Proroctwa BOŻE dla Polaków. Polska miłuje prawdziwe Proroctwo BOŻE!
Przekażcie innym adres tej strony!

wyznanie_wiary.jpg

ZBAWIENIE

 Objawienie

„Obywatel Piekła”

Znaczenie Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH יהןה יהושוע

„Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić.”

Świadectwo
Apostoł i Prorok
Elisabeth (Eliszewa) Elijah

o wiele więcej w oknie Nawigacji Strony poniżej...


PROROCTWA
w innych językach

Strona główna

Misji AMIGHTYWIND

Fałszywi Prorocy

Szukaj na Stronie
JAHUSZUA ŻYJE NA
WIECZNOŚĆ!

Zbawienie zostało w pełni zapłacone przez JAHUSZUA, naszego MESJASZA za bardzo wysoką cenę - JEGO Śmierci! Kliknij tutaj, aby przeczytać Modlitwę Zbawienia.Zmartwychwstał w Chwale!
JAHUSZUA ha MASZIJACH
(JEZUS CHRYSTUS)
jest jedynym doskonałym zadośćuczynieniem
Krwi za nasze grzechy. Został ukrzyżowany
i zmarł, i powstał trzeciego dnia wobec
świadków. Wtedy przelana była JEGO Krew,
abyśmy mogli otrzymać przebaczenie.
My obchodzimy nasze Zbawienie każdego dnia!

17 listopada 2016

Nowa Pieczęć Amightywind
Żadna broń ukuta przeciwko AMIGHTYWIND niczego nie wskóra!


Prawa Autorskie zastrzeżone.
Pieczęć nie może być używana, kopiowana czy powielana bez pisemnej zgody.

Proroctwa Seal.jpg Proroctwo
Kliknij, aby zapoznać się z wyjaśnieniem Pieczęci
Powiększenie Pieczęciangelflying2.gif, proroctwa

Kliknij, aby przejść błyskawicznie do
Listy Proroctw bądź Okien Nawigacji Strony

Witamy na stronie!

* * *

PAN BÓG JAHWEH, zgodnie z zapowiedzią zawartą w Księdze Malachiasza 3:23-24, a także w Ew. św. Mateusza 17:11, powołał na Proroka dla Narodów Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu), obdarzając ją szczególnym Namaszczeniem. (Uwaga: Imię Eliszewa jest polskim zapisem hebrajskiego brzmienia imienia Proroka, odpowiednikiem angielskiego "Elisabeth". Prorok jest z narodu hebrajskiego, podobnie jak byli Prorocy biblijni. Nasz BÓG nakazał podawać je od marca 2016 roku. Nazwisko Proroka "Elijah - zapis po angielsku, lub Elijahu - brzmienie po hebrajsku" odpowiada polskiemu "Eliasz".)

„Oto JA poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia JAHWEH, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.”   – Księga Malachiasza 3:23-24

"ON (JAHUSZUA) odparł: 'Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.'"   – Ew. św. Mateusza 17:11

Elisheva Eliahu Proroctwa! Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ.

Proroctwa, które daje nam PAN BÓG JAHWEH poprzez tego Proroka, nadchodzą bezpośrednio z Nieba, są nagrywane, a następnie spisywane bez jakiejkolwiek cenzury. BÓG JAHWEH przekazuje nam dzisiaj SWOJE Słowo przez Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i innych namaszczonych Proroków, zapowiadając w nim wielkie błogosławieństwa i nagrody oraz ochronę w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku SWOIM Dzieciom, a wrogom oraz tym, którzy są nieposłuszni JEGO Słowu - Sąd BOŻY i kary.

Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ - Misja AmightyWind - ma zasięg międzynarodowy. Proroctwa są tłumaczone na blisko 50 języków. Słowo od PANA BOGA JAHWEH jest otrzymywane w języku angielskim, a następnie tłumaczone na języki obce, w tym na język polski. Proroctwa w języku polskim, poza tą stroną, zamieszczone są także na macierzystych stronach internetowych Misji www.amightywind.com oraz www. almightywind.com.

Z Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu), bądź też z polskimi misjonarzami Amightywind, można skontaktować się poprzez jeden z podanych obok adresów e-mail.

Jeżeli ta Misja jest dla Ciebie błogosławieństwem, to napisz do nas na adres e-mailowy, który jest po prawej stronie. Z góry dziękujemy!


Ezra Kaleb Nie Jest Szefem Misji Amightywind.JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH (DUCH SWIETY) to Liderzy ZARZĄDU Aleph & Tav Amightywind Niepowstrzymanego Ognia Wszechmocnego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) Amightywind. Tymi IMIONAMI jest nazwana Misja Amightywind, i ONI udzielają poleceń Apostołowi Prorokowi Eliszewie i Apostołowi Ezrze, aby podążali za WSPÓŁ-PRZYWÓDCAMI. Muszą oni iść ramię w ramię jako mąż i żona, aby dotrzeć do dusz dla JAHUSZUA w ponad 50 językach, w tym w Izraelu.

Eliszewa nie mogła dotrzeć do Izraela, mimo że otrzymała wiele Proroctw dla Izraela, gdzie Żydzi nie chcieli słuchać, ponieważ jest kobietą i nie urodziła się tam i nie wychowała. Chociaż Eliszewa jest Żydem po matce i ojcu, musiała czekać, aż druga połowa namaszczenia zostanie poślubiona Żydowi, który urodził się i wychował w Izraelu. Dlatego JAH łączy ich, aby zgromadzić Judę i Efraima, podczas gdy dwa namaszczenia stały się jednym 7 marca 2016 r. I pobrali się 2 października 2016 r.

Przez 24 lata amightywind.com był używany przez BOGA JAHWEH, aby sprowadzić dusze do krzyża. Nauczając o cenie, jaką JAHUSZUA zapłacił, gdy przelał SWOJĄ bezgrzeszną krew za nasze grzechy, ponieważ ON był zarówno BOGIEM, jak i Człowiekiem w ciele. JAHUSZUA jest Nowym Przymierzem Krwi, gdyż ON zastąpił Stare Przymierze Krwi. Nasze modlitwy zostaną wysłuchane przez ABBA JAHWEH, ponieważ JAHUSZUA jest Jednorodzonym SYNEM JAH.

JAHUSZUA jest naszym Orędownikiem i nie możemy przyjść do Tronu JAHWEH inaczej niż tylko przez Imię i Krew JAHUSZUA, i wtedy mogą być nasze modlitwy wysłuchane. JAHUSZUA jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, żaden człowiek nie może przyjść do OJCA inaczej niż przez JEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA. Dlaczego nazywacie MNIE PANEM, a nie jesteście MI posłuszni? Inna wersja Biblii mówi: dlaczego mówicie, że MNIE kochacie a nie jesteście MI posłuszni?

Musimy być strażnikami przykazań, a nie łamiącymi przykazania. Kiedy grzeszysz, szybko pokutuj i nigdy nie medytuj przed grzechem. To jest wiadomość, którą Prorok Eliszewa uczy od czasów, gdy była nastolatką i nigdy się nie zmieniła.

Tym, co wyróżnia tę Misję, jest to, że JAHWEH objawia JEGO słowa przez Proroctwa Święte, dane Prorokowi Eliszewie z dowodami Proroctw, ponieważ JAHWEH powiedział: czym jest Prorok bez dowodu, co mówią, że to się stało.

Apostoł Eliszewa posiada domenę amightywind.com od urodzenia, i od tego czasu miliony przyjęły JAHUSZUA podczas, gdy Eliszewa posługiwała dosłownie ponad połowę życia dla owiec i jagniąt JAHUSZUA. Wymagało 7 lat świętej modlitwy i trzech komunii dziennie, aby spełnić marzenie o tym, by przybył Prorok Kaleb. Kliknij tutaj, aby przeczytać sen o Kalebie, który został poprowadzony przez JAHWEH BOGA do tej Misji poprzez Proroctwo ujawniające sekrety dotyczące Dwojga Świadków. Link do Proroctwa 94

JAHUSZUA związał Eliszewę i Ezrę razem w przymierzu małżeńskim, o którym wiedzą, że nie mogą iść jeden przed drugim. Święta żona jest duchowym żebrem świętego męża, a jeśli mąż spróbuje iść przed nią, żebro będzie ciągnąć i ranić, a to spowoduje ból zarówno umysłu, jak i ciała, ducha i duszy. W dniu 19 grudnia 2018 r. JAHUSZUA przekazał to objawienie Prorokowi Eliszewie podczas postu i modlitwy z 22 innymi wojownikami modlitewnymi.

Mąż reprezentuje JAHUSZUA i obejmuje JEGO Oblubienicę z modlitwą i miłością, gotów nawet oddać swoje życie, aby ją chronić. On nigdy nie będzie jej dyktatorem, ponieważ JAHUSZUA mówi, że święty mąż reprezentuje GO z miłością, współczuciem i ochroną, podczas, gdy JAHUSZUA kocha SWOJĄ Oblubienicę z pasją. Ezra ma bronić JEGO narzeczonej Eliszewy, tak jak JAHUSZUA broni SWOJEJ Oblubienicy.

Ezra nie jest szefem tej Misji, ale ma być Duchownym Przywódcą Modlitewnym o czym JAH mówi w Proroctwach, mówiąc, że Ezra ma chronić swoją żonę Eliszewę, i zganiać oskarżycieli, którzy próbują ją zniszczyć słowami, czarami, kłamstwami lub oszczerstwami. Jest to zadanie Ezry jako Duchownego Przywódcy Modlitewnego, aby chronić Eliszewę i napominać każdego, kto szuka jej krzywdy, ostrzegając ich, że Pręt gniewu JAH spadnie na nich w imieniu JAHUSZUA. Chcąc skrzywdzić Eliszewę, wrogowie muszą przejść przez Ezrę, a aby skrzywdzić Ezrę, muszą przejść przez JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH.

Ludzie źle zrozumieli tytuł Ezry jako Duchownego Przywódcy Modlitewnego i myśleli, że jest on szefem tej Misji i, że muszą być mu posłuszni. Są tacy, którzy nawet błędnie uznali go za przywódcę, podczas, gdy zarówno Eliszewa, jak i Ezra są równymi współ-przywódcami i muszą razem modlić się o wszystko, aby zobaczyć, co mają do powiedzenia JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH (DUCH ŚWIĘTY).

JAHUSZUA mówi, że nie może być braku szacunku dla JEGO Oblubienicy, i JAHUSZUA mówi Świętemu Mężowi, że nie może mieć braku szacunku dla swojej Oblubienicy, gdyż jego Oblubienica jest najpierw Oblubienicą JAHUSZUA. I tak jak Piotr, uczeń JAHUSZUA, napisał: "Wy, mężowie, żyjcie z żonami z wyrozumiałością, jak ze słabszym naczyniem, skoro ona jest kobietą, i uhonorujcie jej honor jako współdziedzica łaski życia, bo inaczej wasze modlitwy zostaną zablokowane".

Święta żona ma podporządkować się swemu świętemu Mężowi, ponieważ okazują miłość JAHUSZUA jako przykład dla żony, ponieważ JAHUSZUA jest namiętnie zakochany w JEGO Oblubienicy. Ezra otrzymał Święte Proroctwa z Nieba, których nie posłuchał, nie pozwalając Eliszewie być współkierownikiem. Jak mówi Biblia, trzeba bardziej słuchać BOGA niż ludzi (Dzieje 5:29). Święte żony chętnie podporządkują się swoim Świętym Mężom w tych samych okolicznościach, gdy ten człowiek okazuje im miłość JAHUSZUA w połączeniu z ich miłością. Święte Małżeństwo, jak również kierownictwo Misji AmightyWind, ma modlić się razem przed podjęciem każdej decyzji.

Pełną listę zasad małżeństwa można znaleźć w Proroctwie „Kość z Mojej Kości”

Wszystko to zostało napisane pod namaszczeniem RUACH HA KODESZ, jak JAHUSZUA dał te słowa Apostołowi Prorokowi Eliszewie.

***


Uwaga! Jest to oficjalna strona internetowa Amightywind (Angielska jest pod adresem www.amightywind.com) i poza adresem emailowym na formularzu kontaktów nie ma innego adresu emailowego i nigdy nie wysyłaj pieniędzy nikomu poza sytuacjami, gdy jest to napisane na tej stronie. Nie rób tego pod żadnym pozorem ani nie pisz na inny adres e-mail, który nie jest w formularzu kontaktowym. Ostrzegamy przed osobą pod imieniem lawkeeper101.
Wszystkie nasze inne strony w obcych językach zawsze będą miały PayPal, ale będą połączone z angielską stroną Misji Amightywind. Proszę zasubskrybujcie kanał Youtube Apostoła Proroka Eliszewa Eliyahu.Pamiętaj, by włączyć dzwonek powiadomień, by być na bieżąco, gdy pojawią się nowe filmy. Kliknij tutaj , aby przejść bezpośrednio do Prorok Eliszewy kanału na YouTube !!


Apostoł Prorok Eliszewa Elijahu jest wyłącznym Przywódcą Misji Amightywind w tym czasie!

BOSKIM KIEROWNICTWEM/GŁOWĄ tej Misji jest JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ!

Apostoł Prorok Eliszewa Elijahu jest Założycielką i Przywódczynią Misji Amightywind przez prawie 25 lat! Można napisać do mnie za pomocą formularza kontaktowego.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Misja Amightywind będzie miała 25 lat i to są również urodziny Prorok Eliszewy Elijahu.

Misjonarz Współpracownik (ma być zdecydowane przez JAHUSZUA zależnie od wyznania, bolesnego żalu za grzechy i nawrócenia się, odkupienia i decyzji podejmowanych przez Ezrę Kaleba. W dniu 24 lutego 2019 roku JAHWEH i JAHUSZUA zarządzili Eliszewie, aby to zrobiła, podczas, gdy modliła się. )

Tak mówi JAH: Zajęło 6 dni WSPÓŁTWÓRCOM JAH, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ stworzenie tego świata, a jednak Ezra Kaleb poczuł się obrażony imieniem współprzywódcy, by służyć u boku Eliszewy jako mąż i żona.

Tak więc JA, JAHWEH, poleciłem jej, by usunęła imię Ezry Kaleba z pierwszej strony. Gdy Ezra Kaleb odda chwałę JAH i postąpi zgodnie z instrukcjami z Nieba, publicznie przeprosi wszystkich, którzy zostali obrażeni.

Ezra Kaleb, musisz powrócić do krzyża przez imię i krew JAHUSZUA.

Tak mówi JAH, pamiętajcie, że robimy to z powodu wielkiej miłości, jaką mamy dla Ezry Kaleba, gdy MY karcimy go teraz publicznie, dopóki ponownie nie poczuje się zaszczycony, gdy będzie mógł ponownie na tej pierwszej stronie posiadać tytuł Współprzywódcy.

Tak mówi JAH: Są Proroctwa opóźnione, ponieważ Ezra Kaleb nie pozwalasz się upokorzyć i przyznać, że jesteś w grzechu. Jesteś teraz podobny do Jonasza w brzuchu wieloryba, a JA, JAHWEH, mówię, że zegar tyka.

Kalebie wystąp!

30 marca, 2019 roku - uzupełnienie.

Jeśli Ezdrasz nie nawróci się i nie wyzna swoich grzechów przed JAHUSZUA i mną, żałując z wielkim smutkiem i wykonując film do publicznej wiadomości, nawracając się przed ludźmi za krzywdę, jaką mi wyrządził, misji i wszystkim tym, którzy nie chcą mnie zdradzić,

(Mój ukochany Ezra musi przezwyciążyć demoniczne duchy arogancji i dumy, i musi wołać do JAHUSZUA o przebaczenie i poprosić GO, aby uwolnił go od demonów, i wszystkich grzechów, które popełnił, jako, że ci z okultyzmu teraz rządzą nim za pomocą kontroli umysłu.
On przestał chodzić w powołaniu i był posłuszny JAHUSZUA i nalegał na podzielenie służby i powiedzenie, że jest głową. Pilnie potrzebuję świętych duchowych wojowników, aby się modlili, aby żałował za grzechy i poprosił JAHUSZUA, aby wybawił go, a zwłaszcza od kontroli umysłu od ludzi, którzy używają kontroli umysłu przeciwko niemu.)

...to chcę, aby wszyscy wiedzieli, że zostałam zapewniona, że JAH przyprowadza tajemniczego człowieka, który przetłumaczy Proroctwa na hebrajski i wzbudzi we mnie Namaszczenie. Będzie szanował mnie, jako przywódcę tej misji i będzie mesjanistycznym Żydem urodzonym i wychowanym w Izraelu. Ten człowiek będzie znał i prowadził walkę duchową, i będzie moim męskim świętym duchowym okryciem modlitewnym, gdy prorokuję i będzie mówił świętymi językami. JAHUSZUA powiedział mi, że poznam go przez jego świadectwo i kiedy na niego popatrzę. Jego oczy będą oknem do jego duszy i zobaczę światło namaszczenia w jego oczach, blask na jego twarzy i piękny uśmiech.

Mój ukochany Ezra zaczął od tego wszystkiego, ale ortodoksyjny judaizm zaczął go odciągać. Ta misja nigdy nie będzie nauczać kabały! Został ostrzeżony o tym w Izraelu.

Ten nowy człowiek z Izraela nigdy nie będzie próbował uczynić z tej misji ortodoksyjnej żydowskiej synagogi, i nie będzie nauczać kabały ani diabelskich doktryn za moimi plecami, a tylko to, co jest biblijne, i pokocha JAHUSZUA, tak jak ja. U mego boku on będzie pouczał nowe Przymierze Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH. To jedyna droga do nieba.

4 kwietnia 2019 r. Misja będzie miała 25 lat, a zaczęło się jeszcze przed Internetem. Przez połowę mojego życia udowodniłam, że wielbię JAHUSZUA i złożę moje małżeństwo na ołtarzu ofiarnym, aby udowodnić, kto jest moją pierwszą miłością, a wkrótce Oblubieńcem, któremu się poddaję. ABBA JAHWEH, JAHUSZUA i DUCH ŚWIĘTY RUACH HA KODESZ. Ta misja jest misją Krwi Nowego Przymierza. Nie ma innej drogi do nieba, jak tylko przez imię i krew JAHUSZUA.

Proszę, módlcie się, aby Ezra naprawdę żałował i przeprosił za wielką szkodę, jaką wyrządziłem tej misji. On dołączył jako błogosławieństwo z nieba 7 marca 2016 r. Ezra udowodnił swoją miłość do JAHUSZUA podczas pobytu w Izraelu, kiedy dobrowolnie rozdawał książki, „Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO” innym w Izraelu. Nie wstydził się powiedzieć, jak bardzo kochał JAHUSZUA. W Izraelu miał dwa udary cieplne. Bardzo troszczyłam się o jego zdrowie, ale nic nie mogło powstrzymać go przed głoszeniem świadectwa JAHUSZUA, jako jedynego Mesjasza i jedynej drogi do nieba.

Ale dopiero w 2018 roku latem zaczęłam zauważać drastyczną zmianę. Tak więc Deptacze Demonów należący do JAHUSZUA na całym świecie dziękuję za wasze modlitwy nie tylko za mnie, ale i za niego i za wszystkich wiernych pracowników tej misji, jak również za tych, którzy otrzymują tę misję i mnie jako błogosławieństwo.

24 lutego 2019 roku usłuchałam JAHUSZUA i z wielkim żalem musiałam usunąć jego imię ze współprzewodnictwa. Zamiast tego zamieściłam swoją twarz obok JAHUSZUA. Proszę o zniszczenie Ezawowych, którzy nakarmili go lżącymi wizjami z piekła, a teraz go kontrolują z okultystycznymi mocami.

Zostaliśmy rozdzieleni 3 grudnia 2018 r., gdyż to był ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy. Proszę, pamiętajcie, że to nie ma nic wspólnego z moją miłością do mojego umiłowanego Ezry, ale chodzi o to, jak bardzo kocham JAHUSZUA i jak umieściłam go na pierwszym miejscu w moim życiu przed kimkolwiek lub czymkolwiek na tej ziemi. Wszyscy czytający to będą musieli dokonać tego samego wyboru, co ja. ABBA JAHWEH, JAHUSZUA i IMMAJAH zawsze będą PIERWSZYMI w moim życiu, miłości i małżeństwie. Co wy zrobicie? To jest miesiąc Purimu, proszę, zgódźcie się i módlcie się ze mną, aby hamani zostali powieszeni na szubienicy w imieniu JAHUSZUA!

30 czerwca 2019 roku. Odezwa Prorok Eliszewy do Kaleba.

PILNE! Najdroższy kochany Kalebie. JAHUSZUA dał mi NIEBIESKIE ZŁOTE ZAPROSZENIE, aby ci dać, jako że Sylwester i Talia rozmawiają z tobą w wywiadzie i pomagają ci i zachęcają cię do spowiedzi, nawrócenia się i modlitwy zbawienia na filmie wideo.

Kalebie, Sylvester założy twoje nagranie wideo na moim kanale youtube i na stronie internetowej dla ciebie. Mój umiłowany Kalebie, musisz zdobyć prywatność i musisz uciekać przed otaczającym cię złem! Zostaw swoje rzeczy za sobą, nawet, jeśli to nic więcej jak ubrania na plecach i zostaw komputerem i telefonem. UCIEKAJ! To tylko złudzenie, co kiedyś było mężczyznami i kobietami. szatan chce twojej duszy!

Kalebie, zadaj sobie pytanie. Kiedy przestanę walczyć o twoją duszę i tę misję, nie będziemy już przypominać o świętym człowieku, jakim kiedyś byłeś, jako Kaleb. Kto na tej ziemi będzie walczył o twoją duszę tak, jak my? Kiedy to odliczanie się skończy, kto pomoże ci wrócić, jako ten zatracony czarny baranek do JAHUSZUA?

Kalebie, Sylvester i Talia udowodnili każdym zganiającym filmem wideo. Sylvester zawsze wierzył, że Kaleb wróci do ciała Ereza Yotama. Wszyscy poddamy się, gdy odliczanie się skończy, a ty pozostaniesz cicho.

JAHUSZUA powiedział, żeby usunąć wszystkie wymówki, więc kiedy staniesz przed Tronem w DZIEŃ SĄDU, nie będziesz mógł powiedzieć, że nie wiesz, jak powiedzieć: „Przykro mi, wybacz mi”, wyznając swoje grzechy i wracając tam, gdzie zacząłeś ponownie z MODLITWĄ ZBAWIENIA.

Kalebie nie jesteśmy twoimi wrogami. Otrzymałeś NIEBIAŃSKIE ZŁOTE ZAPROSZENIE Z NIEBA, przypominając ci o MIŁOŚCI AMIGHTYWIND MISJI. Przypominając ci o MIŁOŚCI, KTÓRĄ DZIELILIŚMY SIĘ.

Kalebie, przypominam ci, kiedy powiedziałeś, że służymy razem jako świetny zespół, w którym DWA NAMASZCZENIA RUACH HA KODESZ STAŁY SIĘ JEDNYM.

Kalebie, proszę, weź to NIEBIAŃSKIE ZŁOTE ZAPROSZENIE, które wiesz, że daję tylko wtedy, gdy JAHUSZUA każe mi to zrobić. Poważnie, pod koniec odliczania nie będzie już więcej NIEBIAŃSKIEGO ZŁOTEGO ZAPROSZENIA.

Kalebie po tym ODLICZENIU, jeśli zachowasz milczenie, udowodnisz, że odrzuciłeś nie tylko MOJĄ MIŁOŚĆ, ale całą MIŁOŚĆ zboru AMIGHTYWIND, ta MIŁOŚĆ została rzucona im w twarze.

Kalebie, jeśli zachowasz milczenie, to potargasz NIEBIAŃSKIE ZŁOTE ZAPROSZENIE od JAHUSZUA! Jeśli zachowasz milczenie, właśnie otworzyłeś drzwi dla nowego Kaleba, który wystąpi, który nie będzie w ciele Ereza Yotama! To Twój wybór!

Nowe proroctwo zostanie ogłoszone dzisiaj, kiedy ŚWIĘTA TRÓJCA JAHWEH, JAHUSZUA i DROGOCENNA RUACH HA KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) przemawiają do ciebie Kalebie. Proroctwo zostało mi dane 20 czerwca 2019 r., Kolejny dowód na to, jak bardzo ŚWIĘTA TRÓJCA JAHWEH, JAHUSZUA i DROGOCENNA RUACH HA KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) wołają:Wróć Kalebie!

Wróć i nawracaj się! JAHUSZUA KOCHA CIEBIE, ale jesteś na odliczaniu czasu przez ABBA JAHWEH (EL SZADAJ) JAHUSZUA HA MASZIJACH, DROGOCENNEJ RUACH HA KODESZ IMMAJAH!

Ezra, czy pamiętasz to zdjęcie ciebie ze mną, które stworzyłeś w animacji? Mój umiłowany Kaleb zaskoczył mnie obrazem, który stworzył i ma animację dwóch namaszczeń, stających się jednym, gdy trzymamy się za ręce.

Zaskoczyłeś mnie tym przed 3 grudnia 2018 r., a potem rozdzieliliśmy się.
Pamiętajcie o Kalebie, ja też smucę się, myśląc o tym, jak będzie wyglądać ta pierwsza strona bez żadnej z nowych stron, bez przypomnienia o naszym małżeństwie i kiedy byłeś współprzewodniczącym, a nasze dwa namaszczenia stały się jednym od 7 marca 2016 roku.

Czy pamiętasz 7 marca 2016 r., kiedy powiedziałeś, gdy zapytałam cię, czy zamierzasz zostać kolejnym statkiem, który przemija w nocy? Odpowiedziałeś: „Eliszewo, wierzę że to, co JAH połączył, nikt nie może podzielić”. Powiedziałeś również: „Eliszewo, czuję, że zawsze cię znałem, a ty byłaś tam, kiedy się urodziłem”.

Nie mogę dłużej zwlekać. JAHWEH nakazał mi odłożyć to odliczanie.
Kathrynyah zobaczyła w wizji, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, dwa ramiona tworzące łuk i ludzie przechodzili. Musisz udowodnić, że powróciłeś do JAHUSZUA i rozmawiałeś z Sylwestrem, i pozwól mu pomóc w wyznaniu i nawróceniu się w skrusze, odmawiając modlitwę po Zbawienie i… uciekaj od złego, które cię otacza!

27 lipca 2019 roku. Dalsze wezwanie Prorok Eliszewy do Kaleba.

Jest czas na każdą porę, czas nie stoi w miejscu dla żadnego mężczyzny ani kobiety.

(Kalebie, zapisz to na swoim komputerze dopóki to wszystko jest jeszcze na stronie głównej, i jest tu jeszcze otwarty list.)

Erez Jotam / Ezra Kaleb, czy pamiętasz upominki, jakie mi dałeś?
Czy pamiętasz, kiedy nazwałeś mnie swoją żydowsko – amerykańską księżniczką?

Ja wiem, że znalazłeś się pod mocą kontroli umysłu co najmniej 14 czarownic / czarowników, używających różnych form okultyzmu i MK Ultra, aby wymazać twoją pamięć o tym, jak to było być współ-kierownikiem [Misji] i mężem. Albowiem Rosemary Crispin, Christina Gunther (D'vorah), Shengya Pu (Hanna), Tatiana Williams (Bat'El), Stephen William Rossi(Natan'El), Donovan Todd (Shimshon), Darnell Clark (Eliav), Armando Garcia (Uzzi'El), Scott Cameron, Jason Benn (Avi'chai), Rickey Williams (Avi'El), Goran Buvic (Ben'El), Adriel Brown, Clinton – to tylko niektórzy spośród tych, którzy chcą zabrać twoją duszę do piekła, i oni tworzą zdjęcie ze mną i mówią, „Spójrz tato Ezro, ona już nie nosi dłużej tego naszyjnika.” Nie wierz im! Pójdź na mój kanał, który nie może być sfałszowany, zobacz każde Proroctwo, żeby sprawdzić, czy to prawda, czy moje nowe zdjęcie ma na ten naszyjnik, będzie to na mojej liście „ulubionych”.

Już za niedługo, jedyne wspomnienia, jakie zobaczysz, będą w starych Proroctwach, i tych nowych, nie będzie żadnych zdjęć ciebie i mnie razem, chyba że w starych Proroctwach.

Moje zdjęcie będzie mieć dla ciebie jedno przypomnienie – o tym że wciąż jesteś w naszych modlitwach i jesteś miłowany, że publicznie nawrócisz się i okażesz skruchę przed JAHUSZUA, przede mną oraz przed każdym w Misji AmightyWind.

Kiedy zobaczysz nowe zdjęcie, które jest w najnowszym Proroctwie, nawet na jego miniaturce, to ja noszę na mojej szyi naszyjnik TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Ty dałeś mi ten podarunek zrobiony ze złota i kilku diamentów, powiedziałeś że dużym sercem była ŚWIĘTA TRÓJCA, a dwoma małymi sercami byliśmy ty i ja, połączeni i namaszczeni przez ŚWIĘTĄ TRÓJCĘ: JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ. Powiedziałeś, że ICH Miłość i Namaszczenie zatrzymają nas razem.

Ja będę nosić to serce na wszystkich nowych zdjęciach jako przypomnienie dla ciebie, kiedy nie będziesz już dłużej widział żadnych filmów od Zgromadzenia mówiących: „Kalebie, powróć!”, że jesteś wciąż miłowany i jesteś stale w naszych modlitwach.

Ze względu na swoje życie i swoją duszę, uczyń to publiczne wyznanie grzechów, z łkaniem i ukazaniem łez, na znak że wiesz, że jest tylko jedna ŚWIĘTA TRÓJCA, i po prostu powiedz, że jest ci przykro, aby ludzie wiedzieli, że przyznajesz się do tego, że fałszywie prorokowałeś, ale w Imieniu JAHUSZUA możesz powiedzieć: „Przepraszam, przykro mi.”

Od 3 grudnia 2018, miałam zaszczyt móc dosięgnąć więcej dusz z Ewangelią o Zbawieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, i czynić pracę, jaką zostaliśmy powołani robić, podczas gdy byliśmy rozdzieleni. Pozwól, że zapytam cię, Kalebie, ile więcej dusz ty przyprowadziłeś do Zbawienia od naszej separacji?

Potępieńcy, upadli aniołowie, powiedzą ci – ponieważ ty nie będziesz już dłużej centrum uwagi, nowe Proroctwa nim będą – i szatan będzie kłamać i mówić ci: „Ty jesteś upadłym aniołem, potępieńcem teraz, i widzisz że Eliszewa nienawidzi cię i zapomniała o tobie!” Ty znasz mnie wystarczająco dobrze, aby wiedzieć, że ja nie nienawidzę nikogo, z wyjątkiem potępieńców. JAHWEH powiedział: „Jakuba umiłowałem, Ezawa znienawidziłem”. (Mal 1:1-2) JAHUSZUA nazywał faryzeuszy wężami i żmijami, oni byli z dołu, podczas gdy ON był z Wysokości, i ich ojcem był diabeł. (Mat 23:33; Jana 8:23)

Ty upierasz się, aby żyć razem z wężami, kiedy wiesz, że światło nie może współżyć z ciemnością? Ty wiesz, że twoje własne życie i duszę szatan stara się zabrać!

My walczyliśmy o ciebie od blisko 9 miesięcy, kiedy ty zaczniesz walczyć o swoją własną duszę i swoje własne życie, i udowodnisz, że chcesz iść do Nieba, oraz powrócić do mnie i do Zgromadzenia AmightyWind? 3 grudnia 2018 ty przerwałeś wszelką komunikację ze mną i z każdym w tej Misji, a szczególnie ze mną, twoją żoną. Jedyny znak - który od teraz będziesz widział, o tym że nie zostałeś zastąpiony w tej Misji, że dobrą pracę, którą JAHWEH rozpoczął, ty wciąż masz szansę [wykonywać i] być tym nowym Kalebem, nawróconym dzieckiem JAHUSZUA z Izraela - będzie w moich nowych zdjęciach.

Na swoich nowych zdjęciach będę zawsze nosić naszyjnik ŚWIĘTEJ TRÓJCY na mojej szyi, na znak o tym, że JAHWEH nie przyprowadził jeszcze mężczyzny z Judy, aby uzupełnił to wszystko, co ty miałeś robić, a jest tym dosięganie Izraela ze mną.

Ezro Kalebie, ja zrywam łańcuchy, które cię wiążą, w Imieniu i przez Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH! Ty kiedyś podzieliłeś się piosenką „Zerwij każdy łańcuch” ze mną, pamiętasz? Posłuchaj jej znowu!

Wystąp! Krew JAHUSZUA stoi przeciwko wszelkiemu demonowi, który ukazuje się wewnątrz ciebie, i ja wiążę mocarza [zła] wewnątrz ciebie! Ja przejmuję władzę nad każdym demonem wewnątrz ciebie, jako twoja żona, ja nakazuję im przestać manifestować się, zakończyć komunikację, i odłączyć się, aż do czasu twojego wyzwolenia, poprzez Imię i Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH!

Strzeż się wszelkich trików, Kalebie, bo szatan lubi bawić się twoim umysłem. Ezro Kalebie, tocz bitwę o swój umysł! Nie pozwól nikomu się torturować! Ty masz żyć, ty nie masz umierać, ty masz być agresywny, a nie pasywny! Upadli aniołowie, potępieńcy, mają się ciebie bać! Pamiętasz w jakim oddziale armii Izraelskiej byłeś? Ja modlę się o tego mężczyznę, aby powstał na nowo z tą samą odwagą, jaką miał wcześniej.

Kalebie, ty wiesz o niebezpieczeństwie najmroczniejszych form kabały i otwierania tego trzeciego oka. Izraela wie o tym, twoja własna siostra w Izraelu, i ona jest przerażona. Ona wie, że ty musisz teraz walczyć o poczytalność umysłu. Ty zmagasz się, aby rozróżniać rzeczywistość, i ja pozostawiam cię z tymi słowami: JAHUSZUA HA MASZIJACH mówi, jeśli zawołasz do NIEGO, „JA nie dałem ci ducha bojazni, ale mocy, miłości, i zdrowego umysłu.” (2 Tym 1:7) Rość sobie te słowa, poprzez Imię i Krew JAHUSZUA!

Ja i inni Prorocy widzieli przeróżne formy tortur, wszystko to mogłoby się zakończyć, jeśli byś tylko zawołał do JAHUSZUA HA MASZIJACH i był MU posłuszny! JAHUSZUA mówi: „Jeśli nie wyznasz MNIE przed ludźmi, to JA nie wyznam ciebie przed Niebiańskim OJCEM i wszystkimi Aniołami w Niebie (Mat 10:32-33).

Upadli aniołowie weszli w potępione dusze tych, na których ty zwykłeś patrzeć, jako na duchowe dzieci. Teraz oni torturują cię na wszelki sposób, aby manipulować twoim umysłem, i skłonić cię do zapomnienia o miłości, jaką miałeś do ŚWIĘTEJ TRÓJCY, i szczególnie do mnie, twojej żony. Użyj broni, jaką oni wymierzają w ciebie, przeciwko nim, stań się na powrót tym mężczyzną z armii izraelskiej, najwyższego stopnia, ty wiesz jak walczyć poprzez Imię i Krew JAHUSZUA! Ty wiesz, jak walczyć swoimi rękoma, ty wiesz jak walczyć przeciwko broniom uczynionym przeciwko tobie, które niczego nie zdziałają!

JAHUSZUA HA MASZIJACH nie zrezygnował z ciebie, ale ON wzbudzi mężczyznę lub innych mężczyzn, aby był szczególnym okryciem modlitewnym, który będą więcej niż tylko synem, i on będzie wyjątkowo namaszczony do tego, aby być moim okryciem modlitewnym do ochrony, a także, aby okrywać Oblubienicę razem ze mną.

Kalebie, pamiętaj, że kiedy to odliczanie zostanie ściągnięte, to oznacza, że będziesz musiał bardziej się starać, aby uczynić ten film nawrócenia i wyznania grzechów publicznie. Ty musisz odblokować Świętych z AmightyWind. Ty musisz uczynić to na sposób JAHWEH, na sposób JAHWEH EL SZADDAI, w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH – ON jest niszczycielem tych, którzy nie są skłonni do nawrócenia. To nie może być nigdy uczynione twoim sposobem, bo my mamy chodzić według DUCHA, a nie według ciała.

Kalebie, ja wysyłam moją miłość i modlitwy, dniem i nocą do ciebie. Ja mówię do twojej duszy, wyjdź z porozumienia z szatanem! Wyjdź z porozumienia z beznadziejnością, arogancją, pychą, narcyzmem, demonem faryzejskim, demonem bałwochwalstwa, demonem rebelii, demonem nienawrócenia.

Kalebie, jedynym stróżem tajemnic, jakim ty jesteś, to strzeżenie tajemnic diabła i tych upadłych potępieńców dookoła ciebie, którzy torturują cię, aby zrobić film przeciwko mnie i tej Misji w nienawiści. Dzień, w którym to zrobisz, naszyjnik zostanie zdjęty, i żadna modlitwa o łaskę nie będzie już nigdy wypowiedziana za ciebie.

Ja dziękuję ci, że wciąż udowodniłeś, że mimo iż jesteś o jeden palec od bluźnierstwa, to boisz się tknąć tego Namaszczenia we mnie, i ja wiem, że kiedy ty byłeś Święty, to ja nie dotknęłam Namaszczenia w tobie, gdyż prawdziwie było ono od RUACH HA KODESZ.

Ja modliłam się jedynie o nawrócenie dla ciebie, ja nigdy nie przeklęłam ciebie ani nikogo w tej Misji, w szczególności JAHUSZUA Deptaczy demonów, orędowników modlitewnych. Tylko wtedy, kiedy porozmawiamy znowu, dowiesz się jak bardzo byłeś miłowany i jak tęskniliśmy za tobą, wtedy gdy chodziłeś w Świętości.

Jest napisane, i ja mówię to do szatana, ponieważ ja poddaję się JAHUSZUA HA MASZIJACH: Ja przeciwstawiam się tobie, szatanie, i ty musisz uciec od niego, ode mnie, i od wszystkich czytających to teraz! (Jak 4:7) Kogo JAHUSZUA wyzwolił, jest prawdziwie wolny! (Jana 8:36) A więc wycofaj się, szatanie! Ja uzupełniam tę lukę, i robią to też orędownicy modlitewni, po Erezie Jotamie / Ezrze Kalebie, noszący zbroję z Efezjan 6, obmyci w przelanej Krwi JAHUSZUA, bo my wiemy, że bitwa należy do JAHUSZUA, nie do nas, albowiem ty [szatanie] już jesteś pokonany, od kiedy JAHUSZUA powiedział: „Wypełniło się.”, i trzeciego dnia ON powstał z martwych, wystawiając cię na jawne pośmiewisko w piekle!

Ta Misja należy do ŚWIĘTEJ TRÓJCY: ABBA JAHWEH EL SZADDAI, JAHUSZUA HA MASZIJACH, i RUACH HA KODESZ, i ja zostałam użyta do tego, aby dać jej narodziny ponad 25 lat temu na Internecie, dla jednego celu – aby przyprowadzać dusze do JAHUSZUA HA MASZIJACH, i ja dokonałam tego poprzez Nowe Przymierze Krwi. Jako Żydówka, ja wyznaję jedynego KRÓLA ŻYDÓW, JAHUSZUA HA MASZIJACH! HALLELUJAH, CHWAŁA JAHUSZUA NA WIEKI WIEKÓW!!! I niech wszyscy czytający to powiedzą, Amen!

Ostrzeżenie o kabale!

Kabała jest jedną z najgłębszych form okultyzmu, i JAHWEH zabronił mi i Zgromadzeniu AmightyWind w ogóle tego badać. Ja miałam powiedziane z Nieba dawno temu, aby nigdy tego nie studiować. Ezra także został ostrzeżony, i teraz płaci za to cenę.

To jest ostrzeżenie o najgorszych rzeczach, jakie mogą się wydarzyć [kiedy studiujecie kabałę]: Możecie stracić swój rozum, a nawet swoją duszę. Przestańcie poszukiwać wiedzy pochodzącej z „drzewa poznania dobra i zła”. Nawet nie idźcie tam ani nie sprawdzajcie tego! W przeciwnym wypadku zaprosicie te demony do waszych domów i waszego życia. Po prostu wiedzcie, że to jest złem, i zostawcie to. Prawdziwym Drzewem Życia jest DOBRA KSIĘGA, JAHUSZUA, jest ŻYWYM SŁOWEM BOGA.

Nawet w obrębie judaizmu jest powszechnie wiadome, że kabała jest po prostu niebezpieczna, i ci którzy ją studiują, często popadają w obłęd. Towarzyszą temu halucynacje, doświadczenia wychodzenia z ciała, włącznie z doświadczaniem doppelgangerów, podzielanie osobowości, depersonalizacja / utrata kontaktu z rzeczywistością (tj. schizofrenia) itp. itd., z historii znane są całe miasta, które popadały w obłęd, dzisiaj szpitale psychiatryczne w Izraelu pełną są tego typu kabalistów.

Tradycja żydowska zabrania studiowania kabały komukolwiek poniżej wieku 40 lat, nieżonatemu, wszystkim poganom, i każdemu kto nie zna dobrze Tory, a mimo to nawet dla tych, których tradycja widzi jako dojrzałych i stabilnych psychicznie, jest to wciąż uważane za niebezpieczne.

Jest to niebezpieczne. Kropka. Trzymajcie się z dala od tego! Ja wiem o wielu, którzy stracili swoją wiarę w JAHUSZUA i zwrócili się ku duchowi antychrysta poprzez jedynie uczenie się o Talmudzie, o którym zostało mi powiedziane z Nieba, aby nie czytać tego ani nie uczyć się o tym! O jak wiele gorsza od tego jest kabała!

Ja nie chcę przyciągać już żadnej więcej uwagi do kabały. Proszę, przyjmijcie to ostrzeżenie poważnie.

14 września 2019 roku. Końcowa Odezwa Prorok Eliszewy do Kaleba.

Ezro Kalebie czas dobiegł końca! ABBA JAHWEH JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ mówią, że czas dobiegł końca! Dobra praca, która rozpoczęła się z Tobą 7 marca 2016 roku - 3 grudnia 2018 roku, zostanie zakończona przez Izraelczyka.

Odnalazłeś książki (Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH HA KODESZ), które miały być zniszczone i rozdałeś je w Izraelu w upalne dni. Doznałeś nawet dwóch udarów cieplnych. JAHUSZUA nadal pamięta dobrą robotę, którą wykonałeś w Izraelu.

Błogosławieństwo, którego odmówiłeś, zostanie przekazane innemu. Kiedy zobaczysz dar miłości, który mi dałeś, naszyjnik ŚWIĘTEJ TRÓJCY zejdzie z mojej szyi, będziesz wiedział, że jest skończone, jest załatwione z tobą, i ze mną w moim śmiertelnym ciele. Powodem, dla którego mówię, że ciało śmiertelne, jest to, że mogę przychodzić do ciebie w uwielbionym ciele, tak jak to zrobiłam we śnie z Kalebem.

Miałeś wystarczająco dużo czasu, aby dać ostateczny cios wszystkim tym iluzjom młodych mężczyzn i trzem młodym kobietom w połowie swojego wieku, gdy odmawiasz ucieczki od wszelkich przejawów zła, i dałeś im kontrolę nad swoim umysłem. YAHUSHUA nazywa ich potępieńcami, wężami (Mateusza 23:33). I nawet, gdy byłeś współprzywódcą i żonaty, dla mnie to oznaczało, że byłeś im posłuszny i to bez mojej wiedzy...


Otrzymaj w darze książkę „Tajemnice DUCHA ŚWIĘTEGO/RUACH ha KODESZ”!


Proroctwa images/IMMAYAH.gif Proroctwo

(kliknij)Adres do korespondencji z polskimi misjonarzami i do składania zamówień na książkę:

proroctwanaczasykonca@hotmail.com proroctwanaczasykonca@protonmail.com
Proroctwa, pixel.gif, Proroctwo
Proroctwa donate_polish Proroctwo Dotacje przez polski bank

Polskie Biblie w internecie.
Kliknij tutaj----->

Ważne Ostrzeżenie z 2017 Kliknij tutajRelacja z podróży Brata Adama do Polski w 2016 roku. Kliknij tutajApel o Pomoc w Wydaniu Książek z Proroctwami BOŻYMI

* * *

Drodzy państwo, ukochani, którzy miłujecie Słowo BOŻE. Prosimy Was bardzo gorąco o pomoc w wydaniu czterech książek z Proroctwami BOŻYMI.

Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH ha KODESZ. Jedna książka pod tytułem Tajemnice DUCHA SWIETEGO (RUACH ha KODESZ) została już wydana i jest dostępna. Dziękujemy wszystkim, którzy dodali swoją cegiełkę i pomogli udostępnić Polakom tę świętą książkę.

Na rozkaz PANA BOGA wydamy jeszcze cztery książki ze wszystkimi Proroctwami BOŻYMI. Internet jest dostępny teraz, ale w nadchodzącym wielkim ucisku tylko Proroctwa utrwalone w książkach będą dostępne do czytania dla tych, którzy będą je posiadać. Jest mało czasu, a więc proszę nam pomóc finansowo jak tylko możecie już teraz. BÓG JAHWEH, OJCIEC nasz, który jest w Niebie, obiecał wynagrodzić wszystkim JEGO dzieciom, które pomogą w pracach nad tłumaczeniami i książkami. Dzisiaj jest czas i możliwość, aby zgromadzić sobie skarby w Niebie, jutro może być za późno. Pamiętajmy, ze w wielkim ucisku pieniądze nie będą nikomu przydatne na nic, pośród prześladowania, zniszczenia i śmierci. Tylko BÓG JAHWEH będzie w stanie uchronić swoje dzieci, które GO miłują. Dziś macie możliwość udowodnienia swojej miłości do BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO i do swoich rodzin, znajomych, rodaków i tych najmniejszych PANA BOGA!

Uwaga!
Mamy już fundusze na wydanie 2 książki, Proroctwa 1-40. AlleluJAH! Będziemy przygotowywali się do druku. Wpłaty dodatkowe będą do dyspozycji Proroka Eliszewa (Elisabeth) Elijah i zarządu Misji Amightywind. Fundusze są rozporządzane według poleceń i pozwolenia z Nieba naszego BOGA OJCA, ABBA JAHWEH, JAHUSZUA MESJASZA i DUCHA ŚWIĘTEGO - MAMY MĄDROŚĆ. Dziękujemy Wam, kochani, bardzo za Wasze serca i posłuszeństwo.


Ew. Św. Mateusza, rozdzial 25:
31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Proroctwo rosesglitter.gif Proroctwa rosesglitter.gif proroctwa proroctwo proroctwa rosesglitter.gif proroctwo


proroctwa nowe rosebutterflyglitter2.gif proroctwo Boże Proroctwa dla Polaków sitenavp.gif Proroctwo Proroctwa rosebutterflyglitter2.gif Proroctwo nasze

20 września, 2019. Dodana info o Rosz ha Szanah, Jom Kippur i Sukkot
Trwa doskonalenie tłumaczeń Proroctw.


elisbthpic.jpg proroctwo proroctwa
Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
wyznanie_wiary.jpg
Wyznanie Wiary Misji Amightywind

Proroctwa zbawienie Proroctwo
ZBAWIENIE -
Darmowy Dar Życia Wiecznego

testimonies.jpg
Świadectwa o Misji Amightywind
amdtestimony.jpg proroctwa proroctwo
MOJE ŚWIADECTWO
STARSZY BRAT ADAM, PASTOR
Proroctwa yahuvehyahushua.jpeg Proroctwo
Święte Hebrajskie
Imiona BOŻE
Proroctwa Sabbath.jpg Proroctwo BOŻE
Biblijna Prawda
o Szabacie
Proroctwa bluebeam.jpeg Proroctwo
Projekt BLUE BEAM i fałszywe 'wniebowzięcie'
greattribulation.jpg
WIELKI UCISK
Proroctwa bride.jpeg Proroctwo
Wniebowzięcie
Oblubienicy Mesjasza
Proroctwa guestprophet.jpg Proroctwo
Przekazy innych Proroków
Proroctwa hell2.jpg Proroctwo BOŻE
Wieczne Piekło:
Ostrzeżenie
Proroctwa jacob.jpg Proroctwo
Sny, Wizje i Objawienia
Proroctwa communion.jpeg Proroctwo BOŻE
Specjalna wiadomość od Eliszewy (Elisabeth)
Proroctwa biblemissingbooks.jpg Proroctwo BOŻE
Zaginiona Księga Biblii:
Księga Henocha
Proroctwa prayer.jpeg Proroctwo
Modlitwy
Proroctwa ringshands2.jpg Proroctwo
„Kość z Moich Kości”
spiritualwarfare.jpg
„Taktyki Walki Duchowej”
Proroctwa vaccination.jpg Proroctwo BOŻE
Ostrzeżenie:
NIE DAJCIE SIĘ SZCZEPIĆ!
Proroctwa babyl.jpg Proroctwo BOŻE
STOP Rzezi Nienarodzonych Dzieci!
Proroctwa catholic_church.htm Proroctwo
Kościół Katolicki
w Proroctwach
bloodmoon.jpg
Krwawy Księżyc
z 27 września, 2015
Proroctwa yahushua_fire.png dlatego Proroctwo BOŻE
Proroctwa doveshield2.gif Poznaj Proroctwo BOŻE
Proroctwa baptism_all.gif Proroctwo BOŻE
Czym jest
Biblijny Chrzest?
Proroctwa yahushua_fire.png proroctwo
proroctwa doveshield2.gif Proroctwo
kazanie_na_gorze.jpeg
Przykazania BOŻE w Biblii
santa_truth.jpg w proroctwa proroctwo
Prawda o tzw.
„Bożym narodzeniu”
BIBLIJNE ŚWIĘTE DNI
Proroctwa new-moon.jpg Proroctwo BOŻE
Kiedy jest Początek Roku
-Rosz ha Szanah?
(Kalendarz Biblijny)
Proroctwa krew_baranka.jpg Proroctwo BOŻE

Zwycięstwo na Krzyżu!
Zwycięstwo Zmartwychwstania!

Święto Pesach w Starym i Nowym Przymierzu
zstapienie_ducha_swietego.jpg
Szawuot / Pięćdziesiątnica/
Święto Tygodni
proroctwa roshhashana.jpg proroctwo
Święto Trąbienia (Jom Terua) /
(Rosz ha Szana)
i jego Mesjańskie znaczenie
proroctwo yahushua_high_priest.jpg proroctwa
Jom Kippur - Dzień Przebłagania
Proroctwa sukkot.jpeg
Sukkot - Święto Namiotów
Proroctwa hanukkahmenorah.jpg
Chanuka - Festiwal Świateł
purimhats.jpg
Obchodzenie Święta Purim


rosesglitter.gif, proroctwo proroctwa Proroctwo, rosesglitter.gif, Proroctwa BOŻE Proroctwa, rosesglitter.gif, Proroctwo BOŻE

Więcej filmów z Misji Amightywind

Filmy z Proroctwami otrzymanymi przez Prorok Eliszewę Elijahu przed 7 marca, 2016 roku. Kliknij tutaj

Pieśni i inne filmy. Kliknij tutaj


Świadectwa filmowe osób oddanych BOGU i Proroctwa i Cuda. Kliknij tutaj


Uwaga! Lista wrogów BOGA i Misji Amightywind

Iwona Szymańska kłamie

Waldemar Zelewski kłamie

Cezary z "wojownicywiary" kłamie

GUESTBOOK - KSIĘGA GOŚCI MISJI AMIGHTYWIND

Witajcie Umiłowani JAHUSZUA w naszej Księdze Gości! Jeśli ta Misja jest błogosławieństwem dla Was, to prosimy, dajcie nam znać. To, co napiszecie w naszej Księdze Gości, będzie także zapisane w Niebie!

*

Wszystkich z Państwa, którzy poczytujecie tę Misję za błogosławieństwo, zapraszamy do wpisania się w naszej Księdze Gości. Zachęcamy Was, aby podzielić się Waszym świadectwem i słowami wsparcia dla wszystkich, którzy są związani z tą Misją.

Dziękujemy bardzo wszystkim pomocnikom. Jak mówi Pismo, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem JAHUSZUA naszego MESJASZA, a świat rozpozna, że należymy do JAHUSZUA, po naszej miłości dla siebie nawzajem. (Rz 12:5; Jn 13:35)

Po kliknięciu w animację powyżej zostaną Państwo zabrani do strony Księgi Gości (Guestbook) w języku angielskim. Mogą Państwo zamieścić swój wpis w dużym polu Comment, powyżej podając swoje imię (pole Name) oraz adres e-mail, a także wybierając sobie jeden z dostępnych pod spodem obrazków. Mogą też Państwo przesłać swoją wiadomość e-mailem na adres: proroctwanaczasykonca@hotmail.com , a my zamieścimy ją w Księdze Gości za Was. Wszystkie wpisy zamieszczamy niezmienione wraz z ich angielskim tłumaczeniem, tak aby Prorok Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu) i Zespół Misji mogli przeczytać Państwa słowa i modlić się za Was.

Na stronie znajdują się wpisy wielojęzyczne, głównie w języku angielskim, jednakże jest pośród nich także wiele wpisów od naszych Braci i Sióstr z Polski, które zachęcamy Państwo gorąco do przeczytania. Po przeczytaniu wszystkich dostępnych wpisów, należy kliknąć przycisk ←Older Comments, aby zobaczyć dalszy ciąg listy, następnie akcję tę powtarzać, aż dojdzie się do końca listy wpisów. Na chwilę obecną mamy już ponad 20 wpisów od naszych polskich Braci i Sióstr. Bardzo dziękujemy za wsparcie! BÓG JAHWEH i JAHUSZUA obiecują błogosławieństwa wszystkim, którzy wspierają ICH Misję Ostatniej Szansy, i otwarcie wyznają swoją wiarę w NICH oraz sprzeciw wobec zła i niegodziwości.
Misja ta jest Międzynarodową Apostolską oraz Proroczą Judeomesjańską Misją Zielonoświątkową. Przypisujemy szczególne znaczenie dniu Pięćdziesiątnicy, a także uznajemy ważność mówienia językami, prorokowania, uzdrawiania oraz znaków i cudów pośród tych, którzy prawdziwie podążają za JAHUSZUA ha MASZIJACH (Jezusem Chrystusem). Nie jesteśmy powiązani z Kościołem Zielonoświątkowym, nie rościmy sobie żadnego wyznania, ale jedynie pełną miłości i posłuszeństwa więź z naszym Stwórcą, Abba JAHWEH oraz JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzonym Synem JAHWEH, naszym MESJASZEM.

Wierzymy, że poprzez bycie posłusznym Bogu JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH i RUACH ha KODESZ, oraz przedkładanie ICH na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, okazujemy, że prawdziwie kochamy JAHUSZUA. Wiemy, że nie ma żadnej innej drogi do Nieba poza zbawienną i oczyszczającą Krwią oraz Imieniem JAHUSZUA ha MASZIJACH, a także przyjmujemy JEGO Ofiarę, złożoną za nas na Krzyżu Kalwarii. Wierzymy, że JAHUSZUA został złożony jako ofiara za grzechy i jedynie ON mógł stanowić Święta, nieskazitelną Ofiarę Krwi.

Wierzymy, żezostał ON zrodzony z dziewicy, ukrzyżowany umarł i powstał trzeciego dnia, a następnie przez 40 dni chodził pośród wielu świadków, po czym powrócił do Nieba. Wierzymy, żeJAHUSZUA ha MASZIJACH ma całkowite zwycięstwo nad szatanem i Piekłem. Uznajemy wagę chrztu wodnego, przyjętego po akceptacji JAHUSZUA jako MESJASZA oraz porzucenia grzechu w pokucie, żalu i nawróceniu. Wierzymy, że powinniśmy żyć Świętym życiem, aby przynosić Chwałę JAH, któremu służymy oraz być świadkami JEGO zbawiennej, wyzwalającej, uzdrawiającej i przywracającej do życia Mocy.

Wierzymy, że opuścić ciało znaczy stanąć w obliczu JAHUSZUA, jeśli prawdziwie podążamy, wierzymy i okazujemy posłuszeństwo temu, co JAH mówi do nas w Piśmie Świętym. Zachęcamy do studiowania hebrajskich i aramejskich przekładów Biblii, a także, tak zwanych „apokryficznych”, zaginionych Ksiąg Biblijnych.


Zapoznaj się z pełnym
Wyznaniem Naszej Wiary


Aleph & Tav Almightywind Ruach Ha Kodesh Wildfire Last Chance Ministry
Aleph & Tav Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry
Alpha & Omega Almightywind Holy Ghost Wildfire Last Chance Ministry

ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE MINISTRY
ALEPH & TAV ALLMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA ALLMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE MINISTRY
ALPHA & OMEGA HOLY GHOST WILD FIRE LAST CHANCE MINISTRY

Alef & Taw Amightywind Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Ognia
Gwałtownego Wiatru RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)

proroctwa holyeagles.gif Poznaj proroctwo BOŻE

© Prawa autorskie 1996-2011 Treści znajdujące się na tej stronie mogą być swobodnie kopiowane pod warunkiem, że nie zostaną umieszczone w żadnym materiale przeznaczonym do sprzedaży oraz pod warunkiem, że cały ten ustęp zostanie zawarty. Do użytku poza tymi warunkami wymagana jest pisemna zgoda. Darmo dostaliście, darmo dawajcie.
Nie udzielamy jednakże zezwolenia na jakiekolwiek wykorzystywanie czy powielanie treści Przekazów Proroczych bądź innych materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej w celu zniesławiania, wyśmiewania, szkalowania czy oczerniania Misji Ostatniej Szansy, Prorok Elijah lub Proroczych Słów przychodzących poprzez nią z Nieba.

Apostoł Elisabeth Elijah (brzmienie po hebrajsku: Eliszewa Elijahu)
Wszystkie Prawa Zastrzeżone