Shabbat Shalom!

Welkom by Behaalotecha, Wanneer Jy Opstaan, hierdie week se Parasha.

Numeri 8:1 – 12:16;
Sagaria 2:10 – 4:7;
Filippense 2:1 – 18AmightyWind YAHUSHUA se Nuwe BloedVerbond Profesieë

YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word.

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva),

om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie,

selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie,

Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.

Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,

jou MASHIACH geboorte gegee.

Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,

jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND

wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING.

Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM;

en MY EER sal EK aan geen ander gee,

of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)22 Junie 2019


PROFESIE 69 - DAAR SAL 'N TYD KOM WANNEER DIE BEWAKERS VERVANG SAL WORD!


PROFESIE 56 - "WAARSKU HULLE! HOE MIN VAN HULLE SAL LUISTER"


PROFESIE 113 - SO SPREEK YAHUSHUA HA MASHIACH, SAL JY MY TOELAAT OM TE SKEI WAT MY HAND NIE SAAMGEBIND HET NIE ?


Reddings Gebed

Shalom van AmightyWindNumeri 8:1 – 12:16;

Sagaria 2:10 – 4:7;
Filippense 2:1 – 18