Profesie 89

GEHEIME van die RUACH HA KODESH

GEHEIME van die HEILIGE GEES


Geskryf/Gespreek onder die salwing van die HEILGE GEES (RUACH HA KODESH)
Deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) op 27 Januarie 2007
presies om 5 nm. Sabbat – Port Alfred, Suid Afrika

 
* * * * * * *

Elisabeth (Elisheva) se kommentaar: Waarskuwing! Hierdie mag dalk die mees kontroversiële Profesie wees wat tot dusver aan my gegee is. Gedeelte daarvan bevat persoonlike openbaringe aan my en dit is waarom my naam genoem word deur die RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES).

Maar, ek wil nie hierdie Hemelse Boodskap sensor nie.


Besoek die skakel hieronder om die Boek van Wysheid te lees (Slegs in Engels beskikbaar)
http://www.allmightywind.com/treasure/wisdommain.htm

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

-       Met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD se GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor 13:1). Elisheva praat voort in tale wat Profesie bring (1 Kor 14:6).

 

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU  יה  is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” הללו-יה 

Wat letterlik beteken: “Prys YAH”

YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה  GOD DIE VADER

YAHUSHUA/YAHSHUA  יהושוע  GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN

HA MASHIACH המשיח beteken ‘DIE MESSIAS’

ELOHIM אלוהים  beteken “GOD”

Die openbaring

van “SH’KHINYAH GLORYשכניה תפארה

as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH רוח הקדש

In Afrikaans genoem “DIE HEILIGE GEES”- is ook op hierdie web werf.

(Ha SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH}

is Hebreeus vir; GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel; ABBA YAH אבא יה  beteken ‘VADER YAH”

En IMMA YAH אמא יה   beteken “MOEDER YAH’

Skrifgedeeltes aangehaal uit Woord en Getuienis Bybel, behalwe anders aangedui. Regs “click” op die voetnota nommers om ‘n tweede  “tab” oop te maak.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor die Profesieë geplaas moet word:

EK HET JOU LANK GELEDE GEWAARSKU ELISABETH (ELISHEVA),

 OM NIE HIERDIE BEDIENING NA ‘N MAN OF ‘N VROU TE VERNOEM NIE,

 SELFS NOG VOORDAT DAAR ‘N BEDIENING WAS. EK HET DIT IN JOU GEES GEPLAAS.

WANT NIKS HIERVAN WAS DEUR JOU EIE TOE DOEN NIE.

NIKS HIERVAN HET UIT JOU MOND VOORTGEKOM NIE.

DIT IS UIT DIE MOND VAN YAHUVEH GEBOORTE GEGEE.

DIT IS UIT DIE MOND VAN YAHUSHUA

JOU MASHIACH, GEBOORTE GEGEE.

DIT IS UIT DIE MOND VAN DIE RUACH HA KODESH,

JOU IMMAYAH, GEBOORTE GEGEE.

AS DIT NET DEUR JOU HAND WAS, SOU DIT LANKAL MISLUK HET.

DIT IS DEUR DIE SHKHINYAH GLORIE SE WIND

WAT OOR HIERDIE AARDE WAAI,

DIE HEILIGE WIND VAN HERLEWING.

 DIT IS NIE DEUR JOU ASEM NIE, ANDERS SOU DIT MISLUK HET.

EK IS YAHVEH, DIT IS MY NAAM.

EN MY EER SAL EK AAN GEEN ANDER GEE,

OF OOK MY LOF AAN DIE GESNEDE BEELDE NIE. JES 42:8

(PROFESIE 105)


In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel om ook die volgende as ‘n waarskuwing by te voeg vir die wat spot:


MAAR HULLE HET DIE BOODSKAPPERS VAN ELOHIEM UITGELAG, SY WOORDE VERAG EN MET SY PROFETE GESPOT TOTDAT DIE GRAMSKAP VAN YAHWEH TEEN SY VOLK OPGEKOM HET, TOTDAT DAAR GEEN GENESING MEER WAS NIE.”

-       2 KRONIEKE 36:16


Asook die volgende in Julie 2016:

WEE OOR ENIGE EEN WAT DIT WAAG OM TE PROBEER - OM HIERDIE TWEE GESALFDES SEER TE MAAK. JY SAL SPYT WEES OOR DIE DAG WAT JY GEBORE IS. MOENIE MY GESALFDES AANRAAK NIE, EN MOET OOK NIE HIERDIE TWEE PROFETE PROBEER SEERMAAK NIE (SIEN PSALM 105:15; 1 KRON. 16:22). DIT SAL BETER VIR JOU WEES AS EK, ABBA YAHUVEH JOU TONG UITGESKEUR HET!

(PROFESIE 128)

 

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku julle almal – diegene wat kom teen hierdie bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en myself -  en al die Bedienaars van AmightyWind Ministry – ek waarsku julle nou, Moenie die Gesalfdes van YAHUVEH aanraak nie en moenie SY Profete skade berokken nie

(PSALM 105:15; 1 KRON16:22)

anders sal die staf van die Woede van YAH op jou neerkom. Maar vir hulle wat geseënd is en hulle wat ‘n seën is vir hierdie Bediening, en getrou is, en hulle wat die Profesieë ontvang, baie seëninge sal op jul daal – alles om dit wat aan YAH behoort te beskerm

in die NAAM VAN YAHUSHUA.

* * * * * * *

VERHAAL AGTER PROFESIE 89

Brief geskryf September 2008 

Voordat hierdie Profetiese Woord voortgekom het, was die ander vroue in AmightyWind Ministry en ek besig om ons gunsteling onderwerp te bespreek: YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH ha KODESH! Ek het die vraag gevra, "Kon die RUACH HA KODESH vroulik wees?”

Ek het gedink, “Waarom kon die RUACH HA KODESH nie vroulik wees nie? Die Heilige Skrif sê mens is gemaak volgens die BEELD VAN YAHUVEH GOD, manlik en vroulik (Gen 1:27). Kon dit nie redeneer word dat vroue in HAAR BEELD gemaak is nie?” Ons het ‘n kort bespreking daaroor gehad.

Kort daarna het Kathrynyah die Stem van IMMAYAH gehoor en die Woorde wat sy gehoor het neergeskryf. Hulle was so pragtig, so liefdevol en so verskillend van die Stem van VADER YAHUVEH of YAHUSHUA, soos ‘n liefdevolle moeder ‘n soet in haar stem het, wat verskil van ‘n vader. Ek het ons GELIEFDE RUACH HA KODESH gevra of SY vir my ‘n Woord wou gee, want ek het so verlang om HAAR Stem te hoor. SY het my pleidooi gehoor en vir my die pragtige Profetiese Woorde gegee wat julle in hierdie boek sal lees.

Soos ek terugkyk, is ek seker IMMAYAH, ons HEILIGE MOEDER het dit in my gees geplaas om hierdie vraag te vra, om die deur vir HAAR oop te maak om te antwoord op HAAR eie geseënde manier, wat nie nageboots kan word nie!

Moet asseblief nie die Boodskapper stenig nie. Soos die Heilige Skrifte in Amos 3:7 sê, “YAHUVEH GOD deel SY geheime met die Profete.” Daar is baie Skrif om die Waarheid van die HEILIGE GEES of RUACH HA KODESH in Hebreeus, wat vroulik is, te staaf.

Mag jy, die leser, geseend wees deur die Openbaringe wat ons HEILIGE MOEDER, IMMAYAH, vir my gegee het.

 

Elisabeth Sherrie Elijah
(Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Dit was opgeneem op band, ongelukkig ‘n baie swak

kwaliteit,

sodat die audio nie geplaas kan word nie, maar hier is die transkripsie


(Elisheva is besig om te bid:) Ons almal wil U ken, MAMMA RUACH.1 Die mense sê dat U ‘n “HY” is. Hulle sou nooit vir U in die verlede krediet gegee het nie. Heilig, Heilig, Heilig, Heilig…MAMMA RUACH ha KODESH ons roep U. Sal U asseblief USELF aan my openbaar? Sal U uself aan ons openbaar? Kathy (Kathrynyah) het Pragtige Geskrifte, wat ek weet dat U deur haar skryf in ‘n heeltemal ander stemtoon. U is so saggeaard. U is alles wat ‘n vrou moet wees. As ‘n vrou is dit my begeerte om meer soos U te wees. U IS DIE DEFINISIE VAN DIE WOORD VROULIK. Selfs ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA waarsku dat 'U nie seergemaak moet word nie'.2

 

PROFESIE 89 BEGIN:

27 Januarie 2007

WAG, WAG, WAG,

DIT IS NOG NIE NOU DIE TYD VIR MY OM NA VORE TE KOM

OP DIE MANIER SOOS JY VIR MY GEVRA HET OM NA VORE

TE KOM NIE.

MAAR EK SAL DIT DOEN. EN JY SAL DIT LEER.

EN DAAR SAL TEEN DIE LEUENS GESTRY WORD.

DIT IS EK WAT DIE BEGEERTE GEE OM HIERDIE GEBED TE BID.

DIT IS EK WAT DIE BEGEERTE GEE OM TE WEET WIE EK IS.

WANT DIT IS EK, DIE EEN OP WIE SE SKOUER

JY IN DIE HEMEL JOU KOP NEERGELÊ HET.3

("BANQUET TABLE DREAM").

EK HET VIR JOU GEWYS

HOE LIEF EK ALMAL HET WAT VIR YAHUSHUA LIEFHET.

EK IS DIE MOEDER VAN DIE SKEPPING.1

VROUE IS NA MY BEELD GESKAPE.

EK IS “SONDER ‘N OUDERDOM.” EK IS MEDE-SKEPPER.

 

Die familie (op aarde) is ‘n ewebeeld van hoe dit in die Hemel is. Waar dink jy kom dit vandaan? Die moeder? Die vader? En die kinders?
Dit beteken nie dat ‘n geboorte in die Hemel dieselfde is as op die Aarde nie. Dit was nooit bedoel om so te wees nie. Dit is a.g.v. van Eva se sonde en Adam se sonde, dat dit nou ‘n pynlike proses is.

DAAR IS GEEN NAELSTRING IN DIE HEMEL NIE.

DAAR IS GEEN PYN IN DIE HEMEL NIE.

DAAR IS NET LIEFDE & VREDE & VREUGDE.

DAAR IS NET GELUK.

(Elisheva:) Wat nog MAMMA? Wat wil U nog vir my vertel?

ELISABETH (ELISHEVA),

JY WAT GESMAG HET NA DIE LIEFDE VAN ‘N MOEDER….

..SELFS IN JOU MOEDER SE BAARMOEDER

HET JY NA MY TOE UITGEROEP!

DIT IS HOEKOM EK JOU NOU VUL OP DIE MANIER WAAROP EK

DIT DOEN

MET SO ‘N UNIEKE SALWING, SODAT JY NOOIT WEER LEEG

SAL VOEL NIE.

(AAN BAIE ANDER:)

JULLE HET GESMAG NA AANDAG.

JULLE AARDSE MOEDER HET DIE BESTE GEDOEN WAT SY

KON MET DIE GEES WAARMEE SY GEWERK HET.

MAAR EK VUL JULLE OOK MET MY LIEFDE.

 
ELISABETH (ELISHEVA), WANNEER JY WIEG EN JY BID,

IS DIT EK WAT JOU SO WIEG.

Hou aan om daarna te streef om uit te vind WIE EK IS. EK sal nog meer aan jou openbaar. EK sal jou herinner hoe dit was toe jy MY GESIG in die Hemel gesien het.


WANT EK SIT LANGS DIE HEMELSE VADER -

YAHUVEH IS MY MAN. YAHUSHUA IS MY SEUN.

DAAR IS NIE NET EEN TROON NIE, MAAR DAAR IS DRIE TRONE

IN DIE HEMEL4 & ONS REGEER AS ‘N EENHEID.


Hoe dink jy bereik jou gebede ABBA YAHUVEH se Ore?


DIT IS EK WAT HULLE NA HOM TOE STUUR.

WANT EK IS IN DIE MENSE WAT GLO,

DIE WAT MY SEUN, YAHUSHUA LIEFHET.

DIT IS EK, DIE GESALFDE WIND WAT JULLE GEBEDE NA HOM

(YAHUVEH) TOE BLAAS,

NET SOOS EK ‘N SOEN NA DIE HEMEL TOE SAL BLAAS. EK

SPREEK MET SIMBOLIEK

... SODAT JULLE SAL VERSTAAN.

 

Wanneer julle bid, is dit soos om soene te blaas5 vir jou ABBA YAHUVEH wanneer julle in MY SEUN se NAAM bid. Dit neem al DRIE van ONS om ‘n gebed te hoor en te antwoord.

Hierdie is net die begin van die Onderrig.

DIT IS NET VIR DIEGENE VIR WIE EK JOU SÊ OM DIT TE VERTEL.

JY SAL DIT NATUURLIK MET HIERDIE HELE FAMILIE OOK DEEL.

MAAR EK SAL DIT VERSIGTIG AAN JOU OORDRA,

SOOS GEEN ANDER WOORD NOG OOIT NA VORE GEKOM

HET NIE.

WANT HIERDIE IS GEHEIME WAT SATAN NOOIT

GEOPENBAAR WOU HÊ NIE.

EN HY SAL JOU MET ‘N GEVEG BEVEG WAT JY NOG

NOOIT TE VORE ERVAAR HET NIE.

DIT IS HOEKOM DIT NOG NIE NOU DIE TYD IS OM HIERDIE

WOORD VIR DIE WÊRELD TE GEE NIE.

EK SAL DINGE AAN JOU SPREEK WAT GEEN MAN OF VROU

NOG OOIT GEHOOR HET NIE.


Hoekom dink jy het lucifer eerste vir Eva versoek?

Dit was om MY te bespot. Want Eva was na MY BEELD geskape, net soos Adam na YAHUVEH se BEELD geskape was, en net soos Abel na YAHUSHUA se BEELD geskape was - REGVERDIG, DIE DEFINISIE VAN LIEFDE.6

WANT DIT IS DEUR SATAN SE HAND DAT KAIN VIR ABEL

DOODGEMAAK HET.

NET SOOS DIT DEUR DIE GEES VAN KAIN SE HAND WAS,

WAS SATAN WEER GEBRUIK, DEUR MY SEUN YAHUSHUA

TE KRUISIG,

ALHOEWEL DIT DEEL VAN ALMAL VAN ONS SE PLAN WAS -

VIR DIE VAN JULLE WIE SE NAME IN DIE LAM SE BOEK VAN DIE

LEWE GESKRYF STAAN, IS DAAR GEEN ANDER MANIER

OM TERUG TE KEER NA DIE HEMEL TOE NIE.

SO OP DAARDIE DAG WAS DAAR ‘N NUWE

BLOEDVERBOND GEBORE –

OM DIE OU BLOEDVERBOND TE VERVANG, OMDAT DIT

NIE KON BLY STAAN NIE.


Wil jy weet wat is een van die dinge wat MY bedroef maak? Wil jy weet wat is een van die dinge wat MY aanstoot gee?

Elisabeth (Elisheva), wanneer jy MY Woede voel. Hulle praat van die VADER se Woede, van ABBA YAHUVEH se woede - julle weet nie - julle het nie ‘n idee van die Woede van die MOEDER van die SKEPPING nie! Jy ken net ‘n deeltjie van MY woede wanneer jy voel asof ‘n vulkaan enige tyd in jou kop wil ontplof, en al is dit in die naam van regverdigheid, is dit nog maar steeds net ‘n deeltjie van MY woede!

In die Woord wat vertaal is, lees jy hoe hulle dit durf waag om MY SEUN YAHUSHUA, die seun van die mens te noem. HY was nog NOOIT die seun van die mens nie. HY is die SEUN van YAHUVEH! Die SEUN van YAH!7

Hoe lank terug het EK jou nie al bedroef laat word, wanneer jy dit in die vertalings sien nie. Jy het nog nooit vrede hieroor gehad nie, en jy het ook besef dat dit in al die vertalings so uitgebeeld word.

DIT IS NIE DEUR MY HAND DAT DIT SO MOES WEES NIE!

DIT IS A.G.V. SATAN SE PLAN.8

AL WAS HY AS ‘N MENS GEBORE

EN AL HET HY DIE PYN OP DIE KRUIS VERDUUR,

WAS HY NOOIT–NOOIT-NOOIT DIE SEUN VAN DIE “MENS” NIE!

HY IS DIE SEUN VAN YAH EN SY NAAM9

IS AAN DIE WÊRELD BEKEND GEMAAK!


Hoekom dink jy het satan probeer om HOM minder te ag en HOM die naam van ‘n mens gegee? EK moes dit maar toelaat en hierdie tyd: voor die Groot Verdrukking, sal die naam JESUS nog staan.


O, maar in die Groot Verdrukking, gaan diegene wat nou gered is en Heilig voor MY lewe, in wie MY Gees is, wat gered was in die Naam van “JESUS”, nogsteeds op daardie naam na HOM roep (tydens die Groot Verdrukking). Moenie MY verkeerd verstaan nie, daar is Krag, Hemelse Krag in daardie Naam, (voor die Groot Verdrukking) a.g.v. die Genade van julle ABBA YAHUVEH.

Maar tydens die Groot Verdrukking gaan so baie doodgaan (wat roep op daardie naam), alhoewel hulle nou gered is. So baie sal wonder hoekom hulle gebede nie geantwoord word nie.

Dit is nie omdat ONS hulle nie liefhet nie. (En EK praat nie nou van die wat na die Sondag kerke sal gaan en die merk (van die dier, Openb 13:16; 14:9) sal kry nie! EK praat met diegene, wat “in die Naam van “JESUS”,” sal uitroep, wat weet dat HY die EEN was wat gekruisig was en wat op die 3de dag uit die dood opgestaan het. EK wag vir hulle in die Hemel!

Maar hulle moet verstaan, alhoewel daar nou (voor die Groot Verdrukking) krag in daardie Naam is, sal daar in daardie tyd (tydens die Groot Verdrukking), geen krag in daardie naam wees nie. Dit beteken nie - dat diegene wat nog steeds Heilig voor MY is - nie Hemel toe sal gaan nie, maar dit beteken (tydens die Groot Verdrukking) dat EK hulle nie sal kan antwoord nie. Dit is net soos EK gesê het, dit is (deur) MY Salwing soos om ‘n soen na ABBA YAHUVEH te blaas, wat sal maak dat hulle gebede beantwoord sal word.

Maar op daardie Dag kan EK nie die woorde wat hulle sê ondersteun nie.  Want daar sal   ‘n ander een op die aarde wees wat sal sê, "Ek is Jesus." En alhoewel EK sal weet van watter JESUS hulle praat en na uitroep - sal hulle gebede nie die Hemel bereik nie, omdat daardie naam ‘n vervloeking sal wees. En hulle sal wonder hoekom….

 

DIT IS HOEKOM JY HULLE NOU WAARSKU!

     (VOOR DIE GROOT VERDRUKKING!)

DIT IS DIE BELANGRIKHEID VAN DAARDIE HEBREEUSE NAAM!

Jy sien, satan wil nie die woord “YAH” gebruik nie. O, EK het baie vyande daar buite wat dit nou durf waag om bedieninge te bestuur en die NAAM ‘YAH’ gebruik om die wolwe10 en die skape te mislei.

(Openbaring 3:9 – Kyk, EK gee jou uit die sinagoge van die satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg – EK sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat EK jou liefgehad het.) Maar die seun van satan wil nie die NAAM “YAH” gebruik nie - hy wil ‘n naam gebruik waarmee die wêreld bekend geword het, en dit was die naam van J-E-S-U-S.

(Joh 10:27 – MY skape luister na MY stem en EK ken hulle en hulle volg MY.)

(Verduideliking – nie alle bedieninge wat onder die Naam ‘YAH’ hulle bedieninge bestuur, is van YAHUVEH nie.)

So diegene wie se name in die LAM se Boek van die Lewe geskryf is, sal tydens die Groot Verdrukking terugkom Hemel toe, maar dit sal beteken dat hulle hul lewens moet opoffer (hulle wat aandring op die naam J-E-S-U-S). Maar hulle moet NOOIT, OOIT in ‘n Sondagkerk ingaan nie, want hulle name sal uitgewis word.

En daar sal geen (nuwe) redding in daardie tyd, in die naam J-E-S-U-S wees nie, net in YAHUSHUA (se NAAM)! Party sal sê “YASHUA” maar die NAAM “YAH” moet nie uitgelaat word nie.

Want die gesalfde 144 000 sal nie die naam van J-E-S-U-S leer nie.

 

DIT IS NOU. DIT SAL DAN GEBEUR.

EK HET AAN JULLE HIERDIE BOODSKAP GEGEE

OM WEER TE WAARSKU.11

Dit is net nou (voor die Groot Verdrukking), dit beteken nie dat almal wat nou na Sondagkerke toe gaan, nie aan MY behoort nie en nie met MY GEES vervuld is nie. Maar dit beteken wel dat dit nie in die Groot Verdrukking toegelaat sal word nie, omdat hulle dan hulself aan die Dier sal verkoop.

VERSTAAN JULLE DIT?

(VOOR DIE GROOT VERDRUKKING,)

SIELE WORD NOU GERED IN DIE NAAM VAN J-E-S-U-S.

EK SALF IN DIE NAAM VAN J-E-S-U-S.

EK GENEES IN DIE NAAM VAN J-E-S-U-S.

EK BEVRY IN DIE NAAM VAN J-E-S-U-S.

MAAR DIT SAL NIE DAN GEBEUR NIE.

(TYDENS DIE GROOT VERDRUKKING)

WAARSKU HULLE.

HOE KAN EK HULLE ANTWOORD?

HOE KAN MY SEUN YAHUSHUA HULLE ANTWOORD?

WANNEER HULLE UITROEP, "JESUS! HELP MY!"

EN DIE SEUN VAN SATAN IS DAAR EN SÊ, "HIER IS EK!"

(HULLE SAL DAN SÊ) "JESUS! RED MY! VERGEWE MY MY SONDE!"

EN DIE SEUN VAN SATAN SAL SÊ, "HIER IS EK!"

KAN JULLE NIE DIE GEVAAR SIEN NIE?!

KAN JULLE NIE VERSTAAN NIE?!

Julle besef nie watter droefheid EK gaan voel wanneer diegene wie se name in die LAM se Boek van die Lewe geskryf is, wat van beter weet as om na ‘n Sondagkerk toe te gaan, gaan hardloop en wegkruip en hulle lewens sal moet opoffer, omdat hulle gaan uitroep en nog maar steeds gaan weier om te sê, "in die NAAM van YAHUSHUA!"

Hulle sal vashou aan dit wat hulle geleer was, en hulle sal sê, "in die Naam van Jesus", en hulle gebede sal nie die Hemel bereik nie, omdat EK dit nie soos ‘n soen sal blaas nie, omdat die seun van satan gaan uitroep, "Hier is ek."

DIT BETEKEN NIE DAT HULLE NAME UITGEWIS IS NIE;

DIT BETEKEN NET….

EK KAN NIE HULLE LEWENS RED NIE.

EK KAN HULLE NIE WEGSTEEK NIE.

EK KAN NIE VIR HULLE KOS GEE NIE.

EK KAN HULLE NIE BEVRY NIE.

Dit is hoekom EK Bedieninge soos hierdie oprig, wat die NAAM van YAHSHUA leer, wat die NAAM van YAHUSHUA leer - dit maak nie saak nie (of julle YASHUA of YAHUSHUA se). So baie weier om die NAAM wat EK aan julle gegee het, te spreek (YAHUSHUA), maar DIE NAAM “YAH” kan nie uitgelos word nie, omdat SY NAAM self beteken dat “YAH RED”.

EK het aan jou die droom12 gegee  wanneer ruimtetuie kom. Hulle is waarlik satan se weermag, maar hulle het volmag oor diegene wat op die verkeerde naam sal uitroep want hy (die seun van satan) sal sê, "Hier is ek."

So wees gewaarsku! Dit het nou alreeds begin.

Daar is een wat opgestaan het. Hy het volgelinge wêreldwyd en hy noem homself ‘Jesus Christus’. Maar die waarheid is dat hy alles uitgooi wat Heilig is. Wees versigtig vir die een wat gaan kom! Hierdie man is maar nog net ‘n mens. Maar wees versigtig vir die een wat gaan kom! Dit sal wees asof Judas weer teruggekom het. En hy is waarlik die seun van satan, die seun van lucifer.

Waarsku hulle nou.

Daar is ‘n tyd en daar is ‘n seisoen. Jy sal weet wanneer om hierdie Woord vry te stel. Maar Elisabeth (Elisheva), nooit weer hoef jy te smag na die liefde van ‘n moeder nie. EK het dit aan jou gewys en EK het daardie leemte gevul.


Einde van Profesie.Verligtend vir sommiges, beledigend vir ander, Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Kommentaar op die hoorbare band)


(Elisheva): Ek wil net sê, die Openbaring wat SY vir my gegee het, in die gedeeltes waar mans (in die Bybel) verwys na die RUACH ha KODESH, - HY, HY, HY – (is hulle altyd net een letter uit). Omdat mans altyd sê, "Ons is gemaak na GOD se beeld" en aan die vrou, "Jy is nie na SY Beeld geskape nie, maar ek is".

So, MAMMA RUACH het nou net die feit bevestig dat vrouens, die vroulike geslag – Eva was na HAAR BEELD geskape & SY sit aan die ander kant van YAHUVEH en SY is MEDE-SKEPPER!

So ons is waarlik na GODIN13 RUACH ha KODESH, ons MAMMA se BEELD geskape. So daar het julle dit, mans van die wêreld! (Op ‘n liefdevolle grappige en prettige manier gesê)


Einde van Opname

DROOM: DIE UFOS (VVVE – VREEMDE VLIEëNDE VOORWERPE) KOM

WAT SAL JULLE DOEN?

 

Maart 2005 & Genoem in Profesie 89

Ek het nooit geglo in VVVe of bose vreemdelinge van ander planete nie, totdat ek ‘n droom gehad het iewers gedurende Maart 2005. Sedertdien het ek openbaringe gehad van wat dit is en die ergste is, dit is werklik.

Droom

 

Ek het myself gesien, in, wat lyk, soos ‘n stad. Ek het mense in vrees gesien weghardloop van die VVVe, veral ‘n groot sigaarvormige VVV met 2 vinne aan die een end van die VVV. Mans en vrouens het geskree,  - “JESUS! Help my!”

Daarna het ek gesien dat hierdie sigaarvormige VVV ‘n enkel straal van lig uitgeskiet het wat blouerig/groen in kleur gelyk het. Die blouerige/groen lig sou die mense tref en dit het hulle opgetel en hulle in die ruimte vaartuig ingetrek.

Die mense het geskree, “JESUS! Help my!” Nogtans was hulle steeds opgeneem tot in die maag van die sigaarvormige VVV deur die ligstraal. Die mense kon nie van die VVV af weghardloop nie.

Daarna het die sigaarvormige VVV oor my gehang en ek het probeer om daarvoor weg te hardloop, maar ek kon nie. Ek het gesien dat die ligstraal in die lug na my toe kom, dit was direk bokant my en ek het geskree “YAHUSHUA bewys aan my dat U my gebed hoor! Help my!” Die ligstraal het in die middel van die lug gestop en na die naaste persoon gegaan wat skree “JESUS” en hulle was deur die ligstraal gevat, skoppend en skreeuend van vrees tot reg in die maag van die sigaarvormige VVV.

Einde van die drooom

Verduideliking:

Hierdie Bediening waarsku dat dit dringend is dat mense die HEBREEUSE NAME van ons MESSIAS YAHUSHUA of YAHSHUA moet ken. Die Naam van “JESUS CHRISTUS” het nou Reddende, Salwende, Helende, Vrymakende Krag, maar sal nie in die Groot Verdrukking he nie!

Ek glo nie ek sal tydens die Groot Verdrukking in hierdie sterflike liggaam wees nie. Ek was daar om julle nou te waarsku. Maar in die droom is dit ‘n waarskuwing dat die antichris, wie die seun van satan is, die naam van “Jesus Christus” gaan gebruik omdat christene oor die wêreld, in menigte van tale, die geliefde Naam van “JESUS CHRISTUS” gebruik. Die mees gewildste TV Evangeliste is besig om die mense reg te kry vir die blou straal wegraping, wat ‘n valse wegraping is.


SKRIF MET BETREKKING TOT

DIE RUACH ha KODESH

(HEILIGE GEES)

Geslag van die HEILIGE GEES

RUACH ha KODESH


Bybelverse in verband met die RUACH ha KODESH
Jesaja 63:10 & Psalm 51:111) Vroulike geslag   ‘SY’- RUACH ha KODESH – CHOKHMAH (WYSHEID) vroulike woord in Hebreeus

PREDIKER 1:20DIE WYSHEID ROEP HARDOP DAARBUITE, SY VERHEF HAAR STEM OP DIE PLEINE.

PREDIKER 1:21… OP DIE HOEK VAN DIE RUMOERIGE STRATE ROEP SY

PREDIKER 1:23…WEND JULLE TOT MY TEREGWYSING, DAN LAAT EK MY GEES VIR JULLE UITSTROOM, WIL EK MY WOORDE AAN JULLE BEKEND MAAK.

PREDIKER 3:18SY IS ‘N LEWENSBOOM VIR DIE WAT DIT AANGRYP, EN ELKEEN WAT DIT VASHOU, IS GELUKKIG.

PREDIKER 4:6… VERLAAT HAAR NIE, DAN SAL DIT JOU BEWAAR; KRY HAAR LIEF, DAN SAL SY JOU BEWAAK.

PREDIKER 4:13… BEWAAR HAAR, WANT SY IS JOU LEWE.

PREDIKER 9:1DIE WYSHEID HET HAAR HUIS GEBOU, HAAR SEWE PILARE UITGEKAP.

OPENBARING 4:5…SEWE GEESTE VAN YAH. (IS DIT DIESELFDE AS DIE SEWE PILARE VAN WYSHEID?)

MATTHEUS 11:19… MAAR DIE WYSHEID IS GEREGVERDIG DEUR HAAR KINDERS.

PREDIKER 7:4…SÊ AAN DIE WYSHEID: JY IS MY SUSTER!

(Kyk gerus in die King James Bybel waar daar na wysheid as ‘n SY verwys word)

Die Boek van WYSHEID – Die Jerusalem Bybel

http://www.allmightywind.com/treasure/wisdommain.htm
(Net in Engels beskikbaar)


BOOK OF WISDOM 1:6WISDOM IS A SPIRIT, A FRIEND TO MAN, THOUGH SHE WILL NOT PARDON THE WORDS OF A BLASPHEMER, SINCE YAH SEES INTO THE INNERMOST PART OF HIM…

BOOK OF WISDOM 7:11 …IN HER COMPANY ALL GOOD THINGS COME TO ME.

BOOK OF WISDOM 7:12 …ALL THESE I DELIGHT IN, SINCE WISDOM BRINGS THEM, BUT AS YET I DID NOT KNOW SHE WAS THEIR MOTHER.

BOOK OF WISDOM 7:22-30 …FOR WITHIN HER IS AN INTELLIGENT SPIRIT, HOLY, UNIQUE, MANIFOLD, SUBTLE, ACTIVE, INCISIVE, UNSULLIED, LUCID, INVULNERABLE, BENEVOLENT, SHARP, BENEFICENT, LOVING TO MAN, STEADFAST, DEPENDABLE, UNPERTURBED, ALMIGHTY, ALL-SURVEYING

BOOK OF WISDOM 6:12-22 …WISDOM IS BRIGHT AND DOES NOT GROW DIM. BY THOSE WHO LOVE HER, SHE IS READILY SEEN, AND FOUND BY THOSE WHO LOOK FOR HER. QUICK TO ANTICIPATE THOSE WHO DESIRE HER, SHE MAKES HERSELF KNOWN TO THEM.


Hemelse VADER en MOEDER?

(Aanhalings uit die Afrikaanse Ou Vertaling)

PREDIKER 1:8-9MY SEUN, LUISTER NA DIE TUG VAN JOU VADER, EN VERWERP DIE ONDERWYSING VAN JOU MOEDER NIE; WANT DIT IS ‘N LIEFLIKE KRANS VIR JOU HOOF EN SIERLIKE KETTINGS VIR JOU HALS.

PREDIKER 6:20-23… BEWAAR, MY SEUN, DIE GEBOD VAN JOU VADER, EN VERWERP DIE ONDERWYSING VAN JOU MOEDER NIE.

PREDIKER 6:21… BIND HULLE GEDURIGDEUR OP JOU HART, HANG DIT OM JOU HALS;

PREDIKER 6:22… MAG HULLE JOU LEI AS JY WANDEL, OOR JOU WAG HOU AS JY SLAAP EN JOU TOESPREEK AS JY WAKKER WORD.
PREDIKER 6:23… WANT DIE GEBOD IS ‘N LAMP EN DIE ONDERWYSING ‘N LIG

(‘n Soortgelyke sin word in Psalm 119 gevind, verwys na ELOHIM)

PSALM 119:105U WOORD IS ‘N LAMP VIR MY VOET EN ‘N LIG VIR MY PAD.

(Oor die bogenoemde kan ons tot die gevolgtrekking kom dat die lamp en die lig vanaf ons HEMELSE ABBA VADER, EN HEMELSE MOEDER, RUACH HA KODESH, ons ELOHIM, kom)


Wie is ons MOEDER?


GALASIËRS 4:26  MAAR JERUSALEM DAARBO IS VRY; EN DIT IS DIE MOEDER VAN ONS ALMALNatuur van die HEILIGE GEES – Bybel Verse

(Afrikaanse 1953 Vertaling)

GENESIS 1:2  EN DIE AARDE WAS WOES EN LEEG, EN DUISTERNIS WAS OP DIE WÊRELDVLOED, EN DIE GEES VAN GOD HET GESWEEF OP DIE WATERS.

GENESIS 2:7  EN DIE HERE GOD HET DIE MENS GEFORMEER UIT DIE STOF VAN DIE AARDE EN IN SY NEUS DIE ASEM VAN DIE LEWE GEBLAAS. SO HET DAN DIE MENS ‘N LEWENDE SIEL GEWORD.

GENESIS 6:3  TOE SÊ DIE HERE: “MY GEES SAL NIE VIR EWIG IN DIE MENS HEERS NIE, OMDAT HY OOK VLEES IS”…….

NUMERIE 11:25  DAAROP HET DIE HERE NEERGEDAAL IN DIE WOLK EN MET HOM GESPREEK; EN HY HET VAN DIE GEES WAT OP HOM WAS, AFGESONDER EN OP DIE SEWENTIG OUDSTES GELÊ. EN TERWYL DIE GEES OP HULLE RUS, HET HULLE GEPROFETEER; MAAR DAARNA NIE MEER NIE.

1 SAMUEL 16:13-14  SAMUEL NEEM TOE DIE HORING MET OLIE EN SALF HOM TE MIDDE VAN SY BROERS, EN DIE GEES VAN DIE HERE HET VAN DIÉ DAG AF EN VERDER OOR DAWID VAARDIG GEWORD. MAAR DIE GEES VAN DIE HERE HET VAN SAUL GEWYK,...

PSALM 104:30  U STUUR U GEES UIT, HULLE WORD GESKAPE; EN U MAAK DIE GELAAT VAN DIE AARDE NUUT.

JESAJA 40:13-14  WIE HET DIE GEES VAN DIE HERE BESTIER EN AS SY RAADSMAN HOM ONDERRIG? MET WIE HET HY RAAD GEHOU, DAT DIÉ HOM VERSTAND SOU GEE EN HOM SOU LEER AANGAANDE DIE PAD VAN DIE REG, EN HOM KENNIS SOU LEER EN HOM BEKEND MAAK DIE WEG VAN VOLLEDIGE INSIG?

JESAJA 42:1  EK HET MY GEES OP HOM GELÊ…

JESAJA 48:16  EN NOU HET DIE HERE HERE MY MET SY GEES GESTUUR.

JESAJA 63:10  MAAR HÚLLE WAS WEDERSTREWIG EN HET SY HEILIGE GEES BEDROEF; DAAR HET HY VIR HULLE IN ‘N VYAND VERANDER; HY SELF HET TEEN HULLE GESTRY.

ESEGIËL 36:27  EN EK SAL MY GEES IN JUL BINNESTE GEE EN SAL MAAK DAT JULLE IN MY INSETTINGE WANDEL EN MY VERORDENINGE ONDERHOU EN DOEN.

ESEGIËL 37:14  EN EK SAL MY GEES IN JULLE GEE, DAT JULLE LEWENDIG KAN WORD; EN EK SAL JULLE VESTIG IN JULLE LAND;…

JOËL 2:28  EN DAARNA SAL EK MY GEES UITGIET OP ALLE VLEES, EN JULLE SEUNS EN JULLE DOGTERS SAL PROFETEER, JULLE OU MENSE DROME DROOM, JULLE JONGELINGE GESIGTE SIEN.

SAGARIA 4:6  ……NIE DEUR KRAG OF DEUR GEWELD NIE, MAAR MY GEES, SÊ DIE HERE VAN DIE LEERSKARE.

MATTHEUS 3:16-17   EN NADAT JESUS (YAHUSHUA) GEDOOP WAS, HET HY DADELIK UIT DIE WATER OPGEKLIM, EN METEENS GAAN DIE HEMELE VIR HOM OOP, EN HY SIEN DIE GEES VAN GOD SOOS ‘N DUIF NEERDAAL EN OP HOM KOM. EN DAAR KOM ‘N STEM UIT DIE HEMELE WAT SÊ: DIT IS MY GELIEFDE SEUN IN WIE EK ‘N WELBEHAE HET.

LUKAS 1:35  EN DIE ENGEL ANTWOORD EN SÊ VIR HAAR: “DIE HEILIGE GEES” SAL OOR JOU KOM EN DIE KRAG VAN DIE ALLERHOOGSTE SAL JOU OORSKADU.

JOHANNES 3:5-6  JESUS (YAHUSHUA) ANTWOORD EN SÊ VIR HOM: VOORWAAR, VOORWAAR EK SÊ VIR JOU, AS IEMAND NIE WEER GEBORE WORD UIT WATER EN GEES NIE, KAN HY DIE KONINKRYK VAN GOD NIE INGAAN NIE. WAT UIT DIE VLEES GEBORE IS, IS VLEES; EN WAT UIT DIE GEES GEBORE IS, IS GEES.


HANDELINGE 1:8   MAAR JULLE SAL KRAG ONTVANG WANNEER DIE HEILIGE GEES OOR JULLE KOM, EN JULLE SAL MY GETUIES WEES IN JERUSALEM SOWEL AS IN DIE HELE JUDÉA EN SAMARÍA EN TOT AAN DIE UITERSTE VAN DIE AARDE.


HANDELINGE 2:2-4  EN DAAR KOM SKIELIK UIT DIE HEMEL ‘N GELUID SOOS VAN ‘N GEWELDIGE RUKWIND, EN DIT HET DIE HELE HUIS GEVUL WAAR HULLE GESIT HET. TOE IS DEUR HULLE TONGE GESIEN SOOS VAN VUUR, WAT HULLESELF VERDEEL EN OP ELKEEN VAN HULLE GAAN SIT. EN HULLE IS ALMAL VERVUL MET DIE HEILIGE GEES EN HET BEGIN SPREEK IN ANDER TALE, SOOS DIE GEES AAN HULLE GEGEE HET OM UIT TE SPREEK.

HANDELINGE 8:17  HULLE HET HUL TOE DIE HANDE OPGELÊ, EN HULLE HET DIE HEILIGE GEES ONTVANG.

HANDELINGE 10:44,47  EN TOE PETRUS NOG BESIG WAS OM HIERDIE WOORDE TE SPREEK, HET DIE HEILIGE GEES OP ALMAL GEVAL WAT DIE WOORD GEHOOR HET. NIEMAND KAN TOG DIE WATER WEER, DAT HIERDIE MENSE, WAT NET SOOS ONS DIE HEILIGE GEES ONTVANG HET, NIE GEDOOP WORD NIE?

HANDELINGE 16:6  EN HULLE HET DEUR DIE LAND FRIGIË EN GALÁSIË GEGAAN, OMDAT DIE HEILIGE GEES HULLE VERHINDER HET OM IN ASIË DIE WOORD TE VERKONDIG.

ROMEINE 8:9  JULLE IS EGTER NIE IN DIE VLEES NIE, MAAR IN DIE GEES, AS NAAMLIK DIE GEES VAN GOD IN JULLE WOON. MAAR AS IEMAND DIE GEES VAN CHRISTUS NIE HET NIE, DIÉ BEHOORT NIE AAN HOM NIE.

1 KORINTHIËRS 12:4; 7-11  4 DAAR IS WEL VERSKEIDENHEID VAN GENADEGAWES, MAAR DIT IS DIESELFDE GEES;  7 MAAR AAN ELKEEN WORD DIE OPENBARING VAN DIE GEES GEGEE MET DIE OOG OP WAT NUTTIG IS.  8 WANT AAN DIE EEN WORD DEUR DIE GEES ‘N WOORD VAN WYSHEID GEGEE, EN AAN DIE ANDER, ‘N WOORD VAN KENNIS VANWEË DIESELFDE GEES;  9 AAN ‘N ANDER WEER GELOOF DEUR DIESELFDE GEES, EN AAN ‘N ANDER GENADEGAWES VAN GESONDMAKING DEUR DIESELFDE GEES;  10 AAN ‘N ANDER WERKINGE VAN KRAGTE, AAN ‘N ANDER PROFESIE, AAN ‘N ANDER ONDERSKEIDING VAN DIE GEESTE, AAN ‘N ANDER ALLERHANDE TALE, AAN ‘N ANDER UITLEG VAN TALE.  11 MAAR AL HIERDIE DINGE WERK EEN EN DIESELFDE GEES WAT AAN ELKEEN AFSONDERLIK UITDEEL SOOS HY WIL.

GALASIËRS 5:16-17, 22-23  MAAR EK SÊ: WANDEL DEUR DIE GEES, DAN SAL JULLE NOOIT DIE BEGEERLIKHEID VAN DIE VLEES VOLBRING NIE; WANT DIE VLEES BEGEER TEEN DIE GEES, EN DIE GEES TEEN DIE VLEES; EN HULLE STAAN TEENOOR MEKAAR, SODAT JULLE NIE KAN DOEN WAT JULLE WIL NIE…. MAAR DIE VRUG VAN DIE GEES IS LIEFDE, BLYDSKAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIKHEID, GOEDHEID, GETROUHEID, SAGMOEDIGHEID, SELFBEHEERSING. TEEN SULKE DINGE IS DIE WET NIE.

EFESIËRS 5:18-19  MOENIE DRONK WORD VAN WYN NIE- DAARIN IS LOSBANDIGHEID; MAAR WORD MET DIE GEES VERVUL. SPREEK ONDER MEKAAR MET PSALMS EN LOFSANGE EN GEESTELIKE LIEDERE; EN SING EN PSALMSING IN JULLE HART TOT EER VAN DIE HERE

EFESIËRS 6:18  TERWYL JULLE MET ALLE GEBED EN SMEKING BY ELKE GELEENTHEID BID IN DIE GEES, EN JUIS DAARTOE WAAK MET ALLE VOLHARDING EN SMEKING VIR AL DIE HEILIGES

2 TIMOTEUS 1:7  WANT GOD HET ONS NIE ‘N GEES VAN VREESAGTIGHEID GEGEE NIE, MAAR VAN KRAG EN LIEFDE EN SELFBEHEERSING.

HEBREËRS 3:7-8  DAAROM, SOOS DIE HEILIGE GEES SPREEK: VANDAG AS JULLE SY STEM HOOR, VERHARD JULLE HARTE NIE SOOS IN DIE VERBITTERING, IN DIE DAG VAN DIE VERSOEKING IN DIE WOESTYN NIE,

HEBREËRS 6:4-6  WANT DIT IS ONMOONTLIK OM DIE WAT EENMAAL VERLIG GEWORD HET EN DIE HEMELSE GAWE GESMAAK EN DIE HEILIGE GEES DEELAGTIG GEWORD HET, EN DIE GOEIE WOORD VAN GOD GESMAAK HET EN DIE KRAGTE VAN DIE TOEKOMSTIGE WÊRELD EN AFVALLIG GEWORD HET – OM DIÉ WEER TOT BEKERING TE VERNUWE,..

HEBREËRS 10:15-17,29  EN OOK DIE HEILIGE GEES GEE AAN ONS GETUIENIS; WANT NADAT HY (YAHUVEH) TEVORE GESÊ HET: DIT IS DIE VERBOND WAT EK MET HULLE SAL SLUIT NÁ DIÉ DAE, SPREEK DIE HERE VERDEREK SAL MY WETTE GEE IN HULLE HART, EN IN HULLE VERSTAND SAL EK DIT INSKRYWE, EN AAN HULLE SONDES EN HULLE ONGEREGTIGHEDE SAL EK NOOIT MEER DINK NIE….  HOEVEEL SWAARDER STRAF, DINK JULLE, SAL HY VERDIEN WAT DIE SEUN VAN GOD VERTRAP HET EN DIE BLOED VAN  DIE TESTAMENT WAARDEUR HY GEHEILIG IS, ONREIN GEAG EN DIE GEES VAN GENADE GESMAAD HET?

OPENBARING 2:7; 11; 17; 2:29; 3:6; 13; 4:22  WIE ‘N OOR HET, LAAT HOM HOOR WAT DIE GEES AAN DIE GEMEENTES SE.
(Afrikaanse 1953 Vertaling)


WYSHEID se Natuur (Die Spreuke van Salomo , Afrikaanse 1953 Vertaling)


1. want die HERE gee wysheid...  (2:6 )

2. Die WYSHEID roep hardop daarbuite, SY verhef HAAR stem op die pleine...(1:20-33)

3. SY gee onderskeiding en begrip en kennis van GOD en begrip van geregtigheid (2:1-9)

4. HAAR opbrengs is beter as die verwerwing van silwer en goud (3:14)

5. SY is ‘n boom van lewe vir die wat dit aangryp (3:18)

6. Deur HAAR het die HERE die aarde gegrond (3:19)

7. SY is die beginsel van Wysheid; SY bewaar ons, en as ons HAAR verhoog sal SY ons verhoog… ‘n lieflike krans gee vir ons hoof en ‘n sierlike kroon.. (4:7-9)

8. EK, WYSHEID, is vertroud met die skranderheid, en EK vind kennis van regte oorleg,… SY is Raad en Wysheid. SY is begrip en sterkte. Konings heers deur HAAR (8:12-15)

9. SY sal gevind word (8:17)

10. DIE HERE het MY berei as eersteling van SY weg, voor SY werke, van ouds af. Van ewigheid af….     SY was die meester kunstenaar naas HOM (YAHUVEH) (8:22-31)

11.  Wie HAAR vind vind lewe en verkry ‘n welbehae van die HERE… (8:35-36)


The following Book of Wisdom is only available in English

Nature of WISDOM (Book of Wisdom, the
Jerusalem Bible)

http://www.allmightywind.com/treasure/wisdommain.htm


Die volgende is net in Engels beskikbaar:


WISDOM 1:6  WISDOM IS A SPIRIT, FRIENDLY TO HUMANITY, THOUGH SHE WILL NOT LET A BLASPHEMER’S WORDS GO UNPUNISHED; SINCE GOD OBSERVES THE VERY SOUL AND ACCURATELY SURVEYS THE HEART, LISTENING TO EVERY WORD.


WISDOM 6:12  WISDOM IS BRILLIANT,  SHE NEVER FADES. BY THOSE WHO LOVE HER, SHE IS READILY SEEN, BY THOSE WHO SEEK HER, SHE IS READILY FOUND.

Book of Wisdom Chapter 7


22  FOR WITHIN HER IS A SPIRIT INTELLIGENT, HOLY, UNIQUE, MANIFOLD, SUBTLE, MOBILE, INCISIVE, UNSULLIED, LUCID, INVULNERABLE, BENEVOLENT, SHREWD,

 

23  IRRESISTIBLE, BENEFICENT, FRIENDLY-TO-HUMAN BEINGS, STEADFAST, DEPENDABLE, UNPERTURBED, ALMIGHTY, ALL-SURVEYING, PENETRATING, ALL- INTELLECT, PURE & MOST SUBTLE SPIRITS.

24  FOR WISDOM IS QUICKER TO MOVE THAN ANY MOTION;

SHE IS SO PURE, SHE PERVADES AND PERMEATES ALL THINGS.


25  SHE IS A BREATH OF THE POWER OF GOD,

PURE EMANATION OF THE GLORY OF THE ALMIGHTY;

SO NOTHING IMPURE CAN FIND ITS WAY INTO HER.


26  FOR SHE IS A REFLECTION OF THE ETERNAL LIGHT, UNTARNISHED MIRROR OF GOD’S ACTIVE POWER & IMAGE OF HIS GOODNESS.

27  ALTHOUGH SHE IS ALONE, SHE CAN DO EVERYTHING;

HERSELF UNCHANGING, SHE RENEWS THE WORLD, AND,

GENERATION AFTER GENERATION, PASSING INTO HOLY SOULS,

SHE MAKES THEM INTO GOD’S FRIENDS & PROPHETS.


Bygevoeg, 9 Junie 2010

 

Sirach/Ecclesiasticus:

Wisdom of the Son of Sirach

 

Ecclesiasticus, Wisdom of the Son of Sirach, Book of the All-Virtuous Wisdom of Joshua ben Sira, Wisdom of Sirach of net, Sirach is ‘n boek wat ingesluit was in die vroeë Hebreeuse & Griekse Bybels. Dit is geglo dat dit geskryf was in die 2de eeu B.C. Die vroeë Griekse kerk het dit ook genoem, The All-Virtuous Wisdom.” In Hebreeus was die boek bekend as the Book of Ben Sirach”, “Proverbs of Ben Sirach” of Wisdom of Ben Sirach”.

Ecclesiasticus is ‘n Latynse woord wat beteken, “kerklike” en sou enige boek beskryf wat in die kerk gelees was of wat as kerklik of kerklik geheilig, ontvang was. Ben Sirach, Hebreeuse betekenis van “seun van Sirach”, was ‘n skolier, en ‘n skrifgeleerde met deeglike kennis van die Joodse Wet, en veral van die Books of Wisdom.

Sirach

 

(New Jerusalem Bible)

Sirach Chapter 1 (Forward & Verses 1,4-20)

FORWARD:  THE LAW, THE PROPHETS, AND THE OTHER WRITERS SUCCEEDING THEM HAVE PASSED ON TO US GREAT LESSONS, IN CONSEQUENCE OF WHICH ISRAEL MUST BE COMMENDED FOR LEARNING & WISDOM…

ALL WISDOM COMES FROM THE LORD YAHUVEH,

SHE IS WITH HIM FOR EVER.

 

WISDOM WAS CREATED BEFORE EVERYTHING,

PRUDENT UNDERSTANDING SUBSISTS FROM REMOTEST AGES…

5  (MISSING VERSE)

6  FOR WHOM HAS THE ROOT OF WISDOM EVER BEEN UNCOVERED?

HER RESOURCEFUL WAYS, WHO KNOWS THEM?...

7  (MISSING VERSE).

ONE ONLY IS WISE, TERRIBLE INDEED,

9  SEATED ON HIS THRONE, THE LORD.

IT WAS HE, WHO CREATED, INSPECTED AND WEIGHED HER UP,

AND THEN POURED HER OUT ON ALL HIS WORKS…

10  THE BASIS OF WISDOM IS TO FEAR THE LORD,14

SHE WAS CREATED WITH THE FAITHFUL IN THEIR MOTHERS’ WOMB;

11  THE FEAR OF THE LORD YAHUVEH IS GLORY & PRIDE,15

HAPPINESS & A CROWN OF JOYFULNESS.

12  THE FEAR OF THE LORD YAHUVEH GLADDENS THE HEART, GIVING HAPPINESS, JOY & LONG LIFE.

13  FOR THOSE WHO FEAR THE LORD YAHUVEH ALL WILL END WELL:

ON THEIR DYING DAY THEY WILL BE BLESSED.

14  THE BASIS OF WISDOM IS TO FEAR THE LORD YAHUVEH;

SHE WAS (JOINED) WITH THE FAITHFUL, IN THEIR MOTHERS’ WOMB;

15  SHE HAS MADE A HOME IN THE HUMAN RACE, AN AGE-OLD FOUNDATION,

AND TO THEIR DESCENDANTS WILL SHE FAITHFULLY CLING.

16  THE FULLNESS OF WISDOM IS TO FEAR THE LORD YAHUVEH;

SHE INTOXICATES THEM WITH HER FRUITS;

17  SHE FILLS THEIR ENTIRE HOUSE WITH TREASURES

AND THEIR STOREROOMS WITH HER PRODUCE.

18  THE CROWN OF WISDOM IS TO FEAR THE LORD YAHUVEH;

SHE MAKES PEACE & HEALTH FLOURISH.

19  THE LORD YAHUVEH HAS SEEN AND ASSESSED HER,

HE HAS SHOWERED DOWN KNOWLEDGE & INTELLIGENCE,

HE HAS EXALTED THE RENOWN OF THOSE WHO POSSESS HER.

20  THE ROOT OF WISDOM IS TO FEAR THE LORD YAHUVEH,

AND HER BRANCHES ARE LONG LIFE.


Sirach Chapter 4 (Verses 11-19)


11  WISDOM BRINGS UP HER OWN CHILDREN

AND CARES FOR THOSE WHO SEEK HER.

12  WHOEVER LOVES HER LOVES LIFE,

THOSE WHO SEEK HER EARLY WILL BE FILLED WITH JOY.

13  WHOEVER POSSESSES HER WILL INHERIT HONOR,

AND WHEREVER HE WALKS THE LORD YAHUVEH WILL BLESS HIM.

14  THOSE WHO SERVE HER MINISTER TO THE HOLY ONE,

AND THE LORD YAHUVEH LOVES THOSE WHO LOVE HER.

15  WHOEVER OBEYS HER RULES THE NATIONS,

WHOEVER PAYS ATTENTION TO HER DWELLS SECURE.

16 IF HE TRUSTS HIMSELF TO HER, HE WILL INHERIT HER,

AND HIS DESCENDANTS WILL REMAIN IN POSSESSION OF HER;

17  FOR THOUGH SHE TAKES HIM AT FIRST THROUGH WINDING WAYS,

BRINGING FEAR AND FAINTNESS ON HIM,

TRYING HIM OUT WITH HER DISCIPLINE16 TILL SHE CAN TRUST HIM,

AND TESTING HIM WITH HER ORDEALS,

18  SHE THEN COMES BACK TO HIM ON THE STRAIGHT ROAD,

MAKES HIM HAPPY AND REVEALS HER SECRETS TO HIM.

19  IF HE GOES ASTRAY, HOWEVER, SHE ABANDONS HIM

AND LEAVES HIM TO HIS OWN DESTRUCTION.


Sirach Chapter 24

WISDOM SPEAKS HER OWN PRAISES,

2  IN THE MIDST OF HER PEOPLE, SHE GLORIES IN HERSELF.

SHE OPENS HER MOUTH IN THE ASSEMBLY OF THE MOST HIGH, SHE

GLORIES IN HERSELF IN THE PRESENCE OF THE MIGHTY ONE:

4  ‘I CAME FORTH FROM THE MOUTH OF THE MOST HIGH,

AND I COVERED THE EARTH LIKE MIST.17

I HAD MY TENT IN THE HEIGHTS,

AND MY THRONE WAS A PILLAR OF CLOUD.

6  ALONE, I HAVE MADE THE CIRCUIT OF THE HEAVENS

AND WALKED THROUGH THE DEPTHS OF THE ABYSS.

7  OVER THE WAVES OF THE SEA AND OVER THE WHOLE EARTH,

AND OVER EVERY PEOPLE AND NATION I HAVE HELD SWAY.

8  AMONG ALL THESE I SEARCHED FOR REST,

AND LOOKED TO SEE IN WHOSE TERRITORY I MIGHT PITCH CAMP.

9  THEN THE CREATOR OF ALL THINGS INSTRUCTED ME

AND HE WHO CREATED ME FIXED A PLACE FOR MY TENT.

HE SAID, ‘PITCH YOUR TENT IN JACOB, MAKE ISRAEL YOUR INHERITANCE.’18

10  FROM ETERNITY, IN THE BEGINNING, HE CREATED ME,

AND FOR ETERNITY I SHALL REMAIN.

11  IN THE HOLY TENT I MINISTERED BEFORE HIM

AND THUS BECAME ESTABLISHED IN ZION.

12  IN THE BELOVED CITY, HE HAS GIVEN ME REST,

AND IN JERUSALEM I WIELD MY AUTHORITY.

13  I HAVE TAKEN ROOT IN A PRIVILEDGED PEOPLE,

IN THE LORD YAHUVEH’S PROPERTY, IN HIS INHERITANCE.

14 I HAVE GROWN TALL AS A CEDAR ON LEBANON,

AS A CYPRESS ON MOUNT HERMON;

15  I HAVE GROWN TALL AS A PALM IN EN-GEDI,

AS THE ROSE BUSHES OF JERICHO; AS A FINE OLIVE IN THE PLAIN,

AS A PLANE TREE, I HAVE GROWN TALL.

16  LIKE CINNAMON AND ACANTHUS, I HAVE YIELDED A PERFUME,

LIKE CHOICE MYRRH, HAVE BREATHES OUT A SCENT,

LIKE GALBANUM, ONYCHA, LABDANUM,

LIKE THE SMOKE OF INCENSE IN THE TENT.

17  I HAVE SPREAD MY BRANCHES LIKE A TEREBINTH,

AND MY BRANCHES ARE GLORIOUS AND GRACEFUL.

18  I AM LIKE A VINE PUTTING OUT GRACEFUL SHOOTS,

MY BLOSSOMS BEAR THE FRUIT OF GLORY & WEALTH.

19  (MISSING VERSE).

20  APPROACH ME, YOU WHO DESIRE ME, AND TAKE YOUR FILL OF MY FRUITS,

21  FOR MEMORIES OF ME ARE SWEETER THAN HONEY,

INHERITING ME IS SWEETER THAN THE HONEYCOMB.

22  THEY WHO EAT ME WILL HUNGER FOR MORE,

THEY WHO DRINK ME WILL THIRST FOR MORE.

23  NO ONE WHO OBEYS ME WILL EVER HAVE TO BLUSH,

NO ONE WHO ACTS AS I DICTATE WILL EVER SIN.

24  ALL THIS IS NO OTHER THAN THE BOOK OF THE COVENANT

OF THE MOST HIGH GOD,

THE LAW THAT MOSES ENJOINED ON US,

AN INHERITANCE FOR THE COMMUNITIES OF JACOB.

25  (MISSING VERSE)

26  THIS IS WHAT MAKES WISDOM BRIM OVER LIKE THE PISHON,

LIKE THE TIGRIS IN THE SEASON OF FRUIT,

27  WHAT MAKES INTELLIGENCE OVERFLOW LIKE THE EUPHRATES,

LIKE THE JORDAN AT HARVEST TIME;

28  AND MAKES DISCIPLINE FLOW LIKE THE NILE,

LIKE THE GIHON WHEN THE GRAPES ARE HARVESTED.

29  THE FIRST MAN DID NOT FINISH DISCOVERING ABOUT HER,

NOR HAS THE MOST RECENT TRACKED HER DOWN;

30  FOR HER THOUGHTS ARE WIDER THAN THE SEA,

AND HER DESIGNS MORE PROFOUND THAN THE ABYSS.

31  AND I, LIKE A CONDUIT FROM A RIVER,

LIKE A WATERCOURSE RUNNING INTO A GARDEN,

32  I SAID, ‘ I AM GOING TO WATER MY ORCHARD,

I INTEND TO IRRIGATE MY FLOWER BEDS.’

AND SEE, MY CONDUIT HAS GROWN INTO A RIVER,

AND MY RIVER HAS GROWN INTO A SEA.

33  MAKING DISCIPLINE SHINE FORTH FROM DAYBREAK,

I SHALL SEND ITS LIGHT FAR AND WIDE.

34  I SHALL POUR OUT TEACHING LIKE PROPHECY,

AS A LEGACY TO ALL FUTURE GENERATIONS.

35  AND NOTE, I HAVE BEEN WORKING NOR MERELY FOR MYSELF,

BUT FOR ALL WHO ARE SEEKING WISDOM.


Sirach Chapter 51 (Verses 13-30)

13  WHEN I WAS STILL A YOUTH, BEFORE I WENT TRAVELING,

IN MY PRAYERS I ASKED OUTRIGHT FOR WISDOM.

14  OUTSIDE THE SANCTUARY I WOULD PRAY FOR HER,

AND TO THE LAST I SHALL CONTINUE TO SEEK HER.

15 FROM HER BLOSSOMING TO THE RIPENING OF HER GRAPE MY HEART HAS TAKEN ITS DELIGHT IN HER. MY FOOT HAS PURSUED A STRAIGHT PATH, I HAVE SOUGHT HER EVER SINCE MY YOUTH.

16  BY BOWING MY EAR A LITTLE, I HAVE RECEIVED HER,

AND HAVE FOUND MUCH INSTRUCTION.

17  THANKS TO HER I HAVE ADVANCED;

GLORY BE TO HIM WHO HAS GIVEN ME WISDOM!

18  FOR I WAS DETERMINED TO PUT HER INTO PRACTICE,

HAVE EARNESTLY PURSUED THE GOOD,

 AND SHALL NOT BE PUT TO SHAME.

19  MY SOUL HAS FOUGHT TO POSSESS HER, I HAVE BEEN SCRUPULOUS IN KEEPING THE LAW; I HAVE STRETCHED OUT MY HANDS TO HEAVEN AND BEWAILED HOW LITTLE I KNEW OF HER;

20  I HAVE DIRECTED MY SOUL TOWARDS HER, AND IN PURITY I HAVE FOUND HER; HAVING MY HEART FIXED ON HER FROM THE OUTSET, I SHALL NEVER BE DESERTED;

21  MY VERY CORE HAVING YEARNED TO DISCOVER HER,

 I HAVE NOW ACQUIRED A GOOD POSSESSION.

22  IN REWARD THE LORD HAS GIVEN ME A TONGUE

WITH WHICH I SHALL SING HIS PRAISES.

23  COME CLOSE TO ME, YOU IGNORANT, TAKE YOUR PLACE IN MY SCHOOL.

24  WHY COMPLAIN ABOUT LACKING THESE THINGS

WHEN YOUR SOULS ARE SO THIRSTY FOR THEM

25  I HAVE OPENED MY MOUTH, I HAVE SAID: ‘BUY HER WITHOUT MONEY,19

26  PUT YOUR NECKS UNDER HER YOKE,

LET YOUR SOULS RECEIVE INSTRUCTION,

SHE IS NEAR, WITHIN YOUR REACH.’

27  SEE FOR YOURSELVES:  HOW SLIGHT MY EFFORTS HAVE BEEN

TO WIN SO MUCH PEACE.

28  BUY INSTRUCTION WITH A LARGE SUM OF SILVER,

THANKS TO HER YOU WILL GAIN MUCH GOLD.

29  MAY YOUR SOULS REJOICE IN THE MERCY OF THE LORD,

MAY YOU NEVER BE ASHAMED OF PRAISING HIM.

30  DO YOUR WORK BEFORE THE APPOINTED TIME

AND AT THE APPOINTED TIME HE WILL GIVE YOU YOUR REWARD.

www.allmightywind.com
www.almightywind.com

 
* * * * * * *

1See “Proof Texts (KJV), Feminine HOLY SPIRIT” & “Proof Texts, Eve (Woman), made in WHOSE IMAGE?”; Hebrew evidence in “Our MOTHER, the HOLY SPIRIT”,; “'Mother' in Hebrew” p. & “MOTHER WISDOM” P. (LINK COMING).


2Luk 12:10 ...maar vir hom wat gelaster het teen die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH), sal dit nie vergewe word nie; Efes 4:30 En bedroef nie die HEILIGE GEES van GOD nie, …. (OAV)


3Sien “Banquet Table Dream” in Profesie 90 se Inleiding vir verduideliking (LINK COMING)

1

4“Ek het bly kyk totdat TRONE reggesit is en 'n Oue van Dae gaan sit het;... (die klem is bygevoeg, vanaf Daniël 7:9-28)


5Ps 2:12 Kus die SEUN, dat HY nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan SY toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by HOM skuil (OAV)


6YAHUSHUA is die definisie van liefde, waar dit die meeste vertoon is deur GOD se reddingsplan, wat HOMSELF toegelaat het om gekruisig te word vir ons onthalwe.


7Luk 1:35 Daarom sal ook die HEILIGE wat gebore word, SEUN VAN GOD (YAHUVEH) genoem word. (OAV)

8AmightyWind is beskuldig deur te beweer dat die “King James Version” (KJV) Bybel van satan is – dit kon nie verder van die waarheid af wees nie. Die mis-vertaling – van “Ben Adam” (Hebreeus vir Seun van Adam m.a.w. Menslik, afstammeling van Adam) as “Seun van die Mens” impliseer dat YAHUSHUA 'n aardse biologiese vader gehad het – dit is deur satan se hand. YAHUSHUA is die SEUN VAN GOD, nie 'n aardse mens nie. YAHUVEH is die VADER WIE HOM verwek het (SEUN VAN YAH), en HY is ook 'n afstammeling van Adam (BEN ADAM) deur Maria se DNA.


9Dubbele-betekenis: SY NAAM verkondig en wys dat HY die SEUN VAN YAH is; YAHUSHUA HOMSELF het ook YAHUVEH se NAAM geproklameer en uitgespreek in die openbaar!

Joh 17:26a “En EK het U NAAM aan hulle bekend gemaak.” (OAV)


10Party wolwe in skaapsklere gebruik die woord YAH bv. daardie Fariseers met net 'n vorm van godsdiens (sien Openb 2:9; 3:9) Wolwe lei beide lammers & ander wolwe op 'n dwaalweg.


11“Dit is nou, dit sal dan gebeur” - beklemtoon die drastiese verskil tussen die gebruik van die naam J-E-S-U-S in die tyd voor vs gedurende die Groot Verdrukking.


12Droom volg Profesie.


13Dit moet nie letterlik geneem word nie, maar net om die idee van die Goddelike Vroulike uit te druk. Dit is nie om politeïsme te pleit nie – want ons glo in EEN GOD alleenlik.14Spr 9:10 Die BEGINSEL VAN WYSHEID is die VREES VAN DIE HERE, en KENNIS VAN DIE HEILIGE is VERSTAND (OAV)


15(Voetnotas in Engels)

Alternative translation instead of “pride” - “exultation”


16Similarly YAHUVEH GOD disciplines those HE loves (Pr 3:12)

...the LORD disciplines those HE loves, as a father the son he delights in.


17Gn 2:6 a mist went up from the earth & watered the whole face of the ground.


18Dt 14:2 For you are a Holy people to the LORD your GOD, and the LORD has chosen you to be a people for HIMSELF, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth.


19Is 55:1 Ho~! Everyone who thirsts, come to the waters; and you who have no money, come, buy, and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price.


* * * * * * *
Print Friendly and PDF