נבואה 57

 

היזהרו מהסוס הטרויאני!

 

נאמרה תחת המשיחה של רוח הקודש על ידי נביאה אלישבע אליהו ניקומיה 30 יוני 2002

 


י-ה-ו-ה = "יוד-הא-וו-הא", יַהֲוֶה, או יַהְוֶה

ישוע => יהושוע => יהו-שוע = יָהו-שוע

 

נבואה זו ניתנה לשליחה אליזבת אליהו ניקומיה הצועקת בקול כמו יונה הנביא לאומה בנינוה. נינוה חזרה בתשובה לזמן מה, האם אמריקה תחזור בתשובה? או האם ארצנו היפה, המבורכת ביופיה אשר עמדה פעם בעד קדושה וחופש, תמשיך מטה בדרך אין מוצא ותסתיים כנינוה, סדום ועמורה?

 

אני לא השליחה או הנביאה היחידה הנשלחת עם אזהרה זו לאמריקה, אבל השאלה היא, מי מאזין? מה תעשה עם אזהרת הנבואה הזו ? י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") תמיד שולח שליחים ונביאים להשמיע אזעקה של תשובה, שובו לקדושה, לאלוהי בריאתכם וישועה.

 

בגלל האהבה והחסד של י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), הוא מזהיר לפני שהוא שולח את משפטו.

 

*.*.*.*.*.*.*

 

ילדי, אתם שואלים אותי שארחם על אמריקה, אבל אני,י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") שואל אתכם, "מתי ילדי ירחמו עלי"? אמרתי לפני, "היזהרו מהסוס הטרויאני!"

 

שוב ושוב אמרתי לביתי זו המתנבאת "היזהרו מהסוס הטרויאני!" אמריקה, את הסוס הטרויאני הזה. את באה כברכה לישראל, את באה כיד עוזרת, אבל מאחורי גבך את נושאת פגיון ספוג דם לתקוע בגבם של מנהיגי ישראל.

 

אמריקה, את כסוס טרויאני, אבל תשלמי מחיר על זה אם את לא תחזרי בתשובה. כל מי שבוגד בישראל, בוגד בי, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), ובבני יָהו-שוע. כל אחד מאויבי ישראל הציב עצמו לאויבי שלי, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), בורא ישראל , גם הבורא של אמריקה, ואני י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") בורא היקום. כל מנהיג המרומם עצמו ועושה עצמו כאל ואומר "אני אשמיד את ישראל", לוחץ באגרופו על פני, אני י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), הבורא. אמריקה, את בהחלט תשלמי. אמריקה, את כבר התחלת להישרף, את נשרפת בזעמי, את נשרפת בחרוני. אתם זועקים לחסד על אמריקה, ועדין אתם רוצים למחוק את שם אלוהים מזיכרון הילדים.

 

ילדי, היו סמוכים ובטוחים בזה שכל מי ששייך לי נמצאים בתיבה שלי. כל מי ששומע את קולי וכל מי שמתייפח וזועק לרחמים - כי אתם מפחדים שאכה בכם, כאשר אני מכה את השאר המסרבים לציית - אינכם צרכים לפחד. יש לי כיסים מסביב לעולם זה ואתם בטוחים בכיסים שלי. זעמי אינו מנוי לילדי. כשאני מכה, אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), יודע את מי להכות, ידי מגנה על אלה שאני מגן. אף אחד לא יכול לתלוש אתכם מידי. אף אחד משיער ראשכם יכול להיות נגוע, אלא אם אני מרשה לזה לקרות, ואם אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), מאפשר זאת, אז ילדי ידמו יותר לסטיבן אשר הקים יותר פול(ים) (מעשי השליחים פרקים ו-ז) "וגדול יהיה גמולכם בשמים".

 

אני כועס ילדי, כי אתם זועקים לרחמים על אמריקה. אך המנהיג של אמריקה, המרומם עצמו כאל, אינו אלוהים. אני שומע את זעקות עמי ישראל, כן, אפילו את אלה אשר אינם מכירים את בני יָהו-שוע, אבל הם זועקים אלי, ילדי, הם מכבדים את שבתותי, הם שומרים את החגים היהודיים שלי ומקיימים את תורתי. ישראל נושאת את דמו של יָהו-שוע וירושלים נושאת את דמו של יָהו-שוע, למרות שאינם מקבלים אותו. אמריקה היזהרי, את הסוס הטרויאני! אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), מזכיר לך מה יקרה לסוס הטרויאני. אני, י-ה-ו-ה ויָהו-שוע עכשיו מתנבאים באמצעות המשרתת שלי: אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), אכה את הסוס הטרויאני הזה וכשאני אכה אותו, הוא לא יקום שוב. אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויָהו-שוע נחתוך את ראש הסוס. אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויָהו-שוע נחתוך את פרסות הסוס. את, אמריקה, לא תוכלי לנוע והסוחרים יבכו מרחוק, כשיראו את עשן שרפתה מרחוק. (התגלות י״ח).

 

הו אמריקה ,אני מתייפח בשבילך כשאת נערכת לחגוג עוד יום הולדת. את שוכחת, שאני י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") הבדלתיך לכבודי ולכבוד יָהו-שוע. את רק תינוקת זעירה, ובכל זאת את מנפנפת בפני אגרופים קמוצים, את מכחישה את האחד שברא אותך. אזהרה זו אינה לילדי אשר סוגדים ועובדים לי באמת ובאהבה ומנסים לציית לי. האזהרה הזו הינה לאלה אשר מציבים עצמם כאויביי. אמריקה היזהרי! את כסוס טרויאני! ישראל היתה חברתך, כעת את מתייחסת אליה כאל אויב בוז. מנהיגיך מושיטים יד אך תוקעים פגיון ספוג דם בגבה בידה השניה. את משמיצה את ישראל. אינך מדווחת את האמת. את מגלה את עמי העברי בישראל כטרוריסים. את דורכת על גבם ובכלכלתם.

 

את שולחת פחד ברחבי העולם ואומרת "הישארו מחוץ ישראל: זה מסוכן מדי לבקר שם!" ועדין האויבים הפלטנאים המתעבים את שמי את מרימה אותם כגיבורים ואת זה את מכריזה בקול רם. הו אמריקה, את מבטיחה לפלסטינאים, את בזיוף אומרת, "אני, אמריקה אחזיר את ישראל ובעיקר ירושלים" לאויבי י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"). הפלשטנאים מציבים עצמם כאויבי י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויהושוע (יָהו-שוע). הפלשטנאים הרגו את הילדים העברים שלי. הפלשטנים מנסים לגנוב את אישון בת עיני! אז, אמריקה, מכיוון שאת עזרת לכם ,את רכשת את חרוני ואמריקה - אפילו את שמך עכשיו , אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), ויהושוע (יָהו-שוע) מתעבים. עד כה היו לי רחמים, בגלל זעקות ילדיי האמיתיים הזועקים. אך ילדיי האמתיים צריכים לדעת זאת, ככל שאני מעכב את חרוני, יותר זעם נגרם לי, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויהושוע (יָהו-שוע). ואמריקה, תשלמי עבור זה!

 

אם כן, זהו המסר לילדי האהובים: תימשחו את בתיכםם מחדש, תיזעקו לרחמים עבור בתיכם ואני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), אשמע אתכם, ילדי, שוב! חזרו בתשובה, ילדי, למען ביתכם כי לא תוכלו לחזור בתשובה על חטאי אמריקה. כי סירחון החטאים מגיע לשמים וכל השמים מחזיקים באפם כי אין אומה אשר עשתה את מה שהיא עשתה - ובכל זאת אין אומה שנתברכה כמו שאמריקה נתברכה. את רוצה להסיר את המילים "אומה אחת תחת אלוהים"! אז, תהיה לך אומה אחת תחת רגלי. אני י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ארמוס אותך, כי פשוט הסרת חסדך, את פשוט הסרת את מציאת החן מעיני. את רוצה להסיר את המילים "באלוהים אנו בוטחים" מהמטבע שלך, אז יהיה לך "בעצמנו [באמריקה] אנו בוטחים."

 

אראה לך מה קורה לאומה שאינה תחת הגנת אלהים ויהושוע (יָהו-שוע), זה איננו מראה יפה. את תגלי אמריקה, פשוט כמה עלובה את בכוחך ובעוצמתך. את רוצה להסיר "באלוהים אנו בוטחים", אז אמריקה כל מה שישאר לך הוא: "בעצמנו אנו בוטחים". כי ממש שם, אמרת שאני י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), האלוהים שקידש אותך, הסרת אותי, הסרת חסדי, הסרת הגנתי, כי את מסתמכת רק על עצמך ואז אמריקה, שהעולם יראה מה קורה כאשר את בוטחת רק בעצמך.

 

קנדה, אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויהושוע (יָהו-שוע) נותנים לכם אזהרה זו: אל תלכו בעקבות אחיותייך! את קוראת לעצמך צפון אמריקה, עכשיו את נושאת את השם שאני מתעב. אם את לא חוזרת בתשובה ולא מתרחקת מחטאי אמריקה - גורל אמריקה יהיה שלך. את תחלקי בצערם, תחלקי בחרון אפי, אם את לא תלכי בעקבות י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויהושוע (יָהו-שוע). בואו, התקדשו עכשיו קנדה ונוצרי קנדה, החלו להתפלל עבור קנדה, כי מנהיגיכם הפוליטיים מכרו את מחוזותכם למתמודדים בהצעות מחיר הגבוה ביותר. ישנם בארה"ב מדינות אשר ניסו להיפרד מאמריקה, בגלל הבושה שחשו. ויש מחוז (קבק) אשר ניסה להיפרד מקנדה, בגלל הבושה שחשו. אני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") אדע את אלה אשר ניסו להיפרד ואני, י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא"), אבדיל אותם ביום ההוא ומכלול זעמי לא יפול עליהם ביום ההוא.

 

הו אמריקה, אני יודע תוכניותיכם והמזימותכם. מנהיגיכם הפוליטיים מבקשים להחליף את ערפאת. ערפאת הוא הפחות רע משני הרעים. המנהיג פלסטינאי הבא יגרום לערפאת להיראות כמו תלמיד בית ספר. הוא יהיה בוגד, הוא יהיה יהודה איש־קריות. הוא יהיה כמו יהודה איש־קריות. הוא יבגוד בעמו שלו. זה רק עניין של זמן שערפאת יוסר. אך אוי לאלה המוחים כפיים להסרתו של ערפאת, כי רעה גדולה יותר תבוא. אלה השמחים עוד יתאבלו. אלה הצוחקים עכשיו יהיו לבוז. איזה מחיר גדול המנהיגים הפוליטיים ישלמו כאשר הם מנסים למכור את ישראל למרבה במחיר עבור כל המניעים שלהם, כל תאוות הבצע שלהם!

 

רעה גדולה יותר באה, יותר ממה שאתם יכולים לחלום או אפילו להעלות על דעתכם. הוי אמריקה, כי את שיחקת ישירות לידיו של השטן, את שיחקה ישר לתוך תוכניותיו של האנטי-משיח, את שיחקה ישר לתוך התכנון אשר הונח על ידי האנטי-משיח הבא. אמריקה את זו שאני מעמיד לדין עכשיו! את הסוס הטרויאני ועל זאת תשלמי. אמריקה, תהני משיגשוגך, תהני מהמותרות שלך, תהני מתאוות הבצע שלך, תהני מתהילתך תהני ממזלך, כי הם יהיו ימים קצרים! ילדי האהובים האמיתיים שחיים באמריקה, אתם חייבים לחזור בתשובה על אשר אתם מכנים עצמכם אמריקאים. אל תיתנו לדם אמריקה להימצא בידיכם.

 

*.*.*.*.*.*.*

 

אז זה נאמר, אז זה נכתב במשיחת רוח הקודש אשר ניתנה לאלישבע אליהו ניקומיה השליחה של י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויהושוע (יָהו-שוע) 30 יוני 2002 בשעה 11:00

 

הנבואה הזו ניתנה במהלך שיחת טלפון עם אח נאמן ותומך במשרה בשם בריאן. היינו בתפילה כשרוח הקודש מנע ממני לדבר באנגלית ולהפתעתי מסר זה בא. בבקשה, נוצרי אמריקה, התחרטו והתפללו על הארץ הזאת - אשר היתה פעם ארץ בני החורין, לפני שיהיה מאוחר. "שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך". אנא, התפללו עבור שלום ירושלים, אהבו אחיינו ואחיותינו היהודים, כי כולנו משרתים את מלך היהודים, המשיח ואלוהינו ששמו יהושוע (יָהו-שוע).

 

בבקשה התפללו ועתרו למנהיגינו שלא יפנו נגד ישראל! אנחנו יודעים את אמונתנו הנוצרית ב י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא") ויהושוע (יָהו-שוע), זו אמת והתנ"ך אמת, כי ישראל לא תיכלם. היא תעמוד תמיד. אמריקה וכל האומות האחרות היזהרו כי לא ניתנה לכם הבטחה כזו בכתבי הקודש. אם ישראל תחדול להתקיים אז מה שאנו מאמינים יהיה שקר. התנ"ך הוא הדבר שנהיה בשר דרך יהושוע (יָהו-שוע).

 

ויהושוע (יָהו-שוע), יום אחד בקרוב, יטע שני רגליו על הר הזיתים וישלוט מירושלים. אנו מצפים ליום הקרוב ואומרים, "אמן בוא יהושוע (יָהו-שוע), בוא מהר, זו תפילתנו! (התגלות כ״ב 6-7, 12-13, 17, 20) אנא קיראו זאת.

 

יהושע (יָהו-שוע) משיחנו מגיע שוב. האם תהיו מוכנים?

 

י-ה-ו-ה = "יוד-הא-וו-הא", יַהֲוֶה, או יַהְוֶה

ישוע => יהושוע => יהו-שוע = יָהו-שוע

 

האנטי-משיח ("אנתיכריסט") יגנוב ויטמא את השם "ג'סוס" (וישוע), אבל לא השם יָהו-שוע.

 

אנחנו צריכים לקרא ולבטא את השם הקדוש י-ה-ו-ה ("יוד-הא-וו-הא", יַהֲוֶה, או יַהְוֶה), את שמות הקדושים, י-ה-ו-ה ויָהו-שוע, לא רק "אֲדֹנָי", לא רק "הַשֵּׁם", לא רק ישוע ולעולם לא ישו.

 

Contact Us

Contact Us

ארגון שירות "אמייטיווינד" - רוח חזקה

http://allmightywind.com/Hebrew.html

http://almightywind.com/Hebrew.html

www.allmightywind.com

www.almightywind.com