprotes dan bahkan memprotes sekarang. Di mana jutaan jiwa di seluruh dunia yang seharusnya sedang melindungi Perintah-perintahKU, hanya sisaan orang yang masih setia saja yang telah berbuat begitu.

Kalian yang telah menyangkal NAMA SakralKU, TorahKU dan terus hidup dalam dosa bahkan sekalipun pada suatu waktu kalian telah menerima darah pengampunan PutraKU YAHUSHUA yang telah dicurahkan itu. Karena kalian bersikeras untuk tinggal di dalam kandang babi dan melayani setan, kalian telah menginjak-injak darah yang telah dicurahkan dan belas kasihan dari PutraKU YAHUSHUA di bawah kaki kalian. (Ibrani 10:26-29) Tidak ada lagi pengampunan, dengan mengetahui bahwa itu salah tetapi menonton, mendengar ataupun turut mengambil bagian dalam kekejian-kekejian penuh dosa yang AKU benci ini. AKU mengucapkan peringatan ini kepada orang-orang yang menyatakan diri mereka adalah MILIKKU bukan kepada orang-orang kafir yang tidak tahu lebih baik daripada mereka. PENGHAKIMAN DIMULAI PADA RUMAH KEPUNYAAN AKU, YAHUVEH! (1 Petrus 4:17)

AKU menghardik orang-orang yang belum berdoa kepada ELOHIM yang sama YAHUVEH yang telah memerintahkan api dan belerang untuk turun menuju dosa-dosa seperti pada Sodom dan Gomora. Kalian belum berdoa supaya AKU, YAHUVEH melakukan pembalasan dendam dari Surga kepada keturunan Setan sebagaimana ini dilakukan kembali. (Mazmur 94:1) (Roma 12:19) AKU, YAHUVEH, tidak buta maupun tuli! AKU, YAHUVEH, adalah sang Pencipta yang sama dan Putra TerkasihKU adalah MESIAS yang sama, KAMI adalah ELOHIM yang sama kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. KAMI tidak membenarkan gambar diri manusia maupun doktrin-doktrin buatan manusia maupun bayangan / ide manusia tentang apa dosa itu. AKU, YAHUVEH adalah Kudus dan AKU menuntut Kekudusan dari orang-orang yang mengaku-aku sebagai kepunyaanKU dan kepunyaan PutraKU YAHUSHUA. AKU menuntut Kekudusan dari semua orang yang berkata bahwa mereka telah dibasuh dalam Darah PutraKU YAHUSHUA yang telah dicurahkan bagi mereka.

YAHUSHUA telah diserahkan sebagai satu Anak Domba Korban yang tanpa cacat cela, untuk membasuh bersih semua dosa manusia; tetapi sekarang orang-orang ini yang telah menuntut darah itu, sekarang melakukan dosa-dosa kekejian, bahkan kejahatan di belakang mimbar-mimbar. (Ibrani 6:4-7) Membuktikan bahwa mereka bukan MILIKKU maupun milik YAHUSHUA, melainkan adalah keturunan Setan. Di sana ada orang-orang yang merupakan penghasut perang, mereka sangat senang dan berbangga dalam menumpahkan darah orang-orang tidak bersalah demi keserakahan, kekayaan, tanah-tanah dan kemakmuran. Ini juga adalah keturunan Setan. AKU menanyai kalian, "Apakah harga dari minyak? Apakah harga dan nilai dari sebuah nyawa / kehidupan?" (Matius 6:26)

Kalian yang berbuat hal-hal ini ataupun memaafkan ini ataupun mendiamkannya dengan tidak memprotes ataupun berdoa menentang dosa-dosa kekejian ini adalah seorang pengecut dan kalian akan membuat kediaman kalian di Neraka dan berenang selama-lamanya di dalam Lautan Api itu dengan Setan, ayah kalian yang sejati itu. Sebab kalian telah memilih untuk mengikut Setan, mempercayai Setan, menaati Setan dan memperdayai orang-orang lainnya, jadi kalian akan memetik upah Setan juga.

Celakalah bagi Amerika. AKU telah memberikan peringatan melalui Hamba Perempuan ini di dalam peringatan-peringatan nubuat pada waktu lalu bahwa Amerika akan terbakar jika dia tidak bertobat. AKU, YAHUVEH, adalah ELOHIM yang adalah Api Yang Menghanguskan (Ulangan 4:24) NapasKU penuh dengan kemarahan yang membara yang membuat Neraka tetap menjadi sebuah lautan api siksaan, amarah itu telah dimuntahkan jauh sebelumnya. (Wahyu 18:2-24) Akan tetapi, makin banyak belas kasihan yang AKU tunjukkan dan makin banyak waktu yang AKU berikan untuk bertobat, makin dunia ini menjadi penuh kenajisan, percabulan, kekejian dan tiada pertobatan. Di mana orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri Kudus? Di mana para pendoa syafaat dan para prajurit doa? Mengapa mereka yang mengucapkan Firman lama dan baruKU tidak sedang memprotes, menghardik dan memberikan peringatan? AKU memiliki sisaan orang-orang yang masih setia tetapi oh begitu sedikit yang tersisa. (Zefanya 3:13) (Amos 5:15)

Kalian yang berkumpul bersama-sama untuk melihat seorang pria tua sakit-sakitan yang penuh dengan roh jahat dan dia berada di bawah murkaKU sebab dia telah mencuri KemuliaanKU dan mendukung orang-orang untuk memuja dia, sujud menyembah dia, mencium tangannya, sebuah tangan yang terbuat dari debu biasa, dan sujud menyembah kepada berhala-berhala biasa. Jutaan orang mendengar dan berusaha keras untuk taat kepada dia yang menyebut dirinya sendiri seorang Paus. Kalian yang menyebut diri kalian sendiri Katolik, AKU memerintahkan kalian sekarang, larilah dari gereja-gereja Babylon ini! Perintah-perintah TorahKU jelas-jelas menyatakan: "Jangan ada padamu ilah lain di hadapanKU"! (Keluaran 20:3) Siapa pencipta kalian, tetapi begitu banyak yang telah berbuat begini. Kalian yang menyebut diri sendiri KEPUNYAANKU tetapi kalian bahkan tidak mengenal AKU, jika kalian tidak melarikan diri, Neraka dan Lautan Api itulah yang akan kalian saksikan.

Jangan tertipu, AKU tahu siapa para DombaKU dan siapa yang keturunan setan, yang juga disebut para kambing. Para DombaKU hanya makan di mana YAHUSHUA sang Gembala Baik itu mengarahkan mereka, di padang rumput yang hijau. Para kambing milik Setan, keturunannya itu akan memakan apapun juga, menelan doktrin-doktrin palsu maupun dusta-dusta. Setan menaburkan benih pemberontakan dan ketidaktaatan ke dalam diri para kambing dengan memfitnah segala yang Kudus, memfitnah semua yang merupakan kebenaran, dengan memutarbalikkan Ayat-ayat KudusKU untuk membenarkan pemutarbalikan manusia, percabulan-percabulan, dengan menyangkal, menolak dan menulis ulang TorahKU dan perintah-perintahKU. Keturunan Setan sedang melakukan dosa-dosa yang sama dengan yang pernah ada pada permulaannya bahkan sebelum peletakan dasar bumi ini, ketika jiwa-jiwa kalian dulu dibentuk di Surga.

AKU, YAHUVEH, yang telah menciptakan jiwa-jiwa kalian, telah mengetahui siapa yang akan mengikut, mengasihi, menaati dan berbakti kepadaKU. (Yeremia 1:4-5) AKU, YAHUVEH, telah mengetahui siapa yang akan ikut dalam pemberontakan dan mendambakan wewenang dan kekuasaanKU. (Yohanes 17:12) Saat Setan telah berperang untuk menjadi ilah sebelum peletakan dasar dunia ini, (Yesaya 14:12-15) dia telah meyakinkan keturunannya sekarang bahwa mereka adalah manifestasi anak-anak ELOHIM, yang setara dengan YAHUSHUA dalam segala hal. Bahkan siapapun lupa bahwa hanya melalui NAMA YAHUSHUA dan DarahNYA yang telah dicurahkan itu baru seseorang bisa mempunyai akses menuju AKU, YAHUVEH. Betapa banyak yang telah diperdayai sebab mereka lupa bahwa AKU dicangkokkan ke dalam semua orang yang AKU sebut Kudus sekarang. (Roma 11:13-36) Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Kemuliaan AKU, YAHUVEH, kecuali satu, NAMANYA adalah YAHUSHUA. Ini hanya karena 1 Yohanes 3:15-21.

Semua jiwa-jiwa yang telah mengkhianati AKU, YAHUVEH di dalam peperangan sebelum peletakan dasar bumi, telah dan akan mengkhianati AKU, YAHUVEH lagi. Inilah sebabnya AKU, YAHUVEH telah mentakdirkan dan mengetahui lebih awal tentang nama-nama siapa saja yang akan ditemukan ataupun tidak ditemukan di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba (Wahyu 17:8). Ketika 3 kitab dibuka, di mana nama kalian akan ditemukan? Apakah akan berada di dalam Kitab Penebusan, Kitab Nama-nama yang telah dihapuskan (Keluaran 32:32-33) (Wahyu 3:5) ataukah Kitab Jiwa-jiwa yang Dilaknat? Sekarang kalian bisa memahami Ayat KudusKU yang berkata: "kalian kerjakanlah keselamatan kalian sendiri dengan takut dan gentar." (Filipi 2:12)

Reinkarnasi (kelahiran kembali setelah kematian) adalah kebohongan dari sang bapa atas segala dusta. Kalian tidak mati dan kembali hidup di bumi dalam kehidupan lainnya sampai kalian pantas bagi Surga. Sebab Ayat-ayat Kitab Suci mengatakan, "Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." (Ibrani 9:27) Setiap jiwa sudah membuat pilihan itu sebelum dasar bumi ini dibentuk. Apakah persekutuan kalian adalah kepada AKU, YAHUVEH, atau kepada Setan sang ayah dari segala dusta. Dusta pertama yang telah diberitahukan Setan adalah bahwa Setan akan menjadi seperti AKU, YAHUVEH dan memiliki wewenangKU. 1/3 dari seluruh malaikat telah mempercayai kebohongan ini bersama-sama dengan kumpulan besar jiwa-jiwa yang telah memilih untuk memihak. Sebab AKU telah memberikan karunia kebebasan untuk memilih kepada setiap jiwa. (Wahyu 12:4-9)

Saat AKU dulu menghakimi Setan yang dulu bernama Lucifer, AKU juga telah menghakimi dan mengutuk dan mengeluarkan keputusan bersalah bukan hanya atas Lucifer saja melainkan juga atas semua malaikatnya yang telah jatuh ke dalam dosa dan semua jiwa yang telah mengkhianati AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA. Jiwa-jiwa yang telah berbakti kepadaKU, YAHUVEH sebelum peletakan dasar bumi ini sama halnya jiwa-jiwa yang telah mengkhianati AKU, YAHUVEH, AKU kirim ke bumi melalui benih-benih Adam dan Hawa. Setan juga sudah dicampakkan ke bawah. Setan kemudian kembali berusaha untuk membuat para makhluk ciptaanKU berbalik melawanKU, baik manusia maupun binatang. Kembali Anak-anakKU telah tidak taat dan memberontak melawan Bapa mereka yang penuh kasih ini. Motivasi Setan adalah untuk memprovokasi AKU, YAHUVEH, sampai mengamuk sebegitu rupa sehingga AKU akan memusnahkan segala yang AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA PutraKU telah ciptakan dengan begitu penuh kasih, tetapi sebaliknya, setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Putra terkasihKU sendiri YAHUSHUA telah mengajukan DiriNYA sendiri sebagai seorang Penebus, untuk dilahirkan sebagai seorang manusia, kelahiran yang diciptakan hanya oleh AKU, YAHUVEH, secara supernatural.

YAHUSHUA telah menjadi seperti seorang Adam kedua dengan daging dan darah, tetapi sebagaimana Adam telah membawa dosa ke dalam dunia, DARAH KUDUSKU DI DALAM YAHUSHUA telah membasuh dosa-dosa dan keinginan untuk berbuat dosa menjauh dari semua orang yang telah menerima Pemberian yang telah AKU, YAHUVEH berikan di Kalvari itu. Hanya jiwa-jiwa sebelum peletakan dasar bumi, yang telah berbakti kepada AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA, yang kemudian akan menerima, mengasihi, taat, berperang melawan kenajisan dan memerangi setan dan semua kekejian ini sekarang.

Jiwa-jiwa yang telah diciptakan sebelum peletakan dasar bumi yang telah mengikut Lucifer dalam pemberontakan melawan AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA dan para pasukan Malaikat KudusKU (Wahyu 12:9), telah diberikan sebuah pilihan saat itu sebelum peletakan dasar bumi, tetapi ketika dilahirkan di bumi, pilihan jiwa-jiwa itu telah dibuat. Jiwa-jiwa yang telah mengikut Lucifer tidak lagi memiliki pilihan selain mengikut Setan kembali di bumi dan menuai apa yang telah ditaburkan Setan. Ini adalah penghakiman atas manusia.

Keselamatan telah ditakdirkan sebelumnya. Yang Terkutuk akan tetap terkutuk sampai selama-lamanya. (Yeremia 6:27-30) jelas-jelas menyatakan AKU, YAHUVEH, menyebut mereka sebagai perak yang ditolak, mereka adalah seperti buih logam ataupun batu timah hitam, bobot mati. Jiwa-jiwa yang telah tidak menyembah dan melayani AKU, YAHUVEH sebelum peletakan dasar bumi ini tidak akan memiliki keinginan apapun untuk melayani AKU, YAHUVEH di bumi ini.

Persis seperti si jahat Firaun, sekalipun telah diberikan sebuah kesempatan lagi dan lagi, tetap tidak bisa bertobat dan berbalik dari kejahatan, karena AKU, YAHUVEH telah mengeraskan hatinya sebagaimana jiwanya telah mengkhianati AKU sebelum peletakan dasar bumi. (Keluaran 7:13) Sekarang kalian bisa memahami mengapa AKU telah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau (Roma 9:13, Maleakhi 1:3) bersama-sama dengan Goliat, Ahab, Izebel, Yudas, Ananias dan Safira (Kisah Para Rasul 5:1-10), hanya untuk memberikan contoh tentang siapa yang telah dilahirkan untuk kemusnahan. Keputusan yang telah mereka buat di bumi telah dibuat di Surga ketika peperangan antara yang baik melawan yang jahat pertama kalinya telah dipertarungkan. Keputusan setiap jiwa itu yang dilahirkan di bumi ini, dibentuk dalam diri setiap bayi yang lahir di bumi.

Kalian berjalan di atas Neraka dan meskipun Neraka telah diciptakan bagi Setan dan para malaikatnya yang telah memberontak menentang AKU, YAHUVEH (Matius 25:41). AKU, YAHUVEH sang Pencipta jiwa kalian sudah mengetahui apakah kalian akan bergabung dengan mereka ini di Neraka. (2 Petrus 2:2-10) dan apakah kalian akan membuat kediaman kalian di dalam Lautan Api bersama-sama dengan Setan, sang nabi palsu, dan sang anti mesias (Wahyu 19:20) (Wahyu 21:8) dan semua keturunan setan yang telah mengikut setan sebelum peletakan dasar bumi ini. Tidak satu jiwapun yang telah diciptakan semenjak peletakan dasar bumi ini yang namanya telah dicatat di Surga yang akan terhilang, persis seperti yang telah dinyatakan YAHUSHUA di dalam Ayat-ayat Kitab Suci.

Siapapun yang tidak mengakui YAHUSHUA sebagai ELOHIM / MESIAS satu-satunya Putra yang telah diperanakkan oleh YAHUVEH sang Bapa ELOHIM Pencipta segalanya, maka orang itu telah membuat keputusan sebelum peletakan dasar bumi ini dan pikiran mereka dan hati mereka tidak bisa diubah. Tidak peduli agama apa yang kalian akui, hanya jiwa-jiwa yang telah tidak mengkhianati PutraKU YAHUSHUA dan AKU, YAHUVEH, sebelum peletakan dasar bumi ini, yang akan diselamatkan dari Neraka dan Lautan Apinya. Semua orang lainnya adalah orang-orang terkutuk dan akan berbagi takdir buruk yang sama ataupun telah berada di Neraka. SEKARANGLAH waktunya keselamatan!

Saat kalian membaca ini, ada suatu urapan yang tidak sama seperti apapun yang pernah AKU, YAHUVEH berikan kepada siapapun selama ini. Bacalah ini keras-keras dan sisik-sisik akan berguguran dari mata kalian, secara rohani telinga-telinga tuli kalian akan dibukakan. Kalian tidak akan lagi mampu memiliki suatu wujud Ilahi tanpa keilahian di dalamnya lagi, memperdayai orang-orang lainnya, jika kalian mendengar AKU, YAHUVEH dan mempercayai pesan nubuat ini. Keputusan yang telah kalian buat sebelum kalian dilahirkan di bumi akan dimanifestasikan di hadapan semuanya. Ini adalah sebuah peringatan kepada semua yang baik dan yang jahat. Jiwa-jiwa yang telah berada di dalam peperangan sebelum peletakan dasar bumi yang telah mulai berperang dengan berpihak pada Kekudusan menentang Lucifer dan 1/3 malaikat-malaikat dia dan kemudian telah mengizinkan dusta-dusta Lucifer untuk menerobos ke dalam jiwa-jiwa mereka, mereka juga telah mengkhianati AKU, YAHUVEH. (Wahyu 13:8)

Mereka sekarang menanggung akibatnya sebab nama-nama mereka tertulis di dalam Kitab Nama-nama yang telah Dicoret, para pengkhianat pertama-tama di Surga dan sekarang di bumi. Orang-orang ini mulai dengan mengikut AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA, mempercayai Kitab Suci, menaati Perintah-perintahKU, TorahKU dan kemudian meninggalkan segala yang Kudus. Jiwa-jiwa ini telah dibentuk dan ditempatkan ke dalam tubuh manusia dan dilaknat untuk menerima upah setan di Neraka dan Lautan Api. Setiap orang yang sedang membaca ini sekarang, dengarkanlah ini, AKU, YAHUVEH memerintahkan kalian untuk berbagi ini dengan semua orang yang kalian kenal, untuk menjamin kembali kepada mereka, tidak satu orangpun yang namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba yang akan menyembah binatang itu maupun menerima Tanda Binatang itu! (Wahyu 13:15-17)

Tidak satu orangpun, yang AKU, YAHUVEH lepaskan kepada Setan dan kerajaannya. Tidak satupun yang telah berbakti kepada AKU, YAHUVEH dan PutraKU YAHUSHUA dalam peperangan besar sebelum peletakan dasar bumi itu yang akan pergi ke neraka ataupun ke dalam lautan api itu. Persis sebagaimana AKU, YAHUVEH telah mengirimkan PutraKU YAHUSHU untuk menyelamatkan Anak-anak TerkasihKU dari dosa yang telah dibawa oleh Adam dan Hawa, AKU, YAHUVEH, akan sekali lagi mengirimkan Putra TerkasihKU YAHUSHUA untuk menyelamatkan Anak-Anak KudusKU yang Berbakti itu. Angkatlah mukamu hai Anak-anak, sekalipun dunia ini mencemooh dan mengejek, sungguh penyelamatanmu sudah dekat. (Lukas 21:28)

Orang-orang terkasih, dunia ini bukanlah rumah kalian. Kalian hanyalah para pengelana yang sedang berlalu saja. Rumah-rumah mewah kalian, harta-harta kalian, dan upah-upah kalian menanti kalian di Surga. Jangan menimbun harta benda duniawi yang tidak bisa kalian bawa bersama kalian, tetapi kumpulkanlah harta benda di Surga, biarkanlah gudang-gudang penyimpanan kalian penuh di Surga. (Matius 6:19-20) (Maleakhi 3:8-12) Jadi Anak-anak, saat kalian menyaksikan dunia ini dihanguskan oleh AKU, YAHUVEH, suatu ELOHIM yang adalah Api Yang Menghanguskan (Ibrani 12:29). Ketahuilah ini, adalah Air Kehidupan (Yohanes 4:10), NAMA dan Darah dari YAHUSHUA yang akan melindungi kalian dari api murkaKU. Ketahuilah ini hai Anak-anak, hanyalah NAMA dan Darah dari YAHUSHUA yang menyembunyikan kalian dan hanya jika kalian sedang menyembah dan melayani YAHUSHUA dan berusaha keras untuk taat. 'AKULAH AKU' YAHUVEH dan AKU tidak akan dipermainkan!

California, Phoenix Arizona, Montana, Canada dan semua di seluruh dunia ini kalian telah merasakan panas dari murkaKU dalam satu cara ataupun lainnya. Mengapa kalian tidak menempatkan Pencipta dan Juru Selamat kalian sebagai yang pertama dalam hidup dan cinta kasih kalian? Mengapa kalian mengasihi rumah-rumah kalian melebihi sang Pencipta yang telah memberikan kalian rumah-rumah tanah kekayaan dan kepemilikan? Apa kalian tidak menyadari betapa api itu tidak hanya telah datang tetapi betapa banyak jiwa yang telah AKU selamatkan oleh karena rasa iba dan kasih sayangKU? Ini hanya satu contoh dari apa yang harus terjadi sebelum Masa Kesesakan Besar itu. Dapatkanlah prioritas-prioritas kalian sekarang juga sebelum segalanya sudah terlambat! (Ulangan 9:3)

Sekarang dunia ini dan orang-orang sedang mengalami rasa sakit melahirkan. Bumi mengalami proses bersalin dalam rasa sakit sebagaimana tanah berguncang dan bergetar di hadapan AKU, YAHUVEH, melahirkan Masa Kesesakan Besar yang tidak akan sama dengan kengerian apapun yang pernah disaksikan sebelumnya. (Matius 24) (Markus 13:8) Tidak satu jiwapun sebelum peletakan dasar dunia ini yang telah membela AKU, YAHUVEH, yang kemudian AKU tinggalkan. Murka dahsyatKU adalah bagi para musuhKU, sebagaimana demikianlah dulunya, akan demikian lagi nantinya.

Kalian yang berdiam diri di dalam gereja-gereja, kalian yang adalah para penghangat bangku gereja dan menghadiri kebaktian secara teratur, kalian yang menyanyikan mazmur-mazmur dan pujian-pujian kepada AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA dan kalian mengutip Ayat-ayat Kitab Suci akan tetapi kalian tidak menuntut para pemimpin rohani kalian untuk bersuara ataupun memprotes menentang kekejian-kekejian penuh dosa ini. Kalian melihat orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri para uskup, para pastor, para pemimpin rohani, para pemimpin politik dan para musisi Kristen yang sedang menyesatkan jiwa-jiwa dengan tidak melakukan apapun untuk memprotes, bahkan tidak mengadakan doa-doa syafaat sepanjang malam. Aborsi adalah pembunuhan! Homoseksualitas adalah kekejian! Kalian yang menyebut diri kalian sendiri KEPUNYAANKU, menyebut diri kalian sendiri Kudus tetapi tidak memperingatkan orang-orang lainnya, AKU menuntut pertanggungjawaban kalian sama halnya pertanggungjawaban para pemimpin rohani kalian. Kalian telah berdiam diri terlalu lama.

Kalian yang menyebut diri sendiri para pemimpin rohani tetapi di mataKU kalian sama sekali bukanlah pemimpin sebab kalian telah menjual diri kepada penawar harga tertinggi seperti seorang pelacur pada umumnya, saat kalian menerima suapan bebas pajak dan mengizinkan Pemerintah untuk memberangus mulut kalian. Kalian telah menjadi pengkhianat dan pengecut, perlukah AKU mengingatkan kalian di dalam Kitab Wahyu: di mana para pengecut dan para pengkhianat berakhir? Waspadalah hai para jemaat terhadap Roh dari Para Pastor ataupun pemimpin Rohani yang merupakan Roh dari Gereja-gereja dan Bait-bait itu. Kalian yang memiliki telinga rohani untuk mendengar dan mata rohani untuk melihat telah diberikan karunia untuk menilai. AKU, YAHUVEH sekarang memberikan kepada kalian perintah untuk bersuara sekarang sebelum semuanya terlambat dan kebebasan berbicara kalian benar-benar dirampas semuanya.

Mengapa orang-orang KudusKU tidak sedang berkumpul, memboikot, ataupun memprotes dengan keras ketika para musisi lesbian mempromosikan roh homoseksualitas yang diarahkan kepada kaum muda dari dunia ini? Dengan sebuah ciuman mulut terbuka antara Britney Spears dan Madonna dengan penuh pengejekan disebut sebagai sebuah ciuman, yang telah dirasakan dan didengar di seluruh dunia ini. Apakah kalian masih belum mengenali keturunan setan? Apakah kalian ingin anak-anak kalian menjadi seperti ini? Di sana ada suatu ciuman lainnya jauh sebelumnya yang telah dirasakan dan didengar di seluruh dunia ini dan itu adalah saat Yudas telah mencium YAHUSHUA di pipi. Jadi Setan menggunakan sebuah ciuman untuk mengolok-olok kembali dan di manakah orang-orang Kudus yang berteriak dengan keras dan memprotes?! (Imamat 18:22) (Roma 1:24-32)

Di manakah orang-orang Kudus yang AKU, YAHUVEH telah berkati dengan penuh berkelimpahan dengan kekayaan dan kepemilikan di dunia ini? Siapa yang akan menolong sisa-sisa orang yang tinggal sedikit ini seperti Hamba Perempuan ini yang meniupkan terompetnya? Siapa yang akan berkumpul bersama-sama di atas tembok ini? Ingatlah kalian akan dituntut pertanggungjawaban atas apa yang kalian perbuat dengan berkat-berkat, talenta-talenta dan karunia-karunia yang AKU, YAHUVEH telah berikan kepada kalian.

Setan memberikan kekayaan kepada para hambanya yang adalah keturunannya untuk memperdayai kumpulan massa orang-orang. Di mana orang-orang KudusKU yang telah AKU berkati secara melimpah? Mengapa kalian tidak sedang bangkit pada masa seperti ini? Mengapa kalian tidak menyatukan tangan dengan ministry ini dan ministry-ministry lainnya yang AKU, YAHUVEH, pergunakan sebagai juru-juru bicaraKU? Apakah kalian masih belum memahami AKU, YAHUVEH telah memberkati kalian dengan pekerjaan-pekerjaan kalian, dengan kekayaan dan kepemilikan kalian dan tanah-tanah, rumah-rumah, sebab itu harus dipergunakan bukan hanya bagi kebutuhan kalian tetapi bagi Kemuliaan Kerajaan Surga, untuk bersuara, untuk berperang, untuk menghardik dan memperingatkan semua yang tidak kudus!

AKU, YAHUVEH, tidak memberikan kalian kekayaan, tanah dan kepemilikan untuk membangun harta benda kalian di bumi di mana api, banjir, gempa bumi, angin ribut, tornado, gunung berapi dan para pencuri bisa merampasnya kapan saja. AKU menegor kalian sekarang, untuk menggunakan pendapatan kalian dan kepemilikan kalian untuk membawa Pujian, Kehormatan dan Kemuliaan bagi AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA. Bangunlah harta bendamu bukan di bumi tetapi di Surga, bahwasanya AKU memperingatkan kalian, tidakkah kalian menyadari berapa banyak yang sedang membaca ini sekarang, yang jika kalian berhasil sampai Surga, akan mendapati di Surga bahwa seolah-olah kalian telah bangkrut, gudang-gudang penyimpanan dan tempat-tempat barang berharga kalian kosong!

Bagi orang-orang yang memberikan uang jutaan kepada yayasan-yayasan amal di dalam nama kalian sendiri, demi kemuliaan kalian sendiri dan demi status bebas pajak; tidak ada upah yang menanti kalian di Surga jika kalian tidak melakukan ini di dalam nama YAHUSHUA, jika kalian tidak melakukan ini sebagai seorang anak dari YAHUSHUA. Perbuatan baik kalian mengikuti kalian sampai Surga hanya setelah kalian telah menerima YAHUSHUA sebagai MESIAS dan berusaha keras untuk menaati DIA dan mengasihi DIA sebagai yang pertama dalam hidupmu, dan hanya ketika kalian melakukan ini bagi kemuliaan YAHUSHUA dan demi kepentingan Kerajaan Surga, maka itu akan bertahan. Kepada semua orang yang adalah kafir dan menolak YAHUSHUA sebagai MESIAS, menolak untuk menaati Sepuluh PerintahKU, perbuatan baik apapun yang kalian lakukan tidak peduli berapa jutaan yang kalian berikan itu tidak akan membelikan sebuah rumah bagimu di Surga. Kembali AKU berkata perbuatan-perbuatan baik kalian tidak akan diingat lagi dan kalian akan berdiam di Neraka bersama-sama dengan orang-orang miskin kafir itu.

AKU telah memberikan kepada Hamba Perempuan ini sedang bersuara ini, janji ini dan suatu kilasan atas upah-upahnya. Sekarang janji yang sama AKU berikan kepada kalian yang adalah para partner ministry ini, yang bekerja keras bersama-sama ministry ini sebagaimana kalian mengorbankan perpuluhan-perpuluhan kalian dan memberikan persembahan bersama-sama mereka, ini adalah sebuah pengingat tentang di mana kalian sedang menyimpan perbendaharaan kalian. Semua dari kalian ini akan berdiri bersama-sama dan berbagi upah yang sama di Surga. Upah terbesar yang AKU telah perlihatkan kepada Hamba Perempuan Kerasulan dan Kenabian Rasul Elisabeth Elijah di dalam sebuah penglihatan adalah pertemuan dan perangkulan semua jiwa-jiwa di seluruh dunia ini yang telah diberkati melalui ministry ini dan telah mendengarkan kebenaran-kebenaran rahasia yang AKU, YAHUVEH telah singkapkan.

Tidak pernahkah kalian terheran-heran mengapa kalian telah bersaksi begitu banyak kalinya kepada orang-orang lainnya tentang Darah keselamatan dari YAHUSHUA dan kalian telah mengetahui bahwa kalian telah berbicara di bawah urapan dan otoritas dari YAHUSHUA, tetapi kalian telah ditolak, dihina, dan diolok-olok? Sekarang kalian memahami dalam suatu cara yang belum pernah kalian pahami sebelumnya. Kalian melihat seorang pria yang karena ditetapkan di hadapan dunia (2 Nov 03) sedang bermegah bahwa dia adalah homoseksual dan begitu bangga terhadapnya. Kalian melihat dia ditinggikan sebagai seorang pemimpin rohani di belakang mimbar gereja tetapi AKU, YAHUVEH, memberitahukan ini kepada kalian, semua orang yang memaafkan kekejian ini, semua orang yang tinggal diam ataupun bahkan menyebut diri mereka sendiri dengan nama denominasi-denominasi itu, nama kalian tidak akan ditemukan di dalam Kitab Kehidupan Sang Anak Domba. Ini sudah ditakdirkan jauh sebelumnya. (Imamat 18:22)

AKU, YAHUVEH, pertama-tama telah menciptakan Adam dan Hawa, sebagai laki-laki dan perempuan, dan apa yang diperbuat uskup itu adalah sebuah pengejekan terhadap pernikahan dan AKU, YAHUVEH tidak akan dipermainkan! Kalian semua orang-orang, para pastor, para pemimpin rohani dan politik yang tetap tinggal diam ataupun mengubah hukum-hukumKU akan merasakan murka dari YAHUVEH dalam suatu cara yang belum pernah kalian kenal sebelumnya. Jangan tertipu, AKU tidak pernah menyatakan pernikahan sesama jenis kelamin! Berapa lama lagi kalian akan terus mengolok-olok AKU, YAHUVEH, hai Amerika? Celaka, Celaka, Celakalah atas kalian Amerika! Kalian telah melakukan dan akan melakukan apa yang tidak satu bangsa pun di muka bumi ini yang pernah melakukannya. Tidak pernahkah AKU, YAHUVEH, bernubuat melalui Hamba Perempuan ini Elisabeth, Amerika, AKU, YAHUVEH, menyimpan yang terburuk untuk saat terakhir, bagi kamu! California, apa kalian tidak merasakan panas dari amarahKU saat AKU, YAHUVEH, mengipasi api dengan napasKU dan menghembuskan lidah-lidah api ke atas diri kalian? Phoenix Arizona, belumkah AKU, YAHUVEH memperingatkan melalui para NabiKU bahwa kalian akan terbakar, tetap saja betapa sedikit yang telah bertobat.

Para pemimpin politik kalian mengesahkan undang-undang yang memfitnah AKU, YAHUVEH, sekali lagi. Bahkan saat ini ditulis, mereka berdebat tentang kapan mencoret kata GOD (ELOHIM) dari mata uang kalian, ikrar kalian, dan menulis ulang konstitusi, saat mencopot 10 PerintahKU dari penglihatan masyarakat umum. Semua orang yang telah melakukan ini ataupun tidak pernah memprotes ataupun tidak pernah berdoa ataupun tidak pernah menangis terhadap ini, ketahuilah ini, kalian telah diuji seperti di dalam Yehezkiel 9. AKU, YAHUVEH, telah menulis Sepuluh Perintah di dalam loh batu, sekarang hati kalian dikeraskan seperti yang ada pada sebuah batu. Kalian telah merupakan seorang pemberontak sebelum peletakan dasar bumi ini dan kalian tidak pernah berubah. Semua orang yang tidak menangis dan memprotes menentang aborsi, kalian adalah seorang pemberontak juga dan tidak pernah berubah. Dan hanya bisa berubah tergantung pilihan yang telah kalian buat di dalam peperangan yang baik melawan yang jahat sebelum peletakan dasar dunia ini.

Semua orang yang mempromosikan homoseksualitas, bermegah, memamerkannya, berpartisipasi ataupun mengajarkan orang-orang lainnya bahwa ini hanyalah gaya hidup alternatif, mengajarkan orang-orang lainnya bahwa mereka telah dilahirkan seperti ini, ini adalah dusta dari Setan dan kalian yang menolak untuk bertobat kalian adalah seorang pemberontak dan kalian belum berubah. Kalian akan menuai apa yang telah kalian tanam sebelum peletakan dasar dunia ini. (Roma 1:24-32) 'AKULAH AKU' YAHUVEH sang Pencipta segala ciptaan. Kalian para pemberontak seperti seorang Yudas, kalian para pemberontak menyembah ciptaan dan menyembah benda-benda yang diciptakan. Kalian para pemberontak menolak untuk menaati AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA sebelum peletakan dasar bumi ini dan sekarang kalian menolak untuk menaati YAHUVEH dan YAHUSHUA hari ini.

AKU, YAHUVEH, memiliki sebuah peringatan terhadap semua pemimpin politik dan rohani yang menolak untuk bersuara menentang dan melakukan pemilihan menentang apa yang kalian tahu dikutuk oleh Ayat-ayat Kitab SuciKU sebagai kekejian dan dosa. Kalian telah berkompromi dengan Setan. Kalian telah mengkhianati AKU, YAHUVEH sebelum peletakan dasar bumi dan kalian mengkhianati AKU, YAHUVEH sekarang. Nikmatilah kenyamanan kalian sekarang dalam kekayaan dan kepemilikan kalian sebab sungguh-sungguh hanya itulah satu-satunya kenyamanan yang akan kalian miliki selama-lamanya. Tempat tidur kalian yang berikutnya akan berada di Neraka dan kemudian Lautan Api itu, di mana cacing-cacing akan menjadi kasur kalian dan ulat-ulat sebagai selimut kalian.

Kalian para musisi duniawi, setan telah memberikan kepada kalian karunia untuk menipu orang-orang di dalam apa yang disebut musik. AKU, YAHUVEH, telah memberkati beberapa jiwa yang telah AKU ciptakan dengan sebuah suara yang indah dan talenta-talenta musik. Ketika AKU memberikan karunia ini AKU telah memperuntukkannya menjadi sebuah berkat bagi AKU, YAHUVEH, kemudian kalian telah mengkhianati AKU, YAHUVEH sebelum peletakan dasar dunia ini dan sekarang mayoritas menggunakan karunia-karunia ini untuk memuliakan Setan, untuk meninabobokan jiwa-jiwa ke dalam tidur rohani, untuk menanamkan roh-roh jahat jauh ke dalamnya dan untuk menyesatkan orang-orang dengan suatu suara yang menghipnotis dan suatu irama satanic / keji.

Beberapa dari kalian yang menyebut diri sendiri para musikus bahkan tidak memahami apa yang setan sedang lakukan dan betapa setan telah menggunakan kalian. Jika kalian tidak bertobat kalian akan berdansa pada irama kaki setan dan bersama-sama dengan dia, kalian akan disiksa di dalam Lautan Api yang oh begitu dalamnya. Penderitaan yang bahkan tidak bisa kalian mulai bayangkan. Sebuah peringatan bagi kebanyakan aktor dan musisi, kalian telah menjual jiwa kalian sebab setan telah menjanjikan ketenaran dan keberuntungan dan kalian telah menandatangani kontrak setan dan membuat sebuah kesepakatan. Sekarang gaya-gaya hidup kalian penuh dosa, kalian memamerkan tubuh kalian dengan bangga kepada dunia, kalian bermegah dan menyingkapkan tubuh kalian dan homoseksualitas tidak lagi kalian coba sembunyikan ataupun kalian tutup-tutupi. Ejeklah sekarang, tanggung akibatnya nanti, sebab kalian akan merasakan murka dahsyat milik AKU, YAHUVEH, benar-benar sebentar lagi.

Ketahuilah ini semua dari ciptaan manusia, ketahuilah bahwa AKU, YAHUVEH dan PutraKU YAHUSHUA, kepada Tahta-tahta KAMILAH SEMUANYA akan sujud dan menyembah! Semua jiwa yang telah diciptakan dan diuji pada waktu yang bersamaan. Hanya jiwa-jiwa yang telah setia dan berperang melawan Lucifer sebelum peletakan dasar dunia ini yang sekarang mengenakan segel / materai keselamatan itu. Inilah kebenaran yang untuknya AKU sedang menggunakan PutriKU dan Hamba PerempuanKU ini untuk menyingkapkannya, apa yang telah Setan usahakan untuk disembunyikan dan ditutup-tutupi. Semua orang yang memiliki telinga-telinga rohani untuk mendengar dan mata rohani untuk melihat akan mendengar suara AKU, YAHUVEH, sebab kalian adalah Para DombaKU. Kalian tidak lagi dibutakan terhadap kebenaran. Semua jiwa sebagaimana sekali waktu pernah memberontak akan menjadi pemberontak lagi dan akan tetap tuli dan buta secara rohani dan terus mengikuti jejak setan dengan menelan dusta-dusta setan.

Kepada orang-orang dari Anak-anakKU yang telah berdoa dan menangis dan bertanya-tanya mengapa AKU, YAHUVEH, telah mengizinkan kekejian ini, AKU mengingatkan kalian kembali: Penghakiman dimulai dari Rumah AKU, YAHUVEH. Pelajarilah Yehezkiel 9, kalian ini adalah yang mana? Pertempuran antara yang baik melawan yang jahat sekarang kembali dilakukan di atas bumi ini seperti yang telah dilakukan di Surga sebelum peletakan dasar bumi. Setiap jiwa yang telah diciptakan telah diuji. Hanya jika kalian telah setia dengan pertempuran melawan Lucifer, maka kalian akan menerima PutraKU YAHUSHUA sekarang di bumi sebagai MESIAS / ELOHIM. Pertempuran pertama telah ada dalam alam roh di Surga, sekarang kalian bertempur melawan Setan dan para pelayannya di sini di atas bumi menggunakan senjata-senjata rohani yang AKU, YAHUVEH telah berikan kepada kalian di dalam NAMA YAHUSHUA melalui Darah YAHUSHUA yang telah dicurahkan itu.

AKU, YAHUVEH telah mengirimkan Orang-orang KudusKU untuk berperang di atas puncak dari Neraka, untuk berperang melawan Setan dan segala yang najis. Untuk menjadi seorang saksi bagi Kemuliaan YAHUVEH dan YAHUSHUA dan untuk membuktikan bahwa Anak-anakKU adalah lebih daripada pemenang melalui NAMA YAHUSHUA ha MASHIACH dan Darah dari Satu-satuNYA Putra yang Telah AKU Peranakkan. Banyak orang berkata mereka peduli tetapi betapa sedikit yang membuktikan bahwa mereka peduli. AKU telah memberitahukan ini kepada Hamba PerempuanKU ketika dia dan suaminya sedang berdoa dan menanyai AKU mengapa mayoritas orang-orang yang berkata ministry ini dan nubuat-nubuat dan ajaran-ajaran yang AKU, YAHUVEH katakan adalah sebuah berkat, tetapi banyak yang tidak melakukan apapun untuk membantu mengangkat beban berat ataupun menjadi sebuah berkat dalam cara apapun.

AKU mengatakan ini lagi melalui dia; kalian harus menaruh tindakan menyusul perkataan kalian. Kalian tidak boleh hanya berkata kalian peduli, tetapi buktikanlah bahwa kalian peduli. Hardiklah dan peringatkanlah orang-orang yang melakukan kekejian-kekejian, dan kasihi dan dukunglah orang-orang yang menaruh tindakan menyusul Firman-firman KudusKU. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Celakalah bagi suatu ciptaan yang tidak menyembah sang Pencipta segalanya. Hanya sang Tukang Periuk yang memiliki otoritas untuk menghancurkan bejana-bejana tanah liatNYA. Beberapa bejana telah diciptakan untuk membawa Kemuliaan bagiKU; beberapa hanya pantas untuk dimusnahkan. Lihatlah ke sekeliling kalian, bahkan matahari meledak-ledak dengan amarah berapiKU sebagaimana yang belum pernah terjadi sebelumnya.

AKU telah mengirimkan Malaikat KudusKU kepada Hamba Perempuan ini beberapa bulan lalu dengan pesan nubuat ini. Saat Malaikat KudusKU mendiktekan itu kepadanya ketika berdiri di samping tempat tidurnya, dia telah mencatat pesan nubuat ini di mana AKU berbagi sebuah rahasia yang masih belum pernah diceritakan sampai sekarang. Malaikat KudusKU telah memberitahukan dia: "sekarang belum waktunya untuk mengedarkan pesan ini sebab ini telah diperuntukkan bagi suatu waktu yang telah ditetapkan". Sekaranglah waktunya untuk menyingkapkan apa yang telah disembunyikan. AKU memberitahukan rahasia-rahasiaKU kepada para RasulKU dan para NabiKU dan semua orang yang memperhatikan.

AKU, YAHUVEH telah menyegel / memateraikan ini sehingga dia telah tidak dapat membaca tulisan tangannya sendiri selain satu bagian yakni: 'Angkatan bersenjata terbesarKU tidak terdaftar di atas bumi ini tetapi terdaftar di Surga!' (Wahyu 4:8, 11:17, 15:3, 16:7) Hamba Perempuan ini diutus keluar sekarang dan dilepaskan sekarang seperti Yehezkiel 9 untuk menyegel orang-orang yang dimateraikan dengan materai perlindungan dengan firman ini dan pakaian lenan halus yang dipakai itu melambangkan kebenaran di dalam PutraKU YAHUSHUA. Hari yang telah ditetapkan adalah hari sebelum seorang homoseksual ditahbiskan dari Neraka sebagai seorang uskup di dalam Gereja Episcopalian. AKU mengatakan rahasia-rahasia ini dan sekali lagi memperingatkan agar keluar dari gereja-gereja Babylon, larilah dari gereja-gereja Babylon!

* * * * * * *

Demikianlah ini diucapkan, demikianlah ini dituliskan pada 01 Nov 03 11:15 am 2:45 pm. Telah diberikan kepada Hamba Perempuan ini, Anak dari YAHUVEH dan YAHUSHUA pada suatu hari Shabbat (Sabtu) selama suatu puasa aku telah terbangun, berdoa dan firman ini telah tampil maju dengan tanpa disangka-sangka.

Rasul Elisabeth (Elisheva) Elijah

www.allmightywind.com

www.almightywind.com

Alamat surat dan email

Catatan Penerjemah (Translator's Note):

(*1) Informasi Nama:

YAHUVEH = YAHVEH / YAHWEH / YAHUVAH / YAHOVAH / YHVH:

adalah Elohim (= God), Sang Pencipta Alam Semesta beserta segala isinya. Dia inilah yang disebut sebagai Abba / Sang Bapa oleh YAHUSHUA ha MASHIACH.

YAHUSHUA ha MASHIACH = YAHUSHUA Sang Juruselamat = Yesus Kristus / Jesus Christ / Yeshua:

adalah Putra Tunggal Yang Diperanakkan YAHUVEH, yang telah datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia telah lahir sebagai seorang manusia untuk memperkenalkan YAHUVEH yang sesungguhnya kepada umat manusia, lalu mati di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa seluruh umat manusia, dan bangkit kembali dari kematian dan telah menang atas kerajaan kegelapan dan dunia ini. Barangsiapa yang percaya, bertobat dari dosa-dosa mereka dan menerima dan mengakui Dia YAHUSHUA sebagai TUHAN dan Juru Selamat, maka Dia akan mengakui mereka dan menyelamatkan mereka pada hari kedatanganNya kelak, ketika Dia datang bersama para pasukan kudusNya untuk menghakimi dunia ini (Wahyu/Revelation 19:11 - 20:15).

Nama YAHUSHUA sendiri artinya: "YAH menyelamatkan". Para pengikut Iblis dan musuh YAHUVEH / YAHUSHUA masih berani menyebut nama Jesus, Yesus, Isa, atau apapun nama-nama yang telah disebutkan terhadapNya, akan tetapi mereka tidak berani menyebut YAHUSHUA, karena dengan menyebut YAHUSHUA artinya mereka sedang mendeklarasikan pernyataan pengakuan "YAH menyelamatkan" itu sendiri, sesuatu yang tidak diakui oleh para musuh YAHUVEH / YAHUSHUA.

RUACH ha KODESH = Roh Kudus / Holy Spirit / Holy Ghost:

adalah Roh dari YAHUVEH. Dialah Penghibur yang dijanjikan YAHUSHUA (dalam Yohanes 14:15-31) untuk menyertai dan mengajar semua orang percaya selama Dia pergi kepada Sang Bapa sampai Dia datang kembali untuk membawa mereka pulang ke Rumah Bapa. Penghibur yang dijanjikan YAHUSHUA adalah RUACH ha KODESH ini, Dia adalah ROH KEBENARAN, dan BUKAN SEORANG MANUSIA MANAPUN, karena itu jangan tertipu oleh siapapun yang mengaku-aku dirinyalah yang dimaksudkan YAHUSHUA dalam Yohanes 14:15-31 ini, sebab YAHUSHUA sendiri mengatakan bahwa Sang Penghibur itu adalah RUACH (ROH), dan dengan demikian nyatalah bahwa MANUSIA YANG MENGAKU-AKU dirinya SEBAGAI Sang Penghibur itu adalah PENDUSTA.CLICK HERE or the image below to go directly to her youtube channel
YAHSladyinred