Back to Main Foreign Translations Index

SAMOANFA'AMATALAGA O LE FA'ATUATUA
(Statement Of Faith)Tatalo ole Fa'aolataga (Salvation Prayer)

19   30   38   40   41   44   72   77   79   114