Philippines
Ilocano/FilipinoBack to Main Foreign Translations Index
Cebuano/Filipino
PAG-AMPO PARA SA KALUWASAN
[THE SALVATION PRAYER]


Cebuano / Binisaya

27   64   71   79   90   122   123  

Tagalog

Bakit natin Kailangan gamitin ang Mga banal na Pangalan ni YAHUVEH
(Why do we use the Sacred Names of YAHUVEH)


1   2   3   4   5   6   9   7   8   10   11   12   13   14   15   22   25   27   28   29   30   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43 Unang Bahagi   43 Ikalawang  
44   45   46   47  
48   49   50   51   52   53   54   55   57   59   60   61   62   64   65   66   68   70   71   72   73   74   75   76   77   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   122   123   126   127   128   138   139   141   146   148